Thất tinh định điểm Rơi Cung huynh đệ ( kỷ sửu ) Tọa Thiên tướng Tả hữu Văn xương Văn khúc tự hóa kị Thiên khôi

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 322

Thất tinh định điểm rơi cung huynh đệ ( kỷ sửu ) tọa thiên tướng tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi


B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản huynh ]( kỷ sửu ) tọa thiên tướng + tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi
Hộ pháp 38 0
< bản mệnh lệ dương nam nông canh dần 195 0 /1 0 /18 dậu lúc sinh ra thổ ngũ cục thất tinh tại huynh ( kỷ sửu ) >
Thất tinh định điểm nhược tại cung huynh đệ biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan
[ chung cực thất tinh điểm ] thị là cung mệnh bên ngoài cung can tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ
Quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "


Huynh can kỷ tử vi hóa khoa nhập [ bản nô ]( quý vị ) nói rõ trên đó tư quyền lực cao mệnh chủ nên nhiều thân cận phàn duyên
Huynh can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( kỷ mão ) gặp vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] này lộc thối nhị cách
Về [ bản huynh ] hình thành [ bản huynh tự hóa lộc ] gặp bên trong cung văn khúc tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]
Nhưng mà [ bản nô ]( quý vị ) lại gặp phá quân tự hóa lộc lộc kị đối với trùng này là hung tượng
Huynh can kỷ văn khúc tự hóa kị với [ bản cung ] này kị mang theo nhập đối cung [ bản nô ] gặp phá quân tự hóa lộc

// ]]>