Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đẩu số —— dự đoán hình tụng cùng lao ngục tai ương ví dụ thực tế

2 0 15- 0 3-17   Ngọc hư cung bạch huyền


Hình tụng cùng lao ngục tai ương

Chủ yếu nhìn cung mệnh, cung quan lộc, xem thêm phụ tật cung cùng cung điền trạch. Nguồn gốc tại nguyên mệnh bàn hoặc đại hạn bàn, kết quả đang chảy năm bàn. Nguyên nhân gây ra từ chủ Tinh tinh Tình nhìn, hoặc lấy hóa kị quá xúc động hình tụng ngôi sao được cung chức, tinh tình nhìn.

Cung mệnh hoặc cung quan lộc gặp trở xuống tình huống dễ nhất có hình tụng lao ngục tai ương: "Hình tù giáp ấn ", tức thiên tướng cùng kình dương đồng cung; gặp "Hình tù giáp kị ", tức thiên tướng gặp kình dương cùng hóa kị bộ dạng giáp nhị tinh bộ dạng giáp; liêm trinh gia tăng phải tứ sát thiên hình hóa kị, nhất là hãm cùng sát hình kị hỗn tạp lại thêm bạch Hổ Xâu sách các loại, rất hung.


Mệnh thân cung gặp sát hình kị, nhất là gặp dương đà giáp, mà cung điền trạch nhiều hình tụng ngôi sao, lại gặp hóa kị xung động hạn thâm niên, biểu thị người mất đi tự do, đã ở trong lao.

Phụ tật cung gặp hóa kị nhiều thị phi; cung phụ mẫu gặp hóa kị gia tăng hình tụng tinh giả dễ có tụng ngục.

Quan lộc hóa kị nhập phụ tật tuyến lại gặp hình tụng ngôi sao tất có hình tụng, quan lộc hóa cát nhập phụ tật tuyến thì khả giải nạn.

Dễ dàng có hình tụng là tinh diệu có: Thái dương , liêm trinh, cự môn, xương khúc hóa kị, thiên khôi, thiên hình, quan phù, xâu sách, tướng tinh, tang môn, tai sát, phong cáo, bạch hổ; tiếp theo là vũ sát phá lang hỏa linh dương đà. Trở lên chư tinh nhập mệnh, thiên, quan, phụ cung lại tổ hợp không lành lại gặp hóa kị lúc góc nghiệm.
△ dễ dàng có hình tụng được tổ hợp ( mệnh quan cung ): ⑴ thái dương hóa kị gia tăng phải thiên hình bạch hổ;⑵ thái dương lạc hãm gia tăng phải thiên hình ngôi sao;⑶ thái dương hãm địa hóa quyền lại gặp hình tụng ngôi sao;⑷ thái dương tại mão, kình dương tại dậu;⑸ liêm trinh bạch hổ đồng cung;⑹ hình tù giáp ấn ( liêm dương giáp thiên tướng );⑺ liêm trinh hóa kị;⑻ liêm trinh kình dương cùng ở tại cung quan lộc;⑼ liêm trinh hãm địa thủ cung quan lộc;⑽ cự môn phải hỏa linh bạch hổ cùng cự môn lạc hãm hóa kị;⑾ thất sát gia tăng phải kình dương quan phù ( hoặc lưu dương lưu quan phù );⑿ tham lang hãm địa hóa kị gia tăng thiên hình;⒀ cung mệnh phá quân linh tinh ở thân, cung quan lộc gặp bạch hổ, hoặc phá quân trời Ngựa Gia sát kị ở dần thân tị hợi;⒁ thiên đồng gia tăng phải kình dương;⒂ Thái tuế Ép quan phù ( như lưu niên quan phù phi nhập bản mệnh hạn được lúc ). Trở lên hình tụng được nặng nhẹ muốn tham khảo tam phương hội hợp tình huống mà định ra, tỷ như có tử phủ khôi việt lộc tồn thiên không hoặc thiên hỉ cùng một chỗ, liền có thể giải trừ hoặc giảm bớt tình hình tai nạn, chỉ là một hùng sợ bóng sợ gió mà thôi, hình tụng không đến nỗi chân chính cấu thành. Gặp lưu niên hung tinh dẫn động liền dễ có hình tụng cùng lao ngục tai ương.

Nguyên mệnh bàn chỉ là một loại dấu hiệu, liệu sẽ phát sinh muốn nhìn hạn vận, như nguyên bàn mệnh phụ tật điền có kể trên hình tụng ngôi sao, hạn năm lại gặp thì phải cẩn thận, lại nhìn tứ hóa nhập phụ tật tuyến đến đoạn thời cơ, hóa lộc nhập phụ tật tuyến khả giải nạn, hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc hóa kị quá xúc động đái hình tụng ngôi sao được hạn vận cung thì hung; hạn vận phụ tật gặp hóa kị nhiều thị phi hình tụng, phụ tật có hình tụng ngôi sao càng hung.

Lúc cung quan lộc là liêm, cự, xương hóa kị xung đại hạn được phu thê, mà xung cung trở thành lưu niên được cung điền trạch lúc hung nhất; đại hạn cung là liêm, cự, xương hóa kị xung bản mệnh của cung phu thê, lúc xung cung trở thành lưu niên được cung điền trạch lúc cũng hung, gia sát càng nghiệm.

Nguyên cung mệnh hoặc hạn năm cung mệnh gặp thiên hình, phụ tật cung nhiều hình tụng tinh giả, dễ có không phải là hình tụng. Mệnh quan cung gặp lạc hãm được thái âm gia tăng hỏa, linh tọa thủ, hạn năm gặp ất, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung gặp tham lang cùng xương, khúc đồng cung có thể chiếu, lại thêm phải hỏa, linh, gặp kị trùng chi năm có kiện cáo hình tụng. Mệnh quan cung vũ khúc đều nghe theo xương linh đà, đi tân nhâm hạn năm có kiện cáo hình tai hoặc nhảy sông tự sát.

Mệnh quan cung liêm trinh, thiên tướng, kình dương tụ họp, hành vận đến tận đây hoặc bính năm, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung cự môn gia tăng tứ sát, đi đinh hạn năm bị bởi vì miệng lưỡi gây kiện cáo kiện tụng.

Liêm trinh, thiên hình, xương khúc các loại ngôi sao nhập phụ tật, gặp hóa kị thời hạn vận dễ có hình tụng, phụ tật cung nhiều hình tụng ngôi sao càng nghiệm. Cung phụ mẫu gặp liêm trinh, thiên hình, xâu sách, bính hạn năm dịch bạo phát hình ngục.

Cung mệnh tam phương có ngày hình, xâu sách, phụ cung có tai sát, hạn năm cung tật ách gặp thiên hình, xâu sách lúc, phải cẩn thận hình tụng.

Cung mệnh tam phương có bạch hổ, tướng tinh, quan phù, phong cáo, liêm trinh tại phụ hoặc tật, đại hạn nhập bính, tiểu tâm hình tụng.

Cung mệnh tam phương phải liêm, khôi, phong ấn, phụ cung có phỉ liêm, điền trạch có địa kiếp, cự môn, bị phạm trọng hình, lúc đại hạn cung phụ mẫu hóa kị mà năm xưa nhập đại hạn cung tật ách lúc liền bộc phát.

Trên mệnh bàn bất luận cung nào có liêm trinh gia sát, gặp lưu niên bạch hổ đồng độ, bị phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có dương linh, tam phương có liêm giết phá đà củng chiếu, lưu niên nhập mệnh cung, lại gặp lưu niên bạch hổ cùng nhập, bị phạm trọng tội vào tù.

Cung mệnh tam phương phải thiên hình, bạch hổ, tướng tinh, quan phù, cung điền trạch có xâu sách, phong cáo, dễ có hình tụng, lúc tổ phụ hóa kị lúc bản hạn bộc phát, nhược tổ phụ xung hình tụng ngôi sao càng nghiệm. Gặp hình hung tinh tụ chi niên ứng tai, hoặc lưu niên nhập đại tật lúc ứng tai.

Cung mệnh tam phương phải bạch hổ, tai sát, quan phù, cung điền trạch có ngày hình, xâu sách, tật cung có hình tụng ngôi sao, dễ có hình tụng, lúc đại hạn tọa thiên hình, tổ phụ hóa kị lúc bản hạn ứng tai, nhược tổ phụ nhiều hình tụng ngôi sao càng nghiệm. Gặp hình hung tinh tụ chi niên ứng tai.

Hạn vận tiến vào hình tụng tinh tinh lúc bộc phát, quá liễu hình tụng ngôi sao hoặc gặp thiên hỉ, sao lộc tồn lúc hình tán.

Thiên hình, hình tổn thương ngôi sao như bay vào lớn nhỏ hạn, dễ có vết đao, giải phẫu, tổn thương các loại tai hại, nếu như cung điền trạch lại đụng tới âm u ngôi sao ( thái âm, cự môn, địa kiếp, âm sát, phong cáo các loại ), thì hóa thành kiện cáo lao ngục tai ương.

Thiên khôi, đã là lưu manh, lại là cảnh sát hình sự. Phạm tội nhân gặp thiên khôi, tức là bị câu dịch.

Phong cáo, là câu nệ, phong bế chi tinh, như hạn vận cùng hình ác ngôi sao ( thiên hình, thiên khôi ) gặp nhau, thì dễ có lao ngục tai ương phát sinh.

△ thấy thế nào có kiện cáo vô lao ngục tai ương? ① thiên hình thiên khôi gặp thoát ly ngôi sao ( cự môn, thiên không, tiệt không, tuần không ), hoặc hóa giải ngôi sao ( thiên không, giải thần ) các loại;② cung điền trạch vô âm u ngôi sao cùng câu nệ ngôi sao;③ mệnh thân hoặc cung điền trạch thấy bầu trời hoặc xung gặp cự môn ( tức đối cung gặp cự môn ), thì dễ dàng đào thoát.

△ hình tù phóng thích kỳ: hạn vận tiến vào hình tụng ngôi sao lúc bộc phát, hành hạn đụng phải thiên hình, thiên khôi, phong cáo ngôi sao cùng hạn vận cung điền trạch gặp âm u ngôi sao vi nhập ngục kỳ, hành vận quá liễu hình tụng ngôi sao ảnh hưởng kỳ hạn, lớn nhỏ hạn hoặc lưu niên lại gặp thiên hỉ, giải thần, lộc tồn, thiên không, tiệt không, tuần đợi không ngôi sao là hình ngục phóng thích kỳ.
Mệnh thân cung có giận dử ngôi sao, không phải là ngôi sao, tổn thương ngôi sao tăng thêm thuật hình ngục ngôi sao, khả năng là đánh nhau tội phạm giết người; mệnh thân cung có không phải là ngôi sao, tổn thương ngôi sao gia tăng đào hoa ngôi sao, khả năng là lưu manh tổn thương lỗi; mệnh thân cung có giận dử ngôi sao, không phải là ngôi sao, tổn thương ngôi sao mà cung tài bạch có dương đà hình tham phá các loại ngôi sao, khả năng là cướp bóc lỗi; có kể trên hình ngục ngôi sao, lại gặp cung tài bạch có lộc tồn, âm sát, lại cung tài bạch đối cung lại gặp cự môn, thiên không, giải thần các loại ngôi sao ( biểu hiện bởi vì hải quan lơ là sơ suất mà làm cho sấm quan thành công chi ý ), khả năng là trộm cướp hoặc buôn lậu buôn lậu thuốc phiện phạm tội.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều