Thất tinh định điểm Rơi Cung huynh đệ ( tân sửu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 346

Thất tinh định điểm rơi cung huynh đệ ( tân sửu )


Thất tinh định điểm nhược tại cung huynh đệ biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan
Thất tinh rơi bản huynh ( tân sửu ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan
[ chung cực thất tinh điểm ] thị là cung mệnh bên ngoài cung can tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi tân sửu tân can văn khúc hóa khoa nhập bản nô ( ất vị ) gặp liêm trinh sinh ra kị văn xương sinh ra khoa
( khoa phùng sinh khoa để tiêu ) lưu lại liêm trinh sinh ra kị
Nói rõ mệnh chủ chỗ kết giao tới chúng sinh ra sợ không phải hòa hợp loại

// ]]>