Thập can vị thiên pháp Tới điều tra 1

by dương cư sĩ
on 13 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 916

Thập can vị thiên pháp tới điều tra 1


Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ] nhược [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị đều nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]
Mệnh điền thuộc cùng loại
Tử thiên thuộc khác loại
Bên ta hóa kị nhập cùng loại thuộc cát
Bên ta hóa kị nhập khác loại ( thì trùng cùng loại ) thuộc hung
Khác loại hóa kị nhập hoặc trùng bên ta ( cùng loại ) cũng thuộc hung


Mệnh can lộc nhập điền mà mệnh can phi hóa kỵ nhập thiên thì biểu hiện cá tính bên trên hội là gia đình tốt mà ra ngoài phấn đấu giống
Thiên can lộc nhập mệnh mà thiên can phi hóa kỵ nhập tử thì biểu hiện này mệnh cách rời nhà ra ngoài ( bởi vì trùng điền ) hoặc di dân giống hiện rõ
Tử ( khác loại ) can hóa kị nhập mệnh ( bên ta ) biểu hiện ra ngoài dễ dàng phát sinh vấn đề ( tốt nhất không nên ra ngoài ) thuộc hung
Tử ( khác loại ) can hóa kị nhập điền ( bên ta ) biểu hiện mệnh chủ có tử nữ tới vấn đề hoặc đầu tư vấn đề hoặc đào hoa vấn đề thuộc hung
Tử ( khác loại ) hóa kị nhập thiên ( khác loại ) trùng mệnh biểu hiện mệnh chủ bên ngoài dễ có gặp xui xẻo, vận xui ngoài ý muốn tai nạn thuộc hung
Tử ( khác loại ) hóa kị nhập phúc ( khác loại )[ tử tới nô ]( đầu tư tới bằng hữu ) trùng tài [ tử tới huynh ]
Biểu hiện mệnh chủ tuyệt đối không thể hợp bạn bè đầu tư tất tổn thuộc hung
Tử ( khác loại ) hóa kị nhập phu ( khác loại ) [ tử tới phụ ] trùng quan
Biểu hiện mệnh chủ tuyệt không thể cùng người hợp bạn bè trùng quan thì không thể tự hành sáng nghiệp tất bại thuộc hung
Tất nhiên cung mệnh không chủ tinh cũng không xương khúc liền không tọa kị được khả năng
Nhưng lưu ý [ thiên di ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn có khả năng hóa kị trùng [ bản mệnh ]

// ]]>


< lấy [ thập can vị thiên pháp ]> tìm tầm cái cung vị ghê gớm để thiên đồng hoặc cự môn hóa kị trùng [ bản mệnh ]
Liền có thể minh bạch hội thương hại đến mệnh chủ được [ nhân sự vật ]
Mặt khác truy tra đáng cung vị [ hóa lộc ] chỗ phi rơi đích cung vị có dự đoán thương hại được nguyên nhân
Nhược lại lấy [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] tiến thêm một bước dự đoán [ bởi vì ] cùng [ quả ]
[ thập can vị thiên pháp ]
Quan sát cung can hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] cùng cung can hóa kị [ nhập tử trùng điền ] được cung vị
Chánh nhãn 278
Thì như thế cung vị đối với mệnh chủ cả đời vận mệnh ảnh hưởng sâu sắc
Kiểm thị bản mệnh bàn tới [ thiên di cung ] tọa tham lang + văn xương
Thì tu lưu ý [ cung tử nữ ]( quý dậu ) tham lang hóa kị nhập thiên trùng mệnh
Tham lang hóa kị quý kỳ hóa ngoại tình cờ bạc tham ô bệnh lây qua đường sinh dục
Tử can tham lang hóa kị nhập thiên ( canh ngọ )
Tử can hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn tai hại < tử nữ là thiên tới điền > < tử nữ là tật tới phúc >
< tử nữ là nô tới quan > ( nô bộc [ một khí tử chi vị trí ] tới quan [ khí thế vị trí ] )
Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng bản mệnh đại hạn cung mệnh lưu niên cung mệnh hoặc trùng bổn điền
Đại hạn điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch bị trùng thì có hiểm
Tử can hóa kị nhập thiên di tượng này biểu hiện bên ngoài dễ có chuyện không may mắn tình phát sinh thuộc hung
Bất luận cái gì cung bên ngoài cung can hóa kị nhập thiên di cung trùng mệnh một thân tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Bất luận cái gì cung bên ngoài cung can hóa kị nhập thiên di cung trùng bản mệnh đại hạn cung mệnh đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Cùng [ cung tật ách ]( tân vị ) văn xương hóa kị nhập thiên trùng mệnh
Tật can tân cự môn tự hóa lộc mà ngã cung ( mệnh tài quan điền tật phúc ) can hóa kị nhập thiên di còn tốt cát hoặc hung đều là chuyện của nhà mình
Tật can tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh ngọ ) < thiên di là tật tới huynh > biểu hiện thể xác tinh thần thiếu bên ngoài biên được trái ( lưỡng nghi bộ dạng lân lưỡng cách )
Tật ách can hóa kị nhập thiên tri kỷ thiếu bên ngoài không được thuận bằng hữu giữa không duyên tiểu tâm giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài
Tật ách can hóa kị nhập thiên trùng mệnh chủ sự nghiệp không được kiếm tiền khác biểu hiện khá là có ngoài ý muốn tai tượng như bị đụng các loại

// ]]>


Khác [ cung tử nữ ]( quý dậu ) thái dương sinh ra kị + thiên lương
Thì tu lưu ý [ cung phu thê ]( giáp tuất ) thất sát chồng của cô can giáp thái dương hóa kị nhập tử trùng điền
Bất luận cái gì cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu quan tử điền ] đưa tới tai cướp nghiêm trọng
( bất luận cái gì cung can hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Phu can hóa kị nhập [ vở ] nhược [ lưu phu ] đi vào [ vở ] biểu hiện đáng lưu niên giữa hai vợ chồng hội có chuyện tình không vui phát sinh
Vận dụng [ kị truy lộc ] lấy tử can hóa lộc được rơi cung nhưng tìm xuất ( dự đoán ) không vui phát sinh duyên từ
Phu can hóa kị nhập tử nữ nam nữ mệnh chính là phối ngẫu tạo thành không con nối dõi được nguyên nhân ( phu hoặc thê tới vấn đề )
Trùng điền trạch dễ có gia đình tranh chấp hoặc phối ngẫu thường không ở nhà hoặc mệnh chủ tới tiền tài bị phối ngẫu tiêu hết
Khác cung tử nữ là giao tế nhà bên ngoài < điền tới thiên > biểu hiện phối ngẫu bên ngoài lưu luyến vong phản thỉnh thoảng không ở nhà
Phối ngẫu vui mừng quản thúc tử nữ nhưng không liên quan trái tim nữ nhân hoặc bị bất công
Hoặc biểu hiện bởi vì phối ngẫu được nguyên nhân phương hại sinh dưỡng tử nữ ( nhập điền trùng tử cùng luận )
Phu can phi hóa kỵ nhập bản mệnh tử nữ là phối ngẫu khả năng phát sinh tai nạn xe được thứ nhất thùy tượng ( cũng là cấu thành "Tai nạn xe "Thùy tượng được đệ nhất điều kiện ứng tiểu tâm )
[ thập can vị thiên pháp ]
Lưu ý khả năng hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh cung cùng hóa kị nhập vở trùng cung điền trạch được cung vị
Chánh nhãn 282
Thì như thế cung vị đối với mệnh chủ cả đời vận mệnh ảnh hưởng sâu sắc
Tỷ như tham lang văn xương tại thiên di cung mà tử nữ quý can tham lang hóa kị nhập thiên ( canh ngọ ) trùng bản mệnh ( phát xạ cung tại tử nữ cung quý dậu )
Hoặc tật ách tân can văn xương hóa kị nhập thiên ( canh ngọ ) trùng bản mệnh ( phát xạ cung tại cung tật ách tân vị )
Thái dương tại tử nữ cung phu thê giáp can thái dương hóa kị nhập vở ( quý dậu ) trùng bổn điền ( phát xạ cung tại cung phu thê giáp tuất )
Bởi vậy cung tử nữ cung tật ách cung phu thê các loại tam cung vị đối với mệnh chủ cả đời vận trình ảnh hưởng tương đương sâu sắc
Nhược nghĩ dự đoán cả đời vận trình cát hoặc hung phải quen thuộc hậu thiên tứ hóa phi tinh bố khí thùy tượng được tương quan lý niệm cùng thành thạo được hiểu mã bí mật quyết
Tật can văn xương hóa kị nhập thiên ( canh ngọ ) gặp tham lang sinh ra quyền trùng bản mệnh
Nhược [ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ bản tật ] thì hình thành đại hạn mệnh can hóa kị trùng bản mệnh thì bởi vì lấy nhỏ trùng đại bên ngoài tai họa sâu
< nhược lấy [ một kị chuyển lộc tam hóa kị ] quan sát cát hung >
Tật can văn xương hóa kị nhập thiên ( canh ngọ ) trùng bản mệnh không lành tới thùy tượng ( một kị )
[ chuyển lộc ] thiên can canh thái dương hóa lộc nhập vở ( quý dậu )
[ tam hóa kị ] tử can quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] ( này là kết quả ) biểu hiện mệnh chủ này đại hạn được thân biến mất

// ]]>


[ thập can vị thiên pháp ]
Quan sát cung can hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] cùng cung can hóa kị [ nhập tử trùng điền ] được cung vị
Chánh nhãn 3 0 6
Thì như thế cung vị đối với mệnh chủ cả đời vận mệnh ảnh hưởng sâu sắc
Cũng liền có minh bạch hội thương hại đến mệnh chủ được [ nhân sự vật ]
Mặt khác truy tra đáng cung vị [ hóa lộc ] chỗ phi rơi đích cung vị có dự đoán thương hại được nguyên nhân
Nhược lại lấy [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] tiến thêm một bước dự đoán [ bởi vì ] cùng [ quả ]
Kiểm thị mệnh bàn [ thiên di cung ]( nhâm thân ) tọa thất sát + thiên việt linh tinh việc này tinh diệu không thay đổi kị cho nên không cung can có thể hoá kị trùng mệnh
[ cung tử nữ ]( ất hợi ) tọa thái dương thiên diêu thì tìm tầm giáp can hội khiến thái dương hóa kị trùng [ bổn điền ]( kỉ tỵ )
[ tài bạch ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) gặp cự môn + đà la về trùng [ vở ]
( bất luận cái gì cung can hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Tài can hóa kị nhập tử trùng bổn điền tuyệt không thể đầu tư hợp bạn bè nếu không khó tránh tổn tài
Tài ( phu phu quân ) can tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập tử này là phối ngẫu được đào hoa
Tài bạch ( giáp tuất ) giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) có tiền vui vẻ đầu tư hợp bạn bè nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản
Trùng điền trạch chủ phá khố tài không được tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm lấy đi thiếu tổn từng đống
Này có tam chủng dấu hiệu 1. Tiền tài không thể không là tử nữ chi tiêu tử nữ chi tiêu ngã tài cho nên tiêu vặt tiền thiếu
2. Trùng điền trạch ở được tài vị trí có vấn đề 3. Dễ dàng mãi đến bất lương phòng trạch
Dụng tiền vàng mãi đào hoa hoặc giao tế tiếp khách hoặc cấp tử nữ dụng hoặc cùng cổ đông
( hóa lộc, hóa quyền dụng tiền nền nã hóa khoa hóa kị thì khá là nhỏ khí tiết kiệm )
Có tiền vui vẻ đầu tư hợp bạn bè nhưng nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản
Trùng điền trạch chủ phá khố tài không được tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm lấy đi thiếu tổn từng đống
Tài can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) nói rõ mệnh chủ được tiền tài cầm lấy đi đầu tư sự nghiệp
Nhưng bởi vì ( thái dương hóa kị ) nhập [ vở ] biểu hiện đầu tư sai lầm
Hoặc nữ nhân mệnh gặp người không tốt mà tổn tài ( này lộc là bởi vì )
Kiểm thị tài can lộc nhập quan mà tài can phi hóa kỵ nhập tử bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô
Phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] quan can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) < tật ách là quan tới điền >
Nói rõ tài can lộc nhập quan lấy tiền tài đầu nhập sự nghiệp
Mà [ lộc chuyển kị ] lại quan can phi hóa kỵ nhập [ quan tới điền ] trùng [ quan tới tử ] bất lợi đầu tư giống
Tượng này bất lợi sự nghiệp được giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

// ]]>


[ thập can vị thiên pháp ]
Quan sát cung can hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] cùng cung can hóa kị [ nhập tử trùng điền ] được cung vị
Chánh nhãn 316
Thì như thế cung vị đối với mệnh chủ cả đời vận mệnh ảnh hưởng sâu sắc
Cũng liền có minh bạch hội thương hại đến mệnh chủ được [ nhân sự vật ]
Mặt khác truy tra đáng cung vị [ hóa lộc ] chỗ phi rơi đích cung vị có dự đoán thương hại được nguyên nhân
Nhược lại lấy [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] tiến thêm một bước dự đoán [ bởi vì ] cùng [ quả ]
Kiểm thị mệnh bàn [ thiên di cung ]( nhâm tuất ) cung vô chính diệu cho nên không cung can có thể hoá kị trùng mệnh
[ cung tử nữ ]( giáp tý ) tọa thái dương tự hóa kị + hữu bật sinh ra khoa linh tinh trùng [ bổn điền ]
Tử nữ nhược tọa sinh ra khoa tự hóa kị nhiều hơn nữa thuyết giáo đạo lý tử nữ không ngó ngàng tới
Tử can tự hóa kị trùng điền 1 0 chú ý ngoài ý muốn tai hại
< tử nữ là thiên tới điền > < tử nữ là tật tới phúc >
< tử nữ là nô tới quan > ( nô bộc [ một khí tử chi vị trí ] tới quan [ khí thế vị trí ] )
Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng đại hạn cung mệnh lưu niên cung mệnh hoặc trùng đại hạn hoặc lưu niên cung điền trạch bị trùng thì có hiểm
Thái dương tự hóa kị giáp ánh nắng hỏa phần đầu huyết quang màu hồng chính trị thiểm điện
Khác kiểm thị [ cung tài bạch ]( quý hợi ) tọa vũ khúc phá quân tự hóa lộc + thiên diêu
Quý can mang theo phá hao tổn tính chất
Tài can quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất mão ) trùng phá tham lang sinh ra lộc tượng này tất có tai
Tài can quý phá quân tự hóa lộc tại bản cung
Mà tài can quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ] tài phi hóa kỵ nhập mệnh biểu hiện tiền tài bay đến dính chặt mệnh chủ rất hội kiếm tiền cũng hội có tiền
Chú ý trùng phá sinh ra lộc thì tất có tai

// ]]>