Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đấu sổ được học tập

2 0 1 0 - 0 6-23   Trên sông hàn yên
Tử vi đẩu số thuật ngữ giải thích
1, bản cung ( bản phương ): là chỉ chủ sự cung vị. Trong mệnh bàn được mười hai cung đều có chỗ chủ. Như luận nhất sinh mệnh vận, cung mệnh vì bản cung, luận sự nghiệp cát hung, cung quan lộc vì bản cung, luận đại hạn cung, đại hạn cung vì bản cung, ... Cứ thế mà suy ra.
2, đối cung: bản cung đối diện cung vị xưng đối cung, tức từ bản cung như ý hoặc nghịch sổ đến thứ bảy cung.
3, lân cung: bản cung được trước, hậu nhị cung, xưng là lân cung. Biệt một ít song tinh đến phụ hoặc giáp, lân cung là rất trọng yếu.
4, tứ phương: thủ bản phương, đối phương, hợp phương cùng lân phương.
5, tam phương tứ chính: tam phương thủ cùng bản cung địa chi có tam hợp quan hệ cung vị, tức từ bản cung như ý hoặc nghịch sổ đến thứ năm cung. Tăng thêm đối cung, liền tạo thành tứ chính. Luận mỗi bên cung được cát hung, chủ yếu nhìn một, năm, bảy, cửu cung tinh tình được cát hung cùng tổ hợp quan hệ tới.
Tử vi đẩu số tam hợp phái quan trọng nhất là tam phương tứ chính, đối cung, khẩn yếu nhất là đối cung.
6, bắc đẩu chủ tinh: thủ tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân thất tinh. Bắc đẩu trợ giúp ngôi sao: thủ dương đà, tả hữu.
7, nam đẩu chủ tinh: chỉ thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát lục tinh.
Nam đẩu trợ giúp ngôi sao: thủ hỏa linh, khôi việt.
8, giữa bầu trời chủ tinh: thủ tử vi, thái dương, thái âm.
9, chính diệu: thủ sao tử vi tăng thêm thái dương, thái âm, văn xương, nam đẩu lục tinh, bắc đẩu thất tinh cùng với phụ tá ngôi sao tả phụ, hữu bật, tổng cộng mười chín ngôi sao.
1 0, thiên diệu: thủ dương, đà, hỏa, linh, khôi, việt cộng lục tinh là thiên diệu.
11, tạp diệu: ngoại trừ chính thiên diệu bên ngoài, cái khác tinh thần đều là tạp diệu.
12, hóa diệu: thủ hóa lộc, hóa quyền, đại khoa, hóa kị bốn diệu.
13, song tinh: thủ tử phủ, phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, không kiếp, hỏa linh, dương đà, khôi việt các loại tổng cộng có 35 tổ.
14, tam cát tinh: thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa.
15, sao tứ hóa: đồng hóa diệu.
16, tứ sát ngôi sao: thủ dương, đà, hỏa, linh.
17, lục cát tinh: chỉ thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc.
18, lục sát tinh: thủ tứ sát ngôi sao gia tăng lên thiên không, địa kiếp.
19, thất sát ngôi sao: thủ lục sát tinh tăng thêm hóa kị.
2 0, triền thật: thủ tinh thần trải qua hành chi địa đều nói triền thật, tên gọi tắt triền.
21, thiên la, địa võng: trong mệnh bàn được thìn cung là trời la, tuất cung vi địa lưới. Cũng hợp xưng khôi cương, thìn là trời cương, tuất là sông khôi.
22, lôi môn: trong mệnh bàn được mão cung.
23, thiên môn: trong mệnh bàn được hợi cung.
24, địa môn: trong mệnh bàn được tị cung.
25, nhân môn: trong mệnh bàn được dần cung.
26, quỷ môn: trong mệnh bàn được thân cung.
27, trúc la tam hạn: đại, tiểu hạn hoặc lưu niên được tam hợp cung vị, nhược gặp giết, phá, sắc tam hung ngôi sao, thì chuyến này vận trung, hoàn cảnh cùng vận mạng chập trùng sẽ rất lớn, là cải biến vận mạng trọng yếu chuyển biến trước mắt, nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận. Ở miếu vượng lại sẽ hợp cát tinh, thì đứng trước khai sáng kỳ ngộ, lạc hãm gia sát ngôi sao hoặc hóa kị xung phá, thì gặp muôn vàn khó khăn đương đầu, bước đi liên tục khó khăn được trúc la tam hạn vận trình.
28, gặp, gặp, gặp, tọa, phải, gia tăng: phần lớn thủ ngôi sao cùng ngôi sao đồng cung mà nói, phải cũng có thể thủ ngôi sao tại tam phương vị trí.
29, thủ dữ đồng: mỗi bên cung gặp đơn tinh đều nói thủ, gặp nhiều sao đều nói cùng.
3 0, giai cùng cũng: cát tinh đồng cung đều nói giai, hung tinh đồng cung đều nói cũng.
31, xung cùng chiếu: hung tinh đang đối với cung mà nói xung, cát tinh đang đối với cung mà nói chiếu.
32, miếu vượng: tinh thần sáng nhất, cát tinh có thể hoàn toàn phát huy ưu điểm, hung tinh không được hung.
33, bình thản: tinh thần độ sáng bình thường, cát tinh cát, hung tinh hung.
34, lạc hãm: tinh thần ảm đạm, cát tinh không lành, hung tinh hung nhất.
35, đại vận: lại xưng đại hạn, chủ 1 0 năm vận thế.
36, tiểu hạn: chủ một năm vận thế.
37, lưu niên: lại xưng thái tuế, chủ cùng năm vận thế. Đẩu quân: chủ tháng đó vận thế.
38, thiên bàn, địa bàn, người bàn: thiên bàn thủ bản mệnh bàn, địa bàn thủ đại vận bàn, người bàn thủ lưu niên bàn cùng tiểu hạn bàn.
39, lục dương cung: thủ mệnh quan, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung quan lộc, cung phúc đức.
4 0, lục âm cung: thủ cung huynh đệ, cung tử nữ, cung tật ách, cung nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu.
41, lục thân cung: thủ cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu.
42, tứ bại chi địa: thủ tí ngọ mão dậu, cũng là đào hoa chi địa.
43, tứ mã chi địa: thủ dần thân tị hợi, cũng là tứ sinh chi địa.
44, tứ mộ chi địa: thủ thìn tuất sửu vị, cũng là tứ khố chi địa.
45, hiệp cùng uy hiếp: cát tinh lâm tam hợp cung gặp gỡ chiếu là hiệp, hung tinh lâm tam hợp cung hội chiếu là uy hiếp.
46, phụ cùng giáp: song cát tinh phân lâm song lân cung làm phụ, song hung ngôi sao phân lâm song lân cung là giáp.
47, tọa cùng ngồi: cát tinh nhập bản in lại cung là tọa, hung tinh nhập bản in lại cung là ngồi.
48, hướng cùng xung: cát tinh ở đối cung là hướng, hung tinh lâm đối cung là xung.
49, củng: cát tinh như tam phương tứ chính đều nghe theo là củng.
Mười hai cung điểm chính
Một, cung mệnh:
Có thể nhìn ra một người cá tính, tướng mạo, cả đời xử lý nghề nghiệp tình trạng. Cùng với những cái khác thập nhất cung quan hệ tới cực kỳ mật thiết.
Nhị, cung huynh đệ:
Nhìn huynh đệ tỷ muội quan hệ tới cùng đối tác được tình trạng, nhìn trong bằng hữu cùng chúng ta nhất tri kỷ được bạn tri kỉ tình trạng, nhìn tính cách của mẹ, lại phối hợp tứ hóa liền có thể đoạn mẫu thân cá tính cùng tướng mạo cùng xử nữ đời làm người.
Tam, cung phu thê:
Nhìn phối ngẫu được tướng mạo gần người hình cùng xử lý công việc hoặc tình cảm như thế nào, là không lãng mạn có tư tưởng, cuộc sống hôn nhân phải chăng mỹ mãn hoặc ly dị, lại phối hợp cung huynh đệ đến xem hôn nhân tốt không, bởi vì huynh đệ là tình cảm cầu nối.
Bốn, cung tử nữ:
Nhìn tử nữ bổng nuôi tình hình cùng sinh hoạt tình dục được năng lực ( nữ nhân mệnh thì từ cung điền trạch nhìn sinh hoạt tình dục ), nhìn tài hoa cùng trí tuệ mới có thể ( như bản nhân tòng tự nghệ thuật, gia công các loại công việc, càng phải nhìn cung tử nữ ), tại hoạt bàn lúc, nhưng nhìn hợp hỏa sinh ý.
Năm, cung tài bạch:
Nhìn tài chi vận dụng, phải chăng giàu có, còn phải xem điền trạch cùng phúc đức, như cung phúc đức không tốt mà cung tài bạch tốt, kiếm tiền rất vất vả. Như cung tài bạch hóa lộc mà cung phúc đức hóa kị thì tài vô nơi phát ra, kiếm tiền tất dị thường vất vả. Như cung phúc đức tốt mà cung tài bạch phá, kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng tiền kiếm được lưu không được. Mặt khác, một người quần áo phải chăng giảng cứu, cũng nhìn cung tài bạch. Như cung tài bạch hóa khoa mặc rất giảng cứu, rất chú trọng bề ngoài, nhưng chú trọng bề ngoài, không nhất định rất có tiền, tất yếu lại tra cung điền trạch, muốn cung điền trạch cùng cung phúc đức tốt mới có tiền.
Sáu, cung tật ách:
Nhìn người một thân yếu nhất khí quan, khả năng phát sinh bệnh gì đau nhức. Đồng thời còn muốn nhìn cung phúc đức. Tật trong ngón tay tổn thương, nạn thủ ngoại lai tổn thương hoặc bị hư. Như cung tật ách phá, cung điền trạch cũng phá, hoặc là cung tật ách phá đến cung sự nghiệp, thì làm sự nghiệp bị người rửa qua, có từ tứ hóa truy tung nhìn ra. Cung tật ách hóa đến cung nô bộc có thể nhìn ra thụ bằng hữu liên lụy mà rủi ro, hoặc hóa đến cung tử nữ, thì là bị bất hiếu tử chỗ chi tiêu, hoặc hóa đến cung phu thê thì phối ngẫu chi tiêu.
Bảy, cung thiên di:
Nhìn ra bên ngoài nhà hoàn cảnh. Nhược ra ngoài nhất định phải xem trước cung thiên di, lại nhìn tài bạch cùng cung sự nghiệp. Tốt nhất cung thiên di có quý nhân ngôi sao, xuất ngoại có quý nhân trợ giúp. Ngoài ra còn phải xem cung nô bộc, nhược cung nô bộc không tốt, thì xuất ngoại chỗ giao được bằng hữu bất lực ích.
Tám, cung nô bộc:
Nhìn thuộc hạ phải chăng đắc lực, cũng có thể nhìn người tai. Có khi mỗi cái cung đô tốt, chỉ cung nô bộc không tốt, khó coi, mỗi đi đến cung nô bộc thời hạn, liền bị người lừa gạt tiền, hoặc bị thuộc hạ thâm hụt. Như trời cơ hoá kị tại cung nô bộc chi niên hạn sẽ xuất hiện bị bằng hữu bán đứng sự việc.
Chín, cung quan lộc:
Nhìn địa vị xã hội cùng xử lý được ngành nghề. Học sinh nhìn việc học, cầu học giai đoạn nhược cung sự nghiệp có xương khúc khôi việt không được gặp phá, thì tương đối có thể phát huy. Người trưởng thành quan lộc nhược hóa kị, thì phải thường xuyên càng đổi việc. Tham chánh nhân cung quan lộc hóa lộc, hóa quyền, đều là đại quyền trong tay hiện ra.
Mười tên, cung điền trạch:
Khi còn nhỏ nhưng nhìn bên ngoài tình trạng gia đình, người nhà phải chăng an bình, phụ mẫu có hay không có cải vả tới khuynh hướng, cuộc sống giàu có hay không, đều do cung điền trạch nhìn ra. Cũng có thể nhìn ở nhà hoàn cảnh biến hóa cùng trong nhà bố trí tình hình, cũng có thể nhìn hàng xóm cùng di chuyển, nhược bản mệnh cung động, cung điền trạch cũng động, lại có thiên di dọn nhà được khả năng, hoặc nhìn có hay không cấu đưa bất động sản. Nhược cung điền trạch hóa khoa dễ có cấu địa ốc sự tình. Cung điền trạch lại là giấu tài chi khố, có hay không có tài cần nhìn điền trạch phải chăng có thể chứa, nếu không cung tài bạch, cung phúc đức cho dù tốt, chỗ tiền kiếm được cũng khó lưu lại. Nữ nhân nhìn đào hoa cũng nhìn cung điền trạch, nhược điền trạch ánh sao thuộc động tinh hoặc đào hoa ngôi sao, lại cung phúc đức cũng không tốt, người này tình cảm tất nhiên tương đối loạn. Tức cung phúc đức có đào hoa tinh hóa kị xung phá nhân, người này tình cảm lãng mạn, giao hữu tùy tiện. Cung điền trạch được ứng dụng rất rộng, cần cẩn thận lĩnh ngộ.
Thập nhất, cung phúc đức:
Nhìn một đời người được hưởng thụ, có lộc ăn, sinh hoạt phải chăng vui sướng. Cung phúc đức hữu hóa kị, thì cả đời tinh thần không vui, nhất là lại gặp nhật nguyệt hóa kị, thì cả đời tính tình không ổn định. Cung phúc đức gặp thiên đồng, thiên lương nhân tương đối lười, nhược bản mệnh là thiên phủ, trời so sánh chắc ngôi sao, người này rất lười, thầm nghĩ hưởng thụ. Cung phúc đức là động ngôi sao như trời, nguyệt, kị, cướp, thiên hình... Các loại thì thuộc tinh thần tra tấn, chắc có nằm viện tình hình, thiên hình cũng chủ ở bệnh viện bị chém. Cung phúc đức cũng có thể nhìn tuổi thọ của con người dài ngắn, tuổi già lúc nhược cung tật ách xấu hoặc cung phúc đức có phá, thì có thể sẽ chết. Nhược phúc đức tọa cơ, lương, tham... Các loại góc trường thọ tinh diệu, bản nhân tuổi thọ cũng so với trường. Cung phúc đức cũng có thể nhìn người cá tính là bi thương quan ức là lạc quan, hoặc tinh thần vui sướng không.
Mười hai, cung phụ mẫu:
Nhìn phụ mẫu cùng ta duyên phận hoặc tình cảm cùng cha mẹ xã hội bối cảnh. Vào nghề lúc, phụ mẫu cũng có thể coi trọng tư hoặc lão bản. Cũng đại biểu trưởng bối, tứ hóa truy tung lúc, nhược hóa đến cung phụ mẫu, khả năng ngay cả...cũng ứng nghiệm đến trưởng bối, cấp trên, phụ mẫu. Hóa đến cung huynh đệ, người này cùng ngã cùng thế hệ. Hóa đến cung phu thê, người này là khác phái hoặc phối ngẫu. Hóa đến cung tử nữ, người này niên kỷ so với chúng ta nhỏ hoặc mình tử nữ. Cho nên cung phụ mẫu không chỉ đại biểu phụ mẫu mà thôi, cũng có thể nhìn sư phụ. Khi còn nhỏ nhưng nhìn phụ mẫu sự nghiệp suông sẻ, kiếm tiền phải chăng, cái khác hạn bên trong nhìn phụ mẫu cũng giống vậy, từ phụ mẫu cùng tứ hóa cùng tam phương tứ chính đến quan sát cha mẹ tình trạng.
Mười ba, cung thân:
Phối hợp cung mệnh có thể nhìn ra một người hình thể cùng biểu hiện bên ngoài. Mà cung thân nhưng nhìn một người khí chất, nếu như có phủ, cùng, lương miếu nhập mệnh, mà cung thân có tốt ngôi sao lời nói, hắn chẳng những vóc người đẹp, hơn nữa xem ra tương đương có khí chất. Lại phối hợp cung phụ mẫu cũng có phủ tướng đồng lương hoặc thiên diêu, long trì, phượng các loại hình, có thể phán định này vóc người coi như không tệ. Cho nên xem tướng miện cần mệnh thân phụ mẫu tam cung hợp tham gia.
Cung thân biểu hiện một đời người nghỉ lại chi địa, nếu có giết, phá, dương đà, hỏa linh các loại sát tinh xung phá, thường thường sẽ có tàn tật, mặt mày hốc hác các loại. Cung thân phối hợp điền trạch, cũng có thể nhìn ra các ngươi lúc sinh ra đời, hoặc ở hoàn cảnh. Cung thân rơi người cung phu thê: đối với tình cảm cát hung họa phúc cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Nhập cung tài bạch: cả đời cực coi trọng tiền tài cùng tài bạch thu vào tình trạng. Nhập cung thiên di: cả đời tương đối rung chuyển không yên, vui mừng xuất ngoại du đãng. Nhập cung sự nghiệp: tương đối coi trọng danh lợi cùng sự nghiệp phát triển. Nhập cung phúc đức: tốt hơn hưởng thụ, có tiền xài được trên người mình, thoả mãn với ngu nhạc.
Ngã hãy nói một chút liên quan tới mười hai cung... Đẩu số bàn cộng mười hai cung, nghịch kim đồng hồ bố trí mệnh, huynh, phu, tử, tài, tật, thiên, bạn bè, quan, điền, phúc, phụ, nguyên bàn tới quá cực điểm định vào cung mệnh, nhưng nhìn nhân chi tiên thiên vận mệnh, mà mười hai cung đều có thể lập thái cực, nhìn phụ thân chi tình huống... Có thể lập nguyên bàn cung phụ mẫu là quá cực điểm, lúc này lấy nguyên bàn cung phụ mẫu vì phụ thân cung mệnh, sau đó nghịch bố trí mười hai cung... Cho nên nguyên bàn tới cung huynh đệ, tức thành vì thế lúc phụ thân tới cung phu thê, cho nên nguyên bàn cung huynh đệ vừa có thể nhìn mẫu thân chi tình huống... Cho nên nhìn mẫu thân chi tình huống... Có thể lập nguyên bàn cung huynh đệ là quá cực điểm... Sau đó nghịch bố trí mười hai cung...
Nơi đây lại nâng như nhau... Nhìn qua tay một người làm địa phương tình huống, cái này cùng công việc có quan hệ, chúng ta ghê gớm lập nguyên bàn tới cung quan lộc là quá cực điểm... Nghịch bố trí mười hai cung... Nguyên bàn tới tới nạn là công việc tới điền trạch, tức công việc chi địa phương, lại lập tật ách là quá cực điểm... Liền có thể tri kỳ tình huống, có lại nhìn thứ ba phương, tật ách, có thẩm tra bên ngoài cát hung ( nơi đây liên quan đến tứ hóa hiện tại không nói )...
Cho nên đẩu số bàn là sống, cung vị ghê gớm thiên biến vạn hóa, từ đó có thể biết nhân chi các mặt... Nhưng phải chú ý tinh tình tại cung vị hàm nghĩa khác biệt là đại biểu ý nghĩa cũng khác biệt... Cho nên tinh tình lý giải rất trọng yếu...
Mười hai cung chuyển động biến hóa cũng thích hợp với đại hạn lưu niên các loại...

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều