Thất tinh định điểm Rơi phúc đức ( đinh sửu ) Cung vô chính diệu Thiên hình Thiên khôi Đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 577

Thất tinh định điểm rơi phúc đức ( đinh sửu ) cung vô chính diệu thiên hình thiên khôi đà la


Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức ( đinh sửu ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cảm thụ
Chánh nhãn 17 0
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Đinh ( địa chi trời ) độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê được đặc tính trở thành vĩ người khá là nhiều
Đinh hỏa nhu trung phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi lại phú dục vọng
Can đinh nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Nhược cung điền trạch ( bính dần ) liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị lộc tồn mệnh chủ được họa phúc quyết định điểm từ nhà mình sinh nhà vận tả hữu
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "


Này mệnh thất tinh rơi ( đinh sửu ) can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản phu ]( quý dậu ) gặp cự môn tự hóa quyền
Nói rõ mệnh chủ tới đời sống tình cảm hoặc sự nghiệp phát triển phải thấp điều không nên tranh quyền đoạt lợi nhuận mới có thể xu tránh
Phúc can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tài ]( Tân Mùi ) gặp thái dương sinh kỵ lại tự hóa quyền bày mệnh chủ nghĩ kiếm tiền lại uổng phí tâm cơ
[ lộc chuyển kị ] tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu ( tử vong tuyến ) mộng tưởng thành không
Phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ] ( quý dậu ) gặp cự môn tự hóa quyền này là [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung
Bày mệnh chủ quan tâm quản thúc phối ngẫu lại gặp phối ngẫu tranh quyền tranh chấp
Tạo thành quyền kị trùng [ bản quan ] nói rõ phu thê không cùng tâm khiến sự nghiệp hội bại
[ kị chuyển kị ] can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thân ) trùng [ bổn điền ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh gia đình phá bại tổn tài
Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( đinh sửu ] tọa cung vô chính diệu thiên hình thiên khôi đà la hồi thái dương sinh kỵ trùng
[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( Tân Mùi ) gặp cự môn sinh kỵ lại tự hóa quyền không cách nào cấu thành [ nghịch thủy kị ]
Bởi vì gặp tự hóa quyền cho nên là [ phá hao tổn kị ] này hạn nên bảo thủ cẩn thận
Lưu ý lưu niên đi vào [ bổn điền ] phúc làm phi hóa kỵ nhập [ bản phu ]/[ lưu tật ] năm này có chửa thể mất phúc giống

// ]]>