Chia sẻ

Càng nhiều

Tứ hóa hiểu bàn

2 0 11-12-21   Sao bắc đẩu 378. . .
Chỉ tình Phát biểu như: 0 3- 0 9- 0 8 0 9:53 [ Chỉ nhìn nên tác giả ]
   Trời   
Lộc     
Tồn   Kị   
Phá Trời Trời    
Nát Hình Vu    
Vong Bệnh Bác - thân phúc đinh
Thần Phù  Lâm Quan Cung đức tị
   Tử   
Giơ cao   Vi   
Dương     
Trời     Địa
Trù     Cướp
Tướng Tuổi Quan 92- điền mậu
Ngôi sao Xây Phù  Quán Đái Trạch ngọ
     
Trời     
Việt     
Trời     
Không     
Phàn Hối Nằm 82-91 sự tình kỷ
Yên Khí Binh  Mộc Dục Nghiệp vị
   Phá   
Trời Hỏa  Quân   
Ngựa Ngôi sao     
Trời Trời    
Thìn Quý Tổn thương    
Tuổi Tang Đại 72-81 giao canh
Dịch Cửa Hao tổn  Trường Sinh ra Bạn bè thân
   Bảy   
Đà   Giết   
La     
Phượng Quả Năm Hiểu Tám   Địa
Các Ở lại Hiểu Thần Kỵ   Không
Nguyệt Xâu Lực - phụ bính
Sát Khách  Đế Vượng Mẫu thìn
Dương âm
Lưu đại thân mệnh trải qua trải qua
Năm hạn chủ chủ 19  Mậu  Trời
: : : : 78  Ngọ Bàn
    Quý  Ất  Hỏa  Phá Năm năm
    Vị  Sửu  Ngôi sao  Quân    
         Chín  
Nhẹ nguyệt nguyệt Dương
Linh Mười tên  Nữ nhân
: Một  
    26 Nhật nhật
         Vị  Thủy
Duyên sinh ra thuật số nghiên cứu xã Lúc Nhị
Trên mạng chuyên dụng bản Cục
     
     
     
Hồng Trời Trời Phong ấn    
Loan Chỉ có Diêu Cáo    
Hơi thở Xâu Bệnh 62-71 thiên tân
Thần Sách Phù  Nuôi Dời dậu
   Quá Trời   Văn
   Dương Lương   Xương
   Khoa   
Trời Trời Trời Mặn Trời   
Quan Phúc Vui mừng Trì Đức   
Mặn Trời Thanh 2-11 mệnh ất
Trì Đức Rồng  Suy Cung mão
   Liêm Trời   
Linh   Trinh Phủ   
Ngôi sao     
Rồng Hoa Âm Tam Trời   
Trì Đóng Sát Cái Khiến   
Hoa Quan Vui mừng 52-61 tật nhâm
Đóng Phù Thần  Thai Nạn thú
   Trời   Phải
   Khúc Bộ dạng   Bật
     
Phỉ Trời     
Liêm Nguyệt     
Thủ Bạch Nhỏ 12-21 huynh giáp
Thuộc lòng Hổ Hao tổn  Bệnh Đệ dần
   Trời Cự   
Trời   Cùng Cửa   
Khôi     
Đoạn Đại Cái Tuần    
Không Hao tổn Phụ Không    
Trời Rồng Tướng 22-31 phu ất
Sát Đức Quân  Chết Thê sửu
   Tham   Trái
   Sắc   Phụ
   Lộc   
Đoạn Trời Trời Ân Tuần   
Không Khóc Nhẹ Sáng Không   
Tai Tuổi Tấu 32-41 tử giáp
Sát Phá Sách  Mộ Nữ nhân tử
   Quá   Văn
   Âm   Khúc
   Quyền   
Cướp Nguyệt Trời    
Sát Đức Thọ    
Cướp Nhỏ Phi 42-51 tài quý
Sát Hao tổn Liêm  Tuyệt Gấm vóc hợi


Tự trách bên ngoài, vô thắng nhân chi thuật;
Tự cường bên ngoài, vô thượng nhân chi thuật.
Muốn để ý tới bảy thước, trước để ý tới tấc vuông;
Muốn để ý tới lục hợp, trước để ý tới một lời.
Trung quốc tử vi đẩu số chuyên nghiệp diễn đàn
Thích chưng diện cũng điên cuồng

Bổ sung ngày: 2 0 0 3- 0 9- 0 8 0 9:54:54

Mười hai cung can cung bay tới hóa đi thì vị tất phức tạp, người mới học không dễ sáng tỏ, càng thâm giả, can cung tứ hóa bay tới hóa đi về sau, thì không chỗ nào mà không bao lấy, luận mệnh nhân thiên nam địa bắc luận, luôn có đúng lúc hậu. Ma pháp sư cho rằng can cung tứ hóa đã có bên ngoài ưu điểm, nhưng không phải vạn năng, tập này luận mệnh pháp ứng trước tiên đem nắm một chút trọng điểm:

(1) lộc quyền khoa kị được cơ bản nhận biết. Tỉ như nói: lộc là bởi vì, kị là quả, khoa quyền biểu hiện quá trình; hay là lộc chính là vô điều kiện tới nỗ lực, quyền chính là ép buộc thức quản lý, tranh thủ hoặc tranh chấp, khoa lại có quân tử phong thái loại ( có hay không cũng không đáng kể ), kị chính là tổn thất hoặc chán ghét, cho nên lộc quyền, lộc kị tương xung giờ tình cờ thì sẽ sinh ra không được hòa hợp tới quan hệ tới, duy khoa khả giải kị ( có lẽ vẫn phải có tổn thất, nhưng loại này tổn thất biệt mệnh chủ mà nói không quan hệ đau khổ. )

(2) cung mệnh cùng lục thân cung được bộ dạng hộ đối đãi quan hệ tới. Tỉ như nói: phụ mẫu hóa quyền nhập mệnh cung, cung mệnh lại hóa kị nhập cung phụ mẫu, thì phụ mẫu khả năng biệt mệnh chủ khai thác cường ngạnh phương thức giáo dục, cho nên tạo thành mệnh chủ có phán nghịch được khuynh hướng.

(3) mười ba chủng sao hóa kỵ. ( bởi vì can cung chính là can năm sinh chi dư khí, vì vậy mười ba chủng sao hóa kỵ hơn phân nửa nghiên cứu thảo luận can năm sinh tới hóa kị cùng can cung hóa kị sở sinh sinh ra cát hung quan hệ tới, nhưng này luận quá vu thao thao bất tuyệt, cho nên lược bỏ. )

(4) song sao hóa kỵ chỗ nhập tới cung vị. Tức: tử dần, sửu mão tới cung chỗ nhập tới cung vị, này song sao hóa kỵ nhược nhập với đường chéo, chủ cát. Còn lại lấy hung luận.

Theo như một dạng, cách nhìn: cung mệnh tới tân can hóa lộc nhập phu thê, biểu hiện mệnh chủ đôi phối ngẫu tốt, mà phu cung hóa khoa nhập mệnh, biểu hiện phối ngẫu đối đãi mệnh chủ chỉ là "Nhạt như nước ", nhưng còn không cách nào luận bên ngoài sẽ hay không ly hôn chắc có ngoại tình, cần thị xương khúc chỗ chi vị mà định ra, nhược ngày này nguyệt phản bối lại gặp cách sừng mệnh lệ, xương khúc lại tọa lạc với phu cung, lại có ly hôn tới khả năng.

Lại này mệnh ví dụ dần hóa kị nhập mệnh, mão nói xấu phi hóa kỵ nhập tài, cho nên có tri mệnh chủ tới tình trạng tài chánh khả năng không tốt, khó coi, tức có tài cũng lưu không được.

Can cung tứ hóa tại lục thân cung vị đối đãi trên quan hệ đã có chỗ độc đáo của nó, nhưng này luận pháp chỉ luận khí ( tương hỗ đối đãi quan hệ tới ) là luận cát hung. Còn như cát hung họa phúc chi luận pháp tắc đều do mười ba chủng sao hóa kỵ tình huống đến xem.Tự trách bên ngoài, vô thắng nhân chi thuật;
Tự cường bên ngoài, vô thượng nhân chi thuật.
Muốn để ý tới bảy thước, trước để ý tới tấc vuông;
Muốn để ý tới lục hợp, trước để ý tới một lời.
Trung quốc tử vi đẩu số chuyên nghiệp diễn đàn
Thích chưng diện cũng điên cuồng

Bổ sung ngày: 2 0 0 3- 0 9- 0 8 1 0: 0 0:52

Phàm dương sổ gặp nhị cách: như mệnh cung tại dần, hóa kị nhập quan lộc. Mà phu thê lại hóa kị nhập quan lộc lúc, tức gặp nhị cách, thứ tư hóa thành đối cung thẳng tắp trạng thái. Loại này song kị hóa pháp tại "Tứ hóa phi tinh kỳ phổ. Sao hóa kỵ" bên trong, cũng không xếp vào kỳ danh xưng. Này giải thích chính là cùng loại suy luận trong quan niệm được "Bởi vì... Mà..." Chi ý.

Tức phát xạ song cung nhảy cách chênh lệch nhị vị lúc, tức ý là "Bởi vì... Mà...", tức bởi vì bên phải cung vị tới như thế nào mà bên trái cung vị tới như thế nào, này đó là bên phải cung vị mất xúc động tượng ý.

Như phu thê hóa kị nhập phúc đức, tài bạch lại hóa kị nhập phúc đức, chính là phúc đức cùng tài bạch thành đôi cung một đường thẳng, tức hợp này cách, giải thích thả là "Bởi vì phối ngẫu ( phu thê ) được tài" . Lúc này tới sao hóa kỵ đối xử giống "Hiệp trợ" chi ý, mặc dù không được chủ đại cát, nhưng vẫn chủ cát một trong mặt.

Lại hoặc là cung mệnh tại dần, phu thê hóa kị nhập phúc đức mà tài bạch cũng hóa kị nhập phúc đức lúc, sao hóa kỵ biểu thị đối với ta có trợ giúp, tức cưới thê ( hoặc gả phu ) rồi sau đó kiếm tiền. Nhưng nếu tài bạch hóa kị nhập điền trạch lúc, tức bởi vì phối ngẫu mà tổn hại tài, đây là song kị chỗ nhập tới cung vị, cũng không phải nguyên phát xạ cung, phu thê cùng tài bạch tới thiên di, cho nên chủ hung.

Cung mệnh hóa kị nhập quan lộc, phu thê hóa kị nhập mệnh, không thể đối xử giống hung mà nói. Đây là phu thê thường cãi nhau, nhưng không đến với phải ly dị.

Phu thê hóa lộc nhập phúc đức, tài bạch cũng hóa lộc nhập phúc đức lúc, chính là là hai vợ chồng đều biết kiếm tiền, cũng biết xài tiền. Nhược chưa lập gia đình lúc, cung tài bạch hóa lộc nhập phúc đức lúc, chính là chủ có tiền hưởng thụ; mà thay đổi kị chủ dụng tiền không làm, lãng phí, mà ở kết hôn hậu, này kị tức biến làm trợ lực, mà thay đổi lộc chính là đã kiếm được tiền cùng một chỗ chi tiêu.

Trở lên tới cung vị là dần cùng tử mới có thể cùng can, mão cùng sửu mới có thể cùng can, còn lại tức vô khả năng này.

Mà muốn nhìn từ cung nào hóa đến cung nào, vừa...lại ra sao cung cùng cung nào cấu thành tương đối cung tới một đường thẳng. Ghê gớm thiết lập A cùng C là phát xạ cung, A tới đối cung là G, C tới đối cung là I, nhược A, C đều hóa kị đến G cung lúc, chính là "Bởi vì C mà A" chi ý, nhược A, C đều hóa kị đến I, tức là "Bởi vì A mà C" chi ý.

Cái gọi là "Bởi vì" chính là lấy không được cấu thành thẳng tắp một trong mới là "Bởi vì ", mà cấu thành thẳng tắp một trong mới là "Quả ", nếu như song phát xạ cung đều không cấu thành thẳng tắp lúc, bên ngoài song phi hóa kỵ nhập hoặc trùng chi cung, tức có "Mất" tới hiện tượng.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều