Thiên mã tọa mệnh cung tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 4538

1 thiên mã tọa mệnh cung tới giải nghĩa


Thiên mã cùng trường sinh đồng độ lưu động tính mạnh nhất mang theo có dao động lãng mạn tính chất chủ ra cửa có lợi , nhưng động là hơi thở , bôn ba mà không dừng.
Thiên mã cùng lâm Quan đồng độ xung ám sát lực mạnh nhất mang theo có dũng cảm tiến tới tấn công cải cách tính chất
Thiên mã cùng bệnh cùng độ chần chừ bất an tọa ngọa khó an tiến thoái không được quyết nội ngoại giao tiên tính chất
Thiên mã cùng tuyệt cùng độ là tử mã càng thêm không thực tế sinh cơ héo tuyệt thường không cho thế giai tự chọn một con đường riêng ( quái gở ) tính chất
Không thích gặp không vong cùng bệnh chết tuyệt tới hương , hung thì lao lục
Lộc mã giao trì với tuyệt địa nhược lại hội hợp sát kị không kiếp chủ mệnh chủ sợ chung thân hình dịch thất vọng tiêu điều đến già
Tọa tuyệt bệnh không vong chủ lao lục bôn ba ngăn trở mã gặp không vong chung thân bôn tẩu
Lộc mã giao trì có cơ duyên nhân di cư nơi khác kinh doanh có thu lợi pha phú hoặc tuyển chọn địa phương bên ngoài tư công ty công việc gián tiếp thu được nơi khác thông tin mà ích lợi
Lộc mã giao trì không cơ duyên nhân ( dễ nể lợi dụng nhân ) sợ trọn đời tại quê cũ bôn ba không ngừng thay công việc vô ích không thành


Người sinh năm giáp lộc tồn tại dần thiên mã tại dần ( nguyệt mã tại thân ) lộc tồn cùng thiên mã bắn thẳng đến trùng điệp lộc mã giao trì
Người sinh năm canh lộc tồn tại thân thiên mã tại thân ( nguyệt mã tại dần ) lộc tồn cùng thiên mã bắn thẳng đến trùng điệp lộc mã giao trì
Vài lần can năm sinh ra cận có thể dựa vào hóa lộc cùng thiên mã một mạch điệp hoặc là lộc tồn cùng thiên mã tại tam phương hội hợp
Mậu năm lộc tồn tại tị kình dương tại ngọ đà la tại thìn thiên mã tất tại dần hoặc thân hồi Kình Đà củng trùng hình thành "Ngựa chiến "Hoặc "Hồ đồ, mã" lại tất không lộc mã giao trì
Năm mã ( năm chi ) tại số chủ chạy nhanh thiên động là ti lộc ngôi sao nguyệt mã ( nguyệt hệ ) lấy tài luận nhược gặp lộc tồn là vui mừng này là [ lộc mã giao trì ]
Nữ mệnh vui mừng lộc tồn ( không thích thiên mã nhược gặp lại đào hoa ngôi sao là phạm đào hoa kiếp )
An mệnh với thìn tuất sửu vị
Dần thân tị hợi
Có ngày mã
Tại cung phu thê thêm cát hội phú quý
Gia sát không đẹp
Gia tăng quyền lộc chiếu hoặc lâm nam chính là Quan nữ nhân phong ấn tặng
[ mệnh chủ ] tọa mệnh thiên mã cả đời tao ngộ vận thế biến hóa lên xuống đại ( khá động đãng )
Nhược cung thiên di gặp bệnh vị trí biểu hiện nhược mệnh chủ di cư nơi khác khả năng không được dễ chịu hoang mang phát triển biến hóa thiếu
Tọa mệnh dần ( thân tử thìn năm chi sinh ra ) gặp thiên mã xưng mộc mã vận thế khá là ổn nhận chân trầm thực
Dần địa lộc tồn tại hợi lộc mã không bàn mà hợp chủ này mệnh học phú năm xe tài trí hơn người phú quý chịu kỳ
Tọa mệnh thân ( dần ngọ năm tuất chi sinh ra ) gặp thiên mã xưng kim mã vận thế hoạt bát thẳng thắn ngoài ý muốn khá là nhiều
Tọa thân gặp sát kiếp không thiên hình tuyệt bệnh địa phi thường nghiêm trọng có cướp số người sinh năm canh gặp lộc tồn có đại nạn bất tử có kinh không hiểm

// ]]>


Tọa mệnh tị ( hợi mão là năm chi sinh ra ) gặp thiên mã xưng hỏa mã vận thế khá là phiêu bạt lại cảm xúc hóa nhưng là khá là nhiệt tâm đầu nhập
Tọa mệnh hợi ( tị dậu năm Sửu chi sinh ra ) gặp thiên mã xưng thủy mã vận thế thoải mái phiêu đãng dễ thành tùy ba trục lưu hơi ít* phấn đấu khai sáng tính
Hợi địa lộc tồn tại dần lộc mã không bàn mà hợp chủ này mệnh học phú năm xe tài trí hơn người phú quý chịu kỳ ( không thể gặp tuyệt bệnh chi địa là lộc ngược lại mã ngược lại )
Tọa mệnh dần thân cự nhật cùng hùng mã phiền não nhiều không phải là lời đồn đại quảng lại nhanh
Tọa mệnh dần thân tị hợi lộc tồn thiên mã giáp bính mậu canh nhâm sinh năm người chủ độc chiếm ngao đầu
Vị kết hôn lên trước giường
Tứ mã địa gặp hoả tinh cùng sợ ác tử ở bên ngoài hương mang theo khả năng máy bay rủi ro hoặc tai nạn giao thông hoặc thiêu chết
Tứ mã địa gặp lộc tồn thiên mã cùng là "Tọa lộc mang theo dư" chủ phú quý chịu kỳ ( nhược gia tăng hóa lộc có là hoàng đế hoàng hậu mệnh )
Gặp thiên lương cùng vị kết hôn lên trước giường
Dần địa gặp thiên lương thiên đồng
Hợi địa tài mã
Gặp song lộc
Nữ mệnh thiên lương thiên mã đồng cung với tị hợi nữ mệnh càng kị chủ tính nhu cầu khá là nhiều tính nhu cầu đặc biệt mãnh liệt trinh tiết phẩm hạnh chênh lệch người ai cũng có thể làm chồng
Nữ mệnh thiên mã tọa mệnh cá tính hướng ngoại bị thụ bên ngoài duyên dẫn dụ dễ dàng lên trước xe thí thường trái cấm bổ nhóm nhu cầu hiện tượng nhiều
Nữ mệnh thiên mã tọa mệnh gia tăng đà la tính nhu cầu nhiều thỉnh thoảng thay thế đối tượng chủ động câu dẫn
Nữ mệnh thiên mã tọa mệnh với tị tối kỵ thiên lương tại cung thiên di chủ một mã phối song yên ( số yên )
Gặp thái dương tại tị vượng địa quý mã / hùng mã chủ động tích cực cơ hội nhiều thành tựu nhanh động thì có lợi
Gặp thái dương tại hợi hãm địa thái dương rơi vào vô lực chủ phiền não không phải là nhiều
Gặp thái âm tại hợi miếu vượng tài mã / mái mã chủ trọng yên ổn giàu có động trung sinh tài bị thích hoàn cảnh đau đớn khó tránh
Gặp thái âm tại tị hãm địa giở trò vô lại mã chủ kéo dài mập mờ giẫm chân tại chỗ
Gặp tử phủ cùng tại dần đở dư mã chủ phú khí chất cẩn thận thiên mã chạy nhanh khởi động danh lợi song thu vào ở lãnh đạo địa vị đau đớn khó tránh
Gặp tử phủ cùng tại thân hỏa thiêu mã ứng phòng xuất ngoại có tai nạn xe
Hội tử sát tại tị hợi quyền mã chủ có thể chưởng đại quyền nắm chắc có khai sáng lực độc lập tự chủ thành tựu đại nghiệp
Hội Vũ Tướng tại dần thân "Tài ấn tọa mã" tài ấn mã chủ lý do tài trữ tài năng lực cường phú quý song toàn thông quyền đạt biến bản thân kỳ hứa cao đau đớn khó tránh danh lợi song thu vào
Hội hoả tinh ngựa chiến ( có cát hóa ảnh hưởng ) nhiệt tình mười phần có mục tiêu bôn ba lao lục hiểm tượng hoàn sinh ra không phải là khó khăn trắc trở khá là nhiều
Hội hoả tinh ( tại dần ngọ tuất miếu vượng ) ngựa chiến biểu hiện nhiệt tình mười phần có lý tưởng mục tiêu thúc đẩy gặp cát tất có một phen làm cục diện
Hội hoả tinh ( tại thân tử thìn lạc hãm ) ngựa chiến biểu hiện mù quáng loạn sấm bốn bề vấp phải trắc trở khó khăn trắc trở nhiều gặp hung sát tất có nạn họa tai nạn xe
Hội kình dương hoặc thiên hình "Phụ thi mã" sợ chết tha hương quê người

// ]]>


Hội linh tinh " đà mã" ( có cát hóa ảnh hưởng ) biểu hiện cơ trí điểm tử nhiều lấy thông minh vặt đồ đạc trong cửa hàng nhưng lại là người tác giá hối hả đến đầu đến bị bán hoặc một không tất cả
Hội đà la "Chiết túc mã" mọi thứ có khó khăn trắc trở kéo dài chướng ngại thường bỏ vở nửa chừng phải tránh tam tâm lưỡng ý hoặc gặp khác nghĩ thiên nhiều ngoài ý muốn nạn nạn vô ích không công nên tĩnh không nên động
Gặp đà la đồng độ là hồ đồ, mã dễ dàng làm lổi sự tình chủ chướng ngại , hoặc xuất hành bị ngăn trở
Thiên mã ( dần thân tị hợi ) tọa mệnh hội thất sát kình dương phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tọa dần ( thân tử thìn năm chi sinh ra ) kình dương ( cận tại tí ngọ mão dậu ) bính mậu can năm sinh ra kình dương tại ngọ phụ thi mã
Biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Phá quân thiên mã tại dần tọa mệnh hội thất sát tại tuất phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tham lang thiên mã tại dần tọa mệnh hội thất sát kình dương tại ngọ phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Thất sát thiên mã tại dần tọa mệnh hội kình dương tại ngọ phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tử phủ thiên mã tại dần tọa mệnh hội thất sát tại thân kình dương tại ngọ phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tọa thân ( dần ngọ năm tuất chi sinh ra ) kình dương ( cận tại tí ngọ mão dậu ) nhâm can năm sinh ra kình dương tại tí
Tử phủ thiên mã tại thân tọa mệnh hội thất sát tại dần kình dương tại tí phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Phá quân thiên mã tại thân tọa mệnh hội thất sát tại thìn phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tham lang thiên mã tại thân tọa mệnh hội thất sát kình dương tại tí phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Thất sát thiên mã tại thân tọa mệnh hội kình dương tại tí phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tọa tị ( hợi mão vị năm chi sinh ra ) kình dương ( cận tại thìn tuất sửu vị ) quý can năm sinh ra kình dương tại sửu
Thiên phủ thiên mã tọa mệnh tị hội tử sát tại hợi kình dương tại sửu phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Võ phá thiên mã tọa mệnh tị hội liêm sát tại sửu + kình dương phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Liêm tham thiên mã tọa mệnh tị hội vũ sát tại mão kình dương tại sửu phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Tọa hợi ( tị dậu năm Sửu chi sinh ra ) kình dương ( cận tại thìn tuất sửu vị ) đinh kỷ niên can sinh ra kình dương tại vị

// ]]>


Thiên phủ thiên mã tọa mệnh hợi hội tử sát tại tị kình dương tại vị phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Võ phá thiên mã tọa mệnh hợi hội liêm sát tại vị + kình dương phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Liêm tham thiên mã tọa mệnh hợi hội vũ sát tại mão kình dương tại vị phụ thi mã biểu hiện uổng phí tâm cơ không hề mục tiêu thường gây nên phân tranh đến đầu đến một tràng không mộng
Thiên mã gặp hóa kị bệnh mã nhập mệnh biểu hiện dễ bị người cấu hãm trúng thương thường hồi quấy rầy tiền đồ ảm đạm vô ích không công
Gặp lộc tồn chiết roi mã nhập mệnh "Lộc mã giao trì" chủ tinh lực dồi dào chạy động trung sinh tài tiền tài vận dụng thiết thực đi qua nơi xa nơi khác đồ đạc trong cửa hàng áo cẩm vinh quy
Thiên mã gặp không kiếp hoặc rơi chết tuyệt tử mã nhập mệnh chủ cả đời bôn tẩu vô lực vô ích mà không công nạn bệnh hối tội mọi việc không lành
Gặp thiên vu "Thiên vu đuổi kịp mã" nhược gặp cát chủ bên ngoài có rõ ràng thành cơ hội tất có thu vào hoạch
Tị hợi gặp vũ khúc phá quân + sát háo dâm háo sắc nữ mệnh là dâm sắc phạm pháp sát phu sát tử
Gặp hung thần đau đớn nhiều khó khăn trắc trở thường ra lổi
Gặp hoa cái hội xương khúc chỉ có khá là thực tế có thể giao chi hành động
Hội đồng lương
Tại dần thân
Thiên mã hội thiên lương tại tị hợi thiên lương lạc hãm cả đời phiêu đãng không nghi ngờ đến nơi nào đó lưu luyến
Nữ mệnh hợi không nên nhân duyên tốt thủy quá vượng quá bác ái tiện lại dâm đãng
Nữ mệnh thiên đồng tọa mệnh tị ( hợi mão vị năm chi sinh ra thiên mã tại tị ) tọa hợi ( tị dậu năm Sửu chi sinh ra thiên mã tại hợi )
Đối cung thiên lương tối kỵ tính dâm đãng một mã phối song ( nhiều ) yên
Nữ mệnh tọa mệnh cung vô chính diệu dần ( thân tử thìn năm chi sinh ra thiên mã tại dần ) tọa thân ( dần ngọ năm tuất chi sinh ra thiên mã tại thân )
Đối cung thiên lương thiên đồng tối kỵ tính dâm đãng một mã phối song ( nhiều ) yên
Gặp lộc tồn "Lộc mã giao trì" giáp tý giáp thìn giáp thân sinh năm người cung mệnh hợp dần vị trí
Gặp lộc tồn "Lộc mã giao trì" canh dần canh ngọ canh năm tuất sinh ra cung mệnh hợp thân vị trí
Nhược lộc mã phân tọa mệnh cung cùng cung thiên di biểu hiện mệnh chủ đại lợi dị địa tiến tài
Mệnh thân
Chủ cá tính tốt động không được tĩnh phản ứng linh mẫn chủ động chú trọng hiệu suất gặp cát thì cát gặp hung thì hung
Mừng nhất lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung gặp cát tinh hợp chiếu là tài Quan song đẹp
Bên ngoài phát đạt càng là chạy nhanh càng có thu vào hoạch nên kinh doanh như du lịch chuyên chở cơm ẩm tuần hồi diễn nghệ các loại tương quan hành nghề

// ]]>


Thiên mã tọa mệnh thân là dịch mã thiện tâm gấp gáp hướng ngoại hoạt bát tốt động bận rộn có sức sống phản ứng nhanh ham học hỏi dục vượng học tập lực cường xuất ngoại phát đạt
Tọa mệnh thân là dịch mã nên tiến hành bên ngoài vụ nghiệp vụ tuần hồi diễn nghệ thải phóng ký giả không phục người viên các loại
Tọa mệnh thân gặp lộc tồn "Tiền hô hậu ủng" quan lớn không giàu tức quý
Thân
Này mệnh hội trộm tanh
Thân
Thiên mã lộc tồn phân biệt tọa mệnh cung thân cung này mệnh cát kinh doanh hội phát tài
Gặp địa kiếp địa không tiệt không mã gặp không vong chung thân bôn tẩu tiệt không lực đạo mạnh nhất cả đời lao lục bôn ba
Tọa mệnh thân với thiên mã được trước một cung hoặc sau một cung cả đời không thể ra người đầu địa " mã trước mã sau là người nô "

Dần thân vui mừng cùng tử vi thiên phủ đồng độ hoặc hội chiếu có thể tăng khí thế
Dần thân thiên đồng thiên lương đồng độ hoặc đối với củng , bởi vì thiên lương đã mang người sinh ra thiếu tích cực sắc thái
Càng gặp thiên mã , di chuyển đãng không cây , biến thành thuần hy vọng thiếu thực tế
Tị hợi vui mừng cùng tử vi thất sát đồng độ hoặc hội chiếu có thể tăng khí thế
Mệnh
Tị hợi gặp thiên lương lạc hãm chủ cả đời nhiều phiêu bạt là lang thang giang hồ ( chủ tinh phiêu đãng biến hóa biên độ tăng lớn thường thành không ích nhàn người )
Tị hợi thiên lương thiên mã đồng độ thiên lương lạc hãm chủ phiêu di chuyển không chừng
Nhâm thân vũ khúc tự hóa kị thiên tướng + thiên mã
Hội lộc mã - có nơi xa tới tài , hoặc động được tài , như hàng vận nghiệp.
Lộc mã giao trì - lưỡng ngôi sao với cung thiên di đồng độ được lực lượng lớn nhất
Nên gặp xương khúc , có giảm đau đớn
Không nên gặp hỏa linh , hết ngày hối hả lao lục.
Thiên cơ tọa mệnh - động đãng , không tuân thủ một nghiệp , hoặc không tuân thủ một chỗ.
Thiên phủ tọa mệnh - đại hạn lưu niên lưu mã cùng nguyên cục thiên mã bộ dạng điệp , hay thay đổi động.
Tuyệt thần đồng độ - bôn ba mà không thu vào hoạch , cả đời khó có thể bên ngoài phát triển cơ hội , cung thiên di cũng là.
Hội đà la - nhược chính diệu không lành , chủ lạc đường
Nữ mệnh tại cung mệnh hoặc cung phu thê gặp tới , bị lổi tuyển trượng phu
Nam mệnh tại cung mệnh hoặc cung phúc đức gặp tới , bị lổi tuyển hành nghề.
Gặp giải thần năm hiểu - với lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê bị trùng , nhược nguyên cục cung phu thê không lành , chủ ly hôn hoặc ở riêng
Thiên mã
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
<< thiên mã lâm hạn ...nhất lương tử phủ lộc tồn gặp phi thường quan lại gặp tới ứng hiển đạt kẻ sĩ gặp này đi khoa tràng >>
<< thiên mã thủ hạn không được lại sợ kiếp không đến gặp nhau càng thêm thái tuế tọa trong cung hạn đến một thân tầm tử lộ >>
Thiên mã cùng địa không địa kiếp đồng cung điềm xấu gặp thái tuế qua cung là "Lộc ngược lại mã ngược lại" tất có nạn họa