Thất tinh định điểm Rơi Cung tật ách ( tân hợi ) Thiên lương Hoả tinh Thiên khôi Thủ cung

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 588

Thất tinh định điểm rơi cung tật ách ( tân hợi ) thiên lương hoả tinh thiên khôi thủ cung


Nữ nhân mệnh rơi vào cung tật ách ( tân hợi ) biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh được cát hung sự việc
Đều cùng mệnh chủ tự thân tới tính tình lòng thái cập thân thể khỏe mạnh tức tức tương quan
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân can cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá là là lao lục nỗ lực
Tân can nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba


Công phu 362
Tật can tân cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ dậu ) gặp cự môn sinh ra kị ( lộc nhập không đáy động )
Biểu hiện mệnh chủ lòng thái bên trên vui mừng cùng chúng sinh ra kết giao tình móc tim móc phổi
Thậm chí đưa thân đều có thể ngược lại thiếp cấp chúng sinh chi tượng
Sinh ra kị tọa nô bộc biểu hiện trời sinh có thiếu chúng sinh chi ý
Nhược hậu thiên lại hóa lộc tiến vào ngay cả...cũng [ lộc nhập không đáy động ] vĩnh viễn không cách nào nhồi ( thường hoàn trái )
Tật can tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thân ) ý tức mệnh chủ giữ thân đầu nhập sự nghiệp ( mại thân mại dâm )
Gặp tham lang tự hóa lộc này là lộc xuất
[ kị chuyển kị ] quan can mậu thiên cơ hóa kị nhập bản nô ( kỷ dậu ) gặp cự môn sinh ra kị cấu thành song kị trùng bản huynh ( quý mão )
< quan lộc là tử tới tật > mà < nô bộc là tử tới tài > ngay cả...cũng lấy đào hoa thân mất buôn bán có lời lấy đào hoa tới tài ( âm thầm xuống biển móc kim )
< kiểm thị cung tử nữ ( quý sửu ) tứ hóa quan sát >
Tử can quý phá quân hóa lộc nhập mệnh ( giáp thìn ) < cung mệnh là tử tới điền > mệnh chủ tới đào hoa tính trọng
Mà tử can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thân ) gặp tham lang tự hóa lộc lộc kị trùng [ bản phu ]
Cho thấy mệnh chủ lấy đào hoa coi như sự nghiệp
Lộc kị trùng [ bản phu ] mệnh chủ trọng làm tình ( thỏa mãn tính nhu cầu ) là phải phối ngẫu nhiên ( trượng phu ) hoặc danh phận
< quan lộc là tử tới tật > ý là quan lộc ngay cả...cũng đào hoa ( tính dục ) tới thể

// ]]>