Chia sẻ

Càng nhiều

Tự phục vụ luận mệnh không cầu người tới cung tật ách cát hung

2 0 1 0 - 0 7-17   Tịnh thủy sâu lưu 0 5

【 cung tật ách có tử vi 】 【 cung tật ách có tử vi 】

Có tỳ tạng cùng tràng dạ dày tới tật, ngực muộn khí trướng, hàn yếu thấp nhiên bành trướng, nôn tiêu chảy chứng bệnh. Có lá lách cùng dạ dày tới tật, lòng buồn bực khí trướng, hàn yếu ẩm ướt nhiên bành trướng, nôn mửa tiêu chảy chứng bệnh. Lúc tuổi già chú ý cao huyết áp, phú quý bệnh. Lúc tuổi già chú ý cao huyết áp, bệnh nhà giàu.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: phá quân, bị hoạn bệnh lây qua đường sinh dục hoặc tối bệnh. ☆ cung tật ách có: phá quân, bị hoạn bệnh lây qua đường sinh dục hoặc tối bệnh.

☆ cung tật ách có: tham lang, cá tính yêu thích sắc dục. ☆ cung tật ách có: tham lang, cá tính yêu thích sắc dục.

☆ cung tật ách có: thiên diêu, hàm trì, có thủ dâm di tinh các loại chứng. ☆ cung tật ách có: thiên diêu, hàm trì, có thủ dâm mộng tinh các loại chứng.

☆ cung tật ách có: kình dương, bị có ngoài ý muốn huyết quang được tai nạn. ☆ cung tật ách có: kình dương, bị có ngoài ý muốn huyết quang được tai ách.

☆ cung tật ách có: đà la, linh tinh, bởi vì bệnh động thủ thuật. ☆ cung tật ách có: đà la, linh tinh, bởi vì bệnh mổ.

【 nam tính 】 bao bì trường. 【 nam tính 】 bao bì trường. Nếu không có ám tật. Nếu không có ám tật.

【 nữ tính 】 ☆ cung tật ách có: hồng loan, thiên hỉ, kinh kỳ không được chuẩn, bạch mang theo cùng tử cung ám tật. 【 nữ tính 】 ☆ cung tật ách có: hồng loan, thiên hỉ, thời gian hành kinh cho phép, bạch đái cùng tử cung ám tật.

☆ cung tật ách có: hoả tinh, có thấp khí hoặc làn da bệnh. ☆ cung tật ách có: hoả tinh, có khí ẩm hoặc bệnh ngoài da.

☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, mắt bất tỉnh, đau dạ dày. ☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, mắt bất tỉnh, đau dạ dày.

☆ cung tật ách có: tả phụ, hữu bật, thiên phủ, có bệnh bao tử. ☆ cung tật ách có: tả phụ, hữu bật, thiên phủ, có bệnh bao tử.


【 cung tật ách có ngày cơ 】 【 cung tật ách có ngày cơ 】

Lá gan đảm được tật bệnh, can hỏa vượng chín, tính tình nôn nóng, có lá gan dạ dày tật, đầu bất tỉnh, nhĩ lung, hoa mắt, xỉ rơi các loại bệnh. Can đảm tật bệnh, can hỏa vượng chín, tính tình nôn nóng, có lá gan dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt, xỉ rơi các loại bệnh. Thần kinh hệ thống bị phát sinh vấn đề, nhất là lấy tứ chi bị thụ ảnh hưởng, tứ chi bị thụ thương. Hệ thần kinh bị phát sinh vấn đề, nhất là lấy tứ chi bị thụ ảnh hưởng, tứ chi bị thụ thương.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: văn khúc, hóa kị, tứ chi cơ bắp thương cứng rắn hoặc héo hon. ☆ cung tật ách có: văn khúc, hóa kị, tứ chi cơ bắp tổn thương cứng rắn hoặc héo rút.

【 nữ tính 】 【 nữ tính 】

☆ cung tật ách có: thái âm, hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu, kinh kỳ không được chuẩn, có ám tật hoặc tử cung bất chánh. ☆ cung tật ách có: thái âm, hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, thiên diêu, thời gian hành kinh cho phép, có ám tật hoặc tử cung bất chánh.

☆ cung tật ách có: kình dương, thiên hình, đại hao, từng bởi vì tật bệnh động quá thủ thuật. ☆ cung tật ách có: kình dương, thiên hình, đại hao, từng bởi vì tật bệnh làm phẫu thuật.


【 cung tật ách có thái dương 】 【 cung tật ách có thái dương 】

Huyết áp cao, đầu huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có tơ máu, can hỏa vượng, đau đầu, đại tràng làm khô, trĩ sang tiêu ra máu, nhĩ minh các loại tật chứng. Huyết áp cao, thủ lĩnh huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có tơ máu, can hỏa vượng, đau đầu, đại tràng khô ráo, bệnh trĩ tiêu ra máu, ù tai các loại tật chứng.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cùng tròng trắng mắt không rõ các loại chứng. ☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, hóa kị, mắt bị tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cùng tròng trắng mắt không rõ các loại chứng.

☆ cung tật ách có: thái âm, lục sát, bị hoạn phá thương phong. ☆ cung tật ách có: thái âm, lục sát, bị hoạn uốn ván.

☆ cung tật ách có: cự môn, hoặc cung tật ách đối cung có: cự môn, thận phòng miệng lưỡi sang đau nhức. ☆ cung tật ách có: cự môn, hoặc cung tật ách đối cung có: cự môn, thận phòng miệng lưỡi loét đau nhức.

☆ cung tật ách có: đà la, thiên hình, là bán thân bất toại được biểu trưng. ☆ cung tật ách có: đà la, thiên hình, là bán thân bất toại được biểu trưng.

☆ cung tật ách có: thiên lương, nội bài tiết mất điều được biểu trưng. ☆ cung tật ách có: thiên lương, nội tiết mất cân đối được biểu trưng.


【 cung tật ách có vũ khúc 】 【 cung tật ách có vũ khúc 】

Hô hấp hệ thống tật bệnh, như thanh âm khàn khàn, thở khò khè, ngữ nhét, khí kết, nghẹt mũi, lá gan vượng, đại tràng bí mật kết, bị cảm mạo. Hệ hô hấp tật bệnh, như thanh âm khàn khàn, thở khò khè, nghẹn lời, chán nản, nghẹt mũi, lá gan vượng, đại tràng bí mật kết liễu, bị cảm mạo.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: thiên mã, hoả tinh, có ho khan, thổ huyết, bệnh phổi hít thở các loại chứng. ☆ cung tật ách có: thiên mã, hoả tinh, có ho khan, thổ huyết, bệnh phổi thở hổn hển các loại chứng.

☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, linh tinh, hoả tinh, thiên hình, thiên không, địa kiếp, cả đời nhiều tai hoặc bởi vì bệnh động thủ thuật. ☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, linh tinh, hoả tinh, thiên hình, thiên không, địa kiếp, cả đời nhiều tai hoặc bởi vì bệnh mổ.


【 cung tật ách có ngày cùng 】 【 cung tật ách có ngày cùng 】

Âm hư không đủ, thận tạng, bàng quang, niệu đạo, sán khí, tử cung cùng lâm bệnh, trĩ sang các loại chứng. Âm hư không đủ, thận, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cùng lâm bệnh, bệnh trĩ các loại chứng.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: thiên lương, có lá gan dạ dày khí đau nhức. ☆ cung tật ách có: thiên lương, có lá gan dạ dày khí đau nhức.

☆ cung tật ách có: thái âm, ngực muộn, thủy trướng, cước thũng, thấp khí, tê liệt chứng. ☆ cung tật ách có: thái âm, lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, khí ẩm, tê liệt chứng.


【 cung tật ách có liêm trinh 】 【 cung tật ách có liêm trinh 】

Sở hoạn chứng bệnh nhiều thuộc nghi nan căn bệnh, bệnh nhẹ không tốt y, bệnh nặng y không được chủ tâm hỏa khô gấp gáp, khoang miệng khóe miệng rửa. Sở hoạn chứng bệnh nhiều thuộc bệnh nan y, bệnh nhẹ không tốt y, bệnh nặng y không được chủ tâm hỏa khô gấp gáp, khoang miệng khóe miệng nát rữa. Lại chủ lưu đi cảm mạo, hoa liễu, thủ dâm, lòng khí không đủ, mất ngủ, mười hai thủ tràng. Lại chủ lưu đi cảm mạo, hoa liễu, thủ dâm, lòng dạ không đủ, mất ngủ, ruột đầu. 【 nữ tính 】 kinh kỳ không được chuẩn, kinh máu không đủ. 【 nữ tính 】 thời gian hành kinh cho phép, kinh nguyệt không đủ.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: tham lang, chủ bộ phận sinh dục tật bệnh, tử cung bất chánh, phụ nữ nhân ngầm bệnh. ☆ cung tật ách có: tham lang, chủ bộ phận sinh dục tật bệnh, tử cung bất chánh, phụ nữ ngầm bệnh.

☆ cung tật ách có: thiên tướng, bệnh tiểu đường, kết thạch. ☆ cung tật ách có: thiên tướng, bệnh tiểu đường, kết sỏi.

☆ cung tật ách có: thất sát, bệnh phổi, chi khí quản, ho khan, cái mũi dị ứng. ☆ cung tật ách có: thất sát, bệnh phổi, nhánh khí quản, ho khan, cái mũi dị ứng.

☆ cung tật ách có: phá quân, chủ kết thạch, dễ dàng ngoài ý muốn thụ thương. ☆ cung tật ách có: phá quân, chủ kết sỏi, dễ dàng ngoài ý muốn thụ thương.


【 cung tật ách có ngày phủ 】 【 cung tật ách có ngày phủ 】

Có bệnh bao tử, cước khí, hoàng thũng, chân di chuyển thũng, miệng thối, trống trướng các loại chứng trạng. Có bệnh bao tử, bệnh phù chân, hoàng sưng, chân sưng vù, miệng thối, phồng lên các loại triệu chứng.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: liêm trinh, chủ thấp hỏa chứng hoặc dạ dày nhiệt, nghiêm trọng nhân là dạ dày chảy máu. ☆ cung tật ách có: liêm trinh, chủ ẩm ướt hỏa chứng hoặc dạ dày nóng, nghiêm trọng nhân là dạ dày chảy máu.

☆ cung tật ách có: hữu bật, thiên tướng, bởi vì hàn đau dạ dày. ☆ cung tật ách có: hữu bật, thiên tướng, bởi vì hàn đau dạ dày.


【 cung tật ách có thái âm 】 【 cung tật ách có thái âm 】

Dễ có hư thiếu, âm liệt, tả lỵ, trống trướng, cước thũng, thấp khí, tính khí, nhỏ tràng ướt, nóng chứng bệnh. Dễ có nhẹ mệt, âm liệt, tả lỵ, phồng lên, phù chân, khí ẩm, tính khí, ruột non nóng ướt chứng bệnh. Cũng bởi vì thận tạng không được kiện toàn, thường bạng châu con mắt mờ. Cũng bởi vì thận không được kiện toàn, thường bạng châu con mắt mờ.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: đà la, hàm răng không tốt. ☆ cung tật ách có: đà la, răng không tốt.

☆ cung tật ách có: thiên cơ, hoặc cung tật ách đối cung có: thiên cơ, thần kinh hệ thống suy yếu hoặc dị ứng. ☆ cung tật ách có: thiên cơ, hoặc cung tật ách đối cung có: thiên cơ, hệ thần kinh suy yếu hoặc dị ứng.


【 cung tật ách có tham lang 】 【 cung tật ách có tham lang 】

Chủ lá gan đảm, thận tạng, đào hoa bệnh các loại chứng, cùng bởi vì thận tật dẫn phát lòng của tạng bệnh. Chủ can đảm, thận, đào hoa bệnh các loại chứng, cùng bởi vì thận tật dẫn phát tới bệnh tim. Khác chủ nghi chứng, không dễ trị liệu, y sư tìm không thấy nguyên nhân nhân. Khác chủ nghi chứng, không dễ trị liệu, y sư tìm không thấy nguyên nhân nhân.

【 nữ tính 】 chủ tử cung bất chánh, hoặc cung lạnh vô sinh dục. 【 nữ tính 】 chủ tử cung bất chánh, hoặc cung lạnh vô sanh dục.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: tử vi, sắc dục cường, cho nên chủ từ sắc dục gây nên tới bệnh. ☆ cung tật ách có: tử vi, sắc dục mạnh, cho nên chủ từ sắc dục gây nên tới bệnh.


【 cung tật ách có cự môn 】 【 cung tật ách có cự môn 】

Chủ âm tổn, ngầm thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử các loại chứng. Chủ âm hiểm, ám thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử các loại chứng.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: thiên cơ, lá gan dạ dày không êm thấm hoặc tràng dạ dày nhiều khí, lòng muộn uất ức. ☆ cung tật ách có: thiên cơ, lá gan dạ dày không êm thấm hoặc dạ dày nhiều khí, tâm muộn tích tụ.

☆ cung tật ách có: thái dương, huyết áp cao, nhãn tật đầu bất tỉnh đau đầu, hư trên lửa thăng. ☆ cung tật ách có: thái dương, huyết áp cao, nhãn tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa lên cao.

☆ cung tật ách có: đà la, bán thân bất toại. ☆ cung tật ách có: đà la, bán thân bất toại.

☆ cung tật ách có: thiên đồng, xương chậu thần kinh đau nhức lưng đau cơ bắp nhật tước nguyệt trăng, hoặc nùng máu thấp sang các loại chứng. ☆ cung tật ách có: thiên đồng, đau thần kinh tọa lưng đau cơ bắp nhật tước nguyệt trăng, hoặc nùng huyết ẩm ướt loét các loại chứng.

☆ cung tật ách có: lộc tồn, hóa lộc, bệnh bao tử. ☆ cung tật ách có: lộc tồn, hóa lộc, bệnh bao tử.

☆ cung tật ách có: hóa kị, loét miệng bệnh nhiều. ☆ cung tật ách có: hóa kị, loét miệng bệnh nhiều.


【 cung tật ách có ngày bộ dạng 】 【 cung tật ách có ngày bộ dạng 】

Chủ yếu tại thận tạng cùng sắp xếp tiết hệ thống được bệnh. Chủ yếu tại thận cùng bài tiết hệ thống bệnh. 【 nữ tính 】 kinh đau nhức mang theo bệnh. 【 nữ tính 】 đau bụng kinh đái bệnh.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: vũ khúc, phá quân, chủ mặt mày hốc hác hoặc trên mặt có sẹo. ☆ cung tật ách có: vũ khúc, phá quân, chủ mặt mày hốc hác hoặc trên mặt có sẹo.

☆ cung tật ách có: tử vi, ngực muộn khí trướng, làn da thấp sang. ☆ cung tật ách có: tử vi, lòng buồn bực khí trướng, làn da ẩm ướt loét.

☆ cung tật ách có: liêm trinh, có kẹo phát niệu, bàng quang hoặc thận tạng kết thạch. ☆ cung tật ách có: liêm trinh, có kẹo phát niệu, bàng quang hoặc thận kết sỏi.

☆ cung tật ách có: hồng loan, hàm trì, có lâm trọc, bệnh giang mai hoặc di tinh thủ dâm các loại chứng. ☆ cung tật ách có: hồng loan, hàm trì, có lâm trọc, bệnh giang mai hoặc mộng tinh thủ dâm các loại chứng.

☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, thiên hư, thân không khỏe thiếu tổn. ☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, thiên hư, thân thể suy yếu cơ thể thiếu dinh dưỡng nên suy yếu.

☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, thiên hình, chủ phong thấp xương đau nhức hoặc động thủ thuật, tịnh nhịp tim hoặc tâm tạng suy yếu, tay chân kẹt tiền các loại chứng. ☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, thiên hình, chủ phong thấp xương đau nhức hoặc mổ, cũng nhịp tim hoặc trái tim suy yếu, tay chân kẹt tiền các loại chứng.

☆ cung tật ách có: hoả tinh, linh tinh, thiên nguyệt, chủ cảm mạo nôn hoặc làn da thấp chứng. ☆ cung tật ách có: hoả tinh, linh tinh, thiên nguyệt, chủ cảm mạo nôn mửa hoặc làn da ẩm ướt chứng.


【 cung tật ách hữu thiên lương 】 【 cung tật ách hữu thiên lương 】

Tuy có bệnh tai, cũng đa năng chuyển nguy mà an. Tuy có bệnh tai, cũng đa năng chuyển nguy mà an.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, thiên hình, chủ ngoại thương tay chân, nội thì gân cốt ngực yêu thụ thương, hoặc manh tràng khai đao. ☆ cung tật ách có: kình dương, đà la, thiên hình, chủ ngoại tổn thương tay chân, bên trong thì gân cốt ngực yêu thụ thương, hoặc ruột thừa giải phẫu.

☆ cung tật ách có: hoả tinh, linh tinh, ung thư vú, ung thư bao tử, sang nhọt các loại chứng. ☆ cung tật ách có: hoả tinh, linh tinh, ung thư vú, ung thư bao tử, loét nhọt các loại chứng.

☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, đại hao, chủ có phong thấp, tê liệt, đau nhức các loại ốm đau. ☆ cung tật ách có: thiên không, địa kiếp, đại hao, chủ có gió ẩm ướt, tê liệt, đau nhức các loại ốm đau.

☆ cung tật ách có: thiên nguyệt, âm sát, chủ có lúc chứng cảm mạo, thương phong đầu huyễn vân vân. ☆ cung tật ách có: thiên nguyệt, âm sát, chủ có khi chứng cảm mạo, cảm mạo thủ lĩnh huyễn vân vân.


【 cung tật ách có thất sát 】 【 cung tật ách có thất sát 】

Chủ còn nhỏ nhiều tai bệnh, hoặc tính tình nóng gấp, dễ nộ. Chủ còn nhỏ nhiều tai bệnh, hoặc tính tình nóng gấp, dễ nộ.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: liêm trinh, chủ lao thương, bệnh phổi, ho ra máu các loại chứng. ☆ cung tật ách có: liêm trinh, chủ lao tổn thương, bệnh phổi, ho ra máu các loại chứng.

☆ cung tật ách có: tử vi, thiên phủ, chủ nội thương, tràng dạ dày không êm thấm. ☆ cung tật ách có: tử vi, thiên phủ, chủ nội tổn thương, dạ dày không êm thấm.

☆ cung tật ách có: kình dương, chủ manh tràng, nhọt chứng, tiêu ra máu. ☆ cung tật ách có: kình dương, chủ ruột thừa, nhọt chứng, tiêu ra máu.

☆ cung tật ách có: vũ khúc, hình phạt chính thương. ☆ cung tật ách có: vũ khúc, hình phạt chính tổn thương.

☆ cung tật ách có: đà la, tay chân tàn thương. ☆ cung tật ách có: đà la, tay chân tàn tổn thương.

☆ cung tật ách có: hoả tinh, nhãn tật. ☆ cung tật ách có: hoả tinh, nhãn tật.

☆ cung tật ách có: long trì, nhĩ lung. ☆ cung tật ách có: long trì, tai điếc. Nhiều âm hư, nội thương chứng bệnh. Đa âm nhẹ, nội thương chứng bệnh.


【 cung tật ách có phá quân 】 【 cung tật ách có phá quân 】

Còn nhỏ nhiều nùng huyết chi tai. Còn nhỏ nhiều nùng huyết tai ương. 【 nữ tính 】 chủ kinh đau nhức hoặc đỏ bạch mang theo hạ. 【 nữ tính 】 chủ đau bụng kinh hoặc đỏ bạch đái hạ.

※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tật ách bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tật ách có: vũ khúc, chủ đau răng nhổ răng, tịnh chủ nhãn tật, âm thiếu, di tinh, dương liệt, tả bụng. ☆ cung tật ách có: vũ khúc, chủ đau răng nhổ răng, cũng chủ nhãn tật, âm mệt, mộng tinh, bệnh liệt dương, đau bụng đi ngoài.

☆ cung tật ách có: kình dương, có khai đao động thủ thuật vân vân. ☆ cung tật ách có: kình dương, có giải phẫu mổ vân vân.

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều