Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đẩu số mười hai cung chức cơ bản hiểu nghĩa

2 0 12-11-22   Chu xuân mạnh. . .
 

Cung mệnh

Đại biểu hết thảy tất cả

Đại biểu cá tính của ta diện mạo tài hoa xu hướng tính dục

Tướng mạo cung là cá tính cho phép hoặc khí chất

Biểu thị hậu thiên cách cục chi cao thấp

Đại biểu vận thế được chập trùng vinh khô

Cung huynh đệ

Đại diện huynh đệ tỷ muội cá tính củi tài hoa cách cục chi cao thấp

Đại diện huynh đệ tỷ muội cùng ta duyên phận dày gầy cùng đối đãi quan hệ tới

Biểu huynh đệ tỷ muội cát hung

Đại biểu tư nhân cơ cấu

Biểu huynh đệ tỷ muội bộ dạng hộ nâng đở trợ giúp

Nghĩa rộng hiểu nhưng nhìn bằng hữu đắc lợi hay không cùng đối đãi quan hệ tới

Bản huynh vì huynh đệ lão đại mà đến đây nghịch hành sắp xếp bản thân nhảy qua có xuất sinh tức tính

Bản cha làm tỷ muội lão đại mà đến đây thuận hành sắp xếp

Cung phu thê

Biểu thị phối ngẫu cá tính tài hoa gia thế cách cục rốt cuộc

Biểu thị ngã tiên thiên được nhân duyên độ dày

Biểu thị ngã hôn nhân sớm hoặc muộn cùng hôn nhân quan

Nhìn sau hôn nhân tình cảm vợ chồng đối đãi quan hệ tới như thế nào hợp tham gia cung tài bạch

Cung tử nữ

Biểu hiện tử nữ được cá tính tài hoa cách cục rốt cuộc

Biểu hiện ta cùng với tử nữ duyên phận độ dày cục cùng tử nữ cát hung

Có không con cái

Đào hoa cung nhìn số đào hoa có hay không

Hợp bạn bè vị trí

Ngoài ý muốn cung cùng cung tật ách giao dịch lúc

Dịch mã cung mệnh thiên tử điền

Cung tài bạch

Biểu hiện ngã năng lực kiếm tiền rốt cuộc cùng cơ hội kiếm tiền tốt xấu

Biểu hiện tài được chân tướng tiền từ nơi đó đến tiền từ nơi đó mất ngậm vào mất

Biểu hiện ngã quản lý tài sản năng lực

Biểu hiện sau hôn nhân phu thê đối đãi quan hệ tới tức lấy cung phu thê lập thái cực lúc cung mệnh cung tài bạch làm phu thê cung của cung phu thê

Cung tật ách

Biểu hiện ngã thân thể khỏe mạnh tình hình, thể chất mạnh yếu.

Biểu hiện sinh bệnh, tai ách cung vị.

Biểu hiện tính tình cung.

Biểu hiện việc học thành tích, công ty kinh doanh công trạng.

Cung thiên di

Biểu xuất bên ngoài kỳ ngộ cát hung, được mất, hậu thiên tạo hóa, kỳ ngộ cung.

An toàn giao thông hay không.

Biểu hiện già vận tốt xấu, vận thế, phúc đức được quan bổng lộc và chức quyền.

Cung nô bộc

Biểu hiện giao hữu được duyên phận độ dày cùng bạn đối đãi quan hệ tới.

Biểu hiện bằng hữu là trợ lực hoặc lực cản, là lương bạn bè hoặc bạn trời thần.

Biểu hiện mỗi người một vẻ tới cung vị.

Biểu hiện tư nhân, tư nhân, cơ cấu hoặc trường học.

Biểu hiện tuyệt tình cung, nhìn thọ nguyên cùng cung tật ách hợp tham gia.

Cung quan lộc

Biểu hiện vận thế được cung vị, vận thế chập trùng vinh khô, tên cổ cơ vận cung.

Biểu hiện việc học đọc sách chi tình hình, đánh giá thành tích tốt hay xấu.

Biểu hiện sự nghiệp công việc kinh doanh chi tình hình cùng hoàn cảnh làm việc đích tốt xấu. Bao quát thăng thiên, giáng âm, chuyển nghề, thất nghiệp các loại.

Nhìn tuyển vận, cùng vận làm quan được cát hung. Xem thêm cung phụ mẫu.

Cung điền trạch

Coi chừng trạch hoàn cảnh tốt xấu cùng người nhà đối đãi quan hệ tới.

Nhìn bất động sản nhiều ít cùng phải chăng từ đưa bất động sản.

Nhìn có hay không có tổ nghiệp cung.

Tài khố vị trí.

Cung phúc đức

Biểu hiện phúc khí, đạo đức cung vị, phẩm tính, tánh tình.

Biểu hiện hưởng phúc, xã giao cung vị.

Nhìn nhân sinh quan cung vị.

Biểu hiện phúc tuệ, bố thí cung, bình phục bố thí, bình phục có phúc, tài, lương, lộc, rõ ràng mất ngầm đến.

Nhân quả vị trí:

1. Bên trên nhận tổ đức, tổ nghiệp, ông nội đã mất.

2. Mình kiếp trước nhân quả.

3. Hạ ấm con cháu.

a. Nhân quả nghiệp cùng cách đại tương ứng lớn nhất là tổ tôn.

b. Tiêu cực, phạm sát, tự sát các loại, đều có thể từ cung phúc đức cát hung tượng nhìn ra. Cho nên phải tri tiếc là phúc, tích đức, có tái tạo bát tự, cố xưng tạo hóa cung.

Ông bà được cung vị.

Cung phụ mẫu

Biểu hiện cha mẹ đồng mệnh giải thích.

Biểu hiện cùng cha duyên phận, cùng phụ mẫu tới bóng mát.

Biểu hiện văn thư, khế ước cung.

Biểu hiện bề trên, sư trưởng, trưởng bối, công quyền lực chi cơ cấu.

Biểu hiện khảo vận, công danh cung, hợp tham gia cung quan lộc.

Dụng cụ canh lề não, IQ được rốt cuộc.

Phụ tật tuyến → công gia cơ cấu.

Huynh nô tuyến → tư nhân cơ cấu.

Danh từ giải thích:

┌────┬────────────────┬────────────┐
│ lục dương cung │  mệnh, phu, tài, thiên, quan, phúc    │ có tứ hóa năm sinh khuynh hướng chủ quý │
├────┼────────────────┼────────────┤
│ lục âm cung │  huynh, tử, tật, nô, điền, phụ   │ có tứ hóa năm sinh khuynh hướng chủ phú │
├────┼────────────────┼────────────┤
│ sáu nội cung │ mệnh, tài, quan, tật, điền, phúc     │  hóa kị nhập sáu nội cung chủ có │
├────┼────────────────┼────────────┤
│ sáu ngoại cung │  huynh, phu, tử, thiên, nô, phụ   │  hóa kị nhập sáu ngoại cung chủ mất │
├────┼────────────────┼────────────┤
│ lục thân cung │  mệnh, huynh, phu, tử, nô, phụ   │                                    │
├────┼────────────────┼────────────┤
│ sáu sự tình cung │  tài, tật, thiên, quan, điền, phúc   │                                    │
└────┴────────────────┴────────────┘

Mười hai cung biểu hiện thời gian quan niệm:

Đại hạn: biểu thị mười năm này chi hành vận khởi nằm, lấy "├ ┤ "Ký hiệu biểu thị.

Tiểu hạn: biểu thị tức giận lưu chuyển, tiểu hạn lấy năm sinh chi nơi cư trú cung vị tới cung chi làm một tuổi lên thuận hành, tỷ như năm tuất sinh ra, từ tuất cung bắt đầu một tuổi.

Lưu niên: lấy cùng năm năm chi nơi cư trú cung vị tới cung chi là lưu niên cung mệnh.

Lưu nguyệt: lấy bản mệnh bàn tới dần cung tới cung chức rơi lưu niên mệnh bàn tới cung vị một tháng bắt đầu tính.

Tỷ như:

Bản mệnh bàn dần cung làm phu thê cung, thì lưu niên cung phu thê là cùng năm lưu niên tháng giêng.

Mười hai cung vị trí quan hệ tới:

Tam hợp phương: lấy mệnh cung lập thái cực, thì mệnh, tài, quan là tam hợp phương.

Tứ chính vị trí: lấy mệnh cung lập thái cực, thì mệnh, thiên, tử, điền là tứ chính vị trí.

Sao tứ hóa:

Đẩu diệu tinh thần thụ thập thiên can ảnh hưởng, mà phát sinh Tinh Thần Biến chất, cái này thủ tính chất sao, đại biểu thùy tượng, cũng không có nghĩa là cát hung, nhưng thùy tượng khẽ động

, tức phát sinh lành dữ lực lượng.

Tứ hóa: là tử vi đẩu số toi mạng dụng thần vị trí, tứ hóa là tượng, mà thay đổi khí là vô danh nhân duyên, thập thiên can là vô danh nhân duyên,

Nhược can cung có cung chức, thì tứ hóa là "Nổi danh nhân duyên "Cho nên 12 cái nhân duyên, là 12 cái cung vị.

Mười hai cung tứ hóa ứng nó là cung chức đến luận bên ngoài chất hóa chi tinh chỗ biểu hiện ý nghĩa.

Tứ hóa năm sinh: bẩm sinh, bên ngoài chất không thay đổi, nhận kiếp trước nhân quả nghiệp lực.

Bẩm sinh: nhân duyên liên tiếp, kiếp này thụ nhân là, kiếp trước chi nhân.

Bên ngoài chất không thay đổi: đúng chỗ được cung vị, hóa khí không thay đổi, lấy "○ "Ký hiệu biểu thị.

Phi cung tứ hóa: nào đó cung cung can của nó sao tứ hóa, hóa xuất hậu cùng sở hữu rơi cung vị phát sinh giao dịch chi hành là, lại xưng "Can cung tứ hóa hoặc giao dịch tứ hóa biểu hiện vận "

Phi cung tứ hóa cùng 1. Tứ hóa năm sinh va chạm. 2. Tự hóa va chạm.

Tự hóa: tứ hóa là đẩu số dụng thần, mà tự hóa là trọng tâm. Tự hóa bởi vì người, vật, địa, khi thì tùy theo sinh diệt, bởi vậy biến hóa vô tận, muôn hình vạn trạng, mà về với tự nhiên tới "Khí "Hoặc "Chất "Được chuyển biến hoặc kéo dài.

Nội dung: (1) là tự nhiên hóa tất có biến hóa.

(2) là tự nhiên hóa chứa cũ đích kết thúc, khởi đầu mới.

(3) là tự nhiên hóa tất có thời gian quan niệm, "Ứng số với khi nào "

Lục thân luận: chứa nhân duyên tán tụ.

Sáu sự tình luận: chứa qua đời sinh diệt, cố xưng ăn không nói có, có trung hóa vô.

"Tứ hóa năm sinh là định số ", "Phi cung tứ hóa là biến số ", bởi vậy xưng "Tự hóa "Là đời này kiếp này được tạo hóa, lấy "→ "Ký hiệu biểu hiện tới.

Cung:

(1) cung biểu hiện cung chức, chỗ ti sở chức.

(2) cung không biết bay cần mượn tinh chi "Hoá khí "Mà bay hóa.

(3) tại thời gian quan niệm hạ, tạo thành tới cung vị trùng điệp, chỉ có cấu thành cát hung tượng.

Lệ: bản mệnh thập đại hạn mười tên lưu niên.

Hóa nhập: A cung hóa lộc nhập B cung, liền B cung mà nói là hóa nhập.

Hóa xuất: A cung hóa lộc nhập B cung, liền A cung mà nói là hóa xuất.

Chiếu: A cung hóa lộc nhập B cung, liền B cung rất đúng cung là chiếu.

Xung: A cung hóa kị nhập C cung, liền C cung rất đúng cung là xung.

Lộc, quyền, khoa là chiếu, kị là xung.

Tứ hóa năm sinh lấy nhập là mạnh, phi cung tứ hóa lấy chiếu là mạnh.

Tứ hóa năm sinh ngôi sao cùng tại mười hai cung giải thích:

Một, sao hóa lộc tới cơ bản hiểu nghĩa:

(1) biểu hiện phúc lộc, lương lộc, tài lộc, gia tăng.

(2) biểu hiện bận rộn.

(3) chủ nhân duyên, chứa đào hoa, có khác phái duyên, chứa chủ động ý vị.

(4) chủ thông minh iQ tương đối cao, thiên tính thiên phú, ngộ tính cao, lực lĩnh ngộ mạnh.

(5) hiểu nạn chế hóa chi công, cùng khỏe mạnh thọ nguyên có quan hệ.

Nhị, năm sinh hóa lộc tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:

1. Cung mệnh có năm sinh sao hóa lộc:

(1) phúc lộc, lương lộc, tài lộc, đời này góc không thiếu.

(2) chủ nhân duyên, nhân duyên không tệ, chủ động chào hỏi.

(3) chủ thông minh, chỉ số iq cao, có tài hoa.

(4) chủ bận rộn, bận rộn trúng được lương lộc, tài lộc.

(5) vui vẻ với giúp người, thích hay làm việc thiện, "Rõ ràng nữ nhân lúc tới, giống như nước giếng "

2. Cung huynh đệ tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) huynh đệ tỷ muội đồng mệnh cung giải thích.

(2) huynh đệ tỷ muội ở giữa, lẫn nhau hữu duyên, thủ túc tình thâm.

(3) mượn huynh đệ tỷ muội chi lực góc dễ có được lương lộc, tài lộc.

(4) tại tư nhân cơ cấu hoặc kinh doanh, mua bán bất động sản, có lương lộc, tài lộc.

3. Cung phu thê tọa năm sinh sao hóa lộc

(1) phối ngẫu đồng mệnh cung giải thích.

(2) tình cảm vợ chồng phong phú, tình thâm nghĩa trọng.

(3) kết hôn hậu lương lộc, tài lộc càng lộ vẻ rõ.

(4) mượn nhờ phối ngẫu chi lực góc có thể được lương lộc, tài lộc.

(5) ngã được nhân duyên "Sự tình "

a. Nhân duyên sớm phát, chưa hẳn tảo hôn.

b. Vui mừng tự do yêu đương kết hôn.

(6) ngã được phối ngẫu "Người "

a. Cùng phối ngẫu duyên sâu, phối ngẫu nhân duyên cũng tốt.

b. Phối ngẫu nhân duyên tốt, chưa hẳn mỹ mạo.

4. Cung tử nữ tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) tử nữ đối xử giống cung mệnh giải thích.

(2) sống chết hậu, tài lộc, lương lộc, góc hiển rõ, biểu hiện tử nữ đái tài khố đến.

(3) người ở bên ngoài duyên tốt, khác phái duyên tốt.

(4) đáng tiếc hợp bạn bè chi lực có tài lộc.

5. Cung tài bạch tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) chủ ta có tài, thích kiếm tiền, cũng bận rộn trứ kiếm tiền, có nhân duyên tới tài.

(2) góc dễ nể quản lý tài sản, biệt tiền tài được lực khống chế độ chênh lệch.

6. Cung tật ách tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) tính khí tốt. -

(2) còn nhỏ nhiều tai bệnh, khó hòa hợp, nhận làm con thừa tự ăn nhà khác thủy, mễ, hoặc cấp thần minh làm con trai, có có lực giải tai ách.

7. Cung thiên di tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) xuất ngoại góc có thể được lương lộc, tài lộc.

(2) xuất ngoại nhân duyên tốt, kỳ ngộ tốt, dễ có được quý nhân tương trợ đề bạt.

(3) lúc tuổi già vận, già vận, cũng tốt, có tài lộc.

8. Cung nô bộc tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) bằng hữu đối xử giống cung mệnh giải thích.

(2) cùng bạn hữu duyên, ở chung hòa thuận, mượn bằng hữu chi lực góc có thể được lương lộc, tài lộc.

(3) tại tư nhân cơ cấu, hoặc nhiều người náo nhiệt chỗ, mưu sinh hoặc lập nghiệp góc dễ có được tài, hoặc tài ở phương xa cầu.

9. Cung quan lộc tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) tại trên sự nghiệp hoặc hoàn cảnh làm việc cũng do một nghĩa ấy duyên tốt, bởi vì đến người duyên được tài.

(2) đang làm việc trên sự nghiệp bận rộn trúng được tài. Thuộc chính tài.

(3) cầu học vận tốt, việc học thành tích tốt.

(4) sự nghiệp vận tốt.

1 0. Cung điền trạch tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) chủ có tài có khố, có bất động sản.

(2) không nhất định có thuê nghiệp, nhưng có thể tự lập đưa sản.

(3) trong nhà nhân duyên tốt, cùng người nhà ở chung hòa thuận.

(4) có khởi công nhà máy, hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý, cùng làm bất động sản có tài lộc.

11. Cung phúc đức tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) có phúc có thể hưởng, sinh hoạt góc giảng cứu.

(2) thích hay làm việc thiện, bình phục bố thí, bình phục có tài lộc, lương lộc, phúc lộc, rõ ràng mất ngầm đến.

(3) đầu não thông minh, chính là kiếp trước đã tu luyện tới thông minh, ngộ tính rất cao, thậm chí thắng qua cung mệnh hóa lộc nhân.

12. Cung phụ mẫu tọa năm sinh sao hóa lộc:

(1) phụ mẫu đối xử giống mệnh quan hiểu.

(2) phụ mẫu cùng ta có duyên, có phụ mẫu tới bóng mát, có tài lộc.

(3) văn thư cung, chủ đầu não thông minh.

(4) tạ phụ mẫu, bề trên chi lực hoặc phục vụ công gia cơ cấu có lương lộc, tài lộc.

(5) khi sinh ra địa, huyết thống địa phát triển, góc có thể được lương lộc, tài lộc.

Một, năm sinh sao hóa quyền cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa:

Sao hóa quyền cơ bản hiểu nghĩa:

(1) quyền thế, quyền hành, cầm quyền, chiếm quyền, lãnh đạo, uy nghiêm.

(2) tài giỏi, tài hoa, chuyên kỹ, khai sáng.

(3) tùy hứng, bá đạo, tính vừa rồi, tự phụ

(4) tranh chấp, ma sát.

(5) tăng giá trị tài sản, gia tăng, ( khuynh hướng quyền lực, địa vị, thăng thiên ).

(6) ngoài ý muốn tổn thương, ngã tổn thương, đụng tổn thương, đụng bị thương, bị phỏng.

Năm sinh sao hóa quyền tại mười hai quan hiểu nghĩa:

1. Cung mệnh tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao:

(1) tính vừa rồi, tùy hứng, bá đạo, ý thức chủ quan khá mạnh, xử sự đồ nguyên tắc tính, góc tự phụ.

(2) thích cầm quyền, có tài hoa, chuyên kỹ, đồ lãnh đạo cách cục.

(3) có khác ngoại lai tổn thương, như ngã tổn thương, đụng tổn thương, đụng bị thương.

2. Cung huynh đệ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) huynh đệ tỷ muội so với ta tài giỏi.

(3) huynh đệ tỷ muội ở giữa góc có tranh chấp, ma sát.

3. Cung phu thê tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) phối ngẫu so với ta tài giỏi, giữa vợ chồng dễ có tranh chấp, ma sát.

(3) nhân duyên đến từ phụng phụ mẫu hoặc nhi nữ mệnh mà kết liễu hóa khuynh hướng

(4) nam chính sợ vợ, nữ chính sợ phu, phối ngẫu cầm quyền.

4. Cung tử nữ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) tử nữ đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) tử nữ còn nhỏ góc tinh nghịch, bên ngoài khiêng nghịch tính, nên dụng khai thông phương thức dạy bảo, không thể dùng chuyên chế hoặc kiềm chế phương thức quản giáo, tránh cho bắn ngược.

5. Cung tài bạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) kiếm tiền ý niệm quá mức mạnh, thích nắm giữ tiền tài.

(2) thiện với kinh doanh tiền tài, dùng tiền để kiếm tiền, thuộc góc dám kiếm tiền hình

(3) chủ ta có tiền.

6. Cung tật ách tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) đời này bị có ngoài ý muốn tổn thương, như đụng tổn thương, đụng bị thương, ngã tổn thương

(2) tính tình cương liệt, không dễ hiền hoà, muốn biểu hiện mạnh, vui mừng làm náo động.

(3) mệnh tật là nhất lục cộng tông đối xử giống một thể luận, đối xử giống cung mệnh hiểu.

7. Cung thiên di tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) xuất ngoại góc có thể hiện ra tài hoa tài giỏi.

(2) bên ngoài hiếu động, vui mừng cầm quyền, bị người coi trọng.

(3) bên ngoài bị cùng người có tranh chấp, ma sát hiện tượng, ứng tránh cho phong mang tất lộ mà hồi đố kị.

8. Cung nô bộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) bằng hữu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) bằng hữu so với ta góc tài giỏi, có tài hoa.

(3) cùng bạn góc dễ có tranh chấp, ma sát giống.

9. Cung quan lộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) công việc trên sự nghiệp góc có thể hiện ra tài hoa góc có thể cầm quyền, cũng thích cầm quyền có lãnh đạo quản lý nhân tài.

(2) thích khai sáng sự nghiệp hoặc khai phát sản phẩm mới, mới sự nghiệp.

(3) cung quan lộc tọa sao hóa quyền, là ngoại vụ nhân tuyển.

(4) lưu niên đi đến bị lên chức.

1 0. Cung điền trạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) chủ có bất động sản, mặc kệ có hay không sản nghiệp tổ tiên, vui mừng cấu bất động sản, lại phòng đồ trang sức góc vui mừng phô bày giàu sang.

(2) trong nhà vui mừng cầm quyền cùng người nhà góc sẽ có tranh chấp.

11. Cung phúc đức tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) thích hưởng thụ, có phúc có thể hưởng, thuộc dám hao phí hình.

(2) góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn.

(3) bản thân ý thức chủ quan khá mạnh, bao quát ông bà.

12. Cung phụ mẫu tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao

(1) phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) có phụ mẫu tới bóng mát, cùng cha mẹ ý kiến góc có khoảng cách thế hệ, góc khó câu thông.

(3) phụ mẫu góc đồ uy nghiêm.

(4) quyền chiếu tật ách, còn nhỏ góc có ngoại lai tổn thương, như ngoại thương.

Năm sinh sao hóa khoa cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa:

Sao hóa khoa tới cơ bản hiểu nghĩa

1. Chủ khoa giáp, khoa tên, công danh

2. Thông minh, bác học, một học biết ngay, ( hậu thiên được học nhi mà biết )

3. Chủ thanh danh, danh vọng, danh vọng, ( tiếc là mặt mũi ), trong sạch tới ở lại.

4. Suông sẻ, nhã nhặn, thiện duyên, mộc mạc, thiện với kế hoạch ( thiết kế ), lộc, khoa đều thuộc thiện duyên, vui mừng bố thí, vui vẻ hòa hợp, tốt thi, có rõ ràng mất ngầm đến từ ý, thuận cảnh trung ngã trợ giúp người, nghịch cảnh người đương thời từ trước đến nay giúp ta.

5. Chủ quý nhân hiểu nạn, cùng khỏe mạnh có quan hệ.

6. Phong độ, phong tình, quan tâm, trân quý, nhớ tình bạn cũ, hòa thuận.

Phong độ: hành vi, cử chỉ được phong thái biểu hiện với bên ngoài → thủ nam tính.

Phong tình: tình đễ, ẩn chứa với bên trong, mà hô cái này phong nhã, → thủ nữ tính.

Sao hóa khoa tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:

Cung mệnh tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) chủ thông minh, bác học, một học biết ngay.

(2) có phong độ ( nam ), có gió tình ( nữ nhân ), cùng người ở chung hòa thuận.

(3) trọng danh dự, sĩ diện, chịu giúp người, thích hay làm việc thiện.

(4) cả đời chủ suông sẻ, làm việc góc có kế hoạch tính.

(5) ta có khoa bảng, công danh ( phối hợp hành vận ).

Cung huynh đệ tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) ta cùng với huynh đệ tỷ muội, lẫn nhau hữu duyên, ở chung hòa thuận.

(3) huynh đệ tỷ muội là của ta quý nhân.

(4) huynh, nô cung vị là mỗi người một vẻ chi vị, nhiều quý nhân, khác phái duyên tốt.

Cung phu thê tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) phối ngẫu ôn nhu, quan tâm, hòa hợp hiểu phong tình, phu thê cảm tình tốt.

(3) phối ngẫu là của ta quý nhân.

(4) nhân duyên góc thuộc giới thiệu hình, như đồng sự, đồng học, huynh đệ tỷ muội giới thiệu.

Cung tử nữ tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) tử nữ đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) tử nữ thông minh lanh lợi, khéo léo, có giáo dưỡng.

(3) bên ngoài cùng người ở chung hòa thuận, đến người duyên, khác có khác phái duyên.

(4) tử nữ là của ta quý nhân.

Cung tài bạch tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) quản lý tài sản năng lực tốt, quản lý tài sản có kế hoạch tính, ( kế toán nhân tuyển tốt )

(2) chủ thượng tiểu đội lĩnh củi phụng bổng, hoặc tòng tự văn giáo.

(3) thu nhập góc bình ổn, cả một đời góc sẽ không vì tài vây khốn

(4) phu thê đối đãi hòa thuận, ( cung tài bạch làm phu thê của cung phu thê, lại là đối đãi cung ).

Cung tật ách tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) đối xử giống cung mệnh hiểu, ta là người thông minh, hài hước, khôi hài, phong độ.

(2) khỏe mạnh bên trên vô đại tai đại nạn, có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an.

(3) tính tình không tệ, ( bên ngoài tính tình ), ( nội tại là cá tính )

(4) dáng người góc cân xứng, tốt cách ăn mặc.

Cung thiên di tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) xuất ngoại suông sẻ, đắt cỡ nào người trợ giúp.

(2) xuất ngoại phong độ tốt, có gió tình, làm việc có kế hoạch tính, cũng chủ suông sẻ

Cung nô bộc tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) bằng hữu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) ngã cùng bạn ở chung hòa thuận, có phong độ, phong tình, tương hỗ quan tâm.

(3) bằng hữu là của ta quý nhân, bằng hữu đối đãi chủ hữu tình.

Cung quan lộc tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) đang làm việc trên sự nghiệp thiện với kế hoạch

(2) trong công tác chủ suông sẻ, ổn định góc vui mừng yên ổn, còn có quý nhân trợ giúp

(3) cầu học quá trình suông sẻ.

(4) chủ có công danh

Cung điền trạch tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) nơi ở thoải mái dễ chịu, không thích dọn nhà.

(2) nhà ở giản dị, trong nhà sạch sẽ, sảng khoái, cao nhã.

(3) ta cùng với người nhà ở chung hòa thuận, gia đình ấm áp, người nhà lẫn nhau quan tâm.

Cung phúc đức tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) hưởng thụ có kế hoạch, vui mừng bố thí giúp người.

(3) có phúc tuệ, tinh thần sáng sủa

(4) phẩm đức tốt.

Cung phụ mẫu tọa hóa khoa năm sinh ngôi sao

(1) phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) phụ mẫu, trưởng bối là của ta quý nhân, có phụ mẫu, trưởng bối quan tâm trợ giúp.

(3) cũng chủ thông minh, cung phụ mẫu là đầu.

Năm sinh sao hóa kị cùng tại mười hai cung hiểu nghĩa

Sao hóa kị tới cơ bản hiểu nghĩa

1. Chủ biến động, biến thiên, dịch mã.

2. Cất giữ, kiềm chế, quản thúc.

3. Thua thiệt, cố chấp, đạo nghĩa, tình nghĩa, ( sinh ra phi hóa kỵ nhập lục thân cung hiểu )

4. Không được như ý, bối rối, không phải là, tai ách, hung hiểm.

5. Vô duyên, duyên gầy ( tư tưởng, giá trị quan có chênh lệch )

6. Hóa kị với người chủ động không phải là, đố kỵ, với vật chủ có, hoặc tổn hại, với người bị hại biến động.

Năm sinh sao hóa kị tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:

Cung mệnh tọa năm sinh sao hóa kị

(1) cung mệnh cả đời này góc có không thuận cảm thụ, trong cuộc đời thường thường có không như mong muốn giống.

Nam: chủ tài, quan. Nữ nhân: chủ hôn hôn nhân, tình cảm.

(2) lòng tự trọng mạnh, phức cảm tự ti nặng hơn.

(3) chớ quyết giữ ý mình, cá tính hướng nội, góc mộc nạp, thường có có tài nhưng không gặp thời cảm giác cảm khái.

(4) bị chui vào rúc vào sừng trâu, nên tòng tự với động đầu óc, vận dụng suy nghĩ công việc, như tinh vi khoa học kỹ thuật nhân tài hoặc năm thuật nghiên cứu, hoặc phụ tá công việc.

(5) nên đi làm lĩnh lương bổng, hoặc làm công việc ổn định như giáo sư, nghiên cứu viên, ảnh nghệ giới.

(6) như làm ăn:

a. Cần làm tiền mặt sinh ý, không thể thiếu nợ.

b. Biến động tính khoái, biến hóa tính được sinh ý, như đấu giá hoặc quán ven đường tới sinh ý hoặc quyên khách, trọng giới nghiệp.

c. Ít lưu ý, thiên môn hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý.

Cung huynh đệ tọa năm sinh sao hóa kị

(1) huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) ngã biệt huynh đệ tỷ muội lặn ở trong ý thức, chủ có thua thiệt được cảm thụ, nghĩ trân quý hắn, đền bù hắn, cho nên sẽ đặc biệt quan tâm huynh đệ tỷ muội, thế bọn hắn phân ưu hiểu làm.

(3) chủ huynh đệ tỷ muội duyên phận khá mỏng, hoặc huynh đệ tỷ muội trung người nào đó cùng ta góc vô duyên, như còn nhỏ chết yểu có sanh ly tử biệt hoặc nhiều thị phi miệng lưỡi hiện tượng.

(4) huynh đệ tỷ muội không muốn ở cùng một chỗ hoặc cộng nghiệp, để tránh miệng lưỡi không phải là.

Cung phu thê tọa năm sinh sao hóa kị

(1) phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) phu thê duyên phận khá mỏng, lặn ở trong ý thức, đôi phối ngẫu có chỗ thua thiệt nghĩ trân quý.

(3) đền bù hắn ( hắn ), thế hắn ( hắn ) phân ưu hiểu làm, cũng so với để ý phối ngẫu.

(4) mối tình đầu không dễ kết hợp, kết hôn quá trình góc sẽ có không được như ý hiện tượng.

(5) kết hôn muộn là nên, tảo hôn sẽ vì đối phương nỗ lực khá nhiều

Cung tử nữ tọa năm sinh sao hóa kị

(1) tử nữ cùng đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) có thua thiệt tử nữ được cảm thụ, cho nên có khác yêu chiều tử nữ giống.

(3) cùng tử nữ duyên phận khá mỏng hoặc là tử hơi trễ, hoặc sanh con góc không được như ý giống.

(4) góc không nên hợp bạn bè.

(5) góc cần chú ý ngoài ý muốn.

Cung tài bạch tọa năm sinh sao hóa kị

(1) chủ có tài, nhưng không nhiều, có tài góc vất vả.

(2) giữ tiền nặng hơn, góc tiết kiệm, ( lòng đeo với tài bạch )

Cung tật ách tọa năm sinh sao hóa kị

(1) đệ nhất hạn, còn nhỏ thể nhược tiên thiên không đủ.

(2) tính tình thẳng thắn, ngay thẳng.

Cung thiên di tọa năm sinh sao hóa kị

(1) xuất ngoại góc không được như ý.

(2) góc vô quý nhân đề bạt, không phải không thể ra ngoài

(3) đời này kỳ ngộ độ chênh lệch

Cung nô bộc tọa năm sinh sao hóa kị

(1) bằng hữu của ta đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) cùng bạn góc trọng tình nghĩa.

(3) có thua thiệt bằng hữu cảm giác thụ.

(4) cùng bạn trọng tình nghĩa, góc không thể trọng tiền tài.

Cung quan lộc tọa năm sinh sao hóa kị

(1) đời này trong công tác nhiều biến động, hay thay đổi thiên.

(2) kinh thương nên tiền mặt sinh ý hoặc ít lưu ý lưu động tính sinh ý.

(3) việc học thành tích, đánh giá thành tích, công trạng góc phổ thông, ( lưu niên đi đến có bỏ học, tạm nghỉ học, hoặc biến đổi việc hoặc kết thúc sinh ý )

Cung điền trạch tọa năm sinh sao hóa kị

(1) chủ có bất động sản đưa sản tiền góc phải không đủ, hoặc cần chú ý quyền tài sản vấn đề.

(2) vị cấu đưa bất động sản trước, góc dễ có dọn nhà giống.

(3) gia vận góc không hề như ý giống.

Cung phúc đức tọa năm sinh sao hóa kị

(1) có phúc góc không biết hưởng

(2) góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn

(3) có tổ ấm.

Cung phụ mẫu tọa năm sinh sao hóa kị

(1) phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) cùng cha mẹ quan niệm góc có khoảng cách thế hệ, nhưng lòng ý biểu đạt hiếu thuận, góc không tiền bạc hiếu ý

(3) không năng lực người làm đảm bảo.

Trở lên lần đầu cấp giáo trình là thích hợp trên phố mỗi bên môn phái chỗ cộng thông dụng, như tam hợp tính chất sao luận mệnh. Nếu muốn tầng sâu hiểu rõ tứ hóa phi tinh chân quyết, mời gia tăng

Nhập cao cấp đẩu số nghiên cứu, có thể làm ngài có không ít thu hoạch... .


    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều