Chia sẻ

Càng nhiều

Tứ hóa cùng mười hai cung

2 0 1 0 - 0 5-29   hcb621 0
 

Tứ hóa cùng mười hai cung
Hóa lộc là duyên khởi, hóa kị là duyên diệt, quan bên ngoài duyên khởi tri kỳ duyên diệt, nhân sinh cần gì phải không trong suốt như vậy.

Một, bản mệnh cung hóa nhập:
Lộc: nhân duyên tốt, thiếu niên vận tốt.
Quyền: có năng lực cầm quyền, thiếu niên tinh nghịch.
Khoa: quý nhân nhã nhặn, trong sạch khéo léo.
Kị: tuổi nhỏ không được như ý, lục thân duyên gầy, thân chênh lệch.

Nhị, cung huynh đệ hóa nhập:
Lộc: huynh đệ nhiều, duyên tốt, bằng hữu duyên tốt.
Quyền: huynh đệ năng lực mạnh.
Khoa: hòa thuận, bằng hữu tương trợ, quân tử chi giao.
Kị: không được như ý, duyên gầy.


Tam, cung phu thê hóa nhập:
Lộc: duyên sớm, sự nghiệp có trợ giúp.
Quyền: can thiệp sự nghiệp, phối ngẫu cầm quyền, phụng tử mệnh kết hôn.
Khoa: phối ngẫu trong sạch, giới thiệu, xinh đẹp.
Kị: bất lợi bản thân sự nghiệp, làm bà chủ gia đình tốt nhất, thiếu đối phương nợ.

Bốn, cung tử nữ hóa nhập:
Lộc: có sản nghiệp tổ tiên.
Quyền: không tốt quản giáo, có điền sản ruộng đất cho thuê.
Khoa: cao nhã, phòng điền sản ruộng đất.
Kị: thiếu tử nợ, có tử. Đau tử không được như ý. Dọn nhà, không có sản nghiệp tổ tiên.

Năm, cung tài bạch hóa nhập:
Lộc: có tiền, trường thọ, hưởng thụ.
Quyền: khai sáng tài nguyên, dụng tiền nền nã.
Khoa: tiền lương thu nhập, liệu cơm gắp mắm.
Kị: nợ tiền nợ, kiếm tiền vất vả, không thể hưởng thụ, phải tốn không thể hao phí.

Sáu, cung tật ách hóa nhập:
Lộc: thân thể yếu, tướng mạo như lâm đại ngọc hình. Cùng cha hữu duyên?
Quyền: cưỡng chiếm ( đào hoa đám ). Ngoại thương.
Khoa: phụ mẫu hòa thuận. Không có bệnh.
Kị: không được như ý, nhiều tai nạn. Cùng cha vô duyên.

Bảy, cung thiên di hóa nhập:
Lộc: xuất ngoại kiếm tiền.
Quyền: ra ngoài có quyền.
Khoa: ra ngoài có quý nhân.
Kị: ra ngoài không được như ý.

Tám, cung nô bộc hóa nhập:
Lộc: bằng hữu có tiền. Quý nhân.
Quyền: bằng hữu năng lực mạnh.
Khoa: quân tử chi giao.
Kị: bằng hữu thiếu. Huynh đệ vô duyên.

Chín, cung quan lộc hóa nhập:
Lộc: có tiền. Phu thê cảm tình tốt.
Quyền: có thể lên chức. Phối ngẫu thân thể không tốt.
Khoa: thường thường.
Kị: nghĩ lập nghiệp không có tiền ( đi làm tốt nhất ).

Mười tên, cung điền trạch hóa nhập:
Lộc: tử nữ duyên tốt. Có điền sản ruộng đất ( nhiều ).
Quyền: có nhà cho thuê, có điền sản ruộng đất ( đại ).
Khoa: tài không nhiều. Bố trí làm.
Kị: thiếu phòng nợ, có nhà tử, bố trí loạn. Tử nữ có vấn đề.


Thập nhất, cung phúc đức hóa nhập:
Lộc: hưởng thụ.
Quyền: không có tiết chế hưởng thụ.
Khoa: liệu cơm gắp mắm được hưởng thụ.

Kị: lao lực mệnh.


Mười hai, cung phụ mẫu hóa nhập:
Lộc: phụ mẫu duyên tốt.
Quyền: cầm quyền. Thiếu niên vận. Năng lực mạnh.
Khoa: phụ mẫu quý nhân. Trung thực.
Kị: duyên gầy. Thân yếu.

Sao hóa lộc tọa thủ mỗi bên cung được hiện tượng:

[1] Cung huynh đệ; huynh đệ tỷ muội thông minh, lẫn nhau có trợ giúp, tình cảm thâm hậu. Quan hệ nhân mạch hài hòa, áo cơm không thiếu sót.

[2] Cung phu thê; có khác phái duyên, sớm kết giao bằng hữu khác phái, nhân duyên trưởng thành sớm, sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn, nhiều lấy tự do yêu đương kết hợp, bản thân đôi phối ngẫu tốt, lại xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không tệ. Phối ngẫu thông minh, có nhân duyên, đồ giúp chồng vận, nhưng cũng không có nghĩa là có tiền.

[3] Cung tử nữ; bản thân tử nữ nhiều, đào hoa nhiều, tính dục mãnh liệt, yêu thương tử nữ, tử nữ nhiều hữu cầu tất ứng. Tử nữ thông minh hoạt bát, có tài hoa, tương lai phải có thành tựu, làm rạng rỡ tổ tông.

[4] Cung tài bạch; hóa lộc tọa thủ tại cung tài bạch tỉ tại cung mệnh còn tốt, tiên thiên tài nguyên tốt, kiếm tiền dễ dàng, có thiên tài vận, tự có năng lực kiếm tiền, có tự hành lập nghiệp. Nhược tài tinh hóa lộc ngồi nữa cung tài bạch, tài lộc tràn đầy vô cùng.

[5] Cung tật ách; làm người thông minh, phí sức, có nhân duyên, tâm tính lạc quan, nhưng góc tính trơ, lòng thoải mái thân thể béo mập, có ít người trung niên hậu chỉ có béo phì. Thể nhược nhiều bệnh, còn nhỏ nhiều tai ách, nhưng đa năng gặp dữ hóa lành.

[6] Cung thiên di; xuất ngoại có nhân duyên, có thể được quý nhân tương trợ, phát triển suông sẻ, xuất ngoại cơ hội kiếm tiền nhiều, bản nhân góc cẩu thả.

[7] Cung nô bộc; giỏi về giao tế, thích kết giao bằng hữu, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, cùng bạn hợp ý, bằng hữu đa số người có thành tựu sĩ, bằng hữu có nghĩa, giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình, xuất ngoại quan hệ nhân mạch tốt đẹp. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi sẽ có chút nợ phong lưu cùng phong tình bức tranh.

[8] Cung quan lộc; cả đời vận khí rất tốt, công việc nhẹ nhõm, cũng có thể kiếm tiền, lập nghiệp dễ dàng, thụ củi hoặc tự hành lập nghiệp hai người nên, có thể kéo theo hoặc phối hợp hắn nhân công tác, công việc tiến hành suông sẻ, quan hệ nhân mạch tốt đẹp, nhân viên chính phủ lên chức nhiều cơ hội, có quý nhân tương trợ, nên tại công gia cơ quan phát triển. Nhược gặp sát tinh xung phá, làm việc góc không cách nào chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không có kiên nhẫn cố thủ tại vốn công việc.

[9] Điền trạch quan; nhưng có tổ nghiệp, hoàn cảnh gia đình đầy đủ, gia đình bố trí được không tệ, có thể tự lập tự chủ, có thể có được khá nhiều được bất động sản. Bản nhân lo cho gia đình, nhưng bản nhân cũng dễ có đào hoa, đối tượng đa số người lớn tuổi.

[1 0 ] Cung phúc đức; tốt hưởng thụ, tương đối coi trọng đời sống vật chất, cũng so với chịu xài tiền, hiểu được sinh hoạt hưởng thụ. Phúc trạch dày, già vận rất tốt.

[11] Cung phụ mẫu; bản nhân thông minh, lạc quan, có thể hiếu kính phụ mẫu cùng trưởng bối. Cùng cha mẹ duyên rất thâm, có song thân che chở cùng sủng ái, có bề trên duyên, có thể được trưởng bối yêu mến, tương đối có tính trơ.

Hóa lộc phân bố mười hai cung

Không chỉ là bản mệnh bàn được hóa lộc ngôi sao muốn nhìn, mỗi một một 1 0 Niên đại hạn cũng phải nhìn hóa lộc tinh lạc tại nơi nào, đang qua được một mười năm đại hạn lúc, chúng ta quay đầu nhìn này mười năm, hội phát hiện này mười năm tốt nhất bộ phận, ngay cả...cũng hóa lộc ngôi sao hạ xuống cung vị ﹔ rồi mới còn muốn nhìn mỗi một niên tuế, cũng chính là lưu niên được hóa lộc ngôi sao tại nơi nào, thậm chí nhìn mỗi một lưu nguyệt được hóa lộc ngôi sao.


Sao hóa lộc tại cung phụ mẫu, lúc một đời người đi cho tới khi nào xong thôi, sẽ phát hiện hắn cùng cha mẹ được quan hệ tới phi thường tốt, là thứ hiếu thuận người, sao hóa lộc tại cung phụ mẫu nhân, cũng phi thường ái quốc yêu hương, cho nên là thứ đáng giá sùng kính chính trị hình nhân vật, mà không phải chính khách. ( người bàn )
Tử vi đẩu số là năm thuật đứng đầu, căn cứ tính chất sao biến hóa cùng tứ hóa phi tinh du tẩu mười hai cung hỗ trợ tác động, sao hóa lộc như mùa xuân, là hy vọng được bắt đầu, dục vọng nguyên thần, hòa tan băng phong được nhiệt lực, là để cho hy vọng nảy sinh được động lực. Sao hóa lộc tại trên mệnh bàn càng là chống đở "Chế tạo ", "Sáng tạo" sau lưng vẻ này sinh sôi không ngừng được lực lượng. Bởi vì có sao hóa lộc, cho nên mới có thể khởi động sinh mệnh cùng sinh hoạt sinh cơ, có người " Muốn " Tại tài phú, có người " Muốn " Tại hôn nhân, có người " Muốn " Tại sự nghiệp, cũng có người " Muốn " Tại tình dục thỏa mãn; có người sinh động hoạt bát, có người như là cái xác không hồn, đây đều là bởi vì sao hóa lộc mà chế tạo ra hiện tượng, sắp xếp tử vi bàn hậu, tìm ra sao hóa lộc được vị trí, sao hóa lộc có thể dẫn đạo ngài tiếp xúc sâu trong tâm linh, tìm kiếm ngài sinh mạng đầu nguồn.
Hiện tại chúng ta đơn giản dùng vào thực tế địa, nhìn một chút hóa lộc tại tử vi đẩu số mười hai cung được biểu hiện.
Sao hóa lộc tại cung mệnh: "Tình ", "Muốn" là ngài sinh mạng nguồn nước, cho nên là vị đa tình, cảm tính nhân; lạc quan, nhiệt tình, phú sức tưởng tượng là của ngài đặc chất, thường tài năng ở sinh hoạt hàng ngày bên trên biểu hiện xuất hòa hợp cùng đầy cõi lòng nhân tình vị. Bởi vì đa tình, biệt chuyện tình cảm kiện tiếp xúc sớm, mà tình nhiều người phải thiếu đi lý tính, trưởng thành sớm sẽ để cho ngài giống như là sớm mở đóa hoa, vô cùng có khả năng tại tình cảm trên đường, hôn nhân đồ thượng gặp được tàn lụi ngăn trở!
Sao hóa lộc tại cung huynh đệ: "Giàu có ", "Tài phong" là của ngài đặc chất, đa tình mặc dù không phải là bản tính, nhưng 1 0 Đến tuổi 2 0 Ra mặt, ngài liền có cơ hội thấm vào tại nam nữ tình cảm hoặc hôn nhân được thế giới bên trong, đây hết thảy vô cùng có khả năng duyên từ song thân một trong di truyền, nghe nói, rất lâu rất lâu trước kia, bọn hắn một trong từng có một đoạn sầu triền miên được phong lưu sự kiện.
Sao hóa lộc tại cung phu thê: biệt hôn nhân được hướng tới, cho nên ngài sẽ sớm đàm tình cảm chắc có tảo hôn được hiện tượng, biệt hạnh phúc truy cầu, cho nên ngài sẽ đau mượn ngài người yêu hoặc phối ngẫu; quá nhiều nồng tình, mang ý nghĩa ngài hôn nhân tình cảm khó mà rất trung thành, bất luận là chủ động hoặc bị động, vậy "Một trước một sau ", "Một sáng một tối ", "Trái ôm phải ấp ", có khả năng phát sinh ở ngài trên thân, đây cũng không phải là ngài thác, mà là chữ tình gây họa!
Sao hóa lộc tại tử nữ cung: ngài nhất định là trên thế giới có khả năng nhất từ tình ái trung cảm thấy hạnh phúc người vui sướng, ở giường đệ ở giữa luôn luôn nhiệt tình bành trướng! Thương yêu tử nữ là của ngài thiên tính, sẽ đem toàn bộ yêu không giữ lại chút nào tưới tiêu trên người bọn hắn; ngài rất yêu nhà, nhưng hấp dẫn ngài đi ra ngoài lực lượng càng cường đại hơn, ngài sẽ nóng lòng giao tế, cũng dễ dàng ở bên vụ được thế giới tình cảm bên trong sa vào!
Sao hóa lộc tại cung tài bạch: từ ngài cách xử sự với người ngoài được trong thái độ, có thể cảm thụ được đến từ ngài nội tâm cảm tình nồng đậm; ngài đặc hữu mị lực, tức là nhân tình vị cùng cảm tính được biểu hiện, cũng lại bởi vậy mà thu được khác phái ưu ái; ngài góc thường nhân nhiều một ít cơ hội kiếm tiền, nhưng không thấy được chứa đựng được lên, bởi vì ngài dùng tiền thái độ là đã khẳng khái lại hào phóng, tiền tài ra vào đường ống nhiều lại khoái, mà tình cảm tụ tán cũng là nhiều lại khoái!
Sao hóa lộc tại cung tật ách: cảm tình của ngài thế giới cùng sức tưởng tượng như khoáng mạch, không trải qua khai thác thì không cách nào biết được phong phú trình độ, là cái gọi là buồn bực mẫu người, cũng rất dễ buồn bực xuất nhiều loại tật bệnh đến; "Ngầm hiểu" được cảm thụ lực cường, nhưng thường thường chỉ là "Chỉ có vào chứ không có ra" được khó mà phát tiết đầy cõi lòng được nỗi lòng, loại hiện tượng này cũng làm cho ngài sở hữu phát tướng điều kiện, mà sở dĩ dưỡng thành loại này cá tính nguyên nhân, nghe nói là tại trước đây thật lâu, song thân một trong từng có nhiều nguyên nhân được chuyện tình cảm kiện, mà ngài lấy được là ẩn tính di truyền.
Sao hóa lộc tại cung thiên di: ngài rìa ngoài hơn nhiều bên trong duyên tốt, là vị thích hợp ra ngoài cầu phát triển người; ngài dễ dàng nhận ngoại lai ảnh hưởng cùng dẫn dắt, mà trong tiềm thức chính là bởi vì không chịu cô đơn, cho nên mới sẽ hướng tới tràn ngập sức tưởng tượng cùng cơ hội bên ngoài tại thế giới; lúc kết hôn về sau, ngài cực có cơ hội thu hoạch được đến từ phối ngẫu được ấm trợ giúp, mặc dù là như thế, lại không bảo đảm hôn nhân nhất định hài hoà đẹp đẽ, bởi vì rìa ngoài tốt, cũng đồng thời mang ý nghĩa tình cảm gặp gỡ cơ hội nhiều.
Sao hóa lộc tại cung nô bộc: ngài lui tới bằng hữu nhiều, ngài luôn luôn lấy chân tình chân nghĩa tương đối đãi, trong đó không thiếu hi cáp thích chơi đồng bạn; tại ngài cầu học ham học hỏi đích niên đại, bọn hắn cực có thể trở thành để cho ngài không cách nào chuyên tâm đi học dụ hoặc, nhưng ngài vẫn sẽ lấy bằng hữu thành tựu làm vinh; tại chức tràng bên trên, ngài có được trời ưu ái cơ hội, có thể thu được đặc thù quan hệ nhân mạch hoặc trưởng bối dìu dắt!
Sao hóa lộc tại cung quan lộc: ngài sẽ gắng đạt tới hoàn mỹ biểu hiện như chỗ làm việc bên trên, đối với xử lý là sự nghiệp hoặc công việc, kiểu gì cũng sẽ ôm cực đại nhiệt tình đầu nhập, may mắn, tính chất công việc thường khả năng cùng ngài hứng thú tương phù hợp, thậm chí sẽ đi đầu chi phí chuyện khác nghiệp, ngài không thích khô khan không đổi ngành nghề, nhân khí tràn đầy, phi thường náo nhiệt chỗ làm việc, đó là có thể để cho ngài đứng lại có thể phát huy sở trường địa phương.
Sao hóa lộc tại cung điền trạch: ngài là dẫn khẩu phần lương thực tìm tới thai, tại oe oe chào đời được một khắc này bắt đầu, tức là người nhà mang đến liên tục hơn mấy năm tài vận; không được luận nhân sinh được lịch trình phải chăng nhiều phong vũ, cuối cùng ngài định có thể có không chỉ một tòa nhà được bất động sản, là thuộc về giàu có người ta; ngài người đối diện được tình cảm phong phú, cho nên không được bài trừ có rất nhiều "Nhà ", cũng thích lấy mua đồ đi qua trong nhà thả, cho nên nhà của ngài như không trang hoàng lộng lẫy, thì cũng sẽ có rất nhiều sưu tập hoặc bày đồ trang sức!
Sao hóa lộc tại cung phúc đức: nhìn thoáng được, xua đuổi khỏi ý nghĩ, lại so đo, tại trong lúc vô hình vì mình khai sáng rất nhiều lai tài đường; có phần hiểu được sinh hoạt tình thú, phải lấy cố gắng đoạt được hồi quỹ mình vật chất cùng tầng diện tinh thần hưởng thụ; ngài cá tính tốt, sẽ hưởng thụ, có khi khiếm khuyết một chút tích cực lực, sau khi cưới được ngài, dù cho cùng phối ngẫu sinh ra tranh chấp, nhưng mà phối ngẫu đối với ngài nồng tình sẽ không bởi vì cải vả mà thất vọng động.

Sao tứ hóa trung sao hóa kị được điểm rơi

Một,                Hóa kị tại cung mệnh: ngươi là chỉ lo thân mình nhân, cá tính có chút cổ quái không hợp tình hợp lý, các ngươi cũng không thích nợ nhân tình, từ ta yêu cầu cao, phải nghiêm lấy kiềm chế bản thân cũng nghiêm mà đối đãi người, mà các ngươi không sung sướng nguyên nhân cũng đang nơi này, quá hoàn mỹ chủ nghĩa, luôn cảm thấy không thể để cho người chế giễu, không thích mở miệng nhờ giúp đở, sinh hoạt tràn đầy cảm giác nguy cơ, giống như mỗi người cũng có thể dắt ngươi chân sau, dễ dàng cho mình rất lớn áp lực, tự nhiên rất khó khoái hoạt được lên, dĩ nhiên, các ngươi rất có thể là thứ chịu khổ coi như ăn tu bổ gia hỏa.

Nhị, hóa kị tại cung huynh đệ: ngươi thật giống như thiếu huynh đệ tỷ muội được nợ, phải không tự chủ được đối tốt với bọn họ, hết lần này tới lần khác bọn hắn chưa hẳn cảm kích, đồng thời, các ngươi cũng sẽ cảm thấy miệng của ngươi túi giống như phá cái lổ lớn, tiền bỏ vào đã không thấy tăm hơi, coi như các ngươi có mạnh đi nữa quản lý tài sản năng lực tựa hồ cũng vô dụng, rất có thể thường xuyên nguyễn túi ngượng ngùng nếu như các ngươi thống khổ nhất.

Tam, hóa kị tại cung phu thê: các ngươi lớn nhất lo lắng âm thầm ngay cả...cũng chuyện tình cảm luôn không giải quyết được, rõ ràng các ngươi là thật tâm được yêu mến một nửa khác, lại luôn để ngươi có "Hảo tâm đổi lòng lang dạ thú" được cảm thụ, luôn luôn rất bị thương, mà lại, còn bởi vì ảnh hưởng này công việc của ngươi cảm xúc, thật đúng là tránh thoát không được võng tình được si tình loại.

Bốn, hóa kị tại tử nữ cung: cùng vãn bối hoặc thuộc hạ được quan hệ tới phải là phiền não của ngươi, nhất là tại tử nữ được giáo dưỡng bên trên nhất định cũng làm cho các ngươi đau đầu quan tâm, nếu như các ngươi cùng người hùn vốn làm sự nghiệp lời nói, nhân viên tố chất hoặc lực hướng tâm cũng thường xuyên khốn nhiễu các ngươi, dĩ nhiên, cùng đối tác ở giữa khó tránh khỏi tin lẫn nhau không đủ càng là của ngươi lo lắng âm thầm.

Năm, Hóa kị tại cung tài bạch: cho dù là có tiền, ngươi cũng người trước người sau được hô nghèo, trăm phương ngàn kế được doanh tài, đối với chính mình nền nã, đối ngoại nhân keo kiệt, các ngươi chỉnh thể tính toán muốn thế nào để người ta túi tiền mặt lộng tiến mình hà bao, các ngươi lo lắng nhất không ai bằng phải trước tát bạc kinh doanh quan hệ nhân mạch, muốn thì không cách nào thu về thật đúng là ảo não.


Sáu, hóa kị tại cung tật ách: các ngươi lo lắng nhất thân thể của ngươi không rất cứng lãng, kỳ thật các ngươi là có chút buồn lo vô cớ được, có lẽ các ngươi thường xuyên bệnh vặt không ngừng, chỉ có điều khỏe mạnh tình hình cũng không tính hỏng bét, có lẽ các ngươi quá yêu so đo một chút chi không quan trọng tiết chuyện của, chuyện gì lớn nhỏ sự tình đều thấy ở trong mắt, tâm cảnh không đủ sáng sủa chỉ có sẽ đem mình làm cho vui buồn thất thường!

Bảy, hóa kị tại cung thiên di: người ta nói, ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, muốn tại nơi này cởi mở xã hội xông ra một chút danh hào, thật đúng là cần bằng hữu giúp đở liệt, chỉ là các ngươi có chút không thả ra, có lẽ là da mặt quá mỏng, có lẽ là các ngươi lòng tự trọng quá mạnh mẻ, không thể chịu đựng được bị cự tuyệt, bất kỳ thời khắc nào không cho mình áp lực, dĩ nhiên liền sẽ có không thi triển được được bối rối, các ngươi không còn biện pháp nào rỗi rãnh rỗi rãnh không có chuyện làm, an phận được ở lại nhà, luôn luôn nhất định phải nóng vội doanh doanh ở bên ngoài bôn ba lao lực, tâm sự thùy người tri, thật đúng là làm ngươi thống khổ.

Tám, hóa kị tại cung nô bộc: các ngươi rất dung ý đối với bằng hữu móc tim móc phổi, cũng vô cùng coi trọng bằng hữu của ngươi, hết lần này tới lần khác cái kia các ngươi để ý nhất được đồng bạn, có lẽ nhất làm cho ngươi thương lòng, các ngươi rất dễ dàng là bằng hữu cõng hắc oa, thậm chí hồi bạng châu dính líu, không thể không bị tinh thần hoặc tài vật được tổn thất, tương giao khắp thiên hạ, tri kỷ không một người, nhất làm cho ngươi không chịu.

Chín, hóa kị tại cung quan lộc: không cần phải nói, các ngươi rất muốn đem sách niệm tốt, lại luôn không được nó cửa mà vào, lão sư dạy bảo tựa hồ nước đổ đầu vịt, rất có thể là ngươi thuở thiếu thời phiền não, vào công tác xã hội cũng hầu như thì không cách nào làm được làm mình hài lòng, không công việc không thành tựu cảm giác, liền là đồng nghiệp xử nữ không đến, nếu không nữa thì ngay cả...cũng cấp trên rất đầu máy một mực tìm ngươi cặn bã, đối với công tác không xác định cảm giác là ngươi nhất khốn nhiễu, mà các ngươi lại thiết yếu tập trung rất nhiều tâm lực về công tác, thậm chí ảnh hưởng đời sống tình cảm của ngươi.

Mười tên, hóa kị tại cung điền trạch: không có chỗ ở cố định hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể không bốn phía dọn nhà là của ngươi bối rối một trong, các ngươi rất hy vọng cấp người nhà cùng tự có cái yên ổn được sinh hoạt lại không nhất định làm được, ngươi sẽ đem tiền tài cùng tâm lực tốn hao ở nhà trên thân người, các ngươi cũng biết thường xuyên lo lắng cho mình được không đủ tiền dụng, cả một đời đều phải là gia đình tận tâm tận lực, nhưng người nhà có lẽ cũng không lĩnh tình cũng cho rằng kia là đương nhiên, nếu như các ngươi kiếm rất nhiều tiền mà không có một làm mình hài lòng ổ, tâm linh của ngươi là trống rỗng mà thống khổ.

Thập nhất, hóa kị tại cung phúc đức: trước mặt người khác các ngươi luôn luôn miễn cưỡng vui cười, bí mật các ngươi khó được chân chính khoái hoạt được lên, rất dễ dàng gặp hết ý đả kích, để ngươi từ tầng mây đỉnh rơi xuống, tâm tình xáo đến đáy cốc, dung ý để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra, các ngươi cũng hầu như là nhất định phải bôn ba lao lực, cho đến già đều không thể chân chính hưởng thụ du tai du tai thời gian.

Mười hai, hóa kị tại cung phụ mẫu: tuy là các ngươi rất hiếu thuận, lại luôn giống như cùng phụ mẫu tại sống chung bên trên, có chút khoảng cách thế hệ tồn tại, nói không chừng các ngươi sẽ cảm thấy cha mẹ tràn đầy bất công được, đối với ngươi không đủ yêu thương, hay là, bọn hắn nhất định phải vì công việc sự nghiệp, truy cầu cuộc sống tốt hơn phẩm chất mà bận rộn, không rãnh câu thông với ngươi, thỏa mãn các ngươi tâm linh cần; mà ở các ngươi tuổi tác hơi dài có thành tựu thời điểm, nghĩ phải thật tốt hiếu thuận phụng dưỡng bọn hắn, lại lại vô duyên, nhược gặp một chút ngoài ý muốn đả kích lúc, các ngươi tương đối dễ dàng chịu đựng u buồn chứng.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều