Thất tinh định điểm Rơi Cung tử nữ ( ất sửu ) Gặp Vũ khúc tham lang sinh ra lộc Thiên khôi

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 574

Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( ất sửu ) gặp vũ khúc tham lang sinh ra lộc thiên khôi

A.
< bản mệnh lệ nông mậu thân 57 nhuận 0 7/ 0 8 thìn lúc sinh ra thổ ngũ cục thất tinh tại tí ( ất sửu )>
[ thất tinh định điểm ] rơi [ cung tử nữ ]( ất sửu ) gặp vũ khúc tham lang sinh ra lộc + thiên khôi
Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung này mệnh trưởng thành sớm
Tử nữ biểu hiện tử nữ đào hoa giao tế tiếp khách đầu tư hợp bạn bè cổ đông các loại vấn đề
< thiên cơ thiên lương tọa mệnh ( bính thìn ) mậu sinh năm người >
[ cung cứ duy trì như vậy là được mật mã ]
Các cung nội nơi tọa tinh diệu được tổ hợp chỉ là [ biểu tượng ]( cách cục ) mà thôi ứng không được chủ cát hung
Phải quan sát tọa cung tới cung can thứ tư hóa tượng chỗ phi rơi đích bố cục ( bố khí ) mới có thể luận cát hung [ cung cứ duy trì như vậy là được mật mã ]


Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Tử ất can nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là hiển nhạc trời biết mệnh không biết ưu sầu đau khổ
Tử ất can nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) bốn khố chi địa ( khố chủ tài )
Tử ất can nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Tọa sửu tử nữ cá tính cường lại chấp nhất nhâm lao nhâm oán kiên thủ cương vị trí
Vũ khúc tham lang sinh ra lộc nhập tử nữ
Năm sinh lộc nhập tử nữ biểu hiện mệnh chủ cùng tử nữ hoàn toàn tình duyên hòa thuận bị quản giáo tiền tài vui thích nuôi sống tử nữ
Quan tính lộc có người duyên hay nói bên ngoài nội dung khuynh hướng chính diện ( thật hòa hợp đẹp ) có lợi ích có thể kiếm tiền các loại nhân sự tình vật thoại đề
Sinh ra lộc lạc tử điền tuyến ( đại biểu đi nghiệp ) ngu nhạc nghiệp phòng sản khai phát bác sĩ công xưởng công ty chế tạo nghiệp
Vũ khúc tham lang sinh ra lộc ( sửu vị ) ( song tài tinh ) tọa khố vị trí nhược hóa cát lệch tài bộc phát hợp ý đi nghiệp
< tử nữ là nô tới quan > sinh ra lộc nhập tử nữ thì có cùng bằng hữu hợp bạn bè đầu tư ( phụ thuộc bằng hữu sự nghiệp hội đắc lợi )
Tử can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa quyền hữu bật sinh ra khoa này là [ lộc nhập không đáy động ] phí công dục vọng
Tử nữ can hóa lộc nhập mệnh ( luận đào hoa ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận đào hoa dây dưa ( nhược gặp sinh ra kị thì không )
Tử can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tý ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản phúc ] cùng tử nữ không duyên

// ]]>


Này tử can hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách hình thành [ rơi vào tam hợp cung vị ] biểu hiện không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản nô ] trùng [ bản huynh ]
Mệnh chủ giao hữu không phân rốt cuộc tam giáo cửu lưu đều có thể lui tới nhưng cùng bằng hữu quan hệ không tốt, khó coi không rất hợp có đến tri giao không tiểu
Trùng huynh đệ chủ huynh đệ khá là không duyên không dễ câu thông ( thiếu trái kị ) nên tình cảm tinh thần kết giao không lợi tức tiền vật chất đi lại bị tổn tài
Vật chất đi lại bị tổn tài

B. Thất tinh định điểm rơi cung tử nữ ( ất sửu ) gặp thiên tướng


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung này mệnh trưởng thành sớm
< thái dương tọa mệnh ( bính thìn ) mậu sinh năm người >
Tử can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu ngọ ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa kị này là [ lộc nhập không đáy động ] phí công dục vọng
Tử can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm tuất ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản mệnh ] cùng tử nữ không duyên
Này tử can hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách hình thành [ rơi vào tam hợp cung vị ] biểu hiện không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] phúc can mậu thiên cơ sinh ra kị tự hóa kị này là tử nữ không phúc hoặc nói mệnh chủ tới đầu tư hợp bạn bè phải cẩn thận sợ tất mất bại

// ]]>