Chia sẻ đến:

Tứ hóa tường giải đề cử

Thiên can tứ hóa tổng luận, tử vi đẩu mấy chục ngày can sao tứ hóa

Thiên can tứ hóa tổng luận, tử vi đẩu mấy chục ngày can sao tứ hóa tử vi đẩu mấy chục ngày can sao tứ hóa căn cứ một người giới tính, năm sinh ra, nguyệt, nhật, lúc các loại tham số ghê gớm bài xuất kỳ mệnh bàn. Trong mệnh bàn được lưu niên cung mệnh phải tùy đợi lưu niên được biến động mà lưu chuyển ( bởi vì lưu niên địa. . .

Tứ hóa tường giải

Tử vi đẩu số quý can tứ hóa ( phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, thái âm hóa khoa, tham lang hóa kị ) quý can tứ hóa ( phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, thái âm hóa khoa, tham lang hóa kị ) phá quân hóa lộc: phá quân vui mừng hóa lộc, nhược bản mệnh hóa lộc hoặc lưu niên gặp hóa lộc, chủ một thân. . . Đọc toàn văn

Can nhâm tứ hóa, tử vi đẩu số can nhâm tứ hóa can nhâm tứ hóa ( thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị ) thiên lương hóa lộc: một thân thông minh, nhân duyên tốt, lại nhận trưởng bối bóng mát. Nhưng là, thiên lương chính là thanh cao chi tinh, cho nên không thích hóa lộc, sẽ cho. . . Đọc toàn văn

Tử vi đẩu số tân can tứ hóa: cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kị tân can tứ hóa ( cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kị ) cự môn hóa lộc: chủ của nó nhân khẩu mới tốt, phản ứng khoái, có sức thuyết phục cùng quyền uy nhất định. . . . Đọc toàn văn

Tử vi đẩu số canh can tứ hóa: thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, thái âm hóa khoa, thiên đồng hóa kị canh can tứ hóa ( thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, thái âm hóa khoa, thiên đồng hóa kị ) thái dương hóa lộc: mặt trời đặc biệt điểm chủ yếu là chủ quý không được chủ phú, cho nên thái dương hóa lộc được lực lượng. . . Đọc toàn văn

Kỷ can tứ hóa: vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc hóa kị kỷ can tứ hóa ( vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc hóa kị ) vũ khúc hóa lộc: đây là nhị lộc gặp lại, tài tinh hóa lộc tốt nhất, chủ một thân có thể gia tăng tài phú, lợi cho tiến. . . Đọc toàn văn

Tuất can tứ hóa, tử vi đẩu số tham lang hóa lộc, thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ hóa kị tuất can tứ hóa ( tham lang hóa lộc, thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ hóa kị ) tham lang hóa lộc: tham lang tuy là đào hoa ngôi sao, nhưng cũng là tài nghệ chi tinh, hóa lộc nhân, chủ bên ngoài. . . Đọc toàn văn

Cung phu thê được can cung dẫn phát chư cung tinh diệu tứ hóa (1) cung phu thê dẫn phát hóa lộc nếu như phu thê cung được can cung dẫn phát cung mệnh trung được chủ tinh hóa lộc, chủ một thân phu thê duyên phận tốt, tình cảm tốt. Nếu như phu thê cung được can cung dẫn phát cung huynh đệ hoặc cung nô bộc trung được chủ tinh hóa lộc, chủ bên ngoài. . . Đọc toàn văn

Bính can tứ hóa ( thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh hóa kị ) thiên đồng hóa lộc: thiên đồng chính là phúc tinh, hóa lộc là tài ngôi sao, thiên đồng hóa lộc thành phúc lộc bộ dạng đở. Nhưng là, một thân dễ dàng vì vậy mà không có trùng kính, lười biếng, bởi vậy, lúc này hóa lộc chưa chắc là tốt. . . Đọc toàn văn

Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh đối với mỗi bên cung mà nói chia làm tự hóa, hóa nhập, hóa xuất tam chủng loại hình. Tử vi đẩu số phàm sao tứ hóa nhân mệnh cung, cung quan lộc, cung tài bạch, cung điền trạch là hóa nhập. Nói cụ thể, nếu như cái nào đó thiên can ( có thể là can năm sinh, hoặc cung mệnh can, hoặc. . . Đọc toàn văn

Tử vi đẩu số tứ hóa tại mười hai cung cơ bản tượng ý một, tử vi đẩu số tứ hóa tại cung mệnh A, luận cá tính, hành vi, quan niệm lúc hóa lộc tăng hòa hợp, lạc quan rộng rãi, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân tới tính. Hóa quyền tăng bá khí, trực tiếp rõ ràng liệu, không được dây dưa dài dòng tới tính. Hóa khoa tăng khách khí, . . . Đọc toàn văn

 • Trang đầu
 • 1
 • 2
 • Trang kế tiếp
 • Trang cuối
 • Cộng 2 Hiệt 11 Điều
 • 
  

  四化详解推荐文章

  Tinh phẩm Đề cử Xếp hạng Mới nhất

  Chu dịch đoán mệnh mới nhất
  面相学耳朵:金耳木耳水耳火耳土耳富贵吉凶分析

  Tướng mạo học nhĩ: kim nhĩ mộc nhĩ thủy nhĩ hỏa

  Tướng mạo học nhĩ: kim nhĩ mộc nhĩ thủy nhĩ hỏa nhĩ thổ nhĩ phú quý cát hung phân tích 1. Nhĩ được chủng loại kim nhĩ. . .

  属鼠人起名字:鼠年生人起名

  Thuộc thử nhân khởi danh tự: chuột sinh năm người đặt tên

  Thuộc thử nhân khởi danh tự: chuột sinh năm người đặt tên từ xưa đến nay, chuột cho người ấn tượng đều không phải là rất. . .

  
  
  Tử vi đẩu số giáo trình
  Tử vi đẩu số nhập môn
  Tử vi đẩu số cao cấp
  Tử vi đẩu số cách cục
  Tử vi đẩu số cung vị
  Cung quan lộc | Cung nô bộc | Cung thiên di
  Cung tật ách | Cung tài bạch | Cung tử nữ
  Cung phu thê | Cung huynh đệ | Cung phụ mẫu
  Cung phúc đức | Cung điền trạch
  Cung thân | Cung mệnh | Cung vị tường giải
  Tử vi đẩu số tinh diệu
  Thiên đồng | Thái dương | Thiên cơ | Tử vi
  Phá quân | Thất sát | Thiên lương | Thiên tướng
  Cự môn | Tham lang | Thái âm | Thiên phủ
  Liêm trinh | Vũ khúc
  Tinh diệu tường giải | Đẩu số chư tinh
  Tử vi đẩu số tứ hóa
  Tứ hóa tường giải
  Hóa lộc
  Hóa quyền
  Hóa khoa
  Hóa kị
  Tử vi đẩu số nhân sinh
  Tử vi đẩu số đoán mệnh
  Tử vi đẩu số nhìn lưu niên
  Tử vi đẩu số nhìn phối ngẫu
  Tử vi đẩu số nhìn sự nghiệp
  Tử vi đẩu số nhìn tài vận
  
  Điểm nóng chuyên đề
  Copyright © www. guoyi36 0. co m . All Rights Re sắcrved bản quyền sở hữu: Nước bị nhà | Chu dịch đoán mệnh | Dịch kinh đoán mệnh | Ngày sinh tháng đẻ | Đoán mệnh chuẩn nhất được trang web | Trang web địa đồ | RSS | Kinh ICP bị 12 0 29563 hào -11 | Máy tính bản | Bản điện thoại di động