Thất tinh định điểm Rơi quan lộc ( bính ngọ )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 638

Thất tinh định điểm rơi quan lộc ( bính ngọ )


Nguyệt định điểm ( trời ) tại phúc đức
Chủ nhân sinh ra trọng điểm vị trí
Nhật định điểm ( địa ) tại phúc đức
Là quan khí chi vị ( thiên nhân hợp nhất đại hạn là tới môi giới )
Lúc định điểm ( người ) tại quan lộc
Là ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày phẩm chất vị trí
( cả đời kiếp sống bên trong thường ngày chỗ phát sinh cát hung vấn đề lấy lúc định điểm tứ hóa quan khí )
Thất tinh định điểm tại quan lộc ( bính ngọ ) chủ mệnh chủ trọng thị sự nghiệp cùng công việc


Thất tinh định điểm tại quan lộc ( bính ngọ )
Bính can thiên đồng hóa lộc nhập tật ách
Bính can liêm trinh hóa kị nhập quan lộc gặp tự hóa kị mệnh chủ sinh hoạt hàng ngày được cát hung đều cùng bận rộn sự nghiệp nội bộ liên quan đến
( song kị trùng phu thê trọng thị sự nghiệp khinh chợt tình cảm vợ chồng )
Lộc nhập cung tật ách phi hóa kỵ nhập quan lộc cung cách xa nhau bốn cách cấu thành sự nghiệp cùng mệnh chủ nội tâm đối đãi lên biến hóa
Lớn thứ tư hạn (34~43) đại hạn cung mệnh đi vở ( tân hợi )
Này đại hạn chi trọng lòng đang với tử nữ giao tế tiếp khách đầu tư hợp bạn bè đào hoa ( tính dục ) liên quan đến
Thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp đại hạn phu thê thân đầu nhập tại sự nghiệp được phát triển
Liêm trinh hóa kị nhập quan lộc trùng điệp đại hạn tật ách tượng này này hạn được thân bị sự nghiệp kiềm chế không ngừng chiếu cố phối ngẫu
Lưu niên 41 tại bản huynh ( quý sửu )
Thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp đại hạn phu thê + lưu tài này năm thể xác tinh thần trọng tâm nằm ở tài chính ( hoặc đãi ngộ ) liều mạng phát triển nghiệp vụ
Liêm trinh hóa kị nhập quan lộc trùng điệp đại hạn tật ách + lưu nô
Tượng này này năm thể xác tinh thần là chúng sinh ra ( cấp trên hộ khách bằng hữu ) chuyện của vụ loay hoay không thể khai giao phân thân không có phương pháp
Lưu niên 43 tại bản phụ ( quý mão )
Thiên đồng hóa lộc nhập tật ách trùng điệp đại hạn phu thê + lưu tật này năm thể xác tinh thần trọng tâm nằm ở tài chính ( hoặc đãi ngộ ) liều mạng phát triển nghiệp vụ
Liêm trinh hóa kị nhập quan lộc trùng điệp đại hạn tật ách + lưu điền kị trùng phu thê trùng điệp đại hạn phụ mẫu + lưu tử
( phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến biểu hiện sự nghiệp hoặc công việc có chỗ biến động )
Tượng này này năm nội tâm bởi vì lo lắng bị nhận viên hoặc đối đãi gặp bất mãn có chuyện nhờ mất chức được niệm đầu )
Liều mạng phát triển nghiệp vụ khai giao phân thân không có phương pháp liều mạng phát triển nghiệp vụ

// ]]>