Thất tinh định điểm Rơi cung phúc đức ( bính thìn )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 5 0 3

Thất tinh định điểm rơi cung phúc đức ( bính thìn )


Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức ( bính thìn ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cảm thụ
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính can nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) bốn khố chi địa ( khố chủ tài )


Nhược tọa mệnh ( giáp dần ) mệnh chủ được họa phúc quyết định điểm từ mình bản nhân nắm giữ
[ chung cực thất tinh điểm ] thị là cung mệnh bên ngoài cung can tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi ( bính thìn )
Phúc bính can văn xương hóa khoa nhập bản nô ( ất vị ) gặp liêm trinh sinh ra kị văn xương sinh ra khoa ( khoa phùng sinh khoa để tiêu ) lưu lại liêm trinh sinh ra kị
Nói rõ mệnh chủ chỗ kết giao tới chúng sinh ra sợ không phải hòa hợp loại
Nam mệnh cung mệnh tọa dần vị trí mà thất tinh định điểm tại phúc đức nói rõ họa phúc tới quyết định điểm nằm ở mình
Mà sinh hoạt phẩm chất được ưu kém cảm thụ thuộc loại tự thân lý niệm tư tưởng các loại đến quyết định

// ]]>