Thiên hình Thiên diêu Âm sát nhập cung nô bộc Hàm ý

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1 178

Thiên hình thiên diêu âm sát nhập cung nô bộc hàm ý


Thiên hình    nô bộc
Thiên hình tọa lục thân cung không nên không cần lại có sát kị đã đồ cô khắc tới tính chất
Gặp hư khóc chủ cô hàn nhiều bệnh
Thiên hình tọa lục thân cung không nên chủ thoại không được hợp ý thường đều có chủ trương hoặc hoài bão ý kiến không hợp
Thiên hình nhập nô bộc 1. Chúng sinh ra vui mừng gây chuyện thị phi nhiều quan phi
2. Có lẽ tiến hành tư pháp tính chất công việc
Tọa lục thân cung hướng cung này chỗ chủ nhân mượn tiền tương đối dễ dàng mượn được bởi vì giống như hắn thiếu
Thiên hình nhập nô bộc biểu hiện mệnh chủ cùng bằng hữu duyên phận khá là sơ giao hữu tầng mặt dù quảng hàm che tam giáo cửu lưu nhưng tri giao không nửa người
Nên tiểu tâm thụ bằng hữu hoặc bộ phận thuộc liên lụy lại không nên trường kỳ hợp tác để tránh tuyển hình không phải
Thiên diêu tất nhập tử nữ biểu hiện mệnh chủ cùng khác tính tình nữ nhân thuộc hạ khá là có duyên trợ lực khá là tốt


Hình diêu củng trùng phụ mẫu ( phá thể vị trí ) biểu hiện mệnh chủ có chủ quản nhiều người cùng trực tiếp lên ti có cách ngại ( thiên hình )
Nhưng cùng không phải trực tiếp lên ti khá là tốt hoặc trái lại
[ phá thể vị trí ] tọa cung tại phụ mẫu đại hạn gặp [ phá thể vị trí ] mọi việc không được thuận lợi nhuận nên thích hợp quân cảnh hành nghề
Nhược đại hạn Quan lộc đi vào phụ mẫu ( này là cả đời vận trình phá thể vị trí ) đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Nô bộc tọa thất sát thiên hình đà la nhược nô can cung hóa kị nhập phúc sợ cùng tiền án kém bạn bè kết giao tiến hành phạm pháp hoạt động
Nhược nô can cung hóa kị nhập tật trùng phụ mẫu cả đời bị thụ bằng hữu tới liên lụy mà lâm vào hình tụng quấy rầy
[ bản nô ] tọa thất sát thiên hình đà la biểu hiện chỗ kết giao nhân e rằng có tiền án ác sát vân vân
Nô bộc tọa tham lang + thiên hình
Đại hạn nô bộc gặp thiên hình sợ bởi vì bạn bè bằng cố chủ thuộc hạ giữa đưa tới tiền tài kiện cáo phân tranh

Thiên diêu    nô bộc
Miếu vượng ( mão dậu tuất miếu )
Thiên diêu nô bộc nhập miếu vượng mão dậu tử hợi cát bằng hữu hữu học thức cát luận là người học thức cao thâm văn thải phong lưu vui mừng cơ mưu ái cùng khác tính đùa bỡn đàm tình
Thiên diêu nô bộc ở hợi bằng hữu hữu học thức cát luận là người học thức cao thâm văn thải phong lưu vui mừng cơ mưu ái cùng khác tính đùa bỡn đàm tình
Thiên diêu nô bộc ở sửu bạn bè bằng phong lưu háo sắc tâm tính âm độc hòa hợp đa nghi
Thiên diêu nô bộc lạc hãm ( tý thìn hợi thân nhàn ) chủ dâm dật trùng hôn bị có tình cảm ngăn trở âm độc đa nghi dung mạo đẹp giỏi giao tế ứng thoái kiêm háo dâm dục
Thiên hình tất nhập phụ mẫu
Chủ trưởng thượng ( cấp trên chủ quản ) kiên cường cố chấp giao tiếp không dễ
Cô khắc phụ mẫu chi sắc màu đối với phụ mẫu có hình khắc cùng phụ mẫu không duyên dễ phạm tiểu nhân cùng phụ mẫu gặp nhau thời gian thiếu hoặc phụ mẫu mất sớm
Thiên diêu tất tại nô bộc thì đối đãi khác tính bằng hữu khá thân thiết ( tương đối với cùng giới nhưng không phải đào hoa hội đào hoa ngôi sao thì có đào hoa tính chất )
Hình diêu củng trùng tử nữ biểu hiện tử nữ tính cách động tĩnh không đồng nhất mới nhu không chừng

// ]]>

Âm sát    nô bộc
Hội thiên khôi thiên việt chủ bị kết giao được bạn bè bằng thường là bối cảnh phức tạp tam giáo cửu lưu
Dễ có tổn bạn bè âm thầm phá hoại
Cự môn ( nhập nô bộc ) nhược hội hợp linh đà âm sát thì chủ thuộc hạ âm tự mình mập hoặc dính líu gây họa