Chia sẻ

Càng nhiều

Tự phục vụ luận mệnh không cầu người tới cung tử nữ cát hung

2 0 1 0 - 0 7-17   Tịnh thủy sâu lưu 0 5

【 cung tử nữ có tử vi 】

Có tương đương ưu tú được tử nữ hoặc tử nữ có đặc thù mới có thể, nhưng tình quật cường, chí khí cao ngạo. Có tương đương ưu tú tử nữ hoặc tử nữ có đặc thù mới có thể, nhưng tình quật cường, chí khí cao ngạo.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: phá quân, kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không, địa kiếp, trưởng tử có hình khắc, chắc có mặt mày hốc hác, sớm sản hoặc mổ bụng sản tình hình. ☆ cung tử nữ có: phá quân, kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không, địa kiếp, trưởng tử có hình khắc, chắc có mặt mày hốc hác, sinh non hoặc mổ bụng sản tình hình.

☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ trung hậu trung thực. ☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ trung hậu trung thực. Có thể vãn bối đắc lực, ghê gớm trợ giúp mình. Có thể vãn bối đắc lực, có thể giúp mình.

☆ cung tử nữ có: thiên phủ, có năm thai trở lên. ☆ cung tử nữ có: thiên phủ, có năm thai trở lên.

☆ cung tử nữ có: văn xương, văn khúc, hóa khoa, tử nữ thông minh. ☆ cung tử nữ có: văn xương, văn khúc, hóa khoa, tử nữ thông minh.

☆ cung tử nữ có: lục sát, người của chính mình tế quan ác liệt. ☆ cung tử nữ có: lục sát, nhân tế của mình quan ác liệt.

☆ cung tử nữ có: tứ sát, cùng thuộc hạ hoặc học sinh không êm thấm, bị nhận bọn hắn được phản loạn. ☆ cung tử nữ có: tứ sát, cùng thuộc hạ hoặc học sinh không êm thấm, bị nhận sự phản loạn của bọn họ.


【 cung tử nữ có ngày cơ 】 【 cung tử nữ có ngày cơ 】

Tử nữ thông minh cơ xảo, hoạt bát, tốt động. Tử nữ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, hoạt bát, hiếu động. Tử thiếu hoặc trì có. Tử thiếu hoặc chậm có. Mình thuộc hạ hoặc vãn bối không nhiều, cũng hoặc là lúc lúc thay thế, quan hệ không được thường. Thuộc hạ của mình hoặc vãn bối không nhiều, cũng hoặc là lúc nào cũng thế, quan hệ tới không được thường.

【 nữ tính 】 ☆ cung tử nữ có: thiên lương, lại cung tử nữ được cung vị là "Sửu, vị ", dễ dàng lưu sản hoặc nhỏ sản, có người công lưu sản được điềm báo. 【 nữ tính 】 ☆ cung tử nữ có: thiên lương, lại cung tử nữ được cung vị là "Sửu, vị ", dễ dàng sanh thiếu tháng hoặc đẻ non, có nạo thai được dấu hiệu.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: cự môn, cùng tử nữ duyên phần mờ nhạt ☆ cung tử nữ có: cự môn, cùng tử nữ duyên phận mờ nhạt

☆ cung tử nữ được cung vị "Thân ", lại cung tử nữ có: hồng loan, thiên hỉ, đại hao, nữ nhân nhiều con thiếu. ☆ cung tử nữ được cung vị "Thân ", lại cung tử nữ có: hồng loan, thiên hỉ, đại hao, nữ nhân nhiều con thiếu.

☆ cung tử nữ có: thái âm, hai nữ một cái. ☆ cung tử nữ có: thái âm, hai nữ một cái.


【 cung tử nữ có thái dương 】 【 cung tử nữ có thái dương 】

Tử nữ hoạt bát tốt động, cá tính hướng ngoại. Tử nữ hoạt bát hiếu động, cá tính hướng ngoại.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: thái âm, lại cung tử nữ được cung vị "Vị ", tử nữ chúng nhiều. ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: thái âm, lại cung tử nữ được cung vị "Vị ", tử nữ đông đảo.

☆ cung tử nữ có: cự môn, thông minh, có sáng nghiệp tinh thần. ☆ cung tử nữ có: cự môn, thông minh, có lập nghiệp tinh thần.


【 cung tử nữ có vũ khúc 】 【 cung tử nữ có vũ khúc 】

Tử nữ cá tính tốt cường, vững chắc chấp, nên tăng cường quản giáo. Tử nữ cá tính thật mạnh, cố chấp, nên tăng cường quản giáo.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: tham lang, bốn mươi hậu có con, tử nữ hoặc vãn bối được cảnh tượng sợ nan bền bỉ. ☆ cung tử nữ có: tham lang, bốn mươi hậu có con, tử nữ hoặc vãn bối phong quang sợ khó bền bỉ.

☆ cung tử nữ có: lục cát, có ba người con hoặc tiên sinh nữ hài hậu sinh con trai tử. ☆ cung tử nữ có: lục cát, có ba người con hoặc tiên sinh nữ hài hậu sinh con trai tử.

☆ cung tử nữ có: phá quân, thất sát, có tính cách kiên cường, quản giáo không dễ, cùng tử nữ bị không êm thấm, hoặc mặt mày hốc hác tới tử. ☆ cung tử nữ có: phá quân, thất sát, có tính cách kiên cường, quản giáo không dễ, cùng tử nữ bị không êm thấm, hoặc mặt mày hốc hác tới tử.

☆ cung tử nữ có: thiên tướng, có ngoài giá thú sống chết tình huống. ☆ cung tử nữ có: thiên tướng, có ngoài giá thú sống chết tình huống.

☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, lại cung tử nữ không: văn xương, văn khúc, có thể được tử nữ cùng vãn bối trợ giúp lực. ☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, lại cung tử nữ vô: văn xương, văn khúc, có thể được tử nữ cùng vãn bối trợ giúp lực.

☆ cung tử nữ có: lộc tồn, thiên mã, tử nữ khả năng từ sớm rời nhà đình mà tự lập, mà mình tự mình đề bạt ra đến được vãn bối, thì bị rời xa, hoặc là làm bất hòa. ☆ cung tử nữ có: lộc tồn, thiên mã, tử nữ khả năng từ sớm rời nhà đình mà tự lập, mà đích thân đề bạt ra tới chậm thế hệ, thì bị rời xa, hoặc là xa lánh.


【 cung tử nữ có ngày cùng 】 【 cung tử nữ có ngày cùng 】

Tử nữ khéo léo, chơi vui, theo như lại, nghịch ngợm. Tử nữ khéo léo, chơi vui, ỷ lại, tinh nghịch. Cùng tử nữ tình cảm bị câu thông, lại truy tùy mình vãn bối hoặc bọn thủ hạ cũng có tình cảm, nhưng ngại mềm yếu mà sợ phiền phức. Cùng tử nữ tình cảm bị câu thông, lại đi theo vãn bối của mình hoặc bọn thủ hạ cũng có tình cảm, nhưng ngại mềm yếu mà sợ phiền phức.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ thiên đồng được vượng độ, miếu, có tử nữ năm người trở lên, vốn lấy thứ nhất thai là nữ hài là tốt. ☆ thiên đồng được vượng độ, miếu, có tử nữ năm người trở lên, vốn lấy thứ nhất thai là nữ hài là tốt.

☆ cung tử nữ có: thái âm, nữ hài tử tỉ nam hài tử thiếu là quý. ☆ cung tử nữ có: thái âm, nữ hài tử tỉ nam hài tử thiếu là đắt.

☆ cung tử nữ có: thiên lương, lấy trước nữ nhân hậu tử là thuận, chủ có hai con trai. ☆ cung tử nữ có: thiên lương, lấy trước nữ nhân hậu tử là như ý, chủ có hai con trai.

☆ cung tử nữ có: thiên cơ, nhị tử hoặc trì có. ☆ cung tử nữ có: thiên cơ, nhị tử hoặc chậm có.

☆ cung tử nữ được cung vị "Ngọ ", có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, quá kế hoặc rời xa có thể miễn hình phạt khắc. ☆ cung tử nữ được cung vị "Ngọ ", có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, nhận làm con thừa tự hoặc rời xa có thể miễn hình phạt khắc.


【 cung tử nữ có liêm trinh 】 【 cung tử nữ có liêm trinh 】

Tử nữ cá tính khá là cường cứng rắn, đồ phản nghịch cá tính. Tử nữ cá tính khá mạnh cứng rắn, đồ phản nghịch cá tính. Có phá hoại tính cùng nghiên cứu lòng, thường đưa đồ chơi tháo dỡ khai biết, chú ý sử dụng điện hóa tới sản phẩm, lấy thẻ an toàn. Có bị hư tính cùng nghiên cứu lòng, thường tướng đồ chơi mở ra biết, chú ý sử dụng điện hóa tới sản phẩm, lấy thẻ an toàn. Phụ mẫu cùng tử nữ giữa được tình cảm thâm hậu, nếu có hiểu lầm sinh sản, cũng dễ dàng hóa giải. Phụ mẫu cùng tử nữ giữa tình cảm thâm hậu, nếu có lầm sẽ sinh ra, cũng dễ dàng hóa giải. Chủ tử nữ nhân thiếu. Chủ tử nữ nhân thiếu.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ liêm trinh được vượng độ, phải không, hãm, lại cung tử nữ có: hóa kị, dễ dàng sinh bệnh lại hội mặt mày hốc hác. ☆ liêm trinh được vượng độ, phải không, hãm, lại cung tử nữ có: hóa kị, dễ dàng sinh bệnh lại phải mặt mày hốc hác.

☆ cung tử nữ có: thiên phủ, chủ hội có quý tử, kế ba người. ☆ cung tử nữ có: thiên phủ, chủ sẽ quý tử, tính ba người.

☆ cung tử nữ có: tham lang, phá quân, thất sát, chủ có hình thương. ☆ cung tử nữ có: tham lang, phá quân, thất sát, chủ có hình tổn thương.

☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, không kiếp, hình phạt chính khắc, tu lập tự tử. ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, không kiếp, chủ hình khắc, cần lập tự tử.


【 cung tử nữ có ngày phủ 】 【 cung tử nữ có ngày phủ 】

Một dạng, chủ tử nữ nhân số nhiều, lại cùng tử nữ tình cảm ôn dày, tử nữ ngây thơ hoạt bát vừa có thể ái, hơn nữa hiếu thuận. Một dạng, chủ tử nữ nhân số nhiều, lại cùng tử nữ tình cảm ôn hoà hiền hậu, tử nữ ngây thơ hoạt bát vừa đáng yêu, đồng thời hiếu thuận. Có thừa số mà quý, quang diệu gia môn, tử nữ sẽ không học hoại, đối với gia đình có lực hướng tâm. Có thừa số mà quý, quang diệu gia môn, tử nữ sẽ không học cái xấu, đối gia đình có lực hướng tâm.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, có thể được thông minh lại đa tài tới hiếu tử. ☆ cung tử nữ có: văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, có thể được thông minh lại đa tài tới hiếu tử.

☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ có năm người trở lên. ☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ có năm người trở lên.

☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, tử nữ được tính tình quật cường, chắc có mặt mày hốc hác tình hình. ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, tử nữ được tính tình quật cường, chắc có mặt mày hốc hác tình hình.

☆ cung tử nữ có: liêm trinh, thất sát, khá là nan sinh sản chắc có mổ bụng sinh sản tình hình. ☆ cung tử nữ có: liêm trinh, thất sát, góc khó sanh con chắc có mổ bụng sản xuất tình hình.

☆ cung tử nữ có: thiên mã, tử nữ hội rời khỏi bên thân thể của mình phát triển, nhưng là vẫn hội bảo trì mật thiết liên hệ, lúc lúc quan sát phụ mẫu. ☆ cung tử nữ có: thiên mã, tử nữ sẽ rời đi bên cạnh mình phát triển, nhưng là vẫn sẽ bảo đảm cầm liên hệ mật thiết, lúc nào cũng chú ý phụ mẫu.


【 cung tử nữ có thái âm 】 【 cung tử nữ có thái âm 】

Tử nữ có văn nghệ tài văn chương, lại thông minh ôn thuận. Tử nữ có văn nghệ tài hoa, lại thông minh dịu dàng ngoan ngoãn. Ái sạch. Thích sạch sẻ. ☆ thái âm hóa kị, tư tưởng sạch, nhưng lực bất tòng tâm. ☆ thái âm hóa kị, tư tưởng sạch sẻ, nhưng lực bất tòng tâm.

☆ thái âm được vượng độ, hãm, lấy trước lĩnh dưỡng là nên, dưỡng tử thì không nhận hình. ☆ thái âm được vượng độ, hãm, lấy trước nhận nuôi là nên, con nuôi thì không nhận hình.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: văn khúc, văn xương, tử nữ thông minh. ☆ cung tử nữ có: văn khúc, văn xương, tử nữ thông minh.

☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ có trợ lực, có thể kế thừa sự nghiệp của chính mình. ☆ cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, tử nữ có trợ lực, có thể kế thừa sự nghiệp của mình.

☆ cung tử nữ có: thiên khôi, thiên việt, tử nữ quý hiển. ☆ cung tử nữ có: thiên khôi, thiên việt, tử nữ quý hiển.

☆ cung tử nữ có: lộc tồn, hóa lộc, tử nữ giàu có. ☆ cung tử nữ có: lộc tồn, hóa lộc, tử nữ giàu có.


【 cung tử nữ có tham lang 】 【 cung tử nữ có tham lang 】

Cá tính cường, tốt thắng lòng cường, chơi vui tốt động, hòa hợp biến, dục vọng cao. Cá tính mạnh, lòng háo thắng mạnh, chơi vui hiếu động, giỏi thay đổi, dục vọng cao. ☆ tham lang được vượng độ, miếu, lại cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tử nữ ba người trở lên. ☆ tham lang được vượng độ, miếu, lại cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tử nữ ba người trở lên.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: hàm trì, thiên diêu, trước hao phí hậu tử, hoặc kế thất thiên phòng sống chết. ☆ cung tử nữ có: hàm trì, thiên diêu, trước hoa hậu tử, hoặc kế thất thiên phòng sống chết.

☆ cung tử nữ có: vũ khúc, ba người. ☆ cung tử nữ có: vũ khúc, ba người.

☆ cung tử nữ có: tử vi, trì có hai người. ☆ cung tử nữ có: tử vi, chậm có hai người.

☆ cung tử nữ có: liêm trinh, hai người. ☆ cung tử nữ có: liêm trinh, hai người.

☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, dễ dàng nan sản hoặc hình khắc động thủ thuật. ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, dễ dàng sanh khó hoặc hình khắc mổ.


【 cung tử nữ có cự môn 】 【 cung tử nữ có cự môn 】

Lấy trì có là nên. Lấy chậm có là nên. Tử nữ rất hội nói chuyện, tốt sau đó miệng ngọt, hoại được sau đó ái đỉnh miệng. Tử nữ rất biết cách nói chuyện, tốt thời điểm miệng ngọt, xấu thời điểm yêu mạnh miệng. Có đại câu, đời thứ hai tư tưởng quay lưng. Có khoảng cách thế hệ, đời thứ hai tư tưởng quay lưng. Cùng tử nữ đối đãi nhau cơ hội không nhiều, hoặc thiếu gặp mặt. Cùng tử nữ ở chung cơ hội không nhiều, hoặc ít gặp mặt.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: thái dương, lại cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc, chủ ba người trở lên, có thể xuất sắc phát, tức phú lại quý, thông minh đa tài. ☆ cung tử nữ có: thái dương, lại cung tử nữ có: tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc, chủ ba người trở lên, có thể mái tóc, tức phú lại quý, thông minh đa tài.

☆ cung tử nữ có: thiên cơ, tu quá kế hoặc ở riêng, nếu không hình khắc. ☆ cung tử nữ có: thiên cơ, cần nhận làm con thừa tự hoặc ở riêng, nếu không hình khắc.

☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, chủ cô đơn. ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, chủ cô đơn.

☆ cung tử nữ có: hóa kị, thiên không, địa kiếp, đại hao, có con nhiều bệnh nhiều tai, phá hao tổn tiền vàng lại hình khắc. ☆ cung tử nữ có: hóa kị, thiên không, địa kiếp, đại hao, có con nhiều bệnh nhiều tai, phá hao tổn tiền tài lại hình khắc.


【 cung tử nữ có ngày bộ dạng 】 【 cung tử nữ có ngày bộ dạng 】

Tử nữ đôn hậu, thành thực, tham ăn, ái xinh đẹp. Tử nữ đôn hậu, thành thật, tham ăn, yêu xinh đẹp. Nam hài khá là tích cực, nữ nhân khá là uể oải nội hướng. Nam hài góc tích cực, nữ nhân góc lười nhác hướng nội.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: tử vi, chủ đắc chí cao quật cường tới tử. ☆ cung tử nữ có: tử vi, chủ đắc chí cao quật cường tới tử.

☆ cung tử nữ có: vũ khúc, phá quân, có hình khắc, nên trì có. ☆ cung tử nữ có: vũ khúc, phá quân, có hình khắc, nên chậm có. Trưởng tử hoặc thủ thai có nhỏ sản, lưu sản hoặc tổn thương, lấy trước hao phí hậu quả là nên, hoặc trước tự lập hắn người tới tử, nếu không đều kế thất thiên phòng sống chết. Trưởng tử hoặc thủ thai có đẻ non, sanh thiếu tháng hoặc tổn thương, lấy trước hoa hậu quả là nên, hoặc trước tự lập hắn người tới tử, nếu không đều kế thất thiên phòng sống chết.

☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, có hình khắc. ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, thiên hình, có hình khắc.


【 cung tử nữ hữu thiên lương 】 【 cung tử nữ hữu thiên lương 】

Hiếu thuận thông minh, phản ứng khoái, học tập năng lực tốt. Hiếu thuận thông minh, phản ứng khoái, năng lực học tập tốt. Tại nhỏ trong đồng bạn, vui mừng mang theo đầu đang vương. Tại nhỏ trong đồng bạn, vui mừng dẫn đầu lúc vương. Đối với văn học tương đối có hứng thú. Biệt văn học tương đối có hứng thú.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tử nữ có: lục cát, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, ân quang, chủ tử nữ nhân xuất sắc phát, thông minh đa tài, đã phú lại quý, có năm thai trở lên. ☆ cung tử nữ có: lục cát, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, ân quang, chủ tử nữ nhân mái tóc, thông minh đa tài, đã phú lại quý, có năm thai trở lên. ☆ cung tử nữ có: thiên đồng, lấy trước hao phí hậu quả là tốt, chủ ba người. ☆ cung tử nữ có: thiên đồng, lấy trước hoa hậu quả là tốt, chủ ba người.

☆ cung tử nữ có: thiên cơ, đề phòng nhỏ sản, chủ hai người. ☆ cung tử nữ có: thiên cơ, đề phòng đẻ non, chủ hai người.

☆ cung tử nữ có: hóa kị, tử nữ nhiều bệnh tai. ☆ cung tử nữ có: hóa kị, tử nữ nhiều bệnh tai.


【 cung tử nữ có thất sát 】 【 cung tử nữ có thất sát 】

Chú ý nhỏ sản, lưu sản, chắc có thiếu hụt tới tử nữ. Chú ý đẻ non, sanh thiếu tháng, chắc có thiếu hụt tới tử nữ. Tử nữ tốt động, tính mới liệt, bất thính thoại. Tử nữ hiếu động, tính cương liệt, không nghe lời.

☆ thất sát được vượng độ, miếu, lại cung tử nữ có: lục cát, tử nữ phú quý. ☆ thất sát đích vượng độ, miếu, lại cung tử nữ có: lục cát, tử nữ phú quý. Vốn lấy trước hao phí hậu quả là tốt, hoặc cực trì có con là nên. Vốn lấy trước hoa hậu quả là tốt, hoặc cực chậm có con là nên.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, hình phạt chính khắc hoặc không được tử lực. ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, chủ hình khắc hoặc không được tử lực.

☆ cung tử nữ có: hóa kị, tử nữ nhiều bệnh tai. ☆ cung tử nữ có: hóa kị, tử nữ nhiều bệnh tai.

☆ cung tử nữ có: thiên không, địa kiếp, thừa số nữ nhân phá hao tổn. ☆ cung tử nữ có: thiên không, địa kiếp, thừa số nữ nhân phá hao tổn.


【 cung tử nữ có phá quân 】 【 cung tử nữ có phá quân 】

Hình phạt chính thương, trưởng tử chủ có lưu sản, nhỏ sản hoặc không đủ tháng, hoặc mặt mày hốc hác hình thương vân vân. Hình phạt chính tổn thương, trưởng tử chủ có sanh thiếu tháng, đẻ non hoặc không đủ tháng, hoặc mặt mày hốc hác hình tổn thương vân vân. Hoặc trước hao phí hậu quả, tịnh chủ trì có. Hoặc trước hoa hậu quả, cũng chủ chậm có. Hoặc kế thất lệch thất sống chết, hoặc trước tuyển tự tử. Hoặc kế thất lệch thất sống chết, hoặc trước tuyển tự tử. Có tử nữ cũng không bị quản giáo, tốt động, phá hoại lực cường. Có tử nữ cũng không bị quản giáo, hiếu động, lực phá hoại mạnh.

※ cùng một đứa con trong cung có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: lục sát, thiên hình, hình phạt chính khắc, chắc có mà không dựa vào. ※ cùng một đứa con cung trong có cái khác tinh tú lúc: ☆ cung tử nữ có: lục sát, thiên hình, chủ hình khắc, chắc có mà vô dựa vào.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều