[ tổ phụ ] cung can hóa kị Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 849

2 tổ phụ can hóa kị nhập [ bản huynh ]


Tổ phụ can hóa kị
Huynh đệ
Chủ tai nạn
Tổ phụ can hóa kị nhập [ bản huynh trùng bản nô ] biểu hiện ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) cùng mệnh chủ tới ( bằng hữu các loại )
Duyên phận gầy thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Chủ tới ( bằng hữu các loại )

// ]]>