Chia sẻ

Càng nhiều

Tự phục vụ luận mệnh không cầu người tới cung phúc đức cát hung

2 0 1 0 - 0 7-17   Tịnh thủy sâu lưu 0 5

【 cung phúc đức có tử vi 】

Phúc cây thật dầy, có quý nhân nâng đở, lại quý nhân là lớn tuổi hơn hoặc cao giai nhân sĩ; đối với bang chuyện của ngươi, tương đương nhiệt tâm, có thể hưởng thụ cao thượng phú quý tới nhạc. Phúc cây thật dầy, có quý nhân nâng đở, lại quý nhân là lớn tuổi hoặc cao giai nhân sĩ; biệt giúp chuyện của ngươi, tương đương nhiệt tâm, có thể hưởng thụ cao thượng phú quý chi nhạc. Người siêng năng, nhiệt tâm công ích, có hàm dưỡng. Người chăm chỉ, nhiệt tâm công ích, có hàm dưỡng.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thiên phủ, thiên tướng, chung thân phúc dày ☆ cung phúc đức có: thiên phủ, thiên tướng, chung thân phúc dày

☆ cung phúc đức có: phá quân, lao lòng lao lực. ☆ cung phúc đức có: phá quân, lao tâm lao lực.

☆ cung phúc đức có: đà la, dễ dàng từ tầm phiền não. ☆ cung phúc đức có: đà la, dung dễ tự tìm đến phiền não.

☆ cung phúc đức có: hoả tinh, làm việc tương đối gấp gáp. ☆ cung phúc đức có: hoả tinh, làm việc tương đối gấp.


【 cung phúc đức có ngày cơ 】 【 cung phúc đức có ngày cơ 】

Ham học hỏi dục vọng cao, vui vẻ suy nghĩ, lòng hiếu kỳ trọng. Muốn biết dục vọng cao, thích suy nghĩ, lòng hiếu kỳ trọng. Như không ra lao lực, cũng phải lao lòng. Như không ra lao lực, cũng phải phí sức. Nội tâm luôn nhàn không được, đầy đầu óc được ý nghĩ. Nội tâm luôn luôn không chịu ngồi yên, đầy trong đầu được ý nghĩ. Thích hợp nhất mất nghiên cứu thần phật cùng huyền học. Thích hợp nhất mất nghiên cứu thần phật cùng huyền học.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thiên lương, có thể từ tầm hưởng thụ. ☆ cung phúc đức có: thiên lương, có thể tự tìm hưởng thụ.

☆ cung phúc đức có: cự môn, lao lòng lao lực. ☆ cung phúc đức có: cự môn, lao tâm lao lực.

☆ cung phúc đức có: thái âm, tại huyên náo trung vui mừng tĩnh thú. ☆ cung phúc đức có: thái âm, đang nháo trung yêu thích yên tĩnh thú.

☆ thiên cơ hóa kị, nhiều cố kị, tiến thối nhiều lự, làm lao mất mắt. ☆ thiên cơ hóa kị, nhiều cố kỵ, tiến thối lo ngại, vất vả mất mắt.

☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, dễ dàng từ tầm phiền não, hết ngày tầm thường. ☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, dung dễ tự tìm đến phiền não, cả ngày tầm thường.

☆ cung phúc đức có: hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, đại hao, lao lục hối hả, phúc bạc phiền lòng. ☆ cung phúc đức có: hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, đại hao, lao lực hối hả, phúc bạc tâm phiền.


【 cung phúc đức có thái dương 】 【 cung phúc đức có thái dương 】

Có thể được quý nhân bộ dạng đở, xử sự tình tích cực, sinh hoạt sung mãn tức giận, nhưng cá tính nhẹ nhàng nôn nóng. Có thể được quý nhân bộ dạng đở, xử sự tích cực, sinh hoạt tràn đầy sinh khí, nhưng cá tính hơi có vẻ nôn nóng. 【 nữ tính 】 có thể đạt được một nhiệt tình được vị hôn phu, mà có thể hưởng thụ khoái lạc. 【 nữ tính 】 có thể có được cái nhiệt tình vị hôn phu, mà có thể hưởng thụ khoái hoạt.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thái âm, có thể hưởng thụ khoái lạc. ☆ cung phúc đức có: thái âm, có thể hưởng thụ khoái hoạt.

☆ thái dương được vượng độ, hãm, từ tầm bận rộn, nhàn không hạ đến. ☆ mặt trời vượng độ, hãm, tự tìm bận rộn, không rảnh rỗi.

☆ cung phúc đức có: cự môn, mọi chuyện quan tâm phí thần. ☆ cung phúc đức có: cự môn, mọi chuyện quan tâm hao tâm tốn sức.

☆ cung phúc đức có: lục sát, dễ dàng bởi vì hiểu lầm mà sinh sôi không phải là, hoặc thụ áp lực, lại thường xuyên bôn tẩu bận rộn không ngừng. ☆ cung phúc đức có: lục sát, dễ dàng bởi vì hiểu lầm mà sinh sôi không phải là, hoặc thụ áp lực, lại thường xuyên bôn tẩu bận rộn không ngừng.


【 cung phúc đức có vũ khúc 】 【 cung phúc đức có vũ khúc 】

Lao lòng lao lục, vững chắc chấp nôn nóng. Phí sức lao lực, cố chấp nôn nóng.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: hóa kị, phí tinh phí thần. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, phí tinh hao tâm tốn sức.

☆ cung phúc đức có: phá quân, đà la, bôn tẩu bận rộn. ☆ cung phúc đức có: phá quân, đà la, bôn tẩu bận rộn.

☆ cung phúc đức có: thiên tướng, có thể hưởng thụ lúc tuổi già thanh phúc. ☆ cung phúc đức có: thiên tướng, có thể hưởng thụ lúc tuổi già thanh phúc.


【 cung phúc đức có ngày cùng 】 【 cung phúc đức có ngày cùng 】

Phúc dày, có thể hưởng phúc, lại khoái lạc, lương lộc càng phong. Phúc dày, có thể hưởng phúc, lại khoái hoạt, lương lộc càng phong. Đời sống tinh thần phong đủ, có sinh hoạt tình thú. Đời sống tinh thần sung túc, có sinh hoạt tình thú. Hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, khéo hiểu lòng người, sát ngôn quan sắc, phản ứng nhanh nhẹn. Hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, khéo hiểu lòng người, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, phản ứng nhanh nhẹn.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thái âm, có thể an nhàn hưởng thụ nhạc. ☆ cung phúc đức có: thái âm, có thể an nhàn hưởng lạc.

☆ cung phúc đức có: cự môn, đà la, thường xuyên từ tầm phiền não. ☆ cung phúc đức có: cự môn, đà la, thường xuyên từ tìm phiền não.

☆ cung phúc đức có: hóa kị, dễ dàng phiền khô bất an hoặc là không phải phân nhiễu với thân. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, dễ dàng buồn bực bất an hoặc là không phải hỗn loạn như thân.


【 cung phúc đức có liêm trinh 】 【 cung phúc đức có liêm trinh 】

Bận rộn, lao lục mệnh, thể xác tinh thần không cách nào nhàn xuống, tuy giàu có vẫn nhiều ưu lự, tâm tư bị biến. Bận rộn, lao lực mệnh, thể xác tinh thần không cách nào rảnh rỗi, mặc dù giàu có vẫn lo lắng nhiều lự, tâm tư không chắc chắn.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: hóa kị, thường xuyên có đánh không mở tâm kết, thỉnh thoảng quấn quanh tâm tư của mình, nên tìm bận bịu lý trộm nhàn, ý nghĩ khoái lạc một chút. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, thường xuyên có không mở ra khúc mắc, thường xuyên quấn quanh tâm tư của mình, nên nghĩ cách tranh thủ lúc rảnh rỗi, ý nghĩ khoái hoạt một chút.

☆ liêm trinh được vượng độ, miếu, lại cung phúc đức có: thiên tướng, thiên phủ, là nhiều phúc thọ, khoái lạc hưởng thụ mệnh. ☆ liêm trinh được vượng độ, miếu, lại cung phúc đức có: thiên tướng, thiên phủ, là thứ nhiều phúc thọ, khoái hoạt hưởng thụ mệnh.

☆ cung phúc đức có: phá quân, lao lòng lao lực. ☆ cung phúc đức có: phá quân, lao tâm lao lực.

☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, không phúc hối hả. ☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, vô phúc hối hả.


【 cung phúc đức có ngày phủ 】 【 cung phúc đức có ngày phủ 】

Thỏa mãn, nhạc quan, tĩnh táo, có định lực. Thỏa mãn, lạc quan, tĩnh táo, có định lực. Chủ phúc dày, cả đời giàu có, áo cơm không thiếu. Chủ phúc dày, cả đời giàu có, áo cơm không thiếu sót. ☆ cung phúc đức được cung vị "Dần ", thiếu ưu lự, có thể hưởng phúc. ☆ cung phúc đức được cung vị "Dần ", thiếu rầu rỉ, có thể hưởng phúc.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: vũ khúc, thất sát, thân an tâm lao. ☆ cung phúc đức có: vũ khúc, thất sát, thân an tâm làm.

☆ cung phúc đức có: đà la, hoả tinh, từ tầm phiền não. ☆ cung phúc đức có: đà la, hoả tinh, từ tìm phiền não.

☆ cung phúc đức có: kình dương, thiên hình, trong lòng phiền muộn, bất an. ☆ cung phúc đức có: kình dương, thiên hình, trong lòng phiền muộn, bất an.

☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, đại hao, bận rộn. ☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, đại hao, bận rộn.


【 cung phúc đức có thái âm 】 【 cung phúc đức có thái âm 】

Khá là điểm lạ tính duyên, tư tưởng lãng mạn, chú trọng đời sống tinh thần. Góc có khác phái duyên, tư tưởng lãng mạn, chú trọng đời sống tinh thần. ☆ thái âm được vượng độ, miếu, phúc dày có thể hưởng thụ. ☆ thái âm được vượng độ, miếu, phúc dày có thể hưởng thụ.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ thái âm hóa kị, bề ngoài an tĩnh, nội tâm bất an, tâm sự không dám bày tỏ đến. ☆ thái âm hóa kị, bề ngoài yên tĩnh, nội tâm bất an, tâm sự không dám nói ra.

☆ cung phúc đức có: thiên cơ, chủ bất an ninh. ☆ cung phúc đức có: thiên cơ, chủ không bình yên.

☆ cung phúc đức có: hoả tinh, đà la, dễ dàng từ tầm bận rộn hoặc từ tầm phiền não. ☆ cung phúc đức có: hoả tinh, đà la, dung dễ tự tìm đến bận rộn hoặc từ tìm phiền não.

☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, ái huyễn tưởng, không nghĩ quá nhiều. ☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, yêu huyễn tưởng, không nghĩ quá nhiều.

☆ cung phúc đức có: kình dương, linh tinh, không thỏa mãn. ☆ cung phúc đức có: kình dương, linh tinh, không vừa lòng.


【 cung phúc đức có tham lang 】 【 cung phúc đức có tham lang 】

Là một hoàn mỹ chủ nghĩa nhân, tốt thắng lòng cường, dục vọng nhiều, có có lộc ăn. Là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, lòng háo thắng mạnh, dục vọng nhiều, có có lộc ăn. Nhưng vẫn rất lý trí, lý trí thắng với tình cảm. Nhưng vẫn là rất lý trí, lý trí thắng tình cảm.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: lục cát, lại tham lang được vượng độ, miếu, là người hưởng thụ nhạc, có ẩm rượu mới tốt, hoặc vui mừng cờ bạc được tiêu di; tuy đến lão niên, vẫn vui mừng nói đùa lấy nhạc. ☆ cung phúc đức có: lục cát, lại tham lang được vượng độ, miếu, làm người hưởng lạc, có uống rượu ham mê, hoặc vui mừng đánh bạc tiêu di; mặc dù đến lão niên, vẫn vui mừng nói giỡn tìm niềm vui.

☆ cung phúc đức có: liêm trinh, vài thứ bôn tẩu, phúc thiếu bất an. ☆ cung phúc đức có: liêm trinh, đồ vật bôn tẩu, phúc thiếu bất an.

☆ cung phúc đức có: hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu, tuy đến lão niên, vẫn phong lưu từ thưởng. ☆ cung phúc đức có: hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu, mặc dù đến lão niên, vẫn phong lưu tự thưởng.

☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, đại hao, thiên hình, nhiều phiền não, nhiều tranh chấp, phúc bạc bất an. ☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, đại hao, thiên hình, nhiều phiền não, nhiều tranh chấp, phúc bạc bất an.

☆ cung phúc đức có: hoả tinh, linh tinh, tuy có thể hưởng phúc, nhưng gấp gáp khí nóng. ☆ cung phúc đức có: hoả tinh, linh tinh, mặc dù có thể hưởng phúc, nhưng gấp gáp khí táo.


【 cung phúc đức có cự môn 】 【 cung phúc đức có cự môn 】

Lao lòng lao lực, phí tinh phí thần. Lao tâm lao lực, phí tinh hao tâm tốn sức.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cự môn hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, cử kỳ không chừng, làm việc không thể một khí a thành, nửa đường mỗi nghĩ trở nên, hoặc hủy bỏ làm lại. ☆ cự môn hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, do dự, làm việc không thể một mạch mà thành, nửa đường mỗi nghĩ cải biến, hoặc hủy bỏ làm lại.

☆ cung phúc đức có: thiên cơ, trở nên tâm rất nặng, thường xuyên làm việc nửa đường đổi động, hoặc từ đầu làm tiếp quá, hoặc hối tiếc, thì cảm thấy tinh thần bất thông sướng, không thoải mái, là người mẫn cảm. ☆ cung phúc đức có: thiên cơ, cải biến tâm rất nặng, thường xuyên làm việc nửa đường cải biến, hoặc từ đầu làm tiếp quá, hoặc hối tiếc, thì giác tinh thần bất thông sướng, không thoải mái, làm người mẫn cảm.

☆ cung phúc đức có: thái dương, tuy quan tâm, nhưng có thể hưởng thụ. ☆ cung phúc đức có: thái dương, mặc dù quan tâm, nhưng có thể hưởng thụ.

☆ cung phúc đức có: thiên đồng, lại cung phúc đức không: lục sát, có thể khoái lạc an ninh. ☆ cung phúc đức có: thiên đồng, lại cung phúc đức vô: lục sát, có thể khoái hoạt an bình.

☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thường xuyên từ tầm phiền não, ngực muộn khí kết, nhiều ưu nhiều lự, miệng lưỡi tranh chấp, không phúc có thể hưởng. ☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thường xuyên từ tìm phiền não, lòng buồn bực chán nản, lo lắng nhiều lo ngại, miệng lưỡi tranh chấp, vô phúc có thể hưởng.


【 cung phúc đức có ngày bộ dạng 】 【 cung phúc đức có ngày bộ dạng 】

Vật nặng chất hưởng thụ, giảng cứu đẹp áo, mỹ thực. Vật nặng chất hưởng thụ, giảng cứu đẹp áo, mỹ thực.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thiên phủ, lại cung phúc đức tứ chính có: hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, hưởng thụ khoái lạc, phú quý thọ khảo. ☆ cung phúc đức có: thiên phủ, lại cung phúc đức tứ chính có: hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, hưởng thụ khoái hoạt, phú quý thọ khảo.

☆ cung phúc đức có: hóa kị, suy nghĩ nhiều nhiều lự, tâm thần không yên. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, nhiều lo nghĩ, tâm thần có chút không tập trung.

☆ cung phúc đức có: vũ khúc, phá quân, bôn ba lao thần. ☆ cung phúc đức có: vũ khúc, phá quân, bôn ba phí công.

☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, nhiều huyễn tưởng, thiếu thực hành, phúc bạc. ☆ cung phúc đức có: thiên không, địa kiếp, nhiều huyễn tưởng, thiếu thực tế đi, phúc bạc.

☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không phúc không ổn định, có nhiều việc không thể đạt tới mục đích, nhiều chi tiết. ☆ cung phúc đức có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, vô phúc không ổn định, có nhiều việc không thể đạt tới mục đích, nhiều chi tiết.


【 cung phúc đức hữu thiên lương 】 【 cung phúc đức hữu thiên lương 】

Có thể tự mình tìm tới tinh thần dựa vào, viết văn học tới hứng thú. Có thể tự mình tìm tới tinh thần dựa vào, viết văn học tới hứng thú. Có thể được tổ tiên phúc ấm cùng trưởng bối quan hoài. Có thể được tổ tiên phúc ấm cùng trưởng bối quan tâm. ☆ thiên lương được vượng độ, miếu, chủ an nhạc hưởng thụ, an hạ, hữu danh sĩ khôi hài, tùy tiện không được bóp chặt, nhạc trời phái, không thích động. ☆ thiên lương được vượng độ, miếu, chủ an nhạc hưởng thụ, an hạ, hữu danh sĩ khôi hài, tùy tiện không kín góp, vô tư một loại, không thích động. ☆ thiên lương được vượng độ, hãm, lười biếng kéo dài, lúc hoặc đến quá trễ chánh sự. ☆ thiên lương được vượng độ, hãm, lười biếng kéo dài, lúc hoặc đến trễ chánh sự.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: thái dương, lại cung phúc đức có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, ân quang, thiên vu, phúc dày lộc trọng, có thể phú có thể quý. ☆ cung phúc đức có: thái dương, lại cung phúc đức có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, ân quang, thiên vu, phúc lộc dầy trọng, có thể phú có thể quý.

☆ cung phúc đức có: thiên đồng, yên ổn. ☆ cung phúc đức có: thiên đồng, yên ổn.

☆ cung phúc đức có: thiên cơ, lao lòng lao thần. ☆ cung phúc đức có: thiên cơ, phí sức phí công.

☆ cung phúc đức có: hóa kị, không phúc nhiều phiền não. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, vô phúc nhiều phiền não.

☆ cung phúc đức có: đà la, từ tầm bận rộn. ☆ cung phúc đức có: đà la, tự tìm bận rộn.

☆ cung phúc đức có: kình dương, hoả tinh, linh tinh, phúc bạc, nhiều tranh chấp, nhiều thị phi, không ổn định. ☆ cung phúc đức có: kình dương, hoả tinh, linh tinh, phúc bạc, nhiều tranh chấp, nhiều thị phi, không ổn định.


【 cung phúc đức có thất sát 】 【 cung phúc đức có thất sát 】

Chủ làm lao, nôn nóng, thể xác tinh thần không được lưỡng nhàn. Chủ vất vả, nôn nóng, thể xác tinh thần không được lưỡng rỗi rãnh. 【 nữ tính 】 chủ khắc phu hình thương, lấy trì cưới, kế thất, thiên phòng là nên. 【 nữ tính 】 chủ khắc chồng hình tổn thương, lấy hôn nhân muộn, kế thất, thiên phòng là nên.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ thất sát được vượng độ, miếu, lại cung phúc đức có: lục cát, chủ phúc dày chí cao. ☆ thất sát đích vượng độ, miếu, lại cung phúc đức có: lục cát, chủ phúc dày chí cao. Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc, trì cưới vân vân. Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc, chậm cưới vân vân.

☆ cung phúc đức có: vũ khúc, chủ tâm phiền bất an. ☆ cung phúc đức có: vũ khúc, chủ tâm phiền bất an.

☆ cung phúc đức có: hóa kị, thì nhiều ưu nhiều lự, nhiều thị phi. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, thì lo lắng nhiều lo ngại, nhiều thị phi.

☆ cung phúc đức có: liêm trinh, chủ bận rộn. ☆ cung phúc đức có: liêm trinh, chủ bận rộn.

☆ cung phúc đức có: tử vi, chí quá cao, thường bởi vì sự thật không thể phù hợp hy vọng mà phiền não. ☆ cung phúc đức có: tử vi, chí quá cao, thường bởi vì sự thật không thể phù hợp hy vọng mà phiền não.

☆ cung phúc đức có: lục sát, đại hao, thiên hình, chủ phí lòng phí thần, lao lòng lao lực. ☆ cung phúc đức có: lục sát, đại hao, thiên hình, chủ hao tâm hao tâm tốn sức, lao tâm lao lực.


【 cung phúc đức có phá quân 】 【 cung phúc đức có phá quân 】

☆ cung phúc đức được cung vị là "Tử, ngọ ", an nhạc thiếu nghĩ lự. ☆ cung phúc đức được cung vị là "Tử, ngọ ", an nhạc thiếu suy nghĩ. Tinh thần hư hao tổn, từ tầm phiền não, cả đời lao lục lao lòng. Tinh thần nhẹ hao tổn, từ tìm phiền não, cả đời lao lực phí sức.

※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung phúc đức bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung phúc đức có: vũ khúc, lao lòng lao lực. ☆ cung phúc đức có: vũ khúc, lao tâm lao lực.

☆ cung phúc đức có: liêm trinh, vất vả bận rộn. ☆ cung phúc đức có: liêm trinh, vất vả bận rộn.

☆ cung phúc đức có: hóa kị, nhiều ưu nhiều lự, cử kỳ không chừng. ☆ cung phúc đức có: hóa kị, lo lắng nhiều lo ngại, do dự.

☆ cung phúc đức có: tử vi, có thể bản thân say mê, tự đắc bên ngoài nhạc ☆ cung phúc đức có: tử vi, có thể bản thân say mê, tự giải trí

☆ cung phúc đức có: lục sát, phiền não không ổn định. ☆ cung phúc đức có: lục sát, phiền não không ổn định.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều