Thất tinh định điểm Rơi Cung phụ mẫu ( ất mão ) Thái âm sinh ra quyền tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 884

Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( ất mão ) thái âm sinh ra quyền tự hóa kị


Biểu hiện mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung đều cùng phụ mẫu cấp trên hoặc công gia cơ cấu được vấn đề tức tức tương quan
Ở tứ bại địa thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị
Hộ pháp 354
Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Can ất nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) trưởng thượng phụ mẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phụ làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( ất sửu ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc
Này lộc cấu thành [ thoái mã lộc ] thối lui đến [ vở ]( quý hợi )
Nguyên bản phụ can lộc nhập Huynh biểu hiện biểu hiện phụ mẫu song thân được tình cảm tốt ( nhược gặp Huynh làm tự hóa kị thì không )
Lưu ý đối cung [ bổn điền ] cự môn tự hóa kị hình thành lộc kị hỗ trùng này hóa tượng không lành


Mà phụ làm ất thái âm sinh ra quyền tự hóa kị ( ất mão ) bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ bản tật ]( tân dậu )
[ lưu phu 36] đi vào thụ trùng năm này hôn nhân tất có vấn đề
Phụ làm hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch ba cung cấu thành [ tam kỳ ] được đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất mão ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]
Phụ can lộc nhập Huynh mà [ lộc chuyển kị ] về [ bản phụ ]< phụ mẫu là phu tới điền > tượng này phu thê khó an
Lưu phu nhược đi vào [ bản tật ] thụ trùng sợ phu thê ly dị

// ]]>