[ tổ phụ ] cung can hóa kị Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 721

6 tổ phụ can hóa kị nhập [ bản tật ]


Tổ phụ can hóa kị
Tật ách
Gặp thiên sứ
Tổ phụ can hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] biểu hiện ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) cùng mệnh chủ tới ( phụ mẫu cấp trên các loại )
Duyên phận gầy thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Đại tật ách
Từ trùng tổ phụ bản hạn e rằng có tổn tài hoặc kiện cáo

// ]]>