Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đẩu số dự đoán tài vận, đẩy phán đoán thu nhập phương pháp

2 0 15-11- 0 9   Cỏ cây thanh thanh 33Tử vi đẩu số đàm luận tài vận, đã có thu nhập tiền tài, thì tất nhiên còn có xuất tài hoặc rủi ro. Phía dưới là một chút có quan hệ phá tài suy đoán quy tắc. Cần phải chú ý là, dù cho phù hợp quy tắc, cũng chưa chắc nhất định xuất tài hoặc rủi ro. Bởi vì ... này chỉ là cho thấy xuất tài hoặc phá tài một loại xu thế cùng khả năng, nhân dân ghê gớm nghĩ cách lẩn tránh.

( 1 ) nhược bản mệnh cung được can cung dẫn phát càn phụ tật tuyến ( phụ , Cung cùng cung tật ách ) trung được chủ tinh hóa kị, chủ nhiều này một đời người tại tiền tài phương diện không thành tựu, hoặc chủ này một đời người trung tiền mặt đã tiêu hao tương đối khoái.

( 2 ) nhược bản mệnh cung được can cung dẫn phát cung tử nữ trung được chủ tinh hóa kị, mất xung cung điền trạch, thì bên ngoài một đời người cùng tiền tài thiếu duyên hoặc vô duyên, không nên tòng tự tài chính và kinh tế công việc.

( 3 ) nhược cung mệnh trung ánh sao tình không tốt, khó coi, mà lại cung mệnh được can cung dẫn phát cung tài bạch trung được chủ tinh hóa kị, chủ một thân vận thế không tốt, khó coi, tiền tài khẩn trương.

( 4 ) nhược cung mệnh trung ánh sao tình không tốt, khó coi, lại có xúi quẩy nhân mệnh cung, lại cung mệnh được can cung dẫn phát cung tử nữ trung được chủ tinh hóa kị, chủ kỳ nhân tài vận không may chi cực, xảy ra tài hoặc rủi ro.

( 5 ) nhược cung mệnh trung ánh sao tình không tốt, khó coi, lại tử điền tuyến ( cung tử nữ cùng cung điền trạch ) hữu chủ tinh hóa kị, thì chủ nhiều kỳ nhân tiền tài sẽ chịu tổn hại.

( 6 ) nhược lộc tồn nhân mạng, lại cung thiên di bên trong có hóa kị, chủ một thân nguyên hữu tiền tài sẽ bị lao ra.

( 7 ) nhược lộc tồn nhập mệnh, vũ khúc cùng thiên phủ đồng nhân cung điền trạch ( tất tại tí, ngọ nhị cung ), cung thiên di bên trong có hóa kị, chủ một thân nguyên lai vào tiền tài cũng sẽ bị lao ra.

( 8 ) nhược cự môn hóa kị nhập mệnh, cũng có tham lang cùng vũ khúc hóa kị người cung tử nữ ( can nhâm dẫn phát vũ khúc hóa kị, quý can dẫn phát tham lang hóa kị ), một thân cần nghiêm phòng ngầm mất, lừa đảo, tiểu thâu.

( 9 ) nhược vũ khúc nhân mạng, lộc tồn nhập cung điền trạch, chủ nhiều một thân đống kim lũy ngọc. Nhưng khi xuất hiện loại hiện tượng này hậu, thường thường ngay cả...cũng đi xuống dốc được bắt đầu.

( 1 0 ) nhược thái dương nhập mệnh, cung điền trạch bên trong có hóa kị, chủ nhiều một thân phải đại xuất tài.

( 11 ) nhược bản mệnh cung được can cung dẫn phát cung phúc đức trung được chủ tinh hóa kị, chủ nhiều một thân sẽ tự mình phá tiền của mình tài.

( 12 ) cung tài bạch là tiền mặt, cho nên cung tài bạch không nên có lạc hãm chi chủ ngôi sao, nếu có, thì chủ nhiều một thân tài chính thiếu, quay vòng mất linh. Nhược bản mệnh cung tài bạch có lạc hãm chi chủ ngôi sao, lại cung trong hữu chủ tinh hóa kị, lại có lộc tồn nhập cung tài bạch nhân, chủ nhiều một thân nguyên lai sở tồn tới tài mất hết.

( 13 ) nhược cung mệnh, cung tài bạch, cung điền trạch trung tinh tình đều không tốt, lại cung tài bạch trung hữu chủ tinh hóa kị, chủ một thân tiền mặt đều mất, tất nhiên lỗ vốn.

( 14 ) nhược cung tài bạch bên trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao, thì nhược một thân tòng tự nên lạc hãm chi tinh đối ứng ngành nghề hoặc sự nghiệp bị bị tổn thất, hoặc không được có thể dài lâu. Tỷ như, cự môn lạc hãm lúc phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, nhược người, thì tòng tự thủy ắt loại, ẩm thực loại, nuôi dưỡng loại các thứ nghề bị rủi ro hoặc bị tổn thất, đồng thời làm không lâu dài.

( 15 ) nhược cung tài bạch bên trong có cự môn hoặc tham lang hóa kị ( đinh can dẫn phát cự môn hóa kị, quý can dẫn phát tham lang hóa kị ), một thân cần nghiêm phòng ngầm mất, lừa đảo, tiểu thâu.

( 16 ) nhược bản mệnh cung được can cung dẫn phát cung tài bạch sa sút vùi lấp chủ tinh hóa quyền, chủ một thân tiền mặt thiếu, quản lý có khó khăn.

( 17 ) nhược phá quân nhập cung tài bạch, chủ nhiều một thân phải tổn thất tiền mặt.

( 18 ) nhược địa kiếp người cung tài bạch, chủ nhiều kỳ nhân tiền tài biến đổi bất ngờ, chập trùng không chừng. Nhược lúc này cung phúc đức trung hữu chủ tinh hóa kị, chủ kỳ nhân tiền tài phải liên tiếp bị cướp.

( 19 ) nhược kình dương người cung tài bạch, chủ nhiều cạnh tranh, thậm chí sẽ bởi vì cạnh tranh mà dẫn đến đả kích nặng nề cũng tổn thất.

( 2 0 ) nhược cung mệnh không tốt, khó coi, mà lại cung tài bạch bị hủy ( chú: cái gọi là "Nào đó cung bị hủy ", là chỉ đầy đủ cung trung ánh sao tình không tốt, khó coi, còn có hóa kị nhập đầy đủ cung nhân, tức là hủy ), chủ nhiều kỳ nhân tài phú tổn hao nhiều. Nhưng nếu tuy là cung tài bạch bị hủy, nhưng cung điền trạch trung hữu chủ tinh hóa lộc nhân, thì chủ kỳ nhân tài phú có hại có tiến.

( 21 ) nhược cung tài bạch bị hủy, mà cung điền trạch bên trong có thất sát cùng liêm trinh hóa lộc, bởi vì thất sát chủ khai sáng, chủ kỳ nhân tài phú trước tổn hại sau đó tụ, hoặc là trước nghèo hậu phú, tổn hại hậu tài phú đến.

( 22 ) nhược cung tài bạch bị hủy, mà cung điền trạch có thất sát, còn có: ( bảy lộc ( chú: lúc này chính là cái khác tinh diệu hóa lộc, bởi vì thất sát không thay đổi lộc ), chủ kỳ nhân tài phú chính là tuyệt địa phùng sinh, không dứt không phát, tuyệt hậu tái phát.

( 23 ) nhược cướp, không cả người cả của phúc tuyến ( cung tài bạch cùng cung phúc đức ), chủ một thân tiêu tiền như nước, cùng tiền tài thiếu duyên hoặc vô duyên, dù cho kiếm lại nhiều cũng sẽ biến thành thần tài qua cửa.

( 24 ) nhược địa kiếp người cung tài bạch, kỳ nhân tiền tài phải biến đổi bất ngờ, chập trùng không chừng, mà lại kết quả cuối cùng là lỗ vốn.

( 25 ) nhược tài phúc tuyến ( cung tài bạch cùng cung phúc đức ), huynh hữu tuyến ( cung huynh đệ cùng cung nô bộc ) đều có hóa kị, cung điền trạch lại thụ đối cung ( tức cung tử nữ ) hóa kỵ tinh đến xung, chủ kỳ nhân tài vận rất kém cỏi, đại cần nhiều hơn vay tiền.

( 26 ) nhược cung tài bạch, cung phúc đức bị hủy, cung điền trạch bên trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao, lại hóa kị nhân, một thân nghèo rớt mùng tơi, chính là xin cơm mệnh.

( 27 ) cung huynh đệ là chân chánh tài khố, tiền mặt bảo khố. Bởi vậy không...nhất nên hữu hóa kị, nhược cung trong hữu chủ tinh hóa kị, chủ nhiều một thân tiền mặt chi tiêu quá lớn hoặc rủi ro.

( 28 ) cung huynh đệ là cung điền trạch được tài cung, đại biểu gia đình tiền mặt, gia đình phí tổn. Bởi vậy, nhược cung huynh đệ thụ xung ( tỷ như, cung nô bộc trung hữu chủ tinh hóa kị đến xung ), chủ nhiều kỳ nhân gia đình phí tổn cùng tiền mặt thiếu, thường xuyên phải thu không đủ chi.

( 3 0 ) nhược cung huynh đệ bên trong có phá quân hóa lộc, thì này tài nhưng nhìn không nên có. Tiểu tâm sẽ bị phá mất.

( 31 ) nhược cung huynh đệ bên trong có tham lang hóa kị ( từ quý can dẫn phát ) còn có âm sát đồng cung, một thân cần cẩn thận thì hơn khi cùng tài tiền bị lừa.

( 32 ) nhược đại hạn, lưu niên cung huynh đệ trung hữu chủ tinh hóa kị, chủ nhiều một thân tại trong lúc này có chi tiêu cùng xuất tài, lại ghê gớm căn cứ đại hạn, lưu niên được cung huynh đệ ở vào bản mệnh bàn đích cái nào một cung đến xác định chi tiêu được nguyên nhân. Tỷ như, nhược cung huynh đệ là bản mệnh bàn đích cung tử nữ, chính là dùng cho tử nữ phương diện chi tiêu cùng xuất tài. Cái khác cứ thế mà suy ra tới.

( 33 ) căn cứ cái nào một cung được can cung dẫn phát huynh hữu tuyến ( cung huynh đệ cùng cung nô bộc ) trung được chủ tinh hóa kị, ghê gớm phán đoán là nguyên nhân gì phát sinh phí tổn cùng chi tiêu. Tỷ như, nhược vũ khúc tại cung huynh đệ hóa kị, như vậy can nhâm phải là dẫn đến phí tổn đại, chi tiêu lớn nguyên nhân. Mà can nhâm tại cung mệnh, chủ một thân mình tiêu tiền như nước. Nhược can nhâm gặp thiên lương, thiên hình, thiên thọ các loại tinh diệu, chủ kỳ nhân lão nhân muốn tốn nhiều tiền, tỷ như, xem bệnh muốn tốn nhiều tiền các loại. Này suy ra.

( 34 ) nhược thất sát hoặc thiên phủ người cung điền trạch, chủ nhiều kỳ nhân tiền tài từ không tới có, hoặc từ có đến không, mà lại tài vận được chập trùng khá lớn.

( 35 ) nhược cung điền trạch bên trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao, cung trong nhiều sát diệu, lại hữu chủ tinh hóa kị, chủ một thân tích súc tiền tài sẽ rất gian khổ, dễ dàng rủi ro.

( 36 ) nếu có cung tử nữ trung hữu chủ tinh hóa kị đến xung cung điền trạch, một thân khả năng rất thiếu tiền, thường thường cần vay tiền. Nhược cung tử nữ bên trong có nhiều cái chủ tinh riêng phần mình bị bất đồng thiên can dẫn phát hóa kị, thì thiếu tiền tình huống rất nghiêm trọng.

( 37 ) nhược cung huynh đệ can dẫn phát cung điền trạch trung được chủ tinh hóa kị, lại cung điền trạch trung ánh sao tình không tốt, khó coi, chủ một thân nghèo rớt mùng tơi.

( 38 ) nhược đại hạn can cung dẫn phát bản mệnh cung tử nữ trung được chủ tinh hóa kị, mất xung bản mệnh cung điền trạch, chủ nhiều một thân ở đây đại hạn trong lúc đó tài vận chênh lệch, phải đại xuất tài.

( 39 ) nhược thái dương nhập mệnh, cung điền trạch trung hữu chủ tinh hóa kị, chủ một thân phải đại xuất tài.

( 4 0 ) nhược cung điền trạch bị hủy, chủ kỳ nhân tiền tài phải đại thương, khả năng cần muốn mượn đến vượt qua nan quan.

( 41 ) nhược thiên cơ nhập cung điền trạch, lại thiên cơ lạc hãm lại hóa kị ( từ mậu can dẫn phát ), chủ một thân quay vòng vốn khó khăn.

( 42 ) nhược thiên cơ, lộc tồn nhập cung điền trạch, chủ kỳ nhân tài khố có lưu tài, nhưng bởi vì thiên cơ nhiều bôn tẩu điều động, bởi vậy, tuy là tài người khố có lưu, lại nhiều lần ra bên ngoài xuất.

( 43 ) nhược cung điền trạch bên trong có phá quân hóa lộc, chủ một thân có tài tiến, nhưng bị xuất bị phá, có lộc không thật, tài phú không thật, đa số nhẹ tài.

( 44 ) nhược cự môn hóa kị ( từ đinh can dẫn phát ) người cung điền trạch, hoặc tham lang hóa kị ( từ quý can dẫn phát ) nhập cung phúc đức, chủ nhiều một thân phải bởi vì tham mất tiền, hoặc cần nghiêm phòng ngầm mất, lừa đảo, tiểu thâu.

( 45 ) nhược tử điền tuyến ( cung tử nữ cùng cung điền trạch ) trung vừa có hóa lộc, lại có hóa kị, chủ kỳ nhân tiền tài lại tiến lại xuất, về phần muốn nhìn khi nào tiến hoặc xuất, thì cần muốn nhìn là cái nào đại hạn can cung hoặc tiểu hạn can cung hoặc lưu niên can phân biệt dẫn phát tương ứng chủ tinh hóa lộc cùng hóa kị mới có thể xác định.

( 46 ) cái nào một can dẫn phát tử điền tuyến ( cung tử nữ cùng cung điền trạch ) trung được chủ tinh hóa kị, nói rõ nên làm chỗ ở cung vị hoặc cung trong được chủ tinh phải dẫn đến một thân dùng tiền hoặc rủi ro. Tỷ như, nhược tham lang tại tử nữ cung, quý can sẽ sử dụng tham lang hóa kị. Thì cái này quý cứ duy trì như vậy là được dẫn đến dùng tiền cùng phá tài nguyên nhân chính, lúc này nhược quý can tại cung phụ mẫu, chủ kỳ nhân phụ mẫu cần phải bỏ tiền. Lại như, nhược quý can chỗ tới cung trong có thất sát, thiên phủ, chủ kỳ nhân trong gia đình phải bỏ tiền, tỷ như mua nhà, cất phòng đều phải bỏ tiền.

( 47 ) nhược huynh hữu tuyến ( cung huynh đệ cùng cung nô bộc ) cùng tử điền tuyến ( cung tử nữ cùng cung điền trạch ) đều hữu chủ tinh hóa kị lúc, một thân tại dẫn phát nên chủ tinh hóa kị được vận ngày quy định ở giữa ( từ đại hạn can cung, lưu niên can, lưu nguyệt ngồi chờ dẫn phát ) được phí tổn lớn nhất, thậm chí sẽ dốc hết tất cả, dẫn đến mắc nợ từng đống.

( 48 ) nhược thứ ba đại hạn cung hoặc lớn thứ tư hạn cung trong có tài tinh hóa kị, lại cung điền trạch bị hủy ( tức cung trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao lại hóa kị ), chủ một thân nên đại hạn trong lúc đó chỉ là mặt ngoài phong quang, tài vận mười phần, nội bộ lại trống rỗng.

( 49 ) nhược cung tài bạch trung đã vô chính diệu lại bất lực ngôi sao, lại cung điền trạch cùng cung phúc đức đều hủy ( tức cung trong đều có lạc hãm chi chủ ngôi sao lại hóa kị ), chủ một thân nghèo rớt mùng tơi, chính là xin cơm mệnh.

( 5 0 ) nhược tử điền tuyến ( cung tử nữ cùng cung điền trạch ), huynh hữu tuyến ( cung huynh đệ cùng cung nô bộc ) hữu chủ tinh hóa kị lúc, thì một thân tại dẫn phát hóa kị được vận ngày quy định ở giữa tài vận kém cõi nhất ( từ đại hạn can cung, lưu niên can, lưu nguyệt ngồi chờ dẫn phát ). Nhưng nếu là can nhâm, dẫn phát vũ khúc hóa kị, mà vũ khúc ở vào bản mệnh cung quan lộc ( đại biểu sự nghiệp, công việc ) lúc, thì không được chủ một thân phải rủi ro, chỉ nói là một thân sẽ đem số lớn tiền đầu tư vào công việc của mình trên sự nghiệp mất. Đồng thời thường thường là chỉ đầu tư không tiền lời, hoặc đầu tư hậu nhập không đủ xuất. Hoặc đầu tư hậu phải cơ thể thiếu dinh dưỡng nên suy yếu, ích lợi không thể bổ túc chi tiêu cùng phí tổn.

( 51 ) cung phu thê là cung điền trạch được cung tật ách. Bởi vậy, nhược cung điền trạch bên trong có lạc hãm được chủ tinh, lại cung phu thê trung cũng có lạc hãm được chủ tinh, lại có hóa kị ( đây là cung phu thê bị hủy ), chủ một thân nguyên lai có tiền tài lại nhận tổn thương.

( 52 ) nếu như phu thê cung trong có phá quân hóa lộc ( can năm sinh dẫn phát chủ cả đời, đại hạn can cung dẫn phát chủ nên đại hạn trong lúc đó, lưu niên can dẫn phát chủ nên năm, lưu nguyệt can dẫn phát chủ nên nguyệt các loại ), chủ một thân tại tương ứng thời kì sẽ có đầu tư hành vi. Nhưng đầu tư hậu dễ dàng hao tổn xuất hoặc phá xuất.

( 53 ) nhược cung quan lộc trung hữu chủ tinh hóa kị, mất xung cung phu thê, mà cung phu thê chính là cung điền trạch tới cung tật ách, lại là tài khố được thân thể. Bởi vậy cung quan lộc trung hữu chủ tinh hóa kị nhân, một thân phải tổn hại tài.

( 54 ) nhược cung quan lộc bên trong có phá quân hóa lộc ( can năm sinh dẫn phát chủ cả đời, đại hạn can cung dẫn phát chủ nên đại hạn trong lúc đó, lưu niên can dẫn phát chủ nên năm, lưu nguyệt can dẫn phát chủ nên nguyệt các loại ), chủ một thân tại tương ứng thời kì sẽ có đầu tư hành vi, nhưng đầu tư hậu dễ dàng hao tổn xuất hoặc phá xuất. Nhược cung quan lộc trung hữu chủ tinh lạc hãm, thì kỳ nhân sự nghiệp rất khó ổn định, muốn phòng ngừa hãm người mệt mọi kỳ.

( 55 ) nhược cung tật ách bị hủy ( tức cung trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao lại hóa kị ), chủ kỳ nhân sự nghiệp phải kết thúc, lại bị dẫn đến tài vận gián đoạn, sinh kế gian nan.

( 56 ) nhược nhập bản mệnh cung tật ách trung hữu chủ tinh hóa kị, chủ nhiều một thân nhược mất đòi nợ, sẽ có phiền phức, dễ dàng dẫn đến miệng lưỡi sự tình không phải cùng kiện cáo.

( 57 ) nhược cung thiên di bên trong có tham lang hóa kị, mất xung cung mệnh, thì một thân cần nghiêm phòng ngầm mất, lừa đảo, tiểu thâu.

( 58 ) nhược cung nô bộc trung hữu chủ tinh hóa kị, mất xung bản mệnh cung, chủ nhiều một thân nhược mất đòi nợ, phải không chiếm được. Nếu lại có cung phụ mẫu được can cung dẫn phát đầy đủ cung trung được cái khác chủ tinh hóa quyền, thì đi đòi nợ lúc phải cẩn thận ác mặt tương hướng. Nhược tham lang người cung nô bộc, cự môn nhập cung thiên di, lại cung thiên di hữu chủ tinh hóa kị, thì đối với bằng hữu phải tăng cường đề phòng, phòng ngừa bằng hữu âm mưu cùng âm mưu.

( 59 ) nhược tham lang nhập cung nô bộc, cự môn nhập cung thiên di, nhị tinh một trong lạc hãm, hoặc đều lạc hãm, nhị tinh một trong nhưng lại hóa lộc, hoặc đều hóa lộc, mà lại cung nô bộc can dẫn phát bản mệnh cung tài bạch trung được chủ tinh hóa kị, mất xung bản mệnh cung phúc đức, chủ lúc này có người ngoài hoặc bằng hữu dụng dễ nghe nói thiết lập ván cục lừa gạt một thân tới tài, hao hết nhân chi phúc. Phải cẩn thận mắc lừa bị lừa.

( 6 0 ) nhược cung nô bộc được can cung dẫn phát bản mệnh cung tài bạch trung được chủ tinh hóa kị, chủ nhiều hắn người sẽ đến tổn hại một thân tới tài.

( 61 ) nhược cung phúc đức bên trong có trên không chi tinh ( như trời nhẹ, địa không, tiệt không, tuần đợi không ), chủ một thân khó mà kiếm được tiền.

( 62 ) nhược cung phúc đức bị hủy ( tức cung trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao lại hóa kị ), chủ kỳ nhân tài nguyên bị xảy ra vấn đề, tài vận dễ bị gián đoạn, phải rủi ro. Nếu lại nhiều sát diệu nhân, một thân kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền đều dị thường gian khổ, dễ dàng xuất tài hoặc rủi ro.

( 63 ) nhược cung phúc đức vượng, nhưng cung trong hữu chủ tinh hóa kị, thì biệt tiền tài bất lợi, còn có xuất tài được khả năng.

( 64 ) nhược cung tài bạch bên trong có lộc tồn, nhưng bị cung phúc đức trung hóa kị được chủ tinh đến xung, chủ một thân mặc dù tốt cảnh đang nhìn, lại thường thường cuối cùng sẽ trở thành không.

( 65 ) nhược bản mệnh cung tài bạch trung hữu chủ tinh hóa lộc, nhưng bị cung phúc đức trung hóa kị chi chủ ngôi sao đến xung, chủ một thân xảy ra tài hoặc đại phá tài, lại thường thường số lượng rất lớn.

( 66 ) nhược phá quân nhập cung phúc đức, lại cung trong có cái khác chủ tinh hóa kị ( phá quân không thay đổi kị ), chủ một thân cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, để phòng rủi ro, nhất là phải chú ý tiên tiến hậu phá.

( 67 ) nhược cung phúc đức trung hữu chủ tinh hóa kị, lại cung trong có bạch hổ, tang môn, chủ kỳ nhân tiền tài phải tổn hại. Nếu là tham lang hóa kị người cung phúc đức, một thân phải bởi vì tham mất tiền, hoặc cần phòng tiểu thâu, lừa đảo các loại.

( 68 ) nhược cung phúc đức bên trong có nhiều cái chủ tinh hóa kị ( phân biệt từ can năm sinh, đại hạn can cung, lưu niên can, lưu nguyệt ngồi chờ dẫn phát ), đây là trọng xung tài cung, tại trong lúc này phải tiểu tâm rủi ro.

( 69 ) nhược cung phúc đức trung hữu chủ tinh hóa kị, lại cung huynh đệ trung cũng hữu chủ tinh hóa kị ( từ can năm sinh, đại hạn can cung, lưu niên can, lưu nguyệt ngồi chờ phân biệt dẫn phát ), chủ một thân tại vận hạn trong lúc này xảy ra tài hoặc rủi ro.

( 7 0 ) phàm gặp quý can, thì phá quân hóa lộc, cùng với những cái khác hóa lộc khác biệt. Phàm phá quân hóa lộc tới tài, chủ tiên tiến sau đó phải phá xuất. Cho nên phá quân hóa lộc được tài phú không thật, khó mà lâu dài.

( 71 ) nhược phá quân hóa lộc nhập cung phu thê hoặc cung quan lộc, chủ một thân sẽ đối với sự nghiệp tiến hành đầu tư. Nhưng chủ nhiều đầu tư trở ra tức hao tổn xuất cùng phá xuất, bởi vậy phải cẩn thận loại đầu tư này.

( 72 ) bản mệnh bàn hóa lộc chi tinh không nên tại đại hạn trung gặp lại hóa kị, nếu như xuất hiện loại tình huống này, chủ một thân ở đây đại hạn trong lúc tài vận từ chuyển biến tốt đẹp xấu, hoặc chủ nguyên lai có tài sẽ mất đi, mà lại thường thường phải ra khỏi đại tài.

( 73 ) phàm gặp "Sát phá lang cách" ( tức trúc cái sọt hạn thứ ba ), chủ một thân giỏi thay đổi cùng khai sáng, nhưng không được chủ tài. Một dạng, chỉ là công tài là thủ tài. Đồng thời thường thường là càng công càng không tuân thủ tài. . Nhất là phụ tật tuyến ( cung phụ mẫu cùng cung tật ách ) thụ xung lúc, hoặc điền trạch bị bị hủy ( tức cung trong có lạc hãm chi chủ ngôi sao lại hóa kị ) lúc càng là như vậy.

( 74 ) nhược thất sát hoặc thiên phủ người cung tài bạch, một thân thường thường phải đại phí kỳ tài. Tỷ như, cử gia đại di chuyển, mua phòng ốc, xây nhà.

( 75 ) nếu như phu thê cung trong hữu chủ tinh hóa kị, lại cung tài bạch, cung điền trạch riêng phần mình bị đối với cung trong hóa kị được chủ tinh tương xung lúc, chủ một thân sẽ có dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro các sự kiện phát sinh. Đây cũng chính là nói: cung phu thê, cung tài bạch, cung điền trạch cái này tam cung, cùng dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro có quan hệ. Nhược cái này tam cung không tốt, nhất là bị hao tổn tổn thương, thì sẽ đưa đến số lớn dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro.

( 76 ) nhược kình dương người cung tài bạch, chủ một thân gặp được cạnh tranh. Nếu lại gặp bất lợi cách cục lúc, thì phải bởi vì cạnh tranh mà dẫn đến đả kích, bị tổn thất.

( 77 ) tham lang, cự môn, thái âm, âm sát, thiên không, địa không, thiên hư, tuần không, tiệt không, phục binh, thiên thương v.v. Là âm ám tinh. Trong đó, tham lang, cự môn, thái âm, âm sát là âm ám tinh. Thiên không, địa không, thiên hư, tuần không, tiệt không v.v. Là không ngôi sao, đều là một loại chơi "Tay không đạo" được biểu tượng. Phàm mệnh cung trong có âm u ngôi sao lại rảnh rỗi tinh giả, một thân tại trên sự nghiệp biết chơi tay không đạo. Nếu lại hữu hóa phi hóa kỵ nhập mệnh, chủ nhiều một thân sẽ đi tổn hại nhân chi tài, mà lại là tay không đạo tổn hại người tiền tài. Nhất là gặp lại địa kiếp lúc, một thân phải âm thầm ăn cắp hoặc mạnh mẻ cướp bóc.

( 78 ) tham lang thích âm mưu, cùng thiết lập ván cục lừa tiền, nhất là lúc tham lang hóa kị ( từ quý can dẫn phát ) lúc càng nghiệm. Tham lang, cự môn gia tăng sẽ là tương đối chánh tông âm mưu, lại có âm sát, thì là chính tông nhất được âm mưu. Phàm tham lang, âm sát cùng nhập mệnh cung, một thân thích thiết lập ván cục lừa tiền. Nhất là nếu có tham lang, âm sát đồng cung, lại có quý can dẫn phát tham lang hóa kị, thì nhất thiết phải mắc lừa bị lừa.

( 79 ) phàm tham lang nhập mệnh, hoặc nhập cung thiên di, hoặc nhập cung nô bộc nhân, đây là âm mưu, âm hiểm, gạt người, vật bị mất, cướp bóc nhất Cao Phong Kỳ, đặc biệt muốn cung cấp cảnh giác, tăng gia đề phòng.

( 8 0 ) nhược gặp được tham lang, địa kiếp, thiên hình gia tăng phải, một thân có cầm lưỡi cướp bóc tới khả năng, nếu như gặp lại vũ khúc hóa kị, càng nghiệm.

( 81 ) âm sát là một viên rất không quang minh ánh sao, khuyết thiếu chánh khí, thích nhất âm mưu, rất âm hiểm, thích mưu người tiền tài. Chơi "Tay không đạo" nhân thường thường là âm sát nhập mệnh, hoặc âm sát người cung quan lộc. Rất nhiều giảo hoạt, âm hiểm, gian trá, đi lừa gạt, lừa gạt, quỷ kế chồng chất, hại người ích ta, đạo đức bôi xấu, cướp bóc nhân nhiều có ngôi sao này.

( 82 ) suy đoán tiền tài lúc, phải thêm nhìn cung điền trạch, bởi vì cung điền trạch là tài khố, làm hậu cửa, từ cung điền trạch được tình trạng có thể nhìn ra kỳ nhân tích tài năng lực. Như cung điền trạch bên trong có hóa kị, hoặc bị đối cung hóa kỵ tinh xung, thì kỳ nhân tích tài năng lực giảm bớt đi nhiều, cuối cùng sẽ trở thành không.

( 83 ) suy đoán tiền của phi nghĩa: ngoại trừ "Sát phá lang cách" cùng liêm trinh nhìn thấy là thiên môn hoặc tiền của phi nghĩa bên ngoài, những tinh hệ khác được tổ hợp nhìn thấy là chánh hành, chánh nghiệp, chính tài ( bất luận thành bại ).

( 84 ) đại hạn cung, đại hạn cung điền trạch, lưu niên cung, lưu niên cung điền trạch đồng đều không nên hữu hóa kị chắc có đặc biệt, nếu không chỉ vì nhẹ hao phí, dù cho có tiền của phi nghĩa, vẫn là cũng thành không.

Bài này xuất từ nước bị nhà

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều