Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đẩu số — cung phu thê tường giải

2 0 1 0 -1 0 - 0 9   Đầu to văn tại 3. . .
Sao tử vi tại cung phu thê
Sao tử vi lâm thê cung, chủ thê tử tính tình cao ngạo, có trượng phu khí khái, nhất định phải hôn nhân muộn, nhưng có thể giai lão.
Như đều nghe theo phá quân, trước hôn nhân tuyển gặp bị hư, khó khăn trắc trở.
Như đối mặt thìn tuất nhị cung, chủ tình vợ chồng phần mờ nhạt.
Gặp phá quân sẽ cùng thiên hình, kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp gặp gỡ nhân, chủ hình khắc, tam thê mệnh.
Cùng thiên phủ đồng cung có thể chiếu, chủ bạch thủ giai lão.
Cùng trời gặp gỡ hợp, nhỏ phối là tốt.
Cùng tham lang đồng độ, nếu như có cát tinh nâng đở, tuy có trắc trở, nhưng cũng miễn hình phạt khắc.
  
Sao thiên cơ tại cung phu thê
Nên nhỏ phối, cần chênh lệch ba tuổi trở lên, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt.
Sẽ quá âm, chủ có hiền thê vợ, mà lại mỹ lệ.
Phải sao thiên lương, thì trái lại nên trường phối, hoặc nhỏ hơn sáu tuổi trở lên.
Có sát tinh, cần chậm cưới hoặc đính hôn hậu sanh biến hóa.
Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, hóa kị hội hợp, chủ hình khắc.
Phải sao thiên lương, nếu không hôn nhân muộn, hoặc nam nữ phương qua đời trước khi kết hôn cùng bên thứ ba từng giải trừ hôn ước, hoặc đã phát sinh qua yêu đương biến hóa nhân, thì chủ sanh ly hoặc ly hôn.
  
Sao thái dương tại cung phu thê
Sao thái dương lâm thê cung, chủ thê tử tính tình sáng sủa, có chánh nghĩa cảm, gấp gáp có trượng phu chí.
Vào miếu thông minh hiền lành, nhưng cần hôn nhân muộn, tảo hôn có hình khắc.
Phải thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử.
Thái dương lạc hãm hóa kị nhân, thê tử gấp gáp đa nghi ( nữ nhân mệnh thì chủ hình khắc hoặc trượng phu có bệnh tật ).
Đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, chủ hình khắc sanh ly.
Gặp phá quân, phi lễ thành hôn.
Nữ nhân mệnh sao thái dương quấn phu cung vào miếu nhân, chủ gả phú quý tới tế.
Lạc hãm hóa kị nhân, khó cầu hài lòng tới đối tượng chủ hình khắc.
Có đà la, hoả tinh nhân, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng thành không hợp, lấy kế thất, hôn nhân muộn hoặc không nghi thức kết hôn là nên.
Phàm sao thái dương lạc hãm, hóa kị, phải sát tinh nhân, nguyên phối phu thê không thể bạch thủ giai lão.
Gặp tứ sát, phá quân nhân, phi lễ thành hôn.
  
Sao vũ khúc tại cung phu thê
Sao vũ khúc lâm thê cung, chủ hình khắc, sanh ly tái hôn.
Vào miếu nhân, hôn nhân muộn có thể miễn, lấy cùng tuổi tác nhân hợp hợp cách.
Vào miếu phải cát tinh cùng văn xương, văn khúc, hóa khoa nhân, chủ thê tử hiền năng.
Có lộc tồn, thiên mã nhân, bởi vì thê có tài.
Phải thiên diêu ngôi sao lấy trúc nhãn nhiên quen biết, tự do yêu đương nhân, bắt đầu có thể phối hợp. Phụ mẫu mệnh, môi giới ước chi ngôn, tất sinh ra hối hận, không phải khắc tức cách.
Gặp thất sát, phá quân nhân, tam thê mệnh.
Vũ khúc tại dậu cung, gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, phá quân, thất sát nhân, chủ có ngoài ý muốn tai hoạ, hoặc bởi vì thê tử mà rủi ro.
Nữ nhân mệnh sao vũ khúc lâm phu cung hội sát tinh, phá quân, hóa kị nhân, chủ tái giá hoặc kế thất thiên phòng, nếu không hình khắc cực nặng, hoặc không con cái, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu không thể nhân đạo, hoặc bệnh phổi, thổ huyết các loại chứng.
Sao thiên đồng tại cung phu thê
Sao thiên đồng tại thê cung quấn độ, nhất định phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão, hoặc tại trước kia đã đính hôn thủ tục hậu, đã giải ngoại trừ hôn ước nhân là nên, nếu không nhiều biến động, tam thê mệnh, thê tử nhất định phải nhỏ phối có thể miễn.
Nhược sao thiên đồng lâm hãm cung gặp lại chiếu kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng.
Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ nhi nữ tử.
Sao thiên đồng lâm thê cung lấy ở chung bất lực đi kết hôn nghi thức nhân có thể miễn ly dị.
Nữ nhân mệnh sao thiên đồng lâm phu cung, có cát tinh nâng đở nhân, có thể miễn ly hôn.
Gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, hóa kị nhân, nên kế thất, thiên phòng hoặc hôn nhân muộn, nếu không rời xa hoặc đồ có phu thê chi danh mà vô phu thê tới thật, chỉ có hư danh, hoặc ly hôn tái giá.
Có ngày hình nhân tại phu cung mà rơi hãm nhân, đều có hình khắc bất lợi.
Đều nghe theo cự môn, càng chủ miệng lưỡi liên tục, tinh thần không thoải mái.
  
Sao liêm trinh tại cung phu thê
Sao liêm trinh lâm thê cung, có cát tinh nâng đở, phải sao thiên phủ, tính tình kiên cường nhân, miễn khắc.
Vô cát tinh nhân, ở riêng, sanh ly hoặc ly hôn.
Hóa kị nhân, ly hôn tái giá.
Lạc hãm nhân, tam thê mệnh.
Gặp phá quân, thất sát nhân, cũng chủ ly hôn không êm thấm, nếu không hình khắc.
Phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ hình khắc, hoặc bởi vì nam nữ xảy ra chuyện tụng từ tranh đấu các loại tình huống.
Hóa kị nhân, càng nguyên nhân chính nam nữ xảy ra chuyện miệng lưỡi phiền não.
Nữ nhân mệnh phu cung liêm trinh quấn độ, chủ hình khắc, ở riêng hoặc kế thất là nên.
Đều nghe theo sát tinh ác diệu, lấy lệch thất, ở chung có thể miễn hình khắc, nếu không kết quả không tốt, khó coi, chắc có phu đồ phụ hư danh.
  
Sao thiên phủ tại cung phu thê
Sao thiên phủ lâm thê cung, chủ có hiền tuệ vợ, bởi vì thê có trợ giúp.
Nhược sao thiên phủ lạc hãm, hoặc gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp nhân, chủ sủng thiếp diệt thê, nhị thê mệnh.
Như phải cát tinh nhân, thì cùng vợ tuy có tách rời sự tình, nhưng vẫn như cách không phải cách, như đoạn không phải cắt ý vị, bởi vì thiên phủ chính là dày thành chi tinh, thiếu hình khắc tai ương.
Nữ nhân mệnh sao thiên phủ lâm phu cung nhân, chủ có tình cảm phong phú, anh tuấn có triển vọng tới trượng phu, lấy trượng phu thể trạng hùng tráng, mập mạp nhân là hợp cách.
Cùng vũ khúc đồng độ, đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, lấy kế thất, thiên phòng là nên, nếu không hình cách không như ý.
  
Thái âm tinh tại cung phu thê
Thái âm tinh lâm thê cung cùng văn xương, văn khúc đồng độ nhân, chủ thông minh phi thường, luận án xuất chúng, có học sở trường.
Phải cát diệu bảng vàng đề tên, nghiên cứu bất luận cái gì kỹ thuật học vấn, đồng đều có thể trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, cũng chủ có hiền tuệ xinh đẹp thê tử.
Cùng thái dương đồng độ, chủ bạch đầu giai lão.
Dữ thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ có công việc quản gia có phương pháp, thông minh đa tài tới hiền nội trợ, riêng chỉ lấy nhỏ phối là nên.
Phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị nhân, chủ sanh ly bệnh tai.
  
Tham lang tinh tại cung phu thê
Tham lang lâm thê cung, chủ hình khắc, lấy hôn nhân muộn hoặc trước hôn nhân số gặp trở ngại trắc trở, chắc có kẻ phá hoại là nên, nếu không chủ cứng rắn khắc.
Đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ mềm khắc ( ly dị cũng ) hoặc cứng rắn khắc, tam thê mệnh.
Đều nghe theo hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, hóa kị nhân, chủ có màu hồng phấn tranh chấp, hoặc ái thiếp diệt thê, nếu không hình khắc, hoặc tiên sinh nữ nhân hoặc sống chết, hoặc cực chậm có con nhân có thể miễn hình khắc.
Nữ nhân mệnh thiên cung tham lang tinh quấn độ nhân, chủ hình khắc, cách ở, trượng phu có ngoại tình nhân có thể miễn. Nên kế thất, thiên phòng, hoặc là tử hậu có thể miễn hình cách, hoặc trường phối chậm gả.
Cự môn ngôi sao tại cung phu thê
Cự môn ngôi sao lâm thê cung, thường có miệng lưỡi chi tranh, cơn giận không đâu vân vân, lấy trường phối là nên.
Như cùng thái dương đồng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc sáng tỏ, dũng với phụ trách.
Hữu hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật loại cát diệu đều nghe theo, trợ giúp phu dạy con, thông minh hòa hợp hiểu.
Thiên cơ đồng độ, gặp cát hóa, thì mẫn cảm thông minh, mỹ lệ nền nã, công việc quản gia có phương pháp.
Sao thiên đồng đồng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly.
Như cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, cô thần, quả tú đều nghe theo, chủ khắc, nhị thê, sanh ly, ở riêng miệng lưỡi.
Nữ nhân mệnh cự môn ngôi sao lâm phu cung, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt các loại cát tinh đều nghe theo, chủ gả đã quý lại phú tới trượng phu, đa tài đa năng, sự nghiệp vĩ đại, mà vì người chỗ kính yêu nhân.

Như sao hóa kị, thì miệng lưỡi không phải là, đều riêng lấy lý do của mình vì lý do, nhiều không có ý nghĩa được tranh đấu.
Như phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ hình khắc tách rời, tam gả mệnh, lấy kế thất, thiên phòng, bất lực đi kết hôn hình thức chi đồng ở là nên.
Đây là nhiều khí nhiều cạnh tranh tinh diệu.
  
Thiên tướng ngôi sao tại cung phu thê
Thiên tướng ngôi sao lâm thê cung, chủ có thông minh hiền thục, công việc quản gia có phương pháp, dung mạo xinh đẹp thê tử, lấy trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên.
Tử vi cùng quấn, chủ đắc chí cao có kế hoạch thê tử, lấy chậm cưới là nên.
Vũ khúc đồng độ, có tai tổn thương hoặc miệng lưỡi, ý kiến không hợp.
Vũ khúc, phá quân củng chiếu, chủ hình khắc, tách rời. Hoặc tại trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều, nhiều lần kéo dài, miễn khắc, nếu không chủ nhị thê mệnh.
Liêm trinh đồng độ, vô hình khắc, hữu hóa lộc cùng lộc tồn đồng độ nhân, có mỹ mãn kết quả, hoặc bởi vì thê có tài.
Cùng hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu, chủ có đa tài đa nghệ vợ tử.
Cùng hóa kị đều nghe theo, chủ miệng lưỡi không êm thấm, hoặc nhiều bệnh lo lắng nhiều.
Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc, tách rời, cô độc.
  
Sao thiên lương tại cung phu thê
Sao thiên lương lâm thê cung, nên trường phối, lấy tuổi tác chênh lệch ba tuổi trở lên nhân là nên, hoặc nhỏ phối mà chênh lệch ba tuổi trở lên nhân.
Cùng thái âm đều nghe theo, chủ dung mạo mỹ lệ, vốn lấy hôn nhân muộn, tái hôn là nên, nếu không chủ mềm khắc, nhưng mặc dù tách rời, nhiên mỗi lần nhiều nhất ngẫu đứt tơ còn liền, lấy trước khi kết hôn từng cùng người khác có giải trừ hôn ước nhân là nên, hoặc cực chậm kết hôn có thể miễn.
Nữ nhân mệnh phu cung hữu thiên lương ngôi sao, lấy hôn nhân muộn hoặc kế thất, thiên phòng hoặc trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước nhân, hoặc lấy không kết hôn lễ thức mà ở chung có thể miễn cách khắc.
Như dữ thiên đồng ngôi sao đều nghe theo mà sao hóa kị nhân, chủ cách hậu lại khắc, hoặc khắc hậu lại cách, vốn lấy đều nghe theo kình dương, đà la, thiên hình, hoả tinh, linh tinh nhân mới là.
  
Sao thất sát tại cung phu thê
Sao thất sát lâm thê thất, vào miếu đều nghe theo lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhân, chủ có khôn khéo có triển vọng vợ thất, nhưng ở trước khi kết hôn trở ngại, khó khăn trắc trở, bị hư, kéo dài thời hạn nhân phương hợp.
Cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, giải thần, thiên đức các loại hội tinh diệu chiếu nhân, chủ thê tử trang trọng có uy, vì mọi người chỗ kính phục, giúp chồng ích tử phía trên cách, nhưng nhất định phải chậm cưới, nếu không phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng.
Liêm trinh đồng độ, có sát tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai chỗ quấn, thê tử nếu như có thật vô.
Thất sát tại dậu cung lâm thê cung, chủ hình khắc. Đều nghe theo sát tinh, chủ hồi ngoài ý muốn tai hoạ. Như gặp lại không kiếp, đại hao, thì bởi vì thê phá sản nghiêng nhà, mão cung họa nhẹ.
Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình không kiếp đều nghe theo nhân, chủ tam thê mệnh.
Nữ nhân mệnh thất sát lâm phu cung, tại miếu vượng địa, phải cát tinh, chủ có địa vị cao thượng tới trượng phu.
Phải sát diệu, thì chủ hình khắc, tách rời, lấy hôn nhân muộn kế thất là nên, hoặc trước hôn nhân điệp hồi trắc trở, bị hư, trì hoãn.
Đều nghe theo hóa kị, có trượng phu chuyển di tình yêu cảm giác, hoặc trước hôn nhân có bị đoạt yêu kích thích.
Như phu cung thất sát lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc, tách rời, chắc có bệnh lao, bệnh tim, bệnh tâm thần.
Như gặp lại chiếu kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, không kiếp, đại hao, chủ có ngoài ý muốn tai hoạ, hình tổn thương, hoặc lao ngục tai ương.
  
Sao phá quân tại cung phu thê
Sao phá quân lâm thê cung, chủ hình khắc, tách rời, hoặc đồ có phu thê chi danh mà vô phu thê tới thật, tảo hôn chủ khắc, tam thê trở lên, lấy hôn nhân muộn mà ở trước khi kết hôn tao ngộ hắn người bị hư, hãm hại, mà tới phong ba trắc trở, trái lại chủ năng giai lão, nhưng chủ tại kết hôn hậu lại có đi ra ngoài, ở riêng, rời xa vân vân hình phát sinh nhân phương hợp. Hoặc lấy kế thất, thiên phòng, hoặc bất lực đi kết hôn lễ thức chi đồng ở trái lại nên.
 
Vũ khúc đồng độ, chủ hình khắc.
Sao hóa kị, chủ tao ngộ tai hoạ.
Liêm trinh đồng độ, không êm thấm hoặc có khác ngoại tình.
Tử vi đồng độ, lấy trường phối là đẹp.
Lộc tồn đồng độ, chủ cùng gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu chỗ đồng ý, hoặc tao ngộ hắn người nghiêng tễ, hãm hại, hoặc làm trái phải lẫn lộn mà tách rời không êm thấm.
Cùng tứ sát, thiên hình, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc không êm thấm hoặc tai bệnh, miệng lưỡi liên tục.
Tí ngọ cung mệnh sao phá quân, thê đoạt phu quyền.

Ân quang ngôi sao là thuộc loại thiên khôi ngôi sao được phụ tá, bản thân trọng cảm tình, khác tính duyên tốt, cũng vui vẻ trợ giúp người khác, chỉ cần có thể đủ nhiều hơn được cố gắng, liền có thể nhận người khác dìu dắt cùng trợ giúp. Ân quang ngôi sao tại cung phu thê nhân, một nửa khác được cá tính nhạc quan hoạt bát, hiểu được người cùng nhân chi giữa được ứng đối, thâm thụ mọi người yêu thích, mà phu thê song phương được tình cảm cũng tương đương tốt, có thể tương hỗ trợ giúp, dù cho gặp được hôn nhân trong tình cảm vấn đề, cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên quý ngôi sao là thiên việt ngôi sao được phụ tá, bản thân cử chỉ ưu thanh nhã, nhạc quan tiến lấy, trọng thị tuyển kẹo sữa bò  sam chúc g trợ giúp hắn người, kỳ thi được thành tích rất ưu tú, và rồi có thể nhận người khác trợ giúp cùng trọng dụng, bởi vậy, sự nghiệp có thể bình bộ thanh vân. Thiên quý ngôi sao tại cung phu thê nhân, phu thê song phương hỗ trọng tin lẫn nhau, tịnh có thể được phối ngẫu được trợ lực, bên ngoài một nửa khác có khí chất, phong độ tốt, bản thân cũng tương đương có tài năng, nhân tế quan hệ tốt tác động hỗ trợ tốt. Quan hệ vợ chồng tốt xấu ngoại trừ nhìn cung phu thê bên ngoài, còn phải xem thái dương cùng thái âm.
Nam mệnh     thái dương vượng cung ( ngọ, tị, thìn, mão, dần ), người này chính phái. Thái dương hãm địa ( thân, tử, hợi, thú, dậu ), người này phạm đào hoa,

Lao lực mệnh.
Nữ nhân mệnh     thái dương vượng cung ( ngọ, tị, thìn, mão, dần ), tiên sinh chính phái, có trợ lực. Thái dương hãm địa ( thân, tử, hợi, thú, dậu ) tiên sinh bất lực lực, nên dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi mình.
Tử vi     phối ngẫu khí tán gẫu mù mịt khoang thuyền 茩 dục 69c kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thiên phủ     phối ngẫu ngay thẳng, vui mừng cầm quyền. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm. Vũ khúc thiên phủ cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu phá đại tài.
Thiên cơ     phối ngẫu thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thái dương     phối ngẫu cá tính ngay thẳng, vô tâm cơ. Nam mệnh: sợ vợ. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thái âm     phối ngẫu cá tính âm nhu. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thiên đồng     phối ngẫu có chút nhỏ đứa bé nhỏ tính tình, ỷ lại lòng tham lớn. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Liêm trinh     phải đôi phối ngẫu ngại phà ο du ngao 69c kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu gây kiện cáo, hoặc phòng phối ngẫu mắc bệnh ung thư. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Tham lang     phối ngẫu thông minh, thích chơi, có nhiều phương diện mới tốt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Vũ khúc     phối ngẫu cá tính kiên cường. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm. Vũ khúc thiên phủ cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu phá đại tài.
Cự môn
Phối ngẫu mọi thứ đều vui mừng tự thân đi làm, giữa phu thê miệng lưỡi nhiều. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thiên tướng     phối ngẫu có chánh nghĩa cảm, lấy giúp người làm niềm vui. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thiên lương     nên cưới ( gả ) lớn tuổi vợ ( phu ). Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Thất sát     phối ngẫu một không hứng mặt liền kéo xuống, trở mặt như lật sách. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Phá quân     phối ngẫu tính cương liệt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.
Văn xương     phối ngẫu thông minh, học nhiều đa năng, có văn nghệ khí tán gẫu Α?
Tả phụ     phối ngẫu làm việc ổn trọng, nhưng sợ hôn nhân nhị độ.
Hữu bật     phối ngẫu có đồng tình tâm, nhưng sợ hôn nhân nhị độ.
Lộc tồn     phối ngẫu tuổi tác nên lớn hơn mười tuổi trở lên.
 
Thứ cấp ngôi sao tọa cung phu thê chi linh động lực

 
Sao lộc tồn
Lộc tồn nhược vô chính diệu làm chỗ dựa, ứng lấy cô tinh đi xem, lộc tồn vĩnh cửu bị dương đà chỗ giáp, đơn thủ hoặc hữu chủ tinh hồi ác sát đụng giờ lành, hôn nhân không lấy đẹp luận. Có khi cũng chủ phối ngẫu chi tổ bên trên di truyền gián đoạn, hoặc con tư sanh, con nuôi, chắc có sùng bái quy y tới đối tượng, bên ngoài tổ hợp linh động lực cơ hồ cùng âm sát giống nhau. Lộc tồn đơn thủ cung phu thê, phối ngẫu có chút quái gở tới cá tính, có chút thì thân thể có ẩn tật. Nhất định phải tình yêu cùng bánh mì ngang nhau trọng yếu, nếu không phối ngẫu chắc là sẽ không thỏa mãn. Lộc tồn chủ tài phú, như tổ hợp tốt đẹp, bởi vì phối ngẫu hiển phú hoặc quý. Nhưng ở gia đình sự nghiệp tài lộc vị cắm rễ trước đó, phu thê có bảy năm tới nghiện, khó tránh khỏi có chút phong bạo. Nhưng tương hỗ nhường nhịn, bão tố chắc chắn sẽ có đi qua một ngày. Lộc tồn đơn thủ đái không kiếp chi tinh, phối ngẫu nên tông giáo nhân sĩ, thậm chí ăn chay tới đối tượng cũng có thể thông gia. Khi ngài có sự nghiệp cơ sở, dương đà ngược lại sẽ bảo hộ cung phu thê, khiến hôn nhân bình phục già bình phục hài hòa. Lộc tồn tại cung phu thê sợ nhất gặp thiên không, địa kiếp hoặc âm sát, thiên hình hoặc giáp cung, chủ vô hôn nhân chắc có không bình thường tới hôn nhân quan hệ. Tài sản hẳn là phu thê tổng cộng có chế góc hy vọng. Lộc tồn đơn thủ, thảng lại gặp tả phụ, hữu bật đơn thủ, bên ngoài tình cảm tất nhiên hay thay đổi, e rằng có nặng nề bất an tới hôn nhân, thảng gặp kình dương chiếm cung tới quá xúc động càng thêm bất an.

Sao thiên mã
Thiên mã nhập cung phu thê, phối ngẫu ứng là người bên ngoài, phối ngẫu vô cùng phong phú sinh mệnh lực, tinh thần dồi dào mà sinh động, sau khi cưới phải tích tài. Sao thiên mã biệt hóa kị không kiếp hình sát tới sức chống cự rất yếu, tiểu tâm biến thành bệnh ngựa. Nam mệnh dã chủ phối ngẫu tới tử cung vấn đề.
Tả phụ ngôi sao, sao hữu bật
Tả phụ ngôi sao là chịu khó ngôi sao, ngôi sao này chất phác, lạc quan, trọng tình nghĩa, thảng chỉ có đơn thủ dễ dàng sinh ra tình cảm biến hóa, hơn phân nửa trước hôn nhân có khó khăn trắc trở hoặc là sau khi cưới có người tham gia châm ngòi không phải là, tạo thành hôn nhân tới gợn sóng. Tả phụ ngôi sao thuộc thổ muốn so hữu bật ổn trọng. Hữu bật đơn thủ cung mệnh nhân hơn phân nửa mình trước hôn nhân lưu lại một đoạn tình cho người khác, sau khi cưới thường sẽ nhớ tới trước đây chi tình người, cho nên mối tình đầu không được có thể nở hoa kết trái. Hữu bật thuộc thủy, đào hoa lăn sóng lớn nhập cung phu thê lúc tỉ tả phụ còn nghiêm trọng hơn, nếu có đào hoa ngôi sao tụ, bên thứ ba tham gia cơ hội càng lớn. Trái, phải ngôi sao đơn thủ lúc biệt sát tinh tới sức chống cự rất yếu, cho nên cùng sát tinh đồng cung không nên. Tả hữu đồng cung lúc âm dương hợp nhất, lại không thể đoạn bên ngoài đào hoa tham gia, trái lại chủ phối ngẫu trung hậu trung thực, có kèm chung thân. Luận tả hữu ngôi sao tại cung phu thê, cũng cần xem kỹ bên ngoài tiên thiên cung mệnh như thế nào, không thể chỉ lấy tả hữu mà định ra luận có người tham gia chắc có ly dị. Nhược mệnh cục không tốt, khó coi lại tả hữu ngôi sao tại cung phu thê, lại có sát tinh vào cuộc, thì e rằng có không bình thường tới hôn nhân xuất hiện ở nhân sinh lữ trình, nhược cung thân lâm tới, vấn đề bèn xuất núi tại chính mình, mà không phải là phối ngẫu. Tả phụ, hữu bật giáp cung phu thê lúc, gia tăng phối ngẫu được động làm tinh thần trung hậu quan niệm đạo đức niệm. Tả hữu cùng ở tại cung phu thê tọa thủ, ngài tướng có thể chọn đến một vị trung thực cần kiệm mà có thể tin đầu giường người dựa kèm cả đời.
Sao văn xương, sao văn khúc
Xương khúc là khoa bảng ngôi sao, mi thanh mục tú, khí chất nho nhã thông minh hơn người, năng ngôn thiện đạo, có văn học cùng nghệ thuật tới tu dưỡng, nhập cung phu thê gia tăng phối ngẫu tới quý khí. Xương khúc tinh đái có hài hước chi tinh tính, cuộc sống vợ chồng phải có chút nhỏ nhạc đệm, lấy tăng cuộc sống vợ chồng chi tình thú. Xương khúc là bên trong đào hoa ngôi sao, đối với giữa vợ chồng sinh hoạt tình dục phương diện tương đối sẽ muốn cầu phong cách cùng tư thái, nhưng thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi cơ hội cũng có tới. Chỉ có điều xương khúc nếu không hóa kị hóa hung, là có lý trí ngôi sao, ứng có có chừng có mực. Xương khúc nhị tinh cùng tham lang, phá quân, cự môn, liêm trinh đồng cung hoặc đối cung, đều có điên đảo chánh sự tới dấu hiệu, tư tưởng cực đoan hoặc bất chánh, tự cho là đúng, cho nên tại cung phu thê gặp là, cần đề phòng phối ngẫu hành vi cùng tư tưởng làm loạn. Văn xương là bên trong đào hoa, từ ánh mắt có thể thấy được bên ngoài mị lực, cho nên dễ có được khác phái tới ưu ái, biệt trước hôn nhân tới luyến ái sinh hoạt cũng sẽ trải qua một đoạn lịch trình, lại giá trị về được. Sao văn khúc lực lượng hơi nhẹ. Văn xương, văn khúc giáp cung phu thê lúc, có thể gia tăng phối ngẫu được văn nghệ cùng từ tảo, cũng gia tăng phối ngẫu tới quý khí cùng ẩn dấu cảm giác.
Thiên khôi, thiên việt ngôi sao
Thiên khôi, thiên việt là ngọc đường quý nhân, thiên ất quý nhân, có gia tăng sự cao quý hy vọng cùng khí chất chi linh động lực. Tọa cung phu thê lúc, phối ngẫu cố nhiên hiển quý, nhưng thái độ thường thường sẽ sử dụng các ngươi có chút chịu không được, một mai cùng phối ngẫu có ý kiến xung đột lúc, cần phải tâm bình khí hòa giải thích, biệt mới có thể tiếp nhận, nếu không sẽ đâm lao phải theo lao bình phục làm bình phục hồi. Thiên khôi, thiên việt tới hôn nhân biến yêu nên trải qua người thứ ba tới giới thiệu, không nên nửa đường tới gặp gỡ nhân duyên. Nếu chỉ thủ cung phu thê vô chính diệu thời điểm, cao ngạo tới khôi việt, ngược lại biến thành xấu ngôi sao, cao không tới, thấp không xong, cả một đời không có nhân duyên. Phối ngẫu tới sinh hoạt tiêu chuẩn yêu cầu tương đối cao, biệt vật chất dục cũng khá mạnh, lại chịu khổ nhọc năng lực khá thấp. Thiên khôi, thiên việt chỉ có giáp cùng đúng tổ hợp thể, không có đồng cung được linh động lực. Thiên khôi thiên việt giáp cung phu thê lúc, chủ phối ngẫu ngôi sao lòng tự trọng rất mạnh, nhưng là có quý khí, còn có bởi vì phối ngẫu tới bóng mát mà hiển tượng tới dấu hiệu.
Hoả tinh, linh tinh
Hoả tinh là một viên thiêu đốt ngôi sao, linh tinh thì là bạo tạc ngôi sao, rơi vào cung mệnh miệng không chừng mực, lục thân vô duyên, dễ dàng phát cáu, bị đắc tội với người nhà. Hỏa linh nhập cung phu thê, dễ dàng phát sinh như tia chớp xung đột, mà lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi lộn. Ngoại trừ phối ngẫu cá tính cương liệt bên ngoài, cũng biết hiển tượng phối ngẫu đan điền hữu lực âm thanh số lượng hùng vĩ. Có khi chủ phối ngẫu đầu tóc quyển khúc, thích bỏng tóc, dễ có răng không tốt hoặc làn da dị ứng tới bệnh. Cải vả lúc, song phương nhất định phải dễ dàng tha thứ, nếu không tướng tạo thành chẳng chịu được thu thập chi cục mặt. Có khi cũng hiển tượng phối ngẫu ốm đau tật nan cập hình khắc.
Kình dương, đà la
Kình dương cùng đà la hai viên sát tinh tùy thời tùy chỗ giáp đở sao lộc tồn. Kình dương lộ rõ tính diệu hóa quá xúc động, đà la chủ ẩn tính, diệu hóa chần chờ cùng trở ngại đặt kéo duyên. Kình dương tại tí ngọ mão dậu cung góc hung, đà la thì hiển ác như dần thân tị hợi cung. Kình dương thủ cung phu thê chủ phối ngẫu trong cuộc đời tất có ngoại thương, hoặc giải phẫu giải phẫu lưu lại vết sẹo. Giữa vợ chồng nếu như có sự tình, thì dễ kích động tranh chấp, nhưng phải rất nhanh đã trôi qua rồi. Kình dương đồ phản nghịch tính, chủ phối ngẫu cùng kỳ tổ thượng góc vô duyên phân. Kình dương nhược cùng trời diêu, hàm trì, đỏ tươi, phá toái tại đồng cung lúc, lại chủ tinh không được, dễ dàng bởi vì cải vả tạo thành bỏ nhà ra đi tới dấu hiệu, thậm chí đánh nhau, đập phá lung tung nhân cũng có. Đà la nhập cung phu thê có trở ngại ngại đặt kéo duyên hôn sự tới dấu hiệu, dễ có miệng lưỡi không phải là, nếu như phu thê cung bất an lúc, thì song phương náo biệt nữu rùng mình, nâng lên một chút có kéo cái mười ngày nửa tháng không nói được. Đà la tại cung phu thê lúc, mối tình đầu chỉ có thể lưu lại hồi ức, nhược kết hôn thì không thể bạch thủ giai lão. Sát phá lang chuyên theo như dương đà tới ngược, cho nên dương đà gặp sát phá lang đồng cung như cung phu thê, nhiều thị phi, cuộc sống hôn nhân khuyết thiếu ngọt ngào cảm giác. Tứ mộ khố tới dương đà, nếu như tứ mộ sinh ra, bên ngoài hung tính phải giảm xuống rất nhiều.
Thiên không, địa kiếp
Thiên không hiển tượng tinh thần, địa kiếp chủ vật chất, biệt tình cảm dễ có bất lợi tới hiện tượng. Sao thiên không tại cung phu thê, chủ đôi phối ngẫu vấn đề hôn nhân quá độ tới quan tâm, cuối cùng biến thành phiền não, hôn nhân sơ kỳ tình cảm không tệ, bình phục lâu tình cảm bình phục nhiều vấn đề. Sao thiên không cùng sát tinh đồng cung phải giảm xuống một chút sát khí chi lực số lượng, nhưng cũng không có thể hoàn toàn triệt tiêu. Thiên không nhược cùng tiệt không ngồi chung cung phu thê lúc, không có hôn nhân được khả năng liền phi thường lớn liễu. Địa kiếp tọa cung phu thê có vẻ tượng phối ngẫu xuất thân gia cảnh không tốt, phối ngẫu dạ dày không được tốt tới khả năng. Địa kiếp tại cung phu thê phối ngẫu có tài đến có tài mất, hoặc giữa phu thê bởi vì tài vụ mà sống không phải là tới dấu hiệu. Thiên không địa kiếp tại cung phu thê, phối ngẫu phải có đặc thù kỹ năng thuật góc tốt, giáp cung phu thê lúc, chủ hôn hôn nhân có phiền não, chia tay thường xuyên phải ngó sen đoạn tơ tằm liên, không chỉ có tinh thần có phiền não cũng chủ có tài vật bên trên chi thất hao tổn.
Hạng 2 ngôi sao tọa cung phu thê chi linh động lực
Hạng 2 ngôi sao nhập cung phu thê lúc, đều lấy nên tinh chi chủ tính gia tăng phu thê bên trên, hung nhân tăng bên ngoài hung tính, cát nhân tăng bên ngoài cát tính, nhưng muốn nhìn chủ tinh mạnh yếu mà định ra, không thể này tiểu tinh làm chủ yếu linh động lực. Trong đó, hung tinh muốn so cát tinh chi linh động lực đáng sợ. Mà lại lấy thiên hình, âm sát là đáng sợ nhất, thiên hình, âm sát tư nhân quả nghiệp lực chi thần, tại cung phu thê đều có khoảng cách thế hệ, có hình khắc, có bóng ma, nếu vì thiên hình, âm sát chỗ giáp lúc, lại càng dễ có không bình thường tới hôn nhân quan hệ. Tiệt không nhập cung phu thê nhân, mình kết hôn ý nguyện rất thấp, nhược vô cát tinh thì càng sẽ sinh ra trở ngại tác dụng. Mẹ goá con côi tại cung phu thê sẽ ảnh hưởng phu thê song phương cảm giác tình, phối ngẫu biểu đạt lời ngon tiếng ngọt năng lực tương đối giảm xuống. Hoa cái, thiên hư, thiên hình, âm sát tại hôn nhân lữ trình trung gặp chướng ngại, phối ngẫu sẽ bắt đầu có tông giáo tới tín ngưỡng. Thiên khốc, thiên hư, nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu đa sầu đa cảm, còn có hiển tượng hôn nhân kiếp sống lý phối ngẫu chắc chắn sẽ có chút sự cố để cho ngài bi thương hoặc phẫn nộ. Khóc nhẹ đơn thủ còn tốt, nhược khóc nhẹ đồng cung hoặc khóc nhẹ giáp phu thê, chủ nhiều sanh ly tử biệt. Hàm trì, thiên diêu, đỏ tươi là đào hoa ngôi sao, chủ phối ngẫu tình cảm nồng hậu dày đặc, thảng người trong cuộc sơ sẩy phối ngẫu được tình cảm lúc, phối ngẫu dễ dàng hồng hạnh xuất tường. Nhưng cung thân tọa cung phu thê lúc lại sẽ hiển tượng mình đào hoa mang cho phối ngẫu được hoang mang.
Tướng tiền ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )    tướng tinh: chủ phối ngẫu vũ quý, lợi nhuận võ chức. Gặp hóa quyền lúc lại gia tăng phối ngẫu kiên cường võ đoán tới cá tính.

( nhị )    phàn yên: lợi cho phối ngẫu được công danh, có gặp dữ hóa lành công năng. Vui mừng gặp hóa khoa gia tăng phối ngẫu tới quý khí.
( tam )    tuổi dịch: tức thiên mã, chủ có phối ngẫu trợ giúp lực, mà lại chủ phối ngẫu là người xứ khác ( người bên ngoài ).
( bốn )    hơi thở thần: chủ phối ngẫu tính tình trầm mặc, góc không sức sống, không thích cùng sát tinh đồng cung. Phối ngẫu trung niên hậu sẽ tương đối khuyết thiếu tinh thần phấn chấn.
( năm )    hoa cái: phối ngẫu có tông giáo tín ngưỡng, lại chịu khó, nhưng cần nhìn chủ tinh phối hợp tới.
( sáu )    kiếp sát: chủ phối ngẫu được tiền tài có hại, cùng công việc bất lợi. Trung niên về sau tương đối dễ quên.
Bảy )    tai sát: chủ phối ngẫu tại tiền tài phương diện phạm tiểu nhân, thậm chí phối ngẫu nhà vận không bình yên.

( tám )    thiên sát: nữ nhân mệnh góc bất lợi cho phối ngẫu, nam mệnh không ảnh hưởng.
( chín )    thủ thuộc lòng: chủ phối ngẫu có người phỉ báng bảng, thường hồi tiểu nhân chỉ chỉ chõ chõ.
( mười tên )    hàm trì: phối ngẫu thích mặt mũi, vui mừng giao tế, nhược cùng đào hoa ngôi sao đồng cung, gia tăng phối ngẫu đào hoa tới khả năng.
( thập nhất ) nguyệt sát: nam mệnh góc bất lợi cho phối ngẫu, nữ nhân mệnh không ảnh hưởng.
( mười hai ) vong thần: chủ phối ngẫu hao tổn bại tiền tài, đồng thời liên quan có quan không phải tới tranh chấp.
Tuổi trước 12 ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )    tuổi xây: chủ một năm cát hung, vui mừng cùng lục cát tinh chắc có chủ trương gắng sức thực hiện ngôi sao đồng cung, nhập cung phu thê cũng không cái gì đặc thù phản ứng hiện tượng.
( nhị )    xúi quẩy: chủ phối ngẫu không hề suông sẻ sự tình lại biệt tâm tình có ảnh hưởng, cảm xúc phản phúc, có khi thì phạm tiểu nhân.
( tam )    tang môn: như sao đái sát suy yếu, chủ phối ngẫu còn nhỏ có hình tang đồ tang, chủ tinh mạnh thì miễn luận.
( bốn )    xâu sách: chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình có trở ngại ngại, kị mỗi ngày hình, âm sát, hóa kị, phòng quan không phải lao tai.
( năm )    quan phù: chủ phối ngẫu khả năng có tố tụng, như gặp hung tinh, sẽ trở thành sự thật.
( sáu )    tiểu hao: chủ phối ngẫu có nhỏ tổn thất, kị thấy bầu trời, địa kiếp, hóa kị.
( bảy )    tuổi phá: chủ phối ngẫu nhân sinh lữ trình sẽ gặp phải một lần tương đối lớn khó khăn, cần cát tinh hiểu hóa tới.
( tám )    long đức: chủ phối ngẫu có gặp dữ hóa lành sự tình, có quý nhân trợ giúp lực.
( chín )    bạch hổ: chủ phối ngẫu không hề cát sự tình, tối kỵ đều nghe theo tang môn, điếu khách, quan phù các loại ngôi sao. Đồng thời hiển tượng phối ngẫu cá tính táo bạo, còn có hình khắc.
( mười tên )    thiên đức: chủ phối ngẫu tổ tiên tích đức, còn có quý nhân tương trợ.
( thập nhất ) điếu khách: có tang điếu hoặc không được như ý sự tình, ngôi sao này tác dụng tương đối nhỏ, không cần tận lực chú trọng cũng.
( mười hai ) bệnh phù: chủ có bệnh tai, sợ gặp khóc, nhẹ, hóa kị dây dưa.
Mười hai trường sinh cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )    trường sinh: là một viên có phần có sinh khí, chủ sinh sôi là tinh diệu, tọa cung phu thê, gia tăng phối ngẫu phát đạt lực lượng, cùng hăng hái cố gắng tới tinh thần.
( nhị )    mộc dục: là đào hoa ngôi sao, vui mừng tọa cung phu thê, chủ khuê phòng hài hòa, nhưng không thích cùng cái khác đào hoa tinh diệu cùng lục sát tinh, sao hóa kị ngồi chung cung phu thê,
Như tình cảm có ảnh hưởng, giả sử mộc dục gặp đào hoa ngôi sao đồng cung, cần phòng phối ngẫu tình cảm sanh phi.
( tam )    quan đái: chủ vui mừng, bởi vì phối ngẫu sự nghiệp thành tựu được niềm vui sự tình.
( bốn )    lâm quan: chủ vui mừng. Tọa cung phu thê chủ phối ngẫu thăng chức, tăng lương các loại việc vui, vui mừng gặp hóa khoa đồng cung.
( năm )    đế vượng: chủ phối ngẫu khí độ thế cùng thân thể cường tráng, cùng hạng a chủ tinh, lục cát tinh tọa cung phu thê lúc, có hiển hiện lực lượng, gia tăng cung phu thê được lực lượng.
( sáu )    suy: chủ phối ngẫu dễ dàng đồi phế, không hề tiến thủ được hiện tượng, nhược gặp hữu lực chủ tinh cùng lục cát tinh thì suy ngôi sao không thể làm họa.
( bảy )    bệnh: chủ tật ách, ngôi sao này cùng "Bệnh phù" khác biệt, bệnh phù mang theo không phải là, "Bệnh" thì thuần túy là thân thể suy yếu.
Chủ phối ngẫu thể nhược, kị bệnh cùng bệnh phù đồng cung, phối ngẫu sẽ có tật bệnh tới khốn.
( tám )    chết: cũng không hiển thị tử vong, chủ không sức sống, chủ phối ngẫu lúc tại tiêu cực đồi phế trung sinh sống, nhược chủ tinh mạnh không thể như này đoạn tới.

( chín )    mộ: chủ phối ngẫu gia nghiệp cùng thành tựu chậm chạp phát đạt.
( mười tên )    tuyệt: tính cô độc, tọa cung phu thê, chủ phối ngẫu cá tính không thích sống chung, sợ gặp sát tinh trùng điệp tới cung vị.
( thập nhất ) thai: cát tinh, có tăng thêm giống, chủ phối ngẫu có tiến thủ chi năng lực cùng thâm tàng bất lậu công phu.
( mười hai ) nuôi: lợi cho bồi dưỡng thai nghén, hy vọng vô tận, chủ phối ngẫu có phát triển tới tiềm lực.
Lộc trước ngôi sao cặp vợ chồng cung chi linh động lực
( một )    bác sĩ: chủ phối ngẫu thông minh hòa hợp hảo văn nghệ, nhược cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt các loại ngôi sao ngồi chung có thể phát huy lực lượng.
( nhị )    lực sĩ: ngôi sao này biệt sao hóa quyền có trợ giúp, nếu như phu thê cung trong hữu chủ tinh hóa quyền, thì tăng bên ngoài huy. Lại hiển tượng phối ngẫu có nhiệt tình.
( tam )    thanh long: chủ có việc thiện, lưu niên gặp tới, chủ nhà có việc mừng hoặc phối ngẫu thăng đẳng tăng lương.
( bốn )    tiểu hao: như tài vật bất lợi, lưu niên gặp tới, chủ phối ngẫu di thất tài vật, hoặc tiền tài bên trên bị tổn thất.
( năm )    tướng quân: chủ có uy phong, nhiều biểu hiện an tâm tình, vui mừng gặp hóa quyền gia tăng phối ngẫu tới trùng kính, nhưng là khiến cho cá tính khá mạnh.
( sáu )    tấu sách: chủ phối ngẫu bởi vì văn tự hoặc viết có đắc ý sự tình, như viết cảo có đăng cơ hội, hoặc bị người tán thưởng.
( bảy )    phi liêm: chủ phối ngẫu có hồi kị hoặc người khác tung tin vịt hiện tượng, biệt hôn nhân có không phải là cùng bất an sự tình phát sinh.
( tám )    hỉ thần: chủ may mắn việc vui, lực lượng góc thiên hỉ ngôi sao nhỏ, lại không đái đào hoa.
( chín )    bệnh phù: chủ tai bệnh, tọa cung phu thê nếu có sát tinh đồng cung, lưu nguyệt, lưu nhật gặp tới góc dễ dàng sinh bệnh.
( mười tên )    đại hao: là phá hao tổn chi tinh, chủ phối ngẫu khó nhận tổ nghiệp, hoặc lúc có vật mất, hoặc góc vô chỉnh lý vật phẩm quen thuộc.
Nhược gặp đào hoa ngôi sao, sao hóa kị, chủ phối ngẫu có nguyên nhân sắc mất tiền hoặc phiền nhiễu được hiện tượng.
( thập nhất ) phục binh: tính chất cùng đà la ngôi sao xấp xỉ, lực lượng không bằng sao đà la mạnh, nhưng phạm tiểu nhân, có có phải hay không khó tránh khỏi.
( mười hai ) quan phù: tọa phu thê cung chủ phối ngẫu có tụng sự tình, quan không phải, không thích cùng thất sát, bạch hổ, tang môn, điếu khách các loại ngôi sao cùng phải. Nhược chủ tinh cát có thể miễn.
 
 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều