[ tổ phụ ] can cung hóa kị Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 888

6 tổ phụ làm hóa kị nhập [ bản tật ]


Tổ phụ làm hóa kị
Tật ách
Gặp thiên sứ
Tổ phụ làm hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] biểu hiện ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) cùng mệnh chủ tới ( phụ mẫu cấp trên các loại )
Duyên phận gầy thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Đại tật nạn
Từ trùng tổ phụ bản hạn e rằng có tổn tài hoặc kiện cáo

// ]]>