Thất tinh định điểm Rơi cung phu thê ( đinh sửu ) Tọa Thiên phủ + thiên khôi Đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 381

Thất tinh định điểm rơi cung phu thê ( đinh sửu ) tọa thiên phủ + thiên khôi đà la


Rơi cung phu thê ( đinh sửu ) biểu hiện mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày được cát hung
Chánh nhãn 318
Đều cùng phu thê tình cảm vấn đề cùng sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh vấn đề tức tức tương quan
Ở tứ mộ khố địa thiên phủ + thiên khôi đà la
Phu can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản huynh ]( bính dần )
Phu can hóa lộc nhập huynh biểu hiện phối ngẫu đối với huynh đệ thái độ tốt hội chiếu cố
Khác < huynh đệ là phu tới phụ > phu can lộc nhập [ phu tới phụ ] biểu hiện phối ngẫu thiện đãi chiếu cố cha mẹ
Mà phu can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) trùng [ bản tật ] tượng này cũng là [ tử vong tuyến ]


Phu can hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch tam cách cấu thành [ tam kỳ ] phu thê giữa được đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] huynh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( tân vị ) trùng phá liêm trinh sinh ra lộc song kị trùng [ bản phu ] này là [ tử vong tuyến ]
Phu lộc nhập huynh đệ
Nhược huynh đệ kị chuyển nhập quan trùng phá sinh ra lộc tất có tai song kị trùng phu thê này là [ tử vong tuyến ] biểu hiện phối ngẫu tự tìm quấy rầy

// ]]>