Thất tinh định điểm Rơi cung điền trạch tới điều tra

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 668

Thất tinh lúc định điểm rơi điền trạch tới điều tra


A. [ định điểm Nguyệt ]( trời ) nhìn một đời người đại khái xu thế
Rơi [ cung phu thê ]( mậu ngọ )
Nhược tại cung phu thê thì cả đời cùng phối ngẫu có trọng đại liên quan
Nếu như phu thê cung cát có thê trợ giúp mà thành công cung phu thê hung thì cả đời bởi vì khác tính mà bại
b. [ định điểm ngày ]( địa ) này là chỗ then chốt nhận chuyển thiên nhân ( làm môi giới )
Rơi [ cung tật ách ]( ất mão )
c. [ lúc định điểm ]( người ) cũng là [ điểm kết thúc thất tinh điểm ] quan hệ cả đời trọng yếu nhất tới điểm ( có xem giả tá cung mệnh )
Rơi [ cung điền trạch ]( quý hợi ) cùng [ định tượng cung ]
Nhược tại cung điền trạch này mệnh trọng thị gia đình ( vòng nhỏ quay vòng ) mà xem nhẹ tự thân lợi ích


Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( cung điền trạch chủ bản nhân ( giống như cung mệnh ) gia đình gia sản các loại )
Biểu thị mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung chi trọng điểm chỗ
Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản tật ] bên ngoài điền can cung tứ hóa nhập âm cung ( tật ách ( sáu ))
Chính là tính ( tử điền ) cùng thân ( tật ách ) tới chơi nhạc cho nên chủ tính dục mãnh liệt
Điền làm hóa lộc hoặc hóa kị nhập tật chính là đào hoa tùy thân chủ tính dục mãnh liệt bị ý nghĩ kỳ quái
< tật ách là điền tới Quan > điền làm hóa lộc nhập tật biểu hiện điền trạch cùng mệnh chủ có duyên cuộc sống gia đình ôn hòa
Hoặc nói cơ cấu nội thành viên đối đãi mệnh chủ có lợi
Mà điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]/[ điền tới tài ] gặp tham lang sinh kỵ tự hóa quyền vũ khúc tự hóa lộc
Nhược [ bổn điền trạch ] cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá sinh kỵ hình thành [ song kị ] tất chủ cung này có phá
Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc chính là chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh
< huynh đệ là điền tới tài > chủ huynh nô cướp điền cướp của có tổn
< huynh đệ là tử tới phúc > điền làm hóa kị nhập Huynh /[ tử tới phúc ] đào hoa cung vị hóa kị nhập [ tử tới phúc ]
Biểu hiện sa vào tình ái hưởng thụ
Nhược huynh đệ tọa tham lang sinh kỵ thành song kị trùng [ nô bộc ] không lành

// ]]>