Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi cung phu thê tường giải (3)

2 0 1 0 -11-24   Chỉ vì tốt hơn. . .
Cung phu thê có văn xương
Văn xương, thê nội dung trợ giúp thông minh, thiên cơ thái âm cùng chủ mỹ dung, không nên hãm địa, gia tăng dương đà hỏa linh không kiếp sâu sắc kiêng dè.
Cung phu thê có văn khúc
Văn khúc, tương sinh sẽ quá âm chư cát tinh hài hước già, đồng xương khúc thê thiếp nhiều, gia tăng dương đà hỏa linh không kiếp sao hóa kỵ có khắc.
Cung phu thê có: hoả tinh, linh tinh
Hoả tinh, linh tinh, vào miếu thêm cát vô hình, hãm địa hình khắc.
Cung phu thê có: tả phụ, hữu bật
Tả phụ, hữu bật, hài hước già, gia tăng dương đà hỏa linh không kiếp tham liêm cùng, nên lớn tuổi kiên cường vợ.
Cung phu thê có: đà la, kình dương
Đà la, kình dương, vào miếu thêm cát ngôi sao, chậm cưới miễn hình phạt, hoặc lâu cùng, hãm địa, sớm khắc, gia tăng nhật nguyệt cự cơ hỏa linh vũ sát, chủ sanh ly.
Cung phu thê có lộc tồn
Lộc tồn, tương sinh vô khắc, thê nên tuổi nhỏ, cũng thủ lĩnh chậm cưới nhân, gia tăng dương đà hỏa linh không kiếp gặp đoạn đường không vong cô đơn.
Cung phu thê có: thiên khôi, thiên việt
Thiên khôi, thiên việt, chủ nhiều vợ chồng mỹ lệ, tọa thê cung tất chủ có thê tài, thêm cát ngôi sao cùng chủ quý đẹp vợ chồng.
Cung phu thê có: hóa lộc
Hóa lộc, ngôi sao thổ, thành phúc đức chi thần.
Cung phu thê tứ hóa phi tinh —— hóa lộc
1 cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh phu thê duyên tốt, tình cảm tốt.
2 cung phu thê hóa lộc nhập cung huynh đệ phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, sẽ chiếu cố huynh nô.
3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt, cá tính hiền hoà.
4 cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ hữu duyên, đối với con cái tốt.
5 cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lại đối với chính mình tới tiền tài có trợ giúp.
6 cung phu thê hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, quan tâm thân thể của ngươi, có lòng thương người.
7 cung phu thê hóa lộc nhập cung thiên di phu thê duyên sớm, tình cảm tốt, trợ giúp kiếm tiền.
8 cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, sẽ chiếu cố huynh nô.
9 cung phu thê hóa lộc nhập cung quan lộc phối ngẫu biệt sự nghiệp có trợ giúp, lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt.
1 0 cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng bạn tốt, lại phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt mỹ mãn.
11 cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu tự có sự nghiệp, có thể trợ giúp tiền tài, có thể hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ duyên tốt, ở chung tan ra 冾.
Cung phu thê có: hóa quyền
Hóa quyền, ngôi sao mộc, chưởng phán sinh sát chi thần.
Cung phu thê tứ hóa phi tinh —— hóa quyền
1 cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, nhưng ý kiến nhiều.
2 cung phu thê hóa quyền nhập cung huynh đệ phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng cũng hiểu ý gặp khá nhiều.
3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính mạnh, sẽ quản đối phương.
4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ vui mừng quản con cái cùng huynh đệ của mình, biệt điền trạch dục vọng cao.
5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu nắm quyền sở hữu tài sản, đối với chính mình tới tài có thể hợp thời trợ giúp.
6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng nhiều.
7 cung phu thê hóa quyền nhập cung thiên di góc sẽ quản, thường tại ngoại giao tế xã giao.
8 cung phu thê hóa quyền nhập cung nô bộc phối ngẫu biệt huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng ý kiến nhiều.
9 cung phu thê hóa quyền nhập cung quan lộc phối ngẫu bên ngoài cầm quyền, để miễn cho tội nhân. Lại bàn tay mình quyền kinh doanh.
1 0 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu góc sẽ quản hắn bằng hữu của mình, lại ở nhà cũng muốn cầm quyền.
11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của mình quyền, có thể trợ giúp tiền tài, có hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ ý kiến nhiều, nhưng duyên phận tốt.
Cung phu thê có: hóa khoa
Hóa khoa, ngôi sao thủy, thượng giới dự thi chủ nắm viết văn chi thần.
Cung phu thê tứ hóa phi tinh —— hóa khoa
1 cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung tình cảm vợ chồng tốt, ở chung hòa hợp.
2 cung phu thê hóa khoa nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với mình huynh nô hiền hoà.
3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên tốt, thích sĩ diện, cá tính hiền hoà, gia thế thanh minh.
4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ đối với con cái góc có lòng thương người.
5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lúc không có tiền còn sẽ giúp ngươi điều hành.
6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, có lòng thương người, quan tâm thân thể.
7 cung phu thê hóa khoa nhập cung thiên di phối ngẫu là đắt người giúp đỡ, khiến bên ngoài góc suông sẻ.
8 cung phu thê hóa khoa nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với mình huynh nô hiền hoà.
9 cung phu thê hóa khoa nhập cung quan lộc phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, suông sẻ, biệt sự nghiệp có trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung hòa hợp, cuộc sống gia đình mỹ mãn.
11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu mình công việc bình ổn, liệu cơm gắp mắm.
12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ ở chung tan ra 冾, hoàn cảnh gia đình tốt.
Cung phu thê có: hóa kị
Hóa kị, ngôi sao thủy, là quản nhiều chi thần thủ thân mệnh cả đời không được như ý, tuyển không phải là.
Cung phu thê tứ hóa phi tinh —— hóa kị
1 cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung tướng vợ chồng xử nữ không được hòa hợp, nhiều lời oán giận.
2 cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh nô vô ấn tượng tốt, vô duyên.
3 cung phu thê tự hóa kị phu thê duyên gầy, nhân duyên không tốt.
4 cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ phối ngẫu đối với con cái không tốt, khó coi, hoặc bất công, ở nhà không quen.
5 cung phu thê hóa kị nhập cung tài bạch phu thê bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, lại tình cảm vợ chồng không tốt.
6 cung phu thê hóa kị nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được hòa hợp, đào hoa nhiều.
7 cung phu thê hóa kị nhập cung thiên di phối ngẫu bên ngoài bất lực, thả phù thê duyên gầy, cá tính không êm thấm.
8 cung phu thê hóa kị nhập cung nô bộc phối ngẫu cùng huynh nô vô ấn tượng tốt, vô duyên.
9 cung phu thê hóa kị nhập cung quan lộc phối ngẫu bên ngoài không được như ý, biệt bản thân sự nghiệp không có trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung không tốt, khó coi, bằng hữu thiếu. Tình cảm vợ chồng không được tốt.
11 cung phu thê hóa kị nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không được như ý hoặc là bà chủ gia đình.
12 cung phu thê hóa kị nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ không êm thấm, khiến tinh thần mình chênh lệch, lại phối ngẫu keo kiệt.
 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều