Chia sẻ đến:

Thiên lương

Thiên lương tại cung tật ách , tử vi đấu sổ sao thiên lương tại cung tật ách

2 0 14- 0 1- 17 | nơi phát ra: quốc học nhà | sở thuộc chuyên mục: Thiên lương | điểm kích: Thật
Thiên lương tại Cung tật ách , Tử vi đấu sổ Sao thiên lương tại cung tật ách
 
Thiên lương thuần dương thổ , chủ thân thể con người tỳ , dạ dày cùng vú.
 
Thiên lương người cung tật ách nhân , nhược thiên lương vào miếu , chủ một thân tai họa ít, dù cho có dạ dày không hòa hợp , tiêu hóa kém các loại chứng bệnh , cũng biết chuyển nguy mà an. Nhược thiên lương lạc hãm , bệnh tai họa cũng nhẹ, cả đời khỏe mạnh tốt đẹp , cùng bệnh viện vô duyên. Nhưng thiên lương nhập cung tật ách nhân , dạ dày , lá gan , phổi hơi yếu , nên chú ý bệnh can khí phạm dạ dày chứng bệnh.
 
Thiên lương tại tị , hợi nhập cung tật ách nhân , chủ bên ngoài máu của người ta chứa tạp không rõ.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược thiên cơ đồng cung , tham kiến thiên cơ.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng thái dương đồng cung , tham kiến thái dương.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng Thiên đồng Đồng cung , tham kiến thiên đồng.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng kình dương , đà la , thiên hình đều nghe theo , chủ một thân sẽ có ngoại thương tay chân , nội thương gân cốt , ngực , eo, hoặc ruột thừa giải phẫu.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng dương , đà đồng cung có thể chiếu , vô thiên hình , gặp không , kiếp, chủ một thân bị mắc dạ dày bệnh hoặc hệ thần kinh tật bệnh; thảng gặp lại thiên hình , thì phải chuyển thành đau xót chứng bệnh.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng hoả tinh , linh tinh đồng cung , thì chủ một thân dễ bị ung thư vú , ung thư bao tử , loét nhọt các loại chứng.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng hỏa , linh đồng cung có thể chiếu , nam mệnh , chủ bệnh bao tử. Nữ mệnh , chủ nhũ tuyến bệnh.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng không , kiếp, đại hao đồng cung có thể chiếu , chủ một thân có gió ẩm ướt , tê liệt , đau nhức các loại ốm đau.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng dương , đà , hỏa , linh , không , kiếp, thiên khốc , thiên hư đồng cung , chủ một thân nhiều bệnh , tàn tật thậm chí chết yểu.
 
Thiên lương tại cung tật ách nếu có can nhâm dẫn phát cung tật ách bên trong thiên lương hóa lộc , hoặc cùng lộc tồn cùng nhập cung tật ách , chủ một thân dễ bị tiêu hóa kém cùng bệnh bao tử. Cũng chủ một thân trạch lương , kén ăn.
 
Thiên lương tại cung tật ách nhược cùng trời nguyệt , âm sát đồng cung , chủ một thân sẽ có lúc chứng cảm mạo , cảm mạo thủ lĩnh huyễn các loại tật bệnh. Nhược cùng trời nguyệt đồng cung , lại gặp sát , thì một thân bị mắc như là phong thấp tê liệt các loại bệnh mãn tính.

Bài này xuất từ nước bị nhà , đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ http://www. Lại thêmuo Dịch36 0. co m / tự sướng/tl/6543. ht m l


Thiên lương đề cử
统御万星的紫微北极大帝

Thống ngự vạn tinh tử vi bắc cực đại đế

Thống ngự vạn tinh tử vi bắc cực đại đế , giữa bầu trời bắc cực tử vi đại đế , giữa bầu trời bắc cực tử vi đại đế. . .

紫微斗数推命分析实例

Tử vi đấu sổ đoán mệnh phân tích ví dụ thực tế

Tử vi đấu sổ đoán mệnh phân tích ví dụ thực tế năm gần đây , tử vi đấu sổ được chính thức ấn phẩm nhiều hơn , . . .24小时热门点击排行榜

Tinh phẩm Đề cử Xếp hạng Mới nhất

Chu dịch đoán mệnh mới nhất
面相学四季和月令气色诀

Tướng mạo học bốn mùa cùng thời tiết và thời vụ khí sắc quyết

Tướng mạo học bốn mùa cùng thời tiết và thời vụ khí sắc quyết ◎ luận bốn mùa khí sắc: 1 , mùa xuân ( ngũ hành chúc mộc ) , . . .

面相学:五行形局生克互变诀

Tướng mạo học: ngũ hành hình cục sinh ra khắc hỗ biến quyết

Tướng mạo học: ngũ hành hình cục sinh ra khắc hỗ biến quyết 1 , kim hình ( một ) kiêm hỏa cục , bạch trung mang đỏ ( hơi. . .

Nước bị nhà đọc xếp hạng
Tử vi đấu sổ giáo trình
Tử vi đấu sổ nhập môn
Tử vi đấu sổ cao cấp
Tử vi đấu sổ cách cục
Tử vi đấu sổ cung vị
Cung quan lộc | Cung nô bộc | Cung thiên di
Cung tật ách | Cung tài bạch | Cung tử nữ
Cung phu thê | Cung huynh đệ | Cung phụ mẫu
Cung phúc đức | Cung điền trạch
Cung thân | Cung mệnh | Cung vị tường giải
Tử vi đấu sổ tinh diệu
Thiên đồng | Thái dương | Thiên cơ | Tử vi
Phá quân | Thất sát | Thiên lương | Thiên tướng
Cự môn | Tham lang | Thái âm | Thiên phủ
Liêm trinh | Vũ khúc
Tinh diệu tường giải | Đẩu số chư tinh
Tử vi đấu sổ tứ hóa
Tứ hóa tường giải
Hóa lộc
Hóa quyền
Hóa khoa
Hóa kị
Tử vi đấu sổ nhân sinh
Tử vi đấu sổ đoán mệnh
Tử vi đấu sổ nhìn lưu niên
Tử vi đấu sổ nhìn phối ngẫu
Tử vi đấu sổ nhìn sự nghiệp
Tử vi đấu sổ nhìn tài vận
Điểm nóng chuyên đề
Copy nhật lại thêmht © www. Lại thêmuo Dịch36 0. co m . All Ri lại thêmht S Re sắcrved bản quyền sở hữu: Nước bị nhà | Chu dịch đoán mệnh | Dịch kinh đoán mệnh | Ngày sinh tháng đẻ | Đoán mệnh chuẩn nhất được trang web | Trang web địa đồ | RSS | Kinh I CP bị 12 0 29563 hào - 1 1 | Máy tính bản | Bản điện thoại di động