Thất tinh định điểm Rơi Cung phụ mẫu ( giáp dần ) Tham lang Nguyệt mã Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 827

Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( giáp dần ) tham lang nguyệt mã âm sát


Mệnh chủ tới thất tinh định điểm rơi vào cung phụ mẫu
Công phu 348
Nữ nhân mệnh mệnh chủ tới cả đời chỗ phát sinh liên quan đến cát hung sự tình tất cùng phụ mẫu cấp trên cùng sài hình vụ chờ các loại liên quan đến
Mà < phụ mẫu là nô tới tài > cho nên cũng tất cùng chúng sinh chi tiền tài kết giao có tức tức tương quan
< phụ mẫu là tật tới thiên > gặp tham lang sinh ra lộc cho nên mệnh chủ bề ngoài hiền lành
Để người đối với nàng lần đầu tiên có cảm tình thật là lại duyên thiển
Cung phụ mẫu ( giáp dần ) [ phụ ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh thân ) mà phụ giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )
Tượng này biểu hiện mệnh chủ sĩ diện ( lộc nhập [ tật tới thiên ] )
< phụ mẫu là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa lộc nhập tật ( thân ) cho nên mệnh chủ có thể được chúng sinh chi tài hoặc tư trợ giúp


< nhược lấy giáp can liêm trinh hóa lộc nhập bản tật ( canh thân ) [ người bị tứ hóa lộc chuyển kị ] quan sát >
[ lộc chuyển kị ] tật can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi )
< phu thê là phụ tới tử > ý tứ là mệnh chủ đưa được từ chúng sinh chi tài hoặc tư trợ giúp được tiền tài
Đầu tư với cùng chúng sinh ra tương quan sự tình nghiệp được kinh doanh cùng khai triển chi dụng
< nhược lấy giáp can thái dương hóa kị nhập bản mệnh ( ất sửu ) [ một kị chuyển lộc tam hóa kị ] quan sát >
[ chuyển lộc ] mệnh can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản phúc ( ất mão )
[ tam hóa kị ] phúc can ất thái âm hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )
Này kị cấu thành [ thối mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi ) này kết quả cùng [ người bị tứ hóa ] kết quả giống nhau
Kỳ ý hàm như là kể trên
Này [ thối mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi ) thì trùng [ bản quan ]( đinh tị )
Lưu ý đang lớn thứ tư hạn (34~43) đại hạn cung mệnh đi vào [ vở ]( nhâm tuất )
[ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn được hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp bạn bè giao tế đào hoa các loại
[ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại hạn tật ách ] thụ trùng phỏng đoán này đại hạn nhất định tổn tài
Tri cơ nhân đang tri như thế nào xu tránh ( không nên đầu tư cùng hội các loại )
Nghiệm chứng [ đại hạn tài bạch ] tại [ bản nô ]( mậu ngọ )
Đại tài mậu can tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( giáp dần )[ lấy tượng nô tới tài ] trùng điệp đại hạn quan lộc [ đưa về đại hạn sự nghiệp đầu tư ]
Mà đại tài mậu can thiên cơ hóa kị nhập bản phúc ( ất mão ) [ lấy tượng nghĩ kiếm tiền ] trùng bản tài ( tân dậu )[ lấy tượng trùng mình tới tài ]
Bản tài ( tân dậu ) trùng điệp đại tài tới điền [ đưa về đại hạn tài khố ]
Này hóa tượng chi ý hàm : này hạn nội cùng chúng sinh chi tiền tài lui tới thu nhận tổn tài tới thùy tượng
Nhược luận đào hoa
Sinh ra lộc tọa phụ mẫu < phụ mẫu là tử tới quan > ( hoa đào khí số ) sinh ra lộc nhập biểu hiện vận đào hoa cường
< nhược theo như kể trên tới phỏng đoán > cuối cùng nhất [ thối mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi )
Nói rõ mệnh chủ bản hạn nội đào hoa vận có nhiều việc nhưng luận kết hôn ( tu chính quả ) khó tránh bị ngăn trở ngại ( bởi vì [ thối mã kị ] nhập [ bản phu ])
Lại nghiệm chứng bản mệnh phu thê ( quý hợi )
Phu can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ]
Mà phu can quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp dần ) trùng [ bản tật ]
[ bản tật ]( canh thân ) trùng điệp [ đại hạn phu thê ] cho nên [ đại hạn phu thê ] thụ trùng này hạn nào có hôn nhân duyên?
Càng nghiệm chứng đại hạn phu thê ( canh thân )
[ đại phu ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]
Mà [ đại phu ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại hạn tật ách ]
Nói rõ đào hoa chỉ là ở chung mà không danh phận ( kết luận )
Trùng mình tới tài ]