Thất tinh định điểm Rơi Cung phu thê ( kỷ vị )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 249

Thất tinh định điểm rơi cung phu thê ( kỷ vị )


Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng phu thê đối đãi tức tức tương quan được cung vị
Cùng sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh vấn đề tức tức tương quan
Phối ngẫu được cát hung là ảnh hưởng mệnh chủ cả đời trọng điểm
Thất tinh định điểm tại phu thê chủ mệnh chủ trọng thị tình cảm cùng nữ sắc


< phu thê là nô tới nô > mệnh chủ chỗ kết giao chúng sinh ra được kết giao tình huống hoặc chỗ kết giao bằng hữu tai cướp tình huống liên quan đến
< phu thê là tài tới phúc > cùng mệnh chủ được kiếm tiền phúc phận nhiều ít cùng lý do tài dụng tài được lý niệm tình huống liên quan đến
< phu thê là thiên tới quan > quan sát mệnh chủ chuyện của nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp được năng lực cùng tiềm lực
Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân được trợ lực hoặc giao tế tình huống
Phu can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập bản mệnh ( tân dậu ) gặp văn khúc tự hóa khoa
Phu can kỷ văn khúc hóa kị nhập bản mệnh ( tân dậu ) gặp văn khúc tự hóa khoa
Phu can kỷ vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị cùng nhập bản mệnh song kị tại ngã cung là hung chủ tổn thất ( mệnh chủ bên ngoài tới vận không tốt, khó coi )
Song kị trùng bản thiên ( ất mão ) mệnh chủ bên ngoài hoạt động nên tiểu tâm để tránh tai cướp

// ]]>