Thất tinh định điểm Rơi Bản mệnh ( nhâm thìn ) Cự môn sinh ra lộc Hoả tinh Địa không

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 269

Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( nhâm thìn ) cự môn sinh ra lộc hoả tinh địa không


Thất tinh định điểm tứ hóa
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân làm ( hành vi biểu hiện ) tức tức tương quan
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ mình quyết định sinh mạng được quá trình thật xấu phúc họa tự phụ này hình khá là [ duy ta độc tôn ]
[ chung cực thất tinh điểm ] thị là cung mệnh bên ngoài cung can tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Cung mệnh văn xương tự hóa khoa
Thất tinh định điểm tại bản mệnh cung
Nhược [ định tượng ] cũng tại [ bản mệnh cung ] bên ngoài sinh hoạt cách điều, phẩm chất cùng ưu kém cảm thụ đều thao chi tại kỷ, người khác không thể nào xen vào


Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( nhâm thìn )
Biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân chi hành là cá tính tức tức tương quan
[ cung mệnh ]
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao từ tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào kỷ ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng tuy thông minh nhưng mặc cho tính nhạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá là cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Cung mệnh ( nhâm thìn ) cự môn sinh ra lộc hoả tinh + địa không
Mệnh ở thìn từ thị cao tự phụ vững chắc chấp gặp địa không không khỏi hư không không được thực
Mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ] chiếu [ bản tài ] biểu hiện có thể thiện đãi tự thân lý lẽ niệm truy cầu hy vọng bằng trí tuệ kiếm tiền
Mệnh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ hợi ) mệnh phi hóa kỵ nhập tật thì hơi nghi ngờ tự tư bản thân
Nhưng gặp văn khúc sinh ra khoa lại vũ khúc tự hóa lộc văn khúc tự hóa kị thì khó tránh bản thân mâu thuẫn không cách nào bày ra khí độ
Phi hóa kỵ nhập tật thì trùng phụ < phụ mẫu là nô tới tài > chỉ sợ khá là nan lừa dối chúng sinh chi tài ( bởi vì tự thân hư không không được thực ) tài vận không tốt, khó coi

// ]]>