Chia sẻ

Càng nhiều

Tứ hóa năm sinh tại các cung cơ bản hiểu nghĩa

2 0 11- 0 2- 0 7   y tự sướng3 0 2
[ tử vi đẩu số ] Tứ hóa năm sinh tại các cung cơ bản hiểu nghĩa
Năm sinh hóa lộc tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:
1.         cung mệnh có năm sinh sao hóa lộc:
(1)        phúc lộc, lương lộc, tài lộc, đời này góc không thiếu.
(2)        chủ nhân duyên, nhân duyên không tệ, chủ động chào hỏi.
(3)        chủ thông minh, chỉ số iq cao, có tài hoa.
(4)        chủ bận rộn, bận rộn trúng được lương lộc, tài lộc.
(5)        lấy giúp người làm niềm vui, thích hay làm việc thiện, "Rõ ràng nữ nhân lúc tới, giống như nước giếng "
2. Huynh đệ Cung tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        huynh đệ tỷ muội đồng mệnh cung giải thích.
(2)        huynh đệ tỷ muội ở giữa, lẫn nhau hữu duyên, thủ túc tình thâm.
(3)        mượn huynh đệ tỷ muội chi lực góc dễ có được lương lộc, tài lộc.
(4)        tại tư nhân cơ cấu hoặc kinh doanh, mua bán bất động sản, có lương lộc, tài lộc.
3. Phu thê Cung tọa năm sinh sao hóa lộc
(1)        phối ngẫu đồng mệnh cung giải thích.
(2)        tình cảm vợ chồng phong phú, tình thâm nghĩa trọng.
(3)        sau khi kết hôn lương lộc, tài lộc càng lộ vẻ rõ.
(4)        mượn nhờ phối ngẫu chi lực góc có thể được lương lộc, tài lộc.
(5)        ngã được nhân duyên "Sự tình "  a. Nhân duyên sớm phát, chưa hẳn tảo hôn.
b. Vui mừng tự do yêu đương kết hôn.
(6)        ngã được phối ngẫu "Người "
a.         cùng phối ngẫu duyên sâu, phối ngẫu nhân duyên cũng tốt.
b.         phối ngẫu nhân duyên tốt, chưa hẳn mỹ mạo.
4.         cung tử nữ tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        tử nữ đối xử giống cung mệnh giải thích.
(2)        sống chết hậu, tài lộc, lương lộc, góc hiển rõ, biểu hiện tử nữ đái tài khố đến.
(3)        người ở bên ngoài duyên tốt, khác phái duyên tốt.
(4)        đáng tiếc hùn vốn chi lực có tài lộc.
5.         cung tài bạch tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        chủ ta có tài, thích kiếm tiền, cũng bận rộn kiếm tiền, có nhân duyên tới tài.
(2)        góc dễ nể quản lý tài sản, biệt tiền tài được lực khống chế độ chênh lệch.
6.         cung tật ách tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        tính khí tốt.
(2)        còn nhỏ nhiều tai bệnh, khó hòa hợp, nhận làm con thừa tự ăn nhà khác thủy, mễ, hoặc cấp thần minh làm con trai, có có lực giải tai ách.
7.         cung thiên di tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        xuất ngoại góc có thể được lương lộc, tài lộc.
(2)        xuất ngoại nhân duyên tốt, kỳ ngộ tốt, dễ có được quý nhân tương trợ đề bạt.
(3)        lúc tuổi già vận, già vận, cũng tốt, có tài lộc.
8.         cung nô bộc tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1) Bằng hữu Đối xử giống cung mệnh giải thích.
(2)        cùng bạn hữu duyên, ở chung hòa thuận, mượn bằng hữu chi lực góc có thể được lương lộc, tài lộc.
(3)        tại tư nhân cơ cấu, hoặc nhiều người náo nhiệt chỗ, mưu sinh hoặc lập nghiệp góc dễ có được tài, hoặc tài ở phương xa cầu.
9.         cung quan lộc tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        tại trên sự nghiệp hoặc hoàn cảnh làm việc cũng do một nghĩa ấy duyên tốt, bởi vì đến người duyên được tài.
(2)        đang làm việc trên sự nghiệp bận rộn trúng được tài. Thuộc chính tài.
(3)        cầu học vận tốt, việc học thành tích tốt.
(4)        sự nghiệp vận tốt.
1 0.         cung điền trạch tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        chủ có tài có khố, có bất động sản.
(2)        không nhất định có thuê nghiệp, nhưng có thể tự lập đưa sản.
(3)        trong nhà nhân duyên tốt, cùng người nhà ở chung hòa thuận.
(4)        có xử lý nhà máy, hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý, cùng làm bất động sản có tài lộc.
11.         cung phúc đức tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        có phúc có thể hưởng, Sinh hoạt Góc giảng cứu.
(2)        thích hay làm việc thiện, bình phục bố thí, bình phục có tài lộc, lương lộc, phúc lộc, rõ ràng mất ngầm đến.
(3)        đầu não thông minh, chính là kiếp trước đã tu luyện tới thông minh, ngộ tính rất cao, thậm chí thắng qua cung mệnh hóa lộc nhân.
12.         cung phụ mẫu tọa năm sinh sao hóa lộc:
(1)        phụ mẫu đối xử giống mệnh quan hiểu.
(2)        phụ mẫu cùng ta có duyên, có phụ mẫu tới bóng mát, có tài lộc.
(3)        văn thư cung, chủ đầu não thông minh.
(4)        tạ phụ mẫu, bề trên chi lực hoặc phục vụ công gia cơ cấu có lương lộc, tài lộc.
(5)        khi sinh ra địa, huyết thống địa phát triển, góc có thể được lương lộc, tài lộc.

Năm sinh sao hóa quyền cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa:
Sao hóa quyền cơ bản hiểu nghĩa:
(1)        quyền thế, quyền hành, cầm quyền, chiếm quyền, lãnh đạo, uy nghiêm.
(2)        tài giỏi, tài hoa, chuyên kỹ, khai sáng.
(3)        tùy hứng, bá đạo, tính vừa rồi, tự phụ
(4)        tranh chấp, ma sát.
(5)        tăng giá trị tài sản, gia tăng, ( khuynh hướng quyền lực, địa vị, lên chức ).
(6)        ngoài ý muốn tổn thương, ngã tổn thương, đụng tổn thương, đụng bị thương, bị phỏng.
Năm sinh sao hóa quyền tại mười hai quan hiểu nghĩa:
1.         cung mệnh tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao:
(1)        tính vừa rồi, tùy hứng, bá đạo, ý thức chủ quan khá mạnh, xử sự đồ nguyên tắc tính, góc tự phụ.
(2)        thích cầm quyền, có tài hoa, chuyên kỹ, đồ lãnh đạo cách cục.
(3)        có khác ngoại lai tổn thương, như ngã tổn thương, đụng tổn thương, đụng bị thương.
2. Cung huynh đệ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        huynh đệ tỷ muội so với ta tài giỏi.
(3)        huynh đệ tỷ muội ở giữa góc có tranh chấp, ma sát.
3. Cung phu thê tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        phối ngẫu so với ta tài giỏi, giữa vợ chồng dễ có tranh chấp, ma sát.
(3)        nhân duyên đến từ phụng phụ mẫu hoặc nhi nữ mệnh mà kết liễu hóa khuynh hướng
(4)        nam chính sợ vợ, nữ chính sợ phu, phối ngẫu cầm quyền.
4. Cung tử nữ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1) tử nữ đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2) tử nữ còn nhỏ góc tinh nghịch, bên ngoài khiêng nghịch tính, nên dụng khai thông phương thức dạy bảo, không thể dùng chuyên chế hoặc kiềm chế phương thức quản giáo, tránh cho bắn ngược.
5. Cung tài bạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        kiếm tiền ý niệm quá mức mạnh, thích nắm giữ tiền tài.
(2)        thiện ở kinh doanh tiền tài, dùng tiền để kiếm tiền, thuộc góc dám kiếm tiền hình
(3)        chủ ta có tiền.
6. Cung tật ách tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        đời này bị có ngoài ý muốn tổn thương, như đụng tổn thương, đụng bị thương, ngã tổn thương
(2)        tính tình cương liệt, không dễ hiền hoà, muốn biểu hiện mạnh, vui mừng làm náo động.
(3)        mệnh tật là nhất lục cộng tông đối xử giống một thể luận, đối xử giống cung mệnh hiểu.
7. Cung thiên di tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        xuất ngoại góc có thể hiện ra tài hoa tài giỏi.
(2)        bên ngoài hiếu động, vui mừng cầm quyền, bị người coi trọng.
(3)        bên ngoài bị cùng người có tranh chấp, ma sát hiện tượng, ứng tránh cho phong mang tất lộ mà hồi đố kị.
8. Cung nô bộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        bằng hữu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        bằng hữu so với ta góc tài giỏi, có tài hoa.
(3)        cùng bạn góc dễ có tranh chấp, ma sát giống.
9. Cung quan lộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        công việc trên sự nghiệp góc có thể hiện ra tài hoa góc có thể cầm quyền, cũng thích cầm quyền có lãnh đạo quản lý nhân tài.
(2)        thích khai sáng sự nghiệp hoặc khai phát sản phẩm mới, mới sự nghiệp.
(3)        cung quan lộc tọa sao hóa quyền, là ngoại vụ nhân tuyển.
(4)        lưu niên đi đến bị lên chức.
1 0. Cung điền trạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        chủ có bất động sản, mặc kệ có hay không sản nghiệp tổ tiên, vui mừng cấu bất động sản, lại phòng đồ trang sức góc vui mừng phô bày giàu sang.
(2)        trong nhà vui mừng cầm quyền cùng người nhà góc sẽ có tranh chấp.
11. Cung phúc đức tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        thích hưởng thụ, có phúc có thể hưởng, thuộc dám hao phí hình.
(2)        góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn.
(3)        bản thân ý thức chủ quan khá mạnh, bao quát ông bà.
13.         cung phụ mẫu tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)        phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        có phụ mẫu tới bóng mát, cùng cha mẹ ý kiến góc có khoảng cách thế hệ, góc khó câu thông.
(3)        phụ mẫu góc đồ uy nghiêm.
(4)        quyền chiếu tật ách, còn nhỏ góc có ngoại lai tổn thương, như ngoại thương.
 
Năm sinh sao hóa khoa cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa:
Sao hóa khoa tới cơ bản hiểu nghĩa
1.         chủ khoa giáp, khoa tên, công danh
2.         thông minh, bác học, một học biết ngay, ( hậu thiên học nhi mà biết )
3.         chủ thanh danh, danh vọng, danh vọng, ( tiếc là mặt mũi ), trong sạch tới ở lại.
4.         suông sẻ, nhã nhặn, thiện duyên, mộc mạc, thiện ở kế hoạch ( thiết kế ), lộc, khoa đều thuộc thiện duyên, vui mừng bố thí, vui vẻ hòa hợp, tốt thi, có rõ ràng mất ngầm đến từ ý, thuận cảnh trung ngã trợ giúp người, nghịch cảnh người đương thời từ trước đến nay giúp ta.
5.         chủ quý nhân hiểu nạn, cùng khỏe mạnh có quan hệ.
6. Phong độ, phong tình, quan tâm, trân quý, nhớ tình bạn cũ, hòa thuận.
Phong độ: hành vi, cử chỉ được phong thái biểu hiện như bên ngoài → thủ nam tính.
Phong tình: tình đễ, ẩn chứa vào trong, mà hô so với phong nhã, → thủ nữ tính.
Sao hóa khoa tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:
Cung mệnh tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        chủ thông minh, bác học, một học biết ngay.
(2)        có phong độ ( nam ), có gió tình ( nữ nhân ), cùng người ở chung hòa thuận.
(3)        trọng danh dự, sĩ diện, chịu giúp người, thích hay làm việc thiện.
(4)        cả đời chủ suông sẻ, làm việc góc có kế hoạch tính.
(5)        ta có khoa bảng, công danh ( phối hợp hành vận ).
Cung huynh đệ tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        ta cùng với huynh đệ tỷ muội, lẫn nhau hữu duyên, ở chung hòa thuận.
(3)        huynh đệ tỷ muội là của ta quý nhân.
(4) huynh, nô cung vị là mỗi người một vẻ chi vị, nhiều quý nhân, khác phái duyên tốt.
Cung phu thê tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        phối ngẫu ôn nhu, quan tâm, hòa hợp hiểu phong tình, phu thê cảm tình tốt.
(3)        phối ngẫu là của ta quý nhân.
(4) nhân duyên góc thuộc giới thiệu hình, như đồng sự, đồng học, huynh đệ tỷ muội giới thiệu.
Cung tử nữ tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        tử nữ đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        tử nữ thông minh lanh lợi, khéo léo, có giáo dưỡng.
(3)        bên ngoài cùng người ở chung hòa thuận, đến người duyên, khác có khác phái duyên.
(4) tử nữ là của ta quý nhân.
Cung tài bạch tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        quản lý tài sản năng lực tốt, quản lý tài sản có kế hoạch tính, ( kế toán nhân tuyển tốt )
(2)        chủ thượng tiểu đội lĩnh củi phụng bổng, hoặc tòng tự văn giáo.
(3)        thu nhập góc bình ổn, cả một đời góc sẽ không vì tài vây khốn
(4) phu thê đối đãi hòa thuận, ( cung tài bạch làm phu thê của cung phu thê, lại là đối đãi cung ).
Cung tật ách tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        đối xử giống cung mệnh hiểu, ta là người thông minh, hài hước, khôi hài, phong độ.
(2)        khỏe mạnh bên trên vô đại tai đại nạn, có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an.
(3)        tính tình không tệ, ( bên ngoài tính tình ), ( nội tại là cá tính )
(4) dáng người góc cân xứng, tốt cách ăn mặc.
Cung thiên di tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        xuất ngoại suông sẻ, đắt cỡ nào người trợ giúp.
(2) xuất ngoại phong độ tốt, có gió tình, làm việc có kế hoạch tính, cũng chủ suông sẻ
Cung nô bộc tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        bằng hữu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        ngã cùng bạn ở chung hòa thuận, có phong độ, phong tình, tương hỗ quan tâm.
(3) bằng hữu là của ta quý nhân, bằng hữu đối đãi chủ hữu tình.
Cung quan lộc tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        đang làm việc trên sự nghiệp thiện ở kế hoạch
(2)        trong công tác chủ suông sẻ, ổn định góc vui mừng yên ổn, còn có quý nhân trợ giúp
(3)        cầu học quá trình suông sẻ.
(4) chủ có công danh
Cung điền trạch tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        nơi ở thoải mái dễ chịu, không thích dọn nhà.
(2)        nhà ở giản dị, trong nhà sạch sẽ, sảng khoái, cao nhã.
(3) ta cùng với người nhà ở chung hòa thuận, gia đình ấm áp, người nhà lẫn nhau quan tâm.
Cung phúc đức tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        hưởng thụ có kế hoạch, vui mừng bố thí giúp người.
(3)        có phúc tuệ, tinh thần sáng sủa
(4) phẩm đức tốt.
Cung phụ mẫu tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao
(1)        phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        phụ mẫu, trưởng bối là của ta quý nhân, có phụ mẫu, trưởng bối quan tâm trợ giúp.
Cũng chủ thông minh, cung phụ mẫu là đầu.
Năm sinh sao hóa kị cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa
Sao hóa kị tới cơ bản hiểu nghĩa
1.         chủ biến động, biến thiên, dịch mã.
2.         cất giữ, kiềm chế, quản thúc.
3.         thua thiệt, cố chấp, đạo nghĩa, tình nghĩa, ( sinh ra phi hóa kỵ nhập lục thân cung hiểu )
4.         không được như ý, bối rối, không phải là, tai ách, hung hiểm.
5.         vô duyên, duyên gầy ( tư tưởng, giá trị quan có chênh lệch )
6.         hóa kị như người chủ động không phải là, đố kỵ, như vật chủ có, hoặc tổn hại, như người bị hại biến động. Năm sinh sao hóa kị tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:
Cung mệnh tọa năm sinh sao hóa kị
(1) cung mệnh cả đời này góc có không thuận cảm thụ, trong cuộc đời thường thường có không như mong muốn giống.          nam: chủ tài, quan.    nữ nhân: chủ hôn hôn nhân, tình cảm.
(2) lòng tự trọng mạnh, phức cảm tự ti nặng hơn.
(3) chớ quyết giữ ý mình, cá tính hướng nội, góc mộc nạp, thường có có tài nhưng không gặp thời cảm giác cảm khái.
(4)        bị chui vào rúc vào sừng trâu, nên tòng tự như động đầu óc, vận dụng suy nghĩ công việc, như tinh vi khoa học kỹ thuật nhân tài hoặc năm thuật nghiên cứu, hoặc phụ tá công việc.
(5)        nên đi làm lĩnh lương bổng, hoặc làm công việc ổn định như giáo sư, nghiên cứu viên, ảnh nghệ giới.
(6)        như làm ăn:
a.         cần làm tiền mặt sinh ý, không thể thiếu nợ.
b.         biến động tính khoái, biến hóa tính được sinh ý, như đấu giá hoặc quán ven đường tới sinh ý hoặc quyên khách, môi giới nghiệp.
c.         ít lưu ý, thiên môn hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý.
Cung huynh đệ tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        ngã biệt huynh đệ tỷ muội lặn ở trong ý thức, chủ có thua thiệt được cảm thụ, nghĩ trân quý hắn, đền bù hắn, cho nên sẽ đặc biệt quan tâm huynh đệ tỷ muội, thế bọn hắn phân ưu hiểu làm.
(3)        chủ huynh đệ tỷ muội duyên phận khá mỏng, hoặc huynh đệ tỷ muội trung người nào đó cùng ta góc vô duyên, như còn nhỏ chết yểu có sanh ly tử biệt hoặc nhiều thị phi miệng lưỡi hiện tượng.
(4) huynh đệ tỷ muội không muốn ở cùng một chỗ hoặc cộng nghiệp, để tránh miệng lưỡi không phải là.
Cung phu thê tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        phu thê duyên phận khá mỏng, lặn ở trong ý thức, đôi phối ngẫu có chỗ thua thiệt nghĩ trân quý.
(3)        đền bù hắn ( hắn ), thế hắn ( hắn ) phân ưu hiểu làm, cũng so với để ý phối ngẫu.
(4)        mối tình đầu không dễ kết hợp, kết hôn quá trình góc sẽ có không được như ý hiện tượng.
(5) kết hôn muộn là nên, tảo hôn sẽ vì đối phương nỗ lực khá nhiều
Cung tử nữ tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        tử nữ cùng đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        có thua thiệt tử nữ được cảm thụ, cho nên có khác yêu chiều tử nữ giống.
(3)        cùng tử nữ duyên phận khá mỏng hoặc là tử hơi trễ, hoặc sanh con góc không được như ý giống.
(4)        góc không nên hùn vốn.
(5) góc cần chú ý ngoài ý muốn.
Cung tài bạch tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        chủ có tài, nhưng không nhiều, có tài góc vất vả.
(2) giữ tiền nặng hơn, góc tiết kiệm, ( lòng đeo như tài bạch )
Cung tật ách tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        đệ nhất hạn, còn nhỏ thể nhược tiên thiên không đủ.
(2) tính tình thẳng thắn, ngay thẳng.
Cung thiên di tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        xuất ngoại góc không được như ý.
(2)        góc vô quý nhân đề bạt, không phải không thể ra ngoài
(3) đời này kỳ ngộ độ chênh lệch
Cung nô bộc tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        bằng hữu của ta đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)        cùng bạn góc trọng tình nghĩa.
(3)        có thua thiệt bằng hữu cảm giác thụ.
(4) cùng bạn trọng tình nghĩa, góc không thể trọng tiền tài.
Cung quan lộc tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        đời này trong công tác nhiều biến động, hay thay đổi thiên.
(2)        kinh thương nên tiền mặt sinh ý hoặc ít lưu ý lưu động tính sinh ý.
(3) việc học thành tích, đánh giá thành tích, công trạng góc phổ thông, ( lưu niên đi đến có bỏ học, tạm nghỉ học, hoặc biến đổi việc hoặc kết thúc sinh ý )
Cung điền trạch tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        chủ có bất động sản đưa sản tiền góc phải không đủ, hoặc cần chú ý quyền tài sản vấn đề.
(2)        vị cấu đưa bất động sản trước, góc dễ có dọn nhà giống.
(3) gia vận góc không hề như ý giống.
Cung phúc đức tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        có phúc góc không biết hưởng
(2)        góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn
(3) có tổ ấm.
Cung phụ mẫu tọa năm sinh sao hóa kị
(1)        phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2) cùng cha mẹ quan niệm góc có khoảng cách thế hệ, nhưng lòng ý biểu đạt hiếu thuận, góc không tiền bạc hiếu ý
(3) không năng lực người làm đảm bảo.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều