[ tổ phụ ] can cung hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 755

5 tổ phụ làm hóa kị nhập [ bản tài ]


Tổ phụ làm hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị   quan tâm chi ý

// ]]>