Thiên hình Thiên diêu Âm sát nhập cung tật ách Hàm ý

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2 0 1 0

Thiên hình thiên diêu âm sát nhập cung tật ách hàm ý


Thiên hình
Dương hỏa chủ hình nạn cũng là quan phi cùng lao ngục tới nạn
Thiên hình tọa cung tật ách sẽ có tay chân tàn cách trở
Như nhỏ nhi tê buốt não viêm sau di chứng ma phong động thủ thuật bệnh truyền nhiễm phổi kinh bất lợi các loại
Thiên hình tọa mệnh cung cung điền trạch cung tật ách
Nhược mệnh chủ không tiến hành pháp luật tương quan nghề nghiệp thì thường thường dễ dàng tiếp xúc với phương diện pháp luật quấy rầy
Thiên hình tọa tật ách trùng phụ mẫu chủ cùng phụ mẫu không duyên dễ phạm tiểu nhân dễ có thương tàn quan phi ( tang môn ngôi sao bất lợi nam tính lục thân )
Dễ có thương tàn quan phi còn nhỏ nên phòng nhỏ nhi tê dại tí chứng não viêm lâm phong bệnh chờ đợi di chứng chủ tâm bệnh phổi , ngoại thương
Thiên hình là nạn bệnh tính chất chủ thể yếu nhiều bệnh phổi cước chân có tật không tốt với đi


Như nhỏ nhi tê buốt chứng ma phong não viêm sau di chứng lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục chứng các loại
Sẽ có tay chân tàn cách trở như nhỏ nhi tê buốt não viêm sau di chứng ma phong động thủ thuật bệnh truyền nhiễm đối với lòng phổi kinh bất lợi các loại
Thiên hình + bạch hổ sợ là ung thư tới bệnh biến
Gặp kình dương cùng e rằng có cắt sự tình động đao thủ thuật xưng "Hòa thị mệnh "
Gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu ( hội sát kị có hung hiểm như ngoại thương hoặc tim phổi nạn bệnh )
Thiên diêu tất nhập huynh đệ biểu hiện huynh nô nhân duyên tốt đa nghi ghen tị đối với mệnh chủ nặng bao nhiêu đối đãi thái độ
Mệnh chủ nên có khác biệt hợp tác nhóm bạn hoặc nên kinh doanh không đồng hành nghiệp
Hình diêu củng trùng điền trạch [ phá thể vị trí ] biểu hiện mệnh chủ được hoạt động cư trụ địa khu hoặc công việc hoàn cảnh thường có mâu thuẫn ở chỗ
[ phá thể vị trí ] tại điền trạch đại hạn gặp xúc hỏng cung mọi việc không được thuận lợi nhuận
Nhược nghịch hành thứ hai đại hạn đại hạn Quan lộc đi vào điền trạch ( này là cả đời vận trình phá thể vị trí ) đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Nhược thuận hành đại hạn thứ tư cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( này là cả đời vận trình phá thể vị trí ) mọi việc không được thuận lợi nhuận nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Gặp thất sát thiên hình với dần cung mã địa
[ lưu mệnh 3 1] tại [ bản tật ]( tân dậu ) gặp thiên hình hoả tinh năm đó nên phòng bị Quan tụng sự tình nhất thiết không thể vi pháp loạn kỷ
Cung tật ách gặp phá quân thiên hình lại hồi hỏa linh giáp phá tạo thành tiên thiên thể chất không tốt cùng sức chống cự chênh lệch
Nhược [ đại hạn tật ách ] cũng gặp không lành e rằng có bệnh nặng phát sinh ( Đồng Cự tọa mệnh vị )
Nhược càng không may [ đại hạn cung phúc đức ] tinh tình hãm yếu sợ bị bất trắc
( bản lệ thứ hai đại hạn bên ngoài [ đại phúc đức ] rơi ( giáp ngọ ) gặp kình dương lại giáp làm thái dương hóa kị nhập trùng [ bản phúc ])
Cung tật ách thiên hình cùng liêm trinh đồng độ ( cung tật ách thuộc thân cùng tâm thái tới cung vị )
Thần thám 26 0
Liêm trinh là âm hỏa tù hình chi tinh đồ liệt hóa tính chất thuộc thương pháo bạo liệt chi vật liên quan đến
Thiên hình là hỏa tinh là hình tụng chi tinh thân dễ bị thụ kiện cáo hình tụng sự tình
Lấy [ xem tính tâm pháp ] mà nói liêm hình ở tật ách biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có phạm tội khuynh hướng lại cùng hỏa thương bạo liệt vật các loại liên quan đến
Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập phúc ( ất sửu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản tài ]( kỷ mùi )
Song kị trùng [ bản tài ]( kỷ mùi ) ( bản tài là tự thân chi ý )
Tượng này nói rõ mệnh chủ chi thân thể cùng tâm thái
Nhược tiến hành không thích hợp sự tình ( thiên cơ hóa kị ) tự làm tự chịu nhất định sẽ tổn cùng phúc khí thọ nguyên cùng tự thân

// ]]>


[ tật ách ]( mậu ngọ ) liêm trinh thiên tướng + thiên hình ( hỏa tinh hình tụng chi tinh ) liêm tướng + thiên hình xử ngọ hỏa hương tất nhiên bị liệt hóa
Ngôi sao này diệu tổ hợp [ xem tính ] có biết mệnh chủ tiên thiên phạm tội khuynh hướng ( lại cùng hỏa thương bạo liệt chi vật liên quan đến )
Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất sửu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] nói rõ tự làm tự chịu mà tổn phúc phận
[ bản tật ]( đinh mùi ) cung vô chính diệu tọa thiên hình ( Quan phù hình tụng ) kình dương tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý sửu )
[ lưu mệnh 29] đi vào [ bản phụ ] là mệnh chủ hồi bắt giữ tới [ ứng số ] năm
[ lưu niên tật ách ] cung gặp thiên hình lưu dương trùng hội sao hóa kỵ chủ động thủ thuật ( đại hạn cung tật ách cùng luận )
Thiên diêu
Tật ách
Thiên diêu nhập tật ách chủ tính thần kinh quá mức thần kinh suy yếu chứng hoặc biểu hiện tật bệnh lan tràn họa vô đan chí ( gấp hai lần tật bệnh )
Khác khả năng lục thân tang có nhiều việc bất lợi nữ tính lục thân đề phòng thủy ách
Hạn đi này cung có thân nhân tang mất điềm báo
Thiên diêu nhập tật cũng biểu hiện trưởng thành sớm nhân duyên tốt phong thanh nhã hài hước yêu thích nói chuyện phiếm
Gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Thiên diêu nhập tật ách chủ âm hư , bàng quang bệnh , ngành sinh thực thống bệnh
Hình diêu củng trùng huynh đệ biểu hiện mệnh chủ được
Thiên hình
Điền trạch
Mệnh chủ nhà ở hoàn cảnh tương đối phức tạp chắc có sát khí không phải là nhiều nhân khí không được vượng sinh hoạt không dễ yên ổn
Điền trạch bị nhận tổn hại như lửa nạn các loại sự tình vui mừng tự nuôi sủng vật
Thiên diêu tất nhập tật ách biểu hiện tật bệnh phức tạp họa vô đan chí hoặc lây nhiễm hoặc lưu hành dịch bệnh
Hình diêu củng trùng huynh đệ [ phá thể vị trí ] biểu hiện huynh nô kiên cường hoặc không dễ giao tiếp chắc có âm nhu chi huynh nô
Âm sát
Tật ách
Âm sát nhập tật ách chủ hoạn âm hư tổn hao tổn tính tật bệnh ( chứng bệnh không dễ kiểm tra ra được trái lại cầu thần vấn bốc có thể thấy hiệu quả )
Âm sát gặp chính diệu không lành , chú ý ung thư
Âm sát nhập tật ách biểu hiện dễ có linh tính cảm giác ứng ( thông linh giác quan thứ sáu bắt đầu kê thác mộng các loại )
[ cung tật ách ] tọa âm sát ( quỷ thần chi tinh ) này mệnh chủ có lẽ đối với nào đó một số chuyện đặc biệt mẫn cảm hoặc khá là cường tới dự đoán lực hoặc lưu với đa nghi
Nhược gặp hóa kị + âm sát với cung tật ách lại tinh diệu tổ hợp không tốt, khó coi thường biểu hiện sẽ có trọng đại khó chữa nguy chứng ( lưu ý âm sát không được chủ tật bệnh )
Tỷ như ( trung y ) chi thần kinh đau nhức thần kinh suy kiệt ( tây y ) chi thần kinh phân liệt u buồn chứng nóng uất chứng thần kinh giác quan chứng các loại
Này loại bệnh hoạn tinh thần cùng thân thể khá là bị thụ quấy nhiễu tinh thần hoảng hốt không hiểu sợ sệt miên man suy nghĩ cảm xúc bất ổn tạo thành mất ngủ hoặc đau đớn