Thất tinh định điểm Rơi Quan lộc cung ( ất mão ) Gặp Thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 715

Thất tinh định điểm rơi quan lộc cung ( ất mão ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị


Thất tinh lúc định điểm rơi quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân sự nghiệp công việc tức tức tương quan
Bản mệnh [ thất tinh định điểm ] tại [ bản quan lộc ]( ất mão )
Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công việc vận khí liên quan đến
Sinh ra quyền nhập quan biểu hiện bị thăng thiên chưởng quyền công việc chức vụ trung cao trở lên
Quan lộc thái âm tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại bị phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là mệnh chủ sự tình nghiệp quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới tai


Quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất sửu ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc
Quan can hóa lộc nhập phúc gặp thiên cơ sinh ra kị này là [ lộc nhập không đáy động ] phí công dục vọng cấu thành song kị trùng [ bản tài ]( kỷ vị )
Nguyên bản quan can hóa lộc nhập phúc biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc nhưng nếu phúc đức gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc hữu bật sinh ra khoa
Khoa kị tọa phúc đức [ khoa kị kéo mài ] có nhỏ ấm tài chủ quan ý thức cường hội bởi vì mặt mũi vấn đề mất trả tiền chắc có trốn tránh khuynh hướng
Khác cấu thành [ thối mã lộc ] này hóa lộc thối lui đến [ bản mệnh ] khả giải thích là < quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ]>
Biểu hiện sự nghiệp được phát triển khai sáng cần dựa vào mệnh chủ nhân duyên cùng mệnh chủ được xã hội quan hệ có thể bền vững
Sinh ra kị tọa phúc đức tư tưởng bi thương quan thấp điều tuy trọng yên ổn khiếm khuyết tiến lấy trọng thị ăn uống tới dục ( hưởng phúc không tiết chế )
Hóa kỵ năm sinh tọa phúc đức tám thành hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới
( phúc đức vi phu thê được khí mấy vị ) biểu hiện có nghiệp cách trở được nhân quả quan hệ
Khác mệnh chủ tự thân không biết an hưởng ( là hắn người bận rộn ) thường phiền não không ngớt thiếu thiếu phúc đức
Trùng tài bạch kiếm tiền khá là là đau đớn
Phúc đức tọa sinh ra kị lại tự hóa lộc
Hậu thiên lộc không cách nào đối phó tiên thiên kị ( hung lực lớn ) quý nhân nan ấm tạo thành song kị trùng đối cung đối cung thụ tấn công càng tốt đẹp hơn hung
Tọa sinh ra kị lại tự hóa lộc chủ quan nhiều ưu sự tình có hơi giảm bớt một trận phiền não về sau khả năng vô sự ( nghĩ thông suốt )

// ]]>


< lưu ý > lưu niên cung mệnh gặp sinh ra kị lại tự hóa lộc ( lộc kị song kị ) theo như quan khí pháp đã biết này năm dễ có tai nạn ( nhược gặp sinh ra khoa khả giải )
Quan can ất thái âm sinh ra quyền tự hóa kị
Quan lộc tọa sinh ra quyền lại can tự hóa kị
Bản thân đồ bị năng lực cùng tài hoa ( sinh ra quyền ) có có quý nhân thưởng thức đề bạt có thể thu được thanh danh
Sinh ra quyền nhập quan lộc là chánh vị nguyên là khai sáng nghị lực có khả năng tự hóa kị sợ hội có hổ đầu đuôi rắn lâm vào khốn đốn không lưu tiếc nuối
Biểu hiện dây dưa không rõ không thể nói lý lộ ra vô lý lấy huyên náo thường nghĩ chiếm người tiện nghi làm việc cầm không nổi cũng không bỏ xuống được vất vả
Nhược phúc đức tọa sinh ra kị lại tự hóa lộc phúc can phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] thuận hành thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] này hạn sợ sự nghiệp lâm vào đồi bại
Dương nam thuận hành thứ năm đại hạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( ất mão ) thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị + linh tinh
[ thiên mệnh ] ất can thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất sửu ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc
Gặp thiên cơ sinh ra kị này là [ lộc nhập không đáy động ] phí công dục vọng cấu thành song kị trùng [ bản tài ]( kỷ vị )
Mà đổi thành thiên cơ lại tự hóa lộc
Cấu thành [ thối mã lộc ] này hóa lộc thối lui đến [ bản mệnh ] khả giải thị là < quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ]> trùng điệp [ đại tài ]
Biểu hiện sự nghiệp được phát triển khai sáng cần dựa vào mệnh chủ nhân duyên cùng mệnh chủ được xã hội quan hệ có thể bền vững
Này hạn chuyện của nghiệp ứng có phát tài nhưng bởi vì [ phúc đức ] tọa sinh ra kị trùng [ tài bạch ] sợ bởi vì tham đồ hưởng thụ mà không cách nào tồn tiền
[ thiên mệnh ] ất can thái âm tự hóa kị gặp thái âm sinh ra quyền [ quyền kị dây dưa ]
Kiểm thị này [ thiên mệnh ] tới hóa lộc ( thối mã lộc ) hóa kị tới rơi cung phân nhập tam hợp cung vị chính là cao đến đi lui không giúp được gì giống

// ]]>


Quan tính quyền kị mệnh chủ không thể hợp thâu ái tranh biện dễ dàng trở mặt ( thường bởi vì khác thường sinh ra biến )
Quyền kị tượng ý mọi thứ phí lực làm nhiều công ít khó khăn trắc trở chập trùng sóng gió nhiều [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung
Dễ có thương hại tranh chấp tranh đấu sự tình
Tuy lao lộc lại chỗ không được nhiều thuộc kỹ thuật lao công vân vân
[ đại tài ] tại [ bản mệnh ]( quý hợi ) gặp thái dương + địa không địa kiếp
[ đại tài ] quý can phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp tý ) gặp phá quân tự hóa quyền này hóa tượng vẫn là [ lộc xuất ] trùng điệp [ thái tử ]
[ đại tài ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thìn ) trùng phá tham lang sinh ra lộc
[ kị bắt lộc ] biểu hiện này hạn tham đồ ( đồ mưu ) chúng sinh chi tài [ bản nô ] trùng điệp [ tổ phụ ]
[ song kị ] trùng [ bản huynh ]/( trùng điệp [ đại tật ]) ẩn chứa đồ mưu không được ngược lại cho nên thể xác tinh thần mệt mỏi
[ đại quan ] tại [ bản tài ]( kỷ vị ) gặp thiên lương tự hóa khoa + thiên việt
[ đại quan ] kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập [ bản huynh ]( nhâm tuất ) gặp vũ khúc tự hóa kị + văn xương / trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]
[ lộc kị chiến khắc ] với [ đại quan tới điền ] bày sự nghiệp trong vòng bộ phận có hỗn loạn giống
Trùng [ đại quan tới tử ] ảnh hưởng sự nghiệp được đầu tư giao tế bị vây bất lợi giống
Gặp sinh ra khoa khả giải ) ]> trùng điệp [ đại tài ]

// ]]>