[ thái tử ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 571

11 thái tử can hóa lộc nhập [ bản phúc ]


Thái tử can hóa lộc
Phúc đức
[ thái tử ] tại [ bản tài ]( canh ngọ ) tượng này ẩn chứa đào hoa cùng tiền vàng tới vấn đề
[ thái tử ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] nhưng trùng phá thái dương sinh ra kị [ lộc nhập không đáy động ]
[ thái tử ] hóa lộc nhập [ bản phúc ] < phúc đức vi phu tới quan >
Mà [ thái tử ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( giáp tuất ) trùng [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tật ]
< thiên di là phu tới tài > hoặc < thiên di là tử tới tử >
Biểu hiện đào hoa dính đến hội có kết giao nhưng tuyệt không kết quả ( bởi vì trùng đại tật )
Đại phúc đức
Thái tử can hóa lộc nhập đại phúc biểu hiện đào hoa nữ nhân mệnh này hạn nhất định có nam nhân

// ]]>