Chia sẻ

Càng nhiều

Thời thượng chiêm tinh - tử vi thứ cấp ngôi sao nhìn thấu ngươi quan hệ vợ chồng - nhảy tin tức bác khách - Qzone

2 0 1 0 -1 0 - 0 9   Đầu to văn tại 3. . .
Sao lộc tồn
Lộc tồn nhược vô chính diệu làm chỗ dựa, ứng lấy cô tinh đi xem, lộc tồn vĩnh cửu bị dương đà chỗ giáp, đơn thủ hoặc hữu chủ tinh hồi ác sát đụng giờ lành, hôn nhân không lấy đẹp luận. Có khi cũng chủ phối ngẫu chi tổ bên trên di truyền gián đoạn, hoặc con tư sanh, con nuôi, chắc có sùng bái quy y tới đối tượng, bên ngoài tổ hợp linh động lực cơ hồ cùng âm sát giống nhau. Lộc tồn đơn thủ cung phu thê, phối ngẫu có chút quái gở tới cá tính, có chút thì thân thể có ẩn tật. Nhất định phải tình yêu cùng bánh mì ngang nhau trọng yếu, nếu không phối ngẫu chắc là sẽ không thỏa mãn. Lộc tồn chủ tài phú, như tổ hợp tốt đẹp, bởi vì phối ngẫu hiển phú hoặc quý. Nhưng ở gia đình sự nghiệp tài lộc vị cắm rễ trước đó, phu thê có bảy năm tới nghiện, khó tránh khỏi có chút phong bạo. Nhưng tương hỗ nhường nhịn, bão tố chắc chắn sẽ có đi qua một ngày. Lộc tồn đơn thủ đái không kiếp chi tinh, phối ngẫu nên tông giáo nhân sĩ, thậm chí ăn chay tới đối tượng cũng có thể thông gia. Khi ngài có sự nghiệp cơ sở, dương đà ngược lại sẽ bảo hộ cung phu thê, khiến hôn nhân bình phục già bình phục hài hòa. Lộc tồn tại cung phu thê sợ nhất gặp thiên không, địa kiếp hoặc âm sát, thiên hình hoặc giáp cung, chủ vô hôn nhân chắc có không bình thường tới quan hệ hôn nhân. Tài sản hẳn là phu thê tổng cộng có chế góc hy vọng. Lộc tồn đơn thủ, thảng lại gặp tả phụ, hữu bật đơn thủ, bên ngoài tình cảm tất nhiên hay thay đổi, e rằng có nặng nề bất an tới hôn nhân, thảng gặp kình dương chiếm cung tới quá xúc động càng thêm bất an
Sao thiên mã
Thiên mã nhập cung phu thê, phối ngẫu ứng là người bên ngoài, phối ngẫu vô cùng phong phú sinh mệnh lực, tinh thần dồi dào mà sinh động, sau khi cưới phải tích tài. Sao thiên mã biệt hóa kị không kiếp hình sát tới sức chống cự rất yếu, tiểu tâm biến thành bệnh ngựa. Nam mệnh dã chủ phối ngẫu tới tử cung vấn đề.

Tả phụ ngôi sao, sao hữu bật
Tả phụ ngôi sao là chịu khó ngôi sao, ngôi sao này chất phác, lạc quan, trọng tình nghĩa, thảng chỉ có đơn thủ dễ dàng sinh ra tình cảm biến hóa, hơn phân nửa trước hôn nhân có khó khăn trắc trở hoặc là sau khi cưới có người tham gia châm ngòi không phải là, tạo thành hôn nhân tới gợn sóng. Tả phụ ngôi sao thuộc thổ muốn so hữu bật ổn trọng. Hữu bật đơn thủ cung mệnh nhân hơn phân nửa mình trước hôn nhân lưu lại một đoạn tình cho người khác, sau khi cưới thường sẽ nhớ tới trước đây chi tình người, cho nên mối tình đầu không được có thể nở hoa kết trái. Hữu bật thuộc thủy, đào hoa lăn sóng lớn nhập cung phu thê lúc tỉ tả phụ còn nghiêm trọng hơn, nếu có đào hoa ngôi sao tụ, bên thứ ba tham gia cơ hội càng lớn. Trái, phải ngôi sao đơn thủ lúc biệt sát tinh tới sức chống cự rất yếu, cho nên cùng sát tinh đồng cung không nên. Tả hữu đồng cung lúc âm dương hợp nhất, lại không thể đoạn bên ngoài đào hoa tham gia, trái lại chủ phối ngẫu trung hậu trung thực, có kèm chung thân. Luận tả hữu ngôi sao tại cung phu thê, cũng cần xem kỹ bên ngoài tiên thiên cung mệnh như thế nào, không thể chỉ lấy tả hữu mà định ra luận có người tham gia chắc có ly dị. Nhược mệnh cục không tốt, khó coi lại tả hữu ngôi sao tại cung phu thê, lại có sát tinh vào cuộc, thì e rằng có không bình thường tới hôn nhân xuất hiện ở nhân sinh lữ trình, nhược cung thân lâm tới, vấn đề bèn xuất núi tại chính mình, mà không phải là phối ngẫu. Tả phụ, hữu bật giáp cung phu thê lúc, gia tăng phối ngẫu được động làm tinh thần trung hậu quan niệm đạo đức niệm. Tả hữu cùng ở tại cung phu thê tọa thủ, ngài tướng có thể chọn đến một vị trung thực cần kiệm mà có thể tin đầu giường người dựa kèm cả đời.
 
Sao văn xương, sao văn khúc
Xương khúc là khoa bảng ngôi sao, mi thanh mục tú, khí chất nho nhã thông minh hơn người, năng ngôn thiện đạo, có văn học cùng nghệ thuật tới tu dưỡng, nhập cung phu thê gia tăng phối ngẫu tới quý khí. Xương khúc tinh đái có hài hước chi tinh tính, cuộc sống vợ chồng phải có chút nhỏ nhạc đệm, lấy tăng cuộc sống vợ chồng chi tình thú. Xương khúc là bên trong đào hoa ngôi sao, đối với giữa vợ chồng sinh hoạt tình dục phương diện tương đối sẽ muốn cầu phong cách cùng tư thái, nhưng thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi cơ hội cũng có tới. Chỉ có điều xương khúc nếu không hóa kị hóa hung, là có lý trí ngôi sao, ứng có có chừng có mực. Xương khúc nhị tinh cùng tham lang, phá quân, cự môn, liêm trinh đồng cung hoặc đối cung, đều có điên đảo chánh sự tới dấu hiệu, tư tưởng cực đoan hoặc bất chánh, tự cho là đúng, cho nên tại cung phu thê gặp là, cần đề phòng phối ngẫu hành vi cùng tư tưởng làm loạn. Văn xương là bên trong đào hoa, từ ánh mắt có thể thấy được bên ngoài mị lực, cho nên dễ có được khác phái tới ưu ái, biệt trước hôn nhân tới luyến ái sinh hoạt cũng sẽ trải qua một đoạn lịch trình, lại giá trị về được. Sao văn khúc lực lượng hơi nhẹ. Văn xương, văn khúc giáp cung phu thê lúc, có thể gia tăng phối ngẫu được văn nghệ cùng từ tảo, cũng gia tăng phối ngẫu tới quý khí cùng ẩn dấu cảm giác.
Thiên khôi, thiên việt ngôi sao
Thiên khôi, thiên việt là ngọc đường quý nhân, thiên ất quý nhân, có gia tăng sự cao quý hy vọng cùng khí chất chi linh động lực. Tọa cung phu thê lúc, phối ngẫu cố nhiên hiển quý, nhưng thái độ thường thường sẽ sử dụng các ngươi có chút chịu không được, một mai cùng phối ngẫu có ý kiến xung đột lúc, cần phải tâm bình khí hòa giải thích, biệt mới có thể tiếp nhận, nếu không sẽ đâm lao phải theo lao bình phục làm bình phục hồi. Thiên khôi, thiên việt tới hôn nhân biến yêu nên trải qua người thứ ba tới giới thiệu, không nên nửa đường tới gặp gỡ nhân duyên. Nếu chỉ thủ cung phu thê vô chính diệu thời điểm, cao ngạo tới khôi việt, ngược lại biến thành xấu ngôi sao, cao không tới, thấp không xong, cả một đời không có nhân duyên. Phối ngẫu tới sinh hoạt trình độ yêu cầu tương đối cao, biệt vật chất muốn cũng khá mạnh, lại chịu khổ nhọc năng lực khá thấp. Thiên khôi, thiên việt chỉ có giáp cùng đúng tổ hợp thể, không có đồng cung được linh động lực. Thiên khôi thiên việt giáp cung phu thê lúc, chủ phối ngẫu ngôi sao lòng tự trọng rất mạnh, nhưng là có quý khí, còn có bởi vì phối ngẫu tới bóng mát mà hiển tượng tới dấu hiệu.
Hoả tinh, linh tinh
Hoả tinh là một viên thiêu đốt ngôi sao, linh tinh thì là bạo tạc ngôi sao, rơi vào cung mệnh miệng không chừng mực, lục thân vô duyên, dễ dàng phát cáu, bị đắc tội với người nhà. Hỏa linh nhập cung phu thê, dễ dàng phát sinh như tia chớp xung đột, mà lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi lộn. Ngoại trừ phối ngẫu cá tính cương liệt bên ngoài, cũng biết hiển tượng phối ngẫu đan điền hữu lực âm thanh số lượng hùng vĩ. Có khi chủ phối ngẫu tóc quăn xoắn, thích uốn tóc, dễ có răng không tốt hoặc làn da dị ứng tới bệnh. Cải vả lúc, song phương nhất định phải dễ dàng tha thứ, nếu không tướng tạo thành chẳng chịu được thu thập chi cục mặt. Có khi cũng hiển tượng phối ngẫu ốm đau tật nan cập hình khắc.
 
Kình dương, đà la
Kình dương cùng đà la hai viên sát tinh tùy thời tùy chỗ giáp đở sao lộc tồn. Kình dương lộ rõ tính diệu hóa quá xúc động, đà la chủ ẩn tính, diệu hóa chần chờ cùng trở ngại đặt kéo duyên. Kình dương tại tí ngọ mão dậu cung góc hung, đà la thì hiển ác như dần thân tị hợi cung. Kình dương thủ cung phu thê chủ phối ngẫu trong cuộc đời tất có ngoại thương, hoặc giải phẫu giải phẫu lưu lại vết sẹo. Giữa vợ chồng nếu như có sự tình, thì dễ kích động tranh chấp, nhưng phải rất nhanh đã trôi qua rồi. Kình dương đồ phản nghịch tính, chủ phối ngẫu cùng kỳ tổ thượng góc vô duyên phân. Kình dương nhược cùng trời diêu, hàm trì, đỏ tươi, phá toái tại đồng cung lúc, lại chủ tinh không được, dễ dàng bởi vì cải vả tạo thành bỏ nhà ra đi tới dấu hiệu, thậm chí đánh nhau, đập phá lung tung nhân cũng có. Đà la nhập cung phu thê có trở ngại ngại đặt kéo duyên hôn sự tới dấu hiệu, dễ có miệng lưỡi không phải là, nếu như phu thê cung bất an lúc, thì song phương giận dỗi rùng mình, nâng lên một chút có kéo cái mười ngày nửa tháng không nói được. Đà la tại cung phu thê lúc, mối tình đầu chỉ có thể lưu lại hồi ức, nhược kết hôn thì không thể bạch thủ giai lão. Sát phá lang chuyên theo như dương đà tới ngược, cho nên dương đà gặp sát phá lang đồng cung như cung phu thê, nhiều thị phi, cuộc sống hôn nhân khuyết thiếu ngọt ngào cảm giác. Tứ mộ khố tới dương đà, nếu như tứ mộ sinh ra, bên ngoài hung tính phải giảm xuống rất nhiều.
 
Địa không, địa kiếp
Địa không hiển tượng tinh thần, địa kiếp chủ vật chất, biệt tình cảm dễ có bất lợi tới hiện tượng. Sao địa không tại cung phu thê, chủ đôi phối ngẫu vấn đề hôn nhân quá độ tới quan tâm, cuối cùng biến thành phiền não, hôn nhân sơ kỳ tình cảm không tệ, bình phục lâu tình cảm bình phục nhiều vấn đề. Sao địa không cùng sát tinh đồng cung phải giảm xuống một chút sát khí chi lực số lượng, nhưng cũng không có thể hoàn toàn triệt tiêu. Địa không nhược cùng tiệt không ngồi chung cung phu thê lúc, không có hôn nhân được khả năng liền phi thường lớn liễu. Địa kiếp tọa cung phu thê có vẻ tượng phối ngẫu xuất thân gia cảnh không tốt, phối ngẫu dạ dày không được tốt tới khả năng. Địa kiếp tại cung phu thê phối ngẫu có tài đến có tài mất, hoặc giữa phu thê bởi vì tài vụ mà sống không phải là tới dấu hiệu. Địa không địa kiếp tại cung phu thê, phối ngẫu phải có đặc thù kỹ năng thuật góc tốt, giáp cung phu thê lúc, chủ hôn hôn nhân có phiền não, chia tay thường xuyên phải ngó sen đoạn tơ tằm liên, không chỉ có tinh thần có phiền não cũng chủ có tài vật bên trên chi thất hao tổn.

Hạng 2 ngôi sao tọa cung phu thê chi linh động lực
Hạng 2 ngôi sao nhập cung phu thê lúc, đều lấy nên tinh chi chủ tính gia tăng phu thê bên trên, hung nhân tăng bên ngoài hung tính, cát nhân tăng bên ngoài cát tính, nhưng muốn nhìn chủ tinh mạnh yếu mà định ra, không thể này tiểu tinh làm chủ yếu linh động lực. Trong đó, hung tinh muốn so cát tinh chi linh động lực đáng sợ. Mà lại lấy thiên hình, âm sát là đáng sợ nhất, thiên hình, âm sát tư nhân quả nghiệp lực chi thần, tại cung phu thê đều có khoảng cách thế hệ, có hình khắc, có bóng ma, nếu vì thiên hình, âm sát chỗ giáp lúc, lại càng dễ có không bình thường tới quan hệ hôn nhân. Tiệt không nhập cung phu thê nhân, mình kết hôn ý nguyện rất thấp, nhược vô cát tinh thì càng sẽ sinh ra trở ngại tác dụng. Mẹ goá con côi tại cung phu thê sẽ ảnh hưởng phu thê song phương cảm giác tình, phối ngẫu biểu đạt lời ngon tiếng ngọt năng lực tương đối giảm xuống. Hoa cái, thiên hư, thiên hình, âm sát tại hôn nhân lữ trình trung gặp chướng ngại, phối ngẫu sẽ bắt đầu có tông giáo tới tín ngưỡng. Thiên khốc, thiên hư, nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu đa sầu đa cảm, còn có hiển tượng hôn nhân kiếp sống bên trong phối ngẫu chắc chắn sẽ có chút sự cố để cho ngài bi thương hoặc phẫn nộ. Khóc nhẹ đơn thủ còn tốt, nhược khóc nhẹ đồng cung hoặc khóc nhẹ giáp phu thê, chủ nhiều sanh ly tử biệt. Hàm trì, thiên diêu, đỏ tươi là đào hoa ngôi sao, chủ phối ngẫu tình cảm nồng hậu dày đặc, thảng người trong cuộc sơ sẩy phối ngẫu được tình cảm lúc, phối ngẫu dễ dàng hồng hạnh xuất tường. Nhưng cung thân tọa cung phu thê lúc lại sẽ hiển tượng mình đào hoa mang cho phối ngẫu được hoang mang.
 
 
Tướng tiền ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )     tướng tinh: chủ phối ngẫu vũ quý, lợi nhuận võ chức. Gặp hóa quyền lúc lại gia tăng phối ngẫu kiên cường võ đoán tới cá tính.
( nhị )     phàn yên: lợi cho phối ngẫu được công danh, có gặp dữ hóa lành công năng. Vui mừng gặp hóa khoa gia tăng phối ngẫu tới quý khí.
( tam )     tuổi dịch: tức thiên mã, chủ có phối ngẫu trợ giúp lực, mà lại chủ phối ngẫu là người xứ khác ( người bên ngoài ).
( bốn )     hơi thở thần: chủ phối ngẫu tính tình trầm mặc, góc không sức sống, không thích cùng sát tinh đồng cung. Phối ngẫu trung niên hậu sẽ tương đối khuyết thiếu tinh thần phấn chấn.
( năm )     hoa cái: phối ngẫu có tông giáo tín ngưỡng, lại chịu khó, nhưng cần nhìn chủ tinh phối hợp tới.
( sáu )     kiếp sát: chủ phối ngẫu được tiền tài có hại, cùng công việc bất lợi. Trung niên về sau tương đối dễ quên.
( bảy )     tai sát: chủ phối ngẫu tại tiền tài phương diện phạm tiểu nhân, thậm chí phối ngẫu nhà vận không bình yên.
( tám )     thiên sát: nữ nhân mệnh góc bất lợi cho phối ngẫu, nam mệnh không ảnh hưởng.
( chín )     thủ thuộc lòng: chủ phối ngẫu có người phỉ báng bảng, thường hồi tiểu nhân chỉ chỉ chõ chõ.
( mười tên )     hàm trì: phối ngẫu thích mặt mũi, vui mừng giao tế, nhược cùng đào hoa ngôi sao đồng cung, gia tăng phối ngẫu đào hoa tới khả năng.
( thập nhất ) nguyệt sát: nam mệnh góc bất lợi cho phối ngẫu, nữ nhân mệnh không ảnh hưởng.
( mười hai ) vong thần: chủ phối ngẫu hao tổn bại tiền tài, đồng thời liên quan có quan không phải tới tranh chấp.
Tuổi trước 12 ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )     tuổi xây: chủ một năm cát hung, vui mừng cùng lục cát tinh chắc có chủ trương gắng sức thực hiện ngôi sao đồng cung, nhập cung phu thê cũng không cái gì đặc thù phản ứng hiện tượng.
( nhị )     xúi quẩy: chủ phối ngẫu không hề suông sẻ sự tình lại biệt tâm tình có ảnh hưởng, cảm xúc trùng lặp, có khi thì phạm tiểu nhân.
( tam )     tang môn: như sao đái sát suy yếu, chủ phối ngẫu còn nhỏ có hình tang đồ tang, chủ tinh mạnh thì miễn luận.
( bốn )     xâu sách: chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình có trở ngại ngại, kị mỗi ngày hình, âm sát, hóa kị, phòng quan không phải lao tai.
( năm )     quan phù: chủ phối ngẫu khả năng có tố tụng, như gặp hung tinh, sẽ trở thành sự thật.
( sáu )     tiểu hao: chủ phối ngẫu có nhỏ tổn thất, kị thấy bầu trời, địa kiếp, hóa kị.
( bảy )     tuổi phá: chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình sẽ gặp phải một lần tương đối lớn khó khăn, cần cát tinh hiểu hóa tới.
( tám )     long đức: chủ phối ngẫu có gặp dữ hóa lành sự tình, có quý nhân trợ giúp lực.
( chín )     bạch hổ: chủ phối ngẫu không hề cát sự tình, tối kỵ đều nghe theo tang môn, điếu khách, quan phù các loại ngôi sao. Đồng thời hiển tượng phối ngẫu cá tính táo bạo, còn có hình khắc.
( mười tên )     thiên đức: chủ phối ngẫu tổ tiên tích đức, còn có quý nhân tương trợ.
( thập nhất ) điếu khách: có tang xâu hoặc không được như ý sự tình, ngôi sao này tác dụng tương đối nhỏ, không cần tận lực chú trọng cũng.
( mười hai ) bệnh phù: chủ có bệnh tai, sợ gặp khóc, nhẹ, hóa kị dây dưa.
Mười hai trường sinh cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )     trường sinh: là một viên có phần có sinh khí, chủ sinh sôi là tinh diệu, tọa cung phu thê, gia tăng phối ngẫu phát đạt lực lượng, cùng hăng hái cố gắng tới tinh thần.
( nhị )     mộc dục: là đào hoa ngôi sao, vui mừng tọa cung phu thê, chủ khuê phòng hài hòa, nhưng không thích cùng cái khác đào hoa tinh diệu cùng lục sát tinh, sao hóa kị ngồi chung cung phu thê,
Như tình cảm có ảnh hưởng, giả sử mộc dục gặp đào hoa ngôi sao đồng cung, cần phòng phối ngẫu tình cảm sanh phi.
( tam )     quan đái: chủ vui mừng, bởi vì phối ngẫu sự nghiệp thành tựu được niềm vui sự tình.
( bốn )     lâm quan: chủ vui mừng. Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu thăng chức, tăng lương các loại việc vui, vui mừng gặp hóa khoa đồng cung.
( năm )     đế vượng: chủ phối ngẫu khí độ thế cùng thân thể cường tráng, cùng hạng a chủ tinh, lục cát tinh tọa cung phu thê lúc, có hiển hiện lực lượng, gia tăng cung phu thê được lực lượng.
( sáu )     suy: chủ phối ngẫu dễ dàng đồi phế, không hề tiến thủ được hiện tượng, nhược gặp hữu lực chủ tinh cùng lục cát tinh thì suy ngôi sao không thể làm họa.
( bảy )     bệnh: chủ tật ách, ngôi sao này cùng "Bệnh phù" khác biệt, bệnh phù mang theo không phải là, "Bệnh" thì thuần túy là thân thể suy yếu.
Chủ phối ngẫu thể nhược, kị bệnh cùng bệnh phù đồng cung, phối ngẫu sẽ có tật bệnh tới khốn.
( tám )     chết: cũng không hiển thị tử vong, chủ không sức sống, chủ phối ngẫu lúc tại tiêu cực đồi phế trung sinh sống, nhược chủ tinh mạnh không thể như này đoạn tới.
( chín )     mộ: chủ phối ngẫu gia nghiệp cùng thành tựu chậm chạp phát đạt.
( mười tên )     tuyệt: tính cô độc, tọa cung phu thê, chủ phối ngẫu cá tính không thích sống chung, sợ gặp sát tinh trùng điệp tới cung vị.
( thập nhất ) thai: cát tinh, có tăng thêm giống, chủ phối ngẫu có tiến thủ chi năng lực cùng thâm tàng bất lậu công phu.
( mười hai ) nuôi: lợi cho bồi dưỡng thai nghén, hy vọng vô tận, chủ phối ngẫu có phát triển tới tiềm lực.

Lộc trước ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )     bác sĩ: chủ phối ngẫu thông minh hòa hợp hảo văn nghệ, nhược cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt các loại ngôi sao ngồi chung có thể phát huy lực lượng.
( nhị )     lực sĩ: ngôi sao này biệt sao hóa quyền có trợ giúp, nếu như phu thê cung trong hữu chủ tinh hóa quyền, thì tăng bên ngoài huy. Lại hiển tượng phối ngẫu có nhiệt tình.
( tam )     thanh long: chủ có việc thiện, lưu niên gặp tới, chủ nhà có việc mừng hoặc phối ngẫu thăng đẳng tăng lương.
( bốn )     tiểu hao: như tài vật bất lợi, lưu niên gặp tới, chủ phối ngẫu di thất tài vật, hoặc tiền tài bên trên bị tổn thất.
( năm )     tướng quân: chủ có uy phong, nhiều biểu hiện an tâm tình, vui mừng gặp hóa quyền gia tăng phối ngẫu tới trùng kính, nhưng là khiến cho cá tính khá mạnh.
( sáu )     tấu sách: chủ phối ngẫu bởi vì văn tự hoặc viết có đắc ý sự tình, như viết cảo có đăng cơ hội, hoặc bị người tán thưởng.
( bảy )     phi liêm: chủ phối ngẫu có hồi kị hoặc người khác tung tin vịt hiện tượng, biệt hôn nhân có không phải là cùng bất an sự tình phát sinh.
( tám )     hỉ thần: chủ may mắn việc vui, lực lượng góc thiên hỉ ngôi sao nhỏ, lại không đái đào hoa.
( chín )     bệnh phù: chủ tai bệnh, tọa cung phu thê nếu có sát tinh đồng cung, lưu nguyệt, lưu nhật gặp tới góc dễ dàng sinh bệnh.
( mười tên )     đại hao: là phá hao tổn chi tinh, chủ phối ngẫu khó nhận tổ nghiệp, hoặc lúc có vật mất, hoặc góc vô chỉnh lý vật phẩm quen thuộc.
Nhược gặp đào hoa ngôi sao, sao hóa kị, chủ phối ngẫu có nguyên nhân sắc mất tiền hoặc phiền nhiễu được hiện tượng.
( thập nhất ) phục binh: tính chất cùng đà la ngôi sao xấp xỉ, lực lượng không bằng sao đà la mạnh, nhưng phạm tiểu nhân, có có phải hay không khó tránh khỏi.
( mười hai ) quan phù: tọa phu thê cung chủ phối ngẫu có tụng sự tình, quan không phải, không thích cùng thất sát, bạch hổ, tang môn, điếu khách các loại ngôi sao cùng phải. Nhược chủ tinh cát có thể miễn.


 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều