[ thiên mệnh ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1954

5 thiên mệnh can hóa lộc nhập [ bản tài ]


Thiên mệnh can hóa lộc   nhập tài bạch
[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản tài ] thì dự đoán bản hạn nội tài vận thuận lợi nhuận không thiếu tài lộc chiếu [ bản phúc ] có hưởng thụ có phúc ấm
[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản tài ] mà đối cung phúc đức tọa sinh ra lộc ( rất có tài khí ) thì dự đoán bản hạn nội tài nguyên cuồn cuộn kiếm tiền nhẹ nhõm
[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản tài ] mà đối cung phúc đức tọa sinh ra kị ( lộc kị đối với trùng ) thì dự đoán bản hạn nội kiếm tiền nhiều thị phi hoặc nhiều tính toán tới tiền
Lưu ý bản hạn hưng vượng mà thôi được điều kiện bản hạn nội nhiệt náo hưng thịnh đến hạn vĩ liền kết thúc
Thiên mệnh can hóa lộc nhập bản tài là tốt nhưng nếu thiên mệnh can hóa kị nhập bản phụ hình thành nhất lục cộng tông [ lộc tùy kị đi ] không vui vẻ
Tượng này bởi vì phi hóa kỵ nhập phụ [ nô tới tài ] mệnh chủ này hạn được tài lộc hội chảy tới bằng hữu ( chúng sinh chi xử )[ lộc tùy kị đi ]


Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Nhược nghịch hành thứ năm đại hạn thiên mệnh tọa bản tài thiên mệnh can hóa lộc nhập tài hoặc nhập phúc chiếu tài này hóa lộc xưng "Phản cung lộc" tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
Thiên mệnh can hóa lộc nhập cung tài bạch không gặp tự hóa lộc thì này thiên mệnh hóa lộc hình thành "Trở về lộc" hoặc "Quy vị trí lộc" ( thuộc tam hợp tới trở về )
Biểu hiện bản hạn nội chủ cát bản hạn nội tài vận thuận lợi nhuận tất có tiền tài có thể cung cấp chi tiêu chiếu bản phúc có thể có hưởng thụ có phúc ấm
Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch gặp tự hóa lộc thì này thiên mệnh hóa lộc hình thành "Điệp xuất lộc" biểu hiện này lộc hóa là ô có tổn thất
Thiên mệnh trùng điệp [ bản tài ] tọa văn xương sinh ra kị gặp bên trong cung tự hóa lộc tự hóa khoa có thị là [ tự bộc kỳ đoản ] bản hạn tài vật dây dưa không được thuận
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch ( không được gặp tự hóa ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát
Thì này hạn nội tài vận thuận lợi nhuận tất có tiền tài có chi tiêu có thể hưởng phúc có phúc ấm
Đại hạn ( mệnh tài quan ) cung can hóa lộc đều vào bản mệnh tới ( mệnh tài quan ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát
Thì này hạn không cần lao lòng lao lực cũng có thể sinh hoạt thoải mái nhàn nhã sống qua ngày
Thiên mệnh can hóa lộc bên ngoài rơi vào cung ( cung tài bạch ) nhược bên ngoài đối cung ( phúc đức ) tọa sinh ra lộc đối chiếu này thiên mệnh hóa lộc hình thành "Chạm trán lộc "
Biểu hiện bản hạn nội êm xuôi gấp bội nhẹ nhõm kiếm tiền
Thiên mệnh can hóa lộc rơi vào cung tài bạch nhược bên ngoài đối cung ( phúc đức ) tọa sinh ra kị đối với trùng này thiên mệnh hóa lộc hình thành "Không phải là lộc "
Biểu hiện bản hạn nội chỗ buôn bán có lời nhiều là không phải là tiền hoặc cạnh tranh tính toán tới tài
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn đi canh ngọ bản quan đại tài trùng điệp bản mệnh "Song lộc giao lưu "
Tuy có liêm trinh tự hóa kị vẫn có thể đại phát đưa tiền trái thanh lý thượng năng đại buôn bán có lời tồn lưu tiền tài
Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (23~32) đại hạn cung mệnh đi bản phúc ( canh ngọ )
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Đại hạn mệnh can canh thái dương hóa lộc nhập bản tài ( bính tử ) chiếu đại hạn cung mệnh
Mà [ đại hạn mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp tuất ) trùng [ bản mệnh ]( trùng điệp đại hạn phu thê ) bản hạn đào hoa xuẩn động
Lưu niên 27 lưu mệnh tại bản huynh ( đinh mão )
Lưu niên 27 đẩu quân tại [ vở ]( trùng điệp đại tật ) ( đinh sửu ngũ hổ độn nhâm ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( ất hợi )
Cùng vũ khúc kị rơi cung [ kị chuyển kị ] thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần ) chính là là lưu niên cung huynh đệ ( giường ngủ ) năm đó mệnh chủ cùng người ở chung
[ lưu niên 29 lưu mệnh ] tại [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) [ lưu niên 29 đẩu quân ] tại [ bản huynh ]( trùng điệp [ thái tử ]) ( đinh mão ngũ hổ độn nhâm )
Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( ất hợi ) trùng phá vũ khúc sinh ra lộc
Song kị trùng [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) cũng là trùng [ lưu niên 29 lưu mệnh ] biểu hiện dã uyên ương hôn nhân duyên đã tận song phương chia tay

// ]]>


Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch
Đại hạn mệnh can mậu mậu can tham lang hóa lộc nhập bản tài gặp vũ khúc sinh ra kị cùng tham lang tự hóa kị lộc nhập không đáy động
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Đại hạn mệnh can mậu mậu can thiên cơ hóa kị nhập bản huynh ( giáp thìn ) trùng phá thiên lương sinh ra lộc < huynh đệ là tài tới điền > tài khố đã phá bản hạn sợ phá sản
Bản huynh ( giáp thìn ) trùng điệp đại hạn tài bạch tọa thiên lương sinh ra lộc lại hồi thiên mệnh mậu can thiên cơ hóa kị trùng phá cấu thành song kị trùng đại hạn phúc đức ( canh tuất )
Cho nên cũng có dẫn đến phu thê bất hoà mà ly dị được khả năng
Đại hạn cung mệnh đi bản phúc ( tân tị ) tọa thái dương sinh ra lộc lại tự hóa quyền này hạn mệnh chủ đưa có đại triển tài hoa
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Thiên mệnh tân can cự môn hóa lộc nhập bản tài ( đinh hợi ) trùng điệp đại thiên biểu hiện bên ngoài kiếm tiền mưu sinh
Thiên mệnh can hóa kị
Điền trạch
Thiên mệnh tân can văn xương hóa kị nhập bổn điền ( nhâm ngọ ) trùng điệp tổ phụ này hóa tượng ngã cung ( bản phúc thiên mệnh ) hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung thuộc cát tượng
Giải thích thích mệnh chủ kiếm tiền dưỡng nhà lại công việc đơn vị ( tổ phụ ) văn thư bận rộn
Dương nữ nhân đại hạn nghịch hành thứ năm đại hạn (42~51) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bản tài ]( mậu ngọ )
Này hạn đại hạn cung mệnh tam phương trùng điệp bản mệnh cung tam phương ([ bản tài ] mậu ngọ ) gặp tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc hữu bật sinh ra khoa lại tự hóa khoa
Này là [ tiết xuất lộc ] bởi vì trùng điệp bản tài biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài bởi vì không biết trân quý mà tiêu phí nhiều rơi may có sinh ra khoa còn không đến nỗi đi đường
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
[ đại hạn cung mệnh ] mậu can tham lang tự hóa lộc gặp tham lang sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý
Thiên mệnh can hóa kị
Phụ mẫu
Mà [ đại hạn cung mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại nô ] gặp thiên cơ sinh ra kị
Hình thành song kị trùng [ bản tật ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại huynh ]/[ đại tài tới điền ] ( biểu hiện này hạn tới tài khố bị trùng phá )
Bởi vậy thùy tượng [ thiên mệnh ] can thiên cơ hóa kị tạo thành song kị trùng [ đại huynh ]/ [ đại tài tới điền ] nhất định là tổn tài ( đại tài tới khố bị trùng tổn )
[ lộc tùy kị đi ] bản tài tham lang tự hóa lộc mệnh chủ đưa tiền tài mang theo đến bản phụ [ nô tới tài ] ( trùng điệp đại nô )
Ý là mệnh chủ chủ động cầm tiền cùng bằng hữu hợp bạn bè
Mặc dù bản tật ( đinh tị ) tọa thái âm sinh ra quyền lại tự hóa lộc cho nên không cách nào ngăn cản thiên cơ song kị
< kiểm thị bản tật [ kị chuyển kị ]> đinh can cự môn hóa kị chuyển nhập vở ( kỷ vị ) trùng bổn điền ( ất sửu ) trùng điệp đại tật
Này hóa tượng được kết quả là phi hóa kỵ nhập [ vở ]( giao tế đầu tư vị trí ) mệnh chủ tới đầu tư bánh bao đánh chó một đi không trở lại ( bởi vì trùng bổn điền )
Lại tiền tài cùng mệnh chủ này hạn chi thân thể không duyên ( bởi vì trùng đại tật )
[ đại tài ] tại [ bản quan ]( giáp dần )
[ đại tài ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ đại phu ] tượng này mệnh chủ là phát triển sự nghiệp được hy vọng đưa tiền tài cầm được bên ngoài đầu nện xuống
Bất hạnh gặp liêm trinh tự hóa kị đánh hạ được tư kim chịu khổ bảo hộ ( liêm trinh tù ngôi sao tự hóa kị khốn trụ bảo hộ )
Mà giáp can thái dương hóa kị nhập bản huynh ( tân dậu ) trùng điệp cánh đồng gặp thái dương tự hóa quyền
Liều mạng đưa tài khố [ huynh là tài tới điền ] tuần chuyển hầu hết càng khó khăn
[ đại quan ] tại [ bản mệnh ]( nhâm tuất ) tọa thất sát
[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản huynh ]( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] tượng này ý vị mệnh chủ cùng huynh nô kinh doanh phòng sản hoặc cổ phiếu ( thiên lương )
Mà can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản quan ]([ đại tài ]) này là [ phản cung kị ]
Hung lực vạn quân tài quan toàn ngược lại tiền tài sự nghiệp hai đầu trống trơn sợ rằng phải bỏ chạy liễu
< nhược hiểu số mệnh con người tri cơ dự đoán kết quả làm gì lúc đó? Sớm thu sơn du núi nghịch nước có lẽ sẽ không rơi vào như thế bi thảm kết cục >
Âm nam đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (34~43) đại hạn cung mệnh đi vào vở ( kỉ tỵ ) bên trong cung thái dương văn khúc sinh ra kị lại tự hóa kị + đà la
< vở là nô tới quan > ám chỉ này hạn mười năm được sinh hoạt cùng bằng hữu sự nghiệp giao tế tiếp khách tức tức tương quan lại dễ dàng xuất vấn đề
( văn khúc sinh ra kị lại tự hóa kị + đà la mặc dù hóa kị hỗ để nhưng đưa kị mang theo đến bổn điền ( ất hợi ))

// ]]>


Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch
Thiên mệnh kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập bản tài ( mậu thìn ) gặp vũ khúc sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất mệnh chủ không biết trân quý bản tài trùng điệp đại huynh chiếu đại nô
Đại nô ( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu mệnh 36]
Thiên mệnh ( kỉ tỵ ) trùng điệp [ lưu tật 36] phùng sinh kị lại tự hóa kị nói rõ này năm thân ( lưu tật ) hội gặp có quấy rầy ( vũ khúc hóa lộc là bởi vì )
Vũ khúc hóa lộc ngắn lự hành động lấy tài lại gặp vũ khúc sinh ra lộc không biết trân quý tuyển nhạ sự đoan
Bổn điền ( ất hợi ) trùng điệp đại thiên +[ lưu phụ 36] tượng này nói rõ mệnh chủ bị mang theo đi ra bên ngoài ( đại thiên ) tiến vào [ lưu phụ ]( năm đó được công gia cơ cấu bị câu )
< lấy thiên mệnh kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập bản tài ( mậu thìn ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] phân biệt quan sát >
[ lộc chuyển lộc ] tài can mậu tham lang hóa lộc nhập bản phúc ( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu mệnh 36] gặp tham lang sinh ra quyền
[ lộc chuyển kị ] tài can mậu thiên cơ hóa kị nhập bản huynh ( tân vị ) trùng điệp đại phúc +[ lưu tử 36] trùng [ lưu điền 36] bên ngoài kết quả năm đó không còn trong nhà ( lưu điền bị trùng )
Phi hóa kỵ nhập đại phúc ( bản huynh ) bản hạn phúc phận có tổn
[ lưu mệnh 36]( giáp tuất ) giáp can liêm trinh hóa lộc nhập bản quan ( bính tử ) trùng điệp đại tật gặp liêm trinh tự hóa kị lộc kị chiến khắc song kị này hạn thân bị cầm tù
[ lưu mệnh 36]( giáp tuất ) giáp can thái dương hóa kị nhập vở ( kỉ tỵ ) trùng điệp thật to mệnh gặp văn khúc sinh ra kị tự hóa kị năm đó thân bị cầm tù bên ngoài không thấy thái dương
< kiểm thị [ lưu quan 36] tại bản thiên ( bính dần ) quan sát năm đó tới vận khí >
[ lưu quan 36] bính can thiên đồng hóa lộc nhập bản tật ( đinh mão ) trùng điệp đại phu +[ lưu nô 36] gặp thiên đồng tự hóa quyền
[ lưu quan 36] bính can liêm trinh hóa kị nhập bản quan ( bính tử ) trùng điệp đại tật +[ lưu phúc 36] gặp liêm trinh tự hóa kị cho nên kị thối lưỡng cách tiến vào bản phúc [ lưu mệnh 36]
Kể trên hóa tượng cũng là bày mệnh chủ bởi vì bằng hữu sự tình bởi vì bị nhốt
Mệnh can văn khúc hóa kị nhập phụ ( canh tử ) biểu hiện có tai nạn tổn tài
Này phi hóa kỵ nhập bản phụ ( canh tử ) trùng điệp thuận hành thứ hai đại hạn (13~22) to lớn hạn cung mệnh tượng này hiện rõ vạch này đại hạn tất có chuyện phát sinh giống
Lưu ý văn khúc hóa kị khởi động thất sát thiên hình được hung tính có dự đoán mệnh chủ hội bởi vì xúc động hình tụng các loại không tốt thùy tượng
< nhược lấy [ kị truy kị ] quan sát điều xấu >
Phụ can canh thiên đồng hóa kị nhập bản thiên ( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc lộc bị trùng phá thì tổn phúc song kị trùng bản mệnh mệnh bị trùng e rằng có [ ngược lại cờ ] nguy hiểm
Dương nam đại hạn thuận hành thứ hai đại hạn (13~22) đại hạn cung mệnh đi bản phụ ( canh tử ) mệnh can kỷ văn khúc hóa kị nhập cung
Tượng này hiện rõ vạch này đại hạn tất có chuyện phát sinh giống

// ]]>


Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch
[ thiên mệnh ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị lộc kị chiến khắc hình thành song kị trùng [ bản phúc ]( tân sửu ) ( này lộc là bởi vì )
Bản tài ( ất vị ) trùng điệp đại tật +[ lưu phu 18] này hóa tượng bản tài ( trời )+[ lưu phu ]( người ) lấy đại tật ( địa ) làm môi giới
Nói rõ mệnh chủ tâm tính cùng bên ngoài chi tác là đều là nghĩ tiền ( là tài )
Thiên mệnh canh can thiên đồng hóa kị nhập thiên ( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc hình thành song kị trùng bản mệnh ( kỷ hợi ) ( này kị là quả )
Bản thiên ( quý tị ) trùng điệp đại nô +[ lưu tài 18] < tài bạch là phúc tới thiên > nói rõ bên ngoài hao phí tiền hưởng thụ trạng huống thiên di bên ngoài hoạt động
Tượng này nói rõ này hạn bằng hữu cung cấp tiền tài để mệnh chủ bên ngoài hưởng thụ huy bỗng nhiên nhưng bởi vì sự tình tích bên ngoài tiết dẫn đến bị bắt ( song kị trùng bản mệnh )
Lưu niên 18 [ lưu mệnh 18] đi bản phu ( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cự môn tự hóa kị [ lưu mệnh 18] tự hóa kị là kị xuất này năm không tốt, khó coi
Bản phu ( đinh dậu ) trùng điệp thái tử +[ lưu mệnh 18] tử điền tuyến gặp tự hóa kị này hạn tất có biến động tới tai
[ lưu mệnh 18] đinh can thái âm hóa lộc nhập bản tài ( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị trùng điệp đại tật tài ( trời ) + lưu mệnh ( người ) hợp nhất lấy đại tật là môi giới
Nói rõ mệnh chủ này năm là tài sự tình ( bắt người tiền tài thay người đi hung ) thân hội có biến động tới tai bị bắt lao ngục tới tai
< lưu ý thiên mệnh tọa thiên hình bản hạn nội e rằng có hình tụng > tọa canh can thiên đồng hóa kị nhập bản thiên ( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc song kị trùng bản mệnh
Thiên mệnh hóa kị trùng bản mệnh lấy nhỏ trùng đại tất có tai nạn
[ kị chuyển kị ] bản thiên ( quý tị ) quý can tham lang hóa kị nhập vở ( bính thân ) trùng bổn điền bị tù rời nhà đi
Dương nữ nhân đại hạn nghịch hành thứ năm đại hạn (42~51) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bản tài ]( mậu ngọ )
Hộ pháp 139
Này hạn [ đại hạn cung mệnh ] tam phương trùng điệp [ bản mệnh cung ] tam phương ( bản tài mậu ngọ )
Gặp tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc hữu bật sinh ra khoa lại tự hóa khoa này là [ tiết xuất lộc ] bởi vì trùng điệp [ bản tài ]
Biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài bởi vì không biết trân quý mà tiêu phí nhiều rơi may có sinh ra khoa còn không đến nỗi đi đường
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
[ đại hạn cung mệnh ] mậu can tham lang tự hóa lộc gặp tham lang sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý là tổn
Thiên mệnh can hóa kị
Phụ mẫu
Mà [ đại hạn cung mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại nô ] gặp thiên cơ sinh ra kị
Hình thành song kị trùng [ bản tật ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại huynh ][ đại tài tới điền ] ( biểu hiện này hạn tới tài khố bị trùng phá )
Bởi vậy thùy tượng [ thiên mệnh ] can thiên cơ hóa kị tạo thành song kị trùng [ đại huynh ] [ đại tài tới điền ] nhất định là tổn tài
( đại tài tới khố bị trùng tổn )
[ lộc tùy kị đi ] bản tài tham lang tự hóa lộc mệnh chủ đưa tiền tài mang theo đến bản phụ [ nô tới tài ] ( trùng điệp đại nô )
Ý là mệnh chủ chủ động cầm tiền cùng bằng hữu hợp bạn bè
Mặc dù [ bản tật ]( đinh tị ) tọa thái âm sinh ra quyền lại tự hóa lộc cho nên không cách nào ngăn cản thiên cơ song kị
< kiểm thị bản tật [ kị chuyển kị ]>
[ kị chuyển kị ] [ bản tật ] đinh can cự môn hóa kị chuyển nhập [ vở ]( kỷ vị ) trùng [ bổn điền ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại tật ]
Này hóa tượng được kết quả là [ kị chuyển kị ] phi hóa kỵ nhập [ vở ]( giao tế đầu tư vị trí )
Mệnh chủ tới đầu tư bánh bao đánh chó một đi không trở lại ( bởi vì trùng [ bổn điền ])
Lại tiền tài cùng mệnh chủ này hạn chi thân thể không duyên ( bởi vì trùng [ đại tật ])
Mà lớn thứ tư hạn (36~45) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bổn điền ]( mậu thân )
Bên trong cung địa không đơn thủ có đột nhiên thất bại thành trống không khả năng
Đại hạn lưu niên gặp không kiếp tất chủ phí của kinh doanh nhân sợ thiếu tiền đổ tràng tất thâu không thể tham đổ
Phí của đâu quan hồi miễn chức đảo ngược điểm sự nghiệp thất bại phu thê bất hoà hoặc lục thân qua đời ngoài ý muốn tai hại các loại

// ]]>


Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch
[ đại hạn mệnh ] can mậu mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp vũ khúc sinh ra kị cùng tham lang tự hóa kị lộc nhập không đáy động
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ đại hạn mệnh ] can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp thìn ) trùng phá thiên lương sinh ra lộc
< huynh đệ là tài tới điền > tài khố đã phá bản hạn sợ phá sản
[ bản huynh ]( giáp thìn ) trùng điệp [ đại hạn tài bạch ] tọa thiên lương sinh ra lộc lại hồi [ thiên mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị trùng phá
Cấu thành song kị trùng đại hạn phúc đức ( canh tuất ) cho nên cũng có dẫn đến phu thê bất hoà mà ly dị được khả năng ( bởi vì [ phu tới quan ] bị trùng )
[ huynh đệ ]( nhâm ngọ ) tọa phá quân + thiên diêu
Thần thám 456
Huynh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ]( canh thìn ) gặp vũ khúc sinh ra quyền lại tự hóa quyền + âm sát hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bổn điền ]( bính tuất )
Dương nam đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn (33~42) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( bính tuất ) hồi quyền kị trùng này hạn tất tự thực ác quả
Biểu hiện này hạn mười năm lấy gia đình nhà sản tài khố vì cuộc sống sống trọng tâm
Lưu ý hình diêu củng trùng [ bổn điền ]( bính tuất ) này là [ phá thể vị trí ] [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] phá thể vị trí này hạn họa phúc nan đoán
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
[ thiên mệnh ] bính can thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tài ]( kỷ mão ) trùng phá thiên đồng sinh ra kị song kị trùng [ bản phúc ]( ất dậu )
[ bản tài ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại hạn nô bộc ] nhược [ lưu tật 33] đi vào thiên nhân hợp nhất [ đại nô ] là môi giới
Nói rõ nếu muốn lấy được chúng sinh chi tài tất hội lấy thân thể [ lưu tật ] mất đi phúc phận làm đại giá
Thiên mệnh can hóa kị
Nô bộc
[ thiên mệnh ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản nô ] ( mậu tử ) trùng điệp [ đại hạn phúc đức ] nhược [ lưu quan 33] đi vào thiên nhân hợp nhất [ đại phúc ] là môi giới
( phi hóa kỵ nhập [ bản nô ] thì trùng [ bản huynh ] này là [ cướp số tuyến ] tất có tai nạn
Nói rõ năm đó sự nghiệp hành vi thương hại chúng sinh chi sự tình tất nhiên giảm tổn bên ngoài phúc phận
( bản án mệnh lệ 29 tuổi mắc phải lỗ người siết thục 33 tuổi bị bắt )
Âm nữ nhân đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn (32~41) đại hạn cung mệnh đi vào [ bổn điền ]( mậu tử ) lúc
[ bản mệnh ] trùng điệp [ đại hạn tử nữ ]( này hạn tới đào hoa đầu tư vị trí )
Thái tử can hóa lộc
Điền trạch
[ thái tử ] ất can thiên cơ hóa lộc nhập điền ( mậu tử ) gặp thiên cơ sinh ra lộc lại tự hóa kị điền trạch tự hóa kị hình thành [ lộc xuất ]
[ thái tử ] ất can thái âm hóa kị nhập tật ( canh thìn ) gặp thái âm sinh ra kị
Lại kinh [ lộc chuyển lộc ] [ kị chuyển lộc ][ kị chuyển kị ] truy tra điều tra
Nói rõ bản hạn mệnh chủ tất có cảm tình làm phức tạp cùng hồi bằng hữu ngược lại trái hố tiền được tổn thất
Hoặc nói bởi vì hợp bạn bè đầu tư thất bại hoặc bị ngược lại hội phí của mà ảnh hưởng phu thê được tình cảm vân vân sự tình
Đại hạn huynh đệ trùng điệp [ bản phúc ]( đinh hợi )
Đại huynh can hóa lộc
Tật ách
[ đại huynh ] đinh can thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh thìn )( trùng điệp đại quan ) gặp thái âm sinh ra kị hình thành [ lộc nhập không đáy động ]
Song kị trùng [ bản phụ ][ nô tới tài ]
[ đại huynh ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( nhâm ngọ )( trùng điệp đại thiên ) trùng [ thiên mệnh ] đây là không thể cứu dược
Đại hạn cung mệnh đi vào [ bổn điền ]( mậu tử ) gặp thiên cơ sinh ra lộc lại tự hóa kị hình thành [ lộc xuất ] < đã bày bản hạn bất lợi >
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
Mà [ thiên mệnh ] mậu can tham lang hóa lộc phi nhập [ bản tài ]( tân tị ) ( trùng điệp đại nô )
Tinh tường nói rõ mệnh chủ đưa tiền tài cầm lấy đi cùng bằng hữu kết quả tư kim toàn bộ xôi hỏng bỏng không liễu
Lại kiểm thị đại hạn quan lộc đi vào [ bản tật ]( canh thìn ) gặp thái âm sinh ra kị này hạn phải biết tiểu tâm cẩn thận
[ đại quan ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) < phụ mẫu là nô tới tài > vốn lộc nhập tha cung đã bất lợi
[ đại quan ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp thân ) < huynh đệ là điền tới tài > lộc tùy kị đi
Mệnh chủ vốn nghĩ tiền cổn tiền nào biết cổn đến [ nô tới tài ] miễn phí dâng tặng từ trong nhà tễ đi được tiền phi liễu
Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( kỉ tỵ )
Công phu 295
Tọa liêm trinh tham lang sinh ra quyền lại tự hóa quyền hữu bật nguyệt mã không kiếp
Này hạn lấy sự nghiệp làm trọng lòng tuy có rãnh rỗi cướp nhập hạn mệnh
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
[ thiên mệnh ] kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý dậu ) trùng điệp [ đại quan ] gặp vũ khúc sinh ra lộc
Sự nghiệp tư kim sống lạc có tiền mệnh can lộc nhập phùng sinh lộc [ điệp xuất lộc ] nhưng không biết trân quý
Thiên mệnh can hóa kị
Tử nữ
[ thiên mệnh ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ vở ]( giáp tuất ) trùng điệp [ đại nô ] gặp văn khúc sinh ra kị lại thái dương tự hóa kị trùng [ bản huynh ]
Chỉ cần không muốn râu loạn thính thơ dẫn dụ mà đầu tư mà thiếu điểm tiền
[ đại tài ] đinh can thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] gia đình vẫn có tiến màn che
[ đại tài ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( canh ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ] này hạn hội lấy tiền tài giúp chúng sinh ra hoặc phụ mẫu
[ đại quan ] quý can phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( đinh sửu ) trùng điệp [ đại tài ] này hạn còn xưng không tệ tập trung sự nghiệp kinh doanh
[ đại quan ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập ngã cung không tổn chỉ là trùng [ bản phu ]
Trùng [ bản phu ] biểu hiện phu thê giữa là sự nghiệp được kinh doanh mà có cảm tình vấn đề
Dương nam đại hạn thuận hành thứ hai đại hạn (13~22) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bản phụ ]( canh tử ) mệnh can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ phụ mẫu ] cung
Tượng này hiện rõ vạch này đại hạn tất có chuyện phát sinh giống

// ]]>


Thiên mệnh can hóa lộc nhập tài bạch
[ thiên mệnh ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị lộc kị chiến khắc
Hình thành song kị trùng [ bản phúc ]( tân sửu ) ( này lộc là bởi vì )
Lộc nhập [ bản tài ]( ất vị ) trùng điệp [ đại tật ] +[ lưu phu 18]
Này hóa tượng [ bản tài ]( trời )+[ lưu phu ]( người ) lấy đại tật ( địa ) làm môi giới
Nói rõ mệnh chủ tâm tính cùng bên ngoài chi tác là đều là nghĩ tiền ( là tài )
Thiên mệnh can hóa kị
Thiên di
[ thiên mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc hình thành song kị trùng [ bản mệnh ]( kỷ hợi ) ( này kị là quả )
Phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( quý tị ) trùng điệp [ đại nô ]+[ lưu tài 18]
< tài bạch là phúc tới thiên > nói rõ bên ngoài hao phí tiền hưởng thụ trạng huống thiên di bên ngoài hoạt động
Tượng này nói rõ này hạn bằng hữu cung cấp tiền tài để mệnh chủ bên ngoài hưởng thụ huy bỗng nhiên
Nhưng bởi vì sự tình tích bên ngoài tiết dẫn đến bị bắt ( song kị trùng [ bản mệnh ])
Lưu niên 18 [ lưu mệnh 18] đi [ bản phu ]( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cự môn tự hóa kị
[ lưu mệnh 18] cự môn tự hóa kị là [ kị xuất ] này năm không tốt, khó coi
[ bản phu ]( đinh dậu ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 18] tử điền tuyến gặp tự hóa kị này hạn tất có biến động tới tai
[ lưu mệnh 18] đinh can thái âm hóa lộc nhập [ bản tài ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị trùng điệp [ đại tật ]
Bản tài ( trời ) + lưu mệnh ( người ) hợp nhất lấy [ đại tật ] là môi giới
Nói rõ mệnh chủ này năm là tài sự tình ( bắt người tiền tài thay người đi hung ) thân hội có biến động tới tai bị bắt lao ngục tới tai
< lưu ý [ thiên mệnh ] tọa thiên hình bản hạn nội e rằng có hình tụng >
[ thiên mệnh ]/ thiên hình tọa canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc song kị trùng [ bản mệnh ]
[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bản mệnh ] lấy nhỏ trùng đại tất có tai nạn
[ kị chuyển kị ] bản thiên ( quý tị ) quý can tham lang hóa kị nhập [ vở ]( bính thân ) trùng [ bổn điền ] biểu hiện bị tù rời nhà đi
Thiên mệnh can hóa lộc
Đại tài bạch
[ thiên mệnh ] can hóa lộc nhập [ đại tài ] chỉ biểu hiện mệnh chủ dụng tiền tài được nguyên nhân ( hoặc lý do )
Trọng yếu nhìn [ đại tài ] trùng điệp [ bản mệnh bàn được cung vị ]?
Nhược [ đại tài ] trùng điệp [ ngã cung ] này lộc còn thuộc mệnh chủ lợi ích
Nhược [ đại tài ] trùng điệp [ tha cung ]( huynh phu tử nô phụ ) lộc nhập [ tha cung ] thì chỗ tốt quy với hắn người ( lục thân )
Nhược muốn rõ ràng liệu này một hóa tượng được kết quả phải truy tung [ thiên mệnh ] can hóa kị được rơi cung ( bản mệnh bàn lấy tượng )
Nhược [ đại tài ] trùng điệp [ vở ] thì 1. Giữ tiền tài cầm lấy đi đầu tư hợp bạn bè chi dụng
2. Đưa tiền tài cấp tử nữ
3. Hoặc đưa tiền tài cầm lấy đi đưa mới điền trạch ( chiếu [ bổn điền ])
Kiểm thị [ thiên mệnh ] hóa kị tới rơi cung để mà rõ ràng liệu đưa tiền tài sử dụng ở nơi nào? Hoặc nói công dụng cùng kết quả vì sao?
Nhược [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản thiên ] biểu hiện tiền tài cầm lấy đi bên ngoài < thiên di là tài phu quân > cầm lấy đi phát triển chi dụng
Thiên mệnh can hóa lộc
Đại tài bạch
Thiên mệnh can hóa lộc nhập [ đại tài ] chỉ biểu hiện mệnh chủ dụng tiền tài được nguyên nhân ( hoặc lý do ) trọng yếu nhìn [ đại tài ] trùng điệp bản mệnh bàn được cung vị?
Nhược [ đại tài ] trùng điệp bản mệnh bàn được [ ngã cung ] thì này lộc nhập ngã cung đối với mệnh chủ có lợi
Tỷ như nhược đại tài trùng điệp vở ( thuộc tha cung ) lộc nhập tha cung ngay cả...cũng đưa tài lợi nhuận giao cho hắn người ( lục thân ) đối với mệnh chủ thuộc bất lợi
Nói rõ ( lộc là nguyên nhân ) :
1. Nghĩ đưa tiền tài cầm lấy đi hợp bạn bè ( đầu tư giao tế ) < tử nữ là tài tới phụ > khác tử nữ là đầu tư vị trí
2. Nghĩ đưa tiền tài giao cho tử nữ ( lạc vở )
3. Nghĩ đưa tiền cầm lấy đi lại tăng mãi phòng sản bởi vì < tử nữ là điền tới thiên > ( tăng cấu ở bên ngoài nhà )
Nhược muốn rõ ràng liệu này một hóa tượng được kết quả phải truy tung [ thiên mệnh can hóa kị ] được rơi cung ( đi qua bản mệnh bàn lấy tượng ) < tìm kết quả >
Tỷ như nhược hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh nói rõ :
Trước kia lộc nhập vở ( trùng điệp đại tài ) mệnh chủ đưa tiền tài cầm lấy đi hợp bạn bè ( đầu tư ) ( dụng tiền được nguyên nhân lý do )
Mà thiên mệnh can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh biểu hiện cùng tự thân không duyên ý là đầu tư được tiền tài sẽ ly mệnh chủ mà đi ( biểu hiện tổn thất kết quả )
Một dạng, [ đại hạn ] can [ hóa kị ] nhược nhập [ đại hạn mệnh tài quan phúc ] bốn loại cung cũng không nhất định hội phá hoại này đại hạn được tài thế
Nhược [ đại hạn được mệnh quan tài phúc ] trùng điệp [ bản mệnh bàn tới (1, 5, 6, 9, 1 0 ) ] cung vị
Mà nhược đại hạn can [ hóa lộc ] nhược phi nhập bản mệnh bàn tới (1, 5, 6, 9, 1 0 ) cung vị
Lúc này bất luận đại hạn cung mệnh trùng điệp ngã cung hoặc tha cung đều biểu hiện này đại hạn tất nhiên êm xuôi
( nhiều nhất kị trùng chi lưu năm khá là không được thuận mà thôi )
Đại tài bạch
Quý can phá quân hóa lộc nhập hợi vị trí hợi giấu nhâm thủy thuộc kị lộc là song kị đối với tài không tốt
Đại tài bạch
Thiên mệnh tham lang hóa lộc nhập đại tài ( đại phu phu thê vị trí ) biểu thị mệnh chủ đối với này "Bà ngoại" đại hiến ân tình a hộ có thừa
Thiên mệnh tham lang hóa lộc nhập đại tài ( đại phu phu thê vị trí ) gặp tham lang sinh ra kị biểu thị mệnh chủ
Thiên mệnh can hóa lộc
Đại tài bạch
Thiên mệnh can hóa lộc nhập đại hạn tài bạch mà thiên mệnh can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh
Nhược đại hạn cung mệnh trùng điệp vở ( hoặc bổn điền ) bên ngoài hóa lộc nhập đại tài ( trùng điệp bản nô hoặc bản huynh ) này là lộc nhập tha cung ( cũng không là biểu hiện kiếm tiền )
Mà là biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài cầm lấy đi cùng huynh đệ hoặc bằng hữu hợp bạn bè
Kiếm tiền cùng không tu kiểm thị thiên mệnh hóa kị được rơi cung mới có thể phỏng đoán
Tỷ như thiên mệnh hóa kị nhập bản thiên ( trùng bản mệnh ) hoặc nhập bản phụ ( trùng bản tật ) này hợp bạn bè đầu tư bảo chứng không lợi nhuận có đồ lại vốn gốc không quy
Thiên mệnh can hóa lộc
Lưu tài
Lưu mệnh hóa lộc
Tài bạch
Năm nay hội kiếm tiền tuy không nhiều nhưng rất hưởng thụ có phái đầu cảnh tượng mười phần
Lưu mệnh hóa lộc
Lưu tài
Lưu mệnh can hóa lộc nhập lưu năm tài bạch gặp sinh ra kị hình thành song kị trùng lưu phúc lưu nguyệt tiến vào lưu phúc đáng tháng vất vả
Lưu mệnh hóa lộc
Lưu tài
Lưu mệnh can hóa lộc nhập lưu năm tài bạch mà lưu mệnh can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh
Nhược lưu niên cung mệnh trùng điệp vở ( hoặc bổn điền ) bên ngoài hóa lộc nhập lưu tài ( trùng điệp bản nô hoặc bản huynh )
Này là lộc nhập tha cung ( cũng không là biểu hiện kiếm tiền )
Mà là biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài cầm lấy đi cùng huynh đệ hoặc bằng hữu hợp bạn bè
Kiếm tiền cùng không tu kiểm thị lưu mệnh hóa kị được rơi cung mới có thể phỏng đoán
Tỷ như lưu mệnh hóa kị nhập bản thiên ( trùng bản mệnh ) hoặc nhập bản phụ ( trùng bản tật )
Này hợp bạn bè đầu tư bảo chứng không lợi nhuận có đồ lại vốn gốc không quy
Tỷ như hoặc lưu mệnh hóa kị nhập lưu thiên ( trùng lưu mệnh ) hoặc nhập lưu phụ ( trùng lưu tật )
Này hợp bạn bè đầu tư bảo chứng không lợi nhuận có đồ lại vốn gốc không quy