[ tổ phụ ] can cung hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 773

8 tổ phụ làm hóa kị nhập [ bản nô ]


Tổ phụ làm hóa kị
Nô bộc
Gặp thiên thương
Chủ tai nạn
[ tổ phụ ] làm hóa kị nhập [ bản nô trùng bản Huynh ] biểu hiện ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) cùng mệnh chủ tới huynh đệ bằng hữu các loại duyên phận gầy
Thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Lưu phụ hóa kị
Đại nô bộc
[ lưu phụ ] can đinh cự môn hóa kị [ đại nô ]( bính thân )< đại nô là tổ phụ tới Quan > trùng [ đại huynh ] trùng điệp [ tổ phụ phu quân ]
Phi hóa kỵ nhập [ tổ phụ tới quan phu tuyến ] này là phụ mẫu tử vong tuyến

// ]]>