Thiên hình Thiên diêu Âm sát nhập Quan lộc cung Hàm ý

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 1557

Thiên hình thiên diêu âm sát nhập Quan lộc cung hàm ý

 

Thiên hình   Quan lộc
Thiên hình tọa Quan lộc cung bị trêu chọc thị phi tố tụng chịu tích cực cố gắng hướng học nhưng có sở trường tài năng tất lộ tiền tài có nhiều chu chuyển
Mệnh chủ xử sự cứng rắn có thể có sở trường vui mừng làm náo động không hiểu linh hoạt công việc dễ dàng trêu chọc thị phi hoặc tố tụng
Chịu tích cực cố gắng hướng học nhưng có sở trường tài năng tất lộ tiền tài có nhiều chu chuyển
Hội tiến hành nhiều chủng hành nghề < ba trăm sáu mươi sáu đi > nên tiểu tâm chức vụ nhận giáng cấp hoặc biếm trích
Tư pháp quân cảnh đặc vụ trinh lục soát bảo toàn y sư dược học nghiên cứu
Khả năng tiến hành tư pháp luật sư y dược quân cảnh súng đạn tông giáo vận mệnh các loại
Thiên diêu thủ tài bạch chủ bên ngoài nặng bao nhiêu tài nguyên khác đường công danh hội tại khác biệt lĩnh khu vực hoạch đắc lợi ích
Thiên diêu tất nhập tài bạch nhược miếu vượng địa chủ tài nguyên nhiều xử


Thiên diêu dần thân địa lấy hung luận hội bởi vì sắc mà phí của không thể tham đổ hoặc đùa bỡn nữ sắc khả năng bởi vì nữ sắc hoặc cờ bạc mà phí của
Khác mỗi đổ tất thâu hoặc thắng thiếu thâu nhiều chưa từ bỏ ý định
Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách ngẫu nhiên mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )
Hình diêu trùng cung mệnh chủ bên ngoài nặng bao nhiêu mâu thuẫn tính chất cũng nhu cũng mới
Thiên diêu tất nhập tài bạch chủ tài nguyên nhiều xử nếu có phụ trợ giúp cát diệu ( lục cát ) hoặc cát hóa bởi vì khác tính kiếm được tiền
Hình diêu củng trùng cung mệnh ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách ngẫu nhiên mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )
Bản mệnh ( xúc hỏng tọa cung [ phá thể vị trí ]) đại hạn gặp xúc hỏng cung [ phá thể vị trí ] mọi việc không được thuận lợi nhuận nên hiến thân tông giáo
Nghịch hành thứ năm đại hạn nhược đại hạn Quan lộc đi vào bản mệnh ( này là cả đời vận trình phá thể vị trí ) đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Thiên hình nhập Quan lộc thì thiên diêu tất tại tài bạch hình diêu trùng cung mệnh
Chủ bên ngoài xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp cứng rắn nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề
Bản mệnh ( tọa [ phá thể vị trí ]) đại hạn gặp [ phá thể vị trí ] mọi việc không được thuận lợi nhuận nên hiến thân tông giáo
Nghịch hành thứ năm đại hạn nhược đại hạn Quan lộc đi vào [ bản mệnh ] ( này là cả đời vận trình [ phá thể vị trí ]) đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
( nhược vài lần các nơi nhược gặp chủ tinh miếu vượng có thừa vượng thì cát là thiên vui mừng ) làm việc quả quyết có uy quyền có tài cán
Gặp cát có chưởng lính hình hoặc là y dược giới quyền uy
Quan lộc bính dần ( trường sinh ) thiên cơ thái âm + lộc tồn địa không thiên hình phượng các thiên hư
Dù có tử phủ giáp nhưng là giáp địa không lại cùng đối cung ba không giao trì hôn nhân không được thuận e rằng có 2 lần kết hôn
Thiên hình nhập [ đại hạn Quan lộc ] lúc , bởi vì Quan lộc là khí số vị cho nên đại hạn này làm ra gây nên như không biết tiểu tâm cận thận , rất khó miễn với kiện cáo quấn thân

 

// ]]>

Thiên diêu   Quan lộc
Quan lộc cung là chúa tể tri thức , chí tiết , tình cảm sâu đậm các loại nội tu văn rõ ràng du quan tinh thần tầng mặt được cung vị
Thiên diêu nhập Quan lộc một dạng, biểu hiện công việc đa trọng khuynh hướng ngu nhạc tràng từ nghiệp quán rượu giao tế chỗ hội từ nghiệp diễn nghệ từ nghiệp đẹp trang mỹ dung từ nghiệp cách ăn mặc nghiệp
Có văn nghệ tài hoa công việc không được tập trung thường tùy tính gây nên thường thay thế nghề nghiệp hoặc trở nên công việc hoàn cảnh bị cùng khác tính tiếp xúc nên lấy nghệ thuật mưu sinh
Thiên diêu là lệch tài tinh nên lấy nghệ thuật diễn nghệ ca ảnh vì cuộc sống nhai ( kiếm được tiền chi đạo )
Thiên diêu tại ( cung mệnh , Quan lộc cung , cung tài bạch ) biểu hiện khác tính đồ đạc trong cửa hàng , nên tiến hành cùng khác tính nhiều tiếp xúc hành nghề
Thường đang chí đắc ý đầy hội tản ra nồng đậm lực hấp dẫn
Thiên diêu gặp sát tại Quan sợ là bợ đỡ cấp trên mà chi tiêu đại
Gặp kình dương cùng nữ mệnh sợ rơi phong trần
Thiên diêu được Quan lộc cung ( thiên hình ) cung mệnh làm hóa kị nhập phu thê chủ buôn bán có lời phong nguyệt tiền ( nam mệnh ngưu lang ma cô nữ mệnh son hao phí bảo mẫu )
Hồng loan thiên diêu củng mệnh dâm đãng tính dục nhu cầu nhiều
Nếu có phụ trợ giúp cát diệu ( lục cát ) hoặc cát hóa bởi vì khác tính kiếm được tiền
Thiên diêu tọa [ bản quan ] can cung của nó hóa lộc nhập [ bản mệnh ] mà can cung hóa kị nhập [ vở ] thì khá là bị bởi vì công việc quan hệ vừa thấy chung tình
Nhược nhập bản mệnh tam phương thảng càng thêm vào tả phụ hữu bật đồng độ cát hóa thì cấu thành [ khác tính đồ đạc trong cửa hàng ] được cách cục
Nếu có phụ trợ giúp cát diệu ( lục cát ) hoặc cát hóa bởi vì khác tính kiếm được tiền
Này chủng cách cục nên tiến hành cùng khác tính nhiều tiếp xúc hành nghề chư như diễn nghệ ca thính rượu hành lang vũ thính các loại

 

Âm sát   Quan lộc
Âm sát nhập Quan lộc biểu hiện cầu học hoặc trong công việc thường có bất minh hoặc tiểu nhân trở nạo hoặc ngăn trở nên từ thất bại trung học có kinh nghiệm
Âm sát nhập Quan lộc biểu hiện công việc thường có bất minh quấy nhiễu hoặc tiểu nhân trở nạo hoặc ngăn trở kéo sau chân