Ngô lòng bay lên 218 / Kim thụy tuyết / 《 tử vi đẩu số toàn thư 》 tới tám

0 0

《 tử vi đẩu số toàn thư 》 tới tám

2 0 13- 0 7- 0 6   Ngô lòng bay lên 2. . .

Thiên phủ thổ, nam đẩu hóa khiến ngôi sao, là tài bạch chủ. Làm người mặt phương viên, dung hồng xỉ bạch, tâm tính ôn hòa, thông minh tuấn tú, bác học cơ biến, có thể giải hết thảy tai ách. Vui mừng tử vi xương khúc tả hữu lộc tồn khôi việt quyền lộc, ở miếu vượng tất trúng cao đệ. Dương đà hỏa linh hội hợp tốt lừa dối. Mệnh tọa dần ngọ tuất hợi mão vị, sáu kỷ sinh ra quý cách. Nhược ở tị dậu sửu cung, ất bính mậu người sinh năm tân, văn võ tài quan cách, như hợi mão vị thìn dậu cung an mệnh nhân, giáp canh sinh ra không quý, trước đại hậu nhỏ, có đầu không có đuôi. Nữ nhân mệnh trong sạch nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử, gặp tử vi tả hữu cùng viên cực mỹ, làm mệnh phụ luận.

 

      Tí ngọ cung cùng vũ khúc đồng độ, đinh kỷ quý sinh ra thành phúc, tài quan cách.

      Mão cung vào miếu, dậu cung vượng địa, ất người sinh năm bính tân tài quan cách.

      Dần cung vào miếu, thân cung có địa, cùng tử vi đồng độ, đinh kỷ sinh ra tài quan cách.

      Tị hợi cung có địa, ất bính mậu người sinh năm tân tài quan cách.

      Thìn tuất cung vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

      Sửu vị cung vào miếu thêm cát ngôi sao tài quan cách.

 

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Thiên phủ chi tinh thủ cung mệnh, thêm với quyền lộc vui mừng gặp lại, khôi xương tả hữu đến gặp gỡ, phụ phượng phàn rồng thượng cửu trọng.

      Hỏa linh dương đà tam phương phải, là người gian trá làm phiền lục, không kiếp cùng viên không vì tốt, chỉ nên không môn hưởng phúc người.

 

Thiên phủ nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Nữ nhân thiên phủ mệnh thân cung, tính cách thông minh hoa dạng dung, càng được tử vi tam hợp chiếu, kim quan hà bội phục thụ hoàng phong ấn.

      Hỏa linh dương đà đến xung phải, tính cách dung thường nhiều kiển che giấu, lục thân quay lưng tử khó tuyển, đành phải không môn là ni tính.

 

Thiên phủ nhập hạn cát hung quyết:

      Hạn lâm thiên phủ có thể tư lộc, sĩ thứ gặp nhiều mập ra, thêm tài tiến vui mừng vĩnh viễn không tai, lại cũng nhuận thân cũng nhuận phòng.

      Nam đẩu tôn ngôi sao nhập hạn đến, gây nên mưu sự vừa lòng nghi ngờ, nhược còn lại hóa khoa quyền lộc, sắp tới vui vẻ triển khai đại tài.

 

Quá âm thủy, nam bắc đẩu hóa phú, là mẫu ở lại, lại làm vợ ngôi sao, làm ruộng chủ nhà. Thái âm ở mệnh mặt phương viên, tâm tính ôn hòa, thanh tú ngay thẳng thông minh, hoa tửu luận án, bác học hoành lập công tên. Người như gặp chi tắc tùy nương kế bái, hãm địa hóa cát khoa quyền lộc, trái lại lấy hung luận, xuất ngoại cách tổ thì cát. Càng gặp dương đà hỏa linh, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết yểu. Mừng nhất lục nhâm mậu sinh ra, tại hợi mão vị cung lập mệnh hợp cục, ất canh mậu sinh ra ở hợi cung lập mệnh bên trên cách, sáu người sinh năm đinh thứ hai, sáu ất sinh ra người hợp cách, sáu đinh sáu mậu sinh ra, hóa khoa quyền lộc cát. Nữ nhân mệnh sẽ quá dương vào miếu, phong tặng phu nhân, nhược hãm địa tổn thương phu khắc tử, thiếp kỹ chi lưu.

 

      Tử sửu dần cung vào miếu, đinh mậu sinh ra tài quan cách.

      Mão thần tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh ra mẹ goá con côi không bền.

      Ngọ cung hãm vị thân cung lợi ích, đinh canh giáp nhập sinh ra tài quan cách.

      Dậu tuất hợi cung vào miếu, người sinh năm bính,đinh tài quan cách, cát tinh chúng đại quý.

 

Thái âm nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Thái âm nguyên là thủy tinh, thân mệnh gặp tới phúc tự sinh, dậu tuất hợi viên là có địa, xán lạn giương hiển tính danh hừ.

      Thái âm vào miếu sao hóa quyền, thanh tú thông minh quý vô luân, bản tính ôn lương cung kiệm để cho, làm quan thanh hiển liệt triều cương.

      Dần lên máy bay xương khúc nguyệt gặp, cho dù cát củng không được to lớn, nam làm tôi tớ nữ làm kỹ nữ, thêm sát trùng sát đến già nghèo.

      Thái âm hãm địa ác tinh trung, đà hỏa gặp lại định khốn nghèo, này mệnh chỉ nên tăng cùng đạo, không môn xuất nhập có dồi dào.

 

Thái âm nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Nguyệt cùng giải quyết dương tại cung mệnh, tam phương cát củng tất doanh phong, không thấy giết người đến xung phải, phú quý song toàn giữ gìn đến cuối cùng.

      Thái âm hãm tại mệnh cùng thân, không thích tam phương ác giết xâm, khắc hại phu quân lại yểu thọ, càng nhẹ huyết khí thiếu tinh thần.

 

Thái âm nhập hạn cát hung quyết:

      Thái âm tinh diệu trong hạn gặp, tài lộc đẫy đà bách sự thông, gả cưới đón dâu thêm tự tục, thường nhân có này vượng môn phong.

      Nhị hạn lệch nên gặp thái âm, thêm phòng thu nhập tiền tài phúc không nhẹ, hỏa linh nhược cũng tới bộ dạng góp, vị tất quan tai bệnh hoạn lâm.

      Hạn đến thái âm ở phản bối, không thích dương đà tam phương phải, hỏa linh nhị hạn nhất là hung, nếu không quan tai nhiều phá hối.

 

Tham sắc chúc mộc, hóa đào hoa giết. Tham lang vào miếu thẳng dài mập mạp, hãm cung hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, tính cách không được thường, lòng nhiều so đo, làm việc cấp tốc không kiên nhẫn tĩnh, làm xảo trái lại chuyết, đánh bạc tốt bác hoa tửu. Hãm địa gia tăng dương đà hóa kị, thì cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, vệt sẹo nốt ruồi. Vào miếu nhiều ở võ nghệ bên trong, gặp hỏa linh vui mừng người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục, không thích sáu quý sinh ra, không bền trường. Nữ nhân mệnh bình thường, nhược ở hãm địa tổn thương phu khắc tử lại không chính, phần lớn làm kỹ nữ tỳ, tăng đạo cũng không thanh khiết.

 

      Tí ngọ cung vượng địa, đinh kỷ sinh ra phúc dày, bính mậu canh sinh ra dần thân nhân hạ cục.

      Mão dậu cung lợi ích, cùng tử vi đồng độ, gặp hoả tinh quý, ất tân kỷ sinh ra nên tới, tài quan cách.

      Dần thân cung tỉnh hoà bình, canh sinh ra tài quan cách.

      Tị hợi cung hãm địa, cùng liêm trinh đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc không bền.

      Thìn tuất cung vào miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài quan cách.

      Sửu vị cung vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, gặp hoả tinh, mậu kỉ canh sinh ra quý cách.

 

Tham lang nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Tứ mộ cung trong phúc khí nồng, đem binh sắp tới lập bên cạnh công, hoả tinh củng phải thành là đắt, danh chấn chư di nhất định sẽ có phong ấn.

      Tham lang thủ mệnh kình dương gặp, đà giết đan xen tất khốn nghèo, vũ phá liêm trinh cùng sát kiếp, bách nghệ phòng thân độ tuổi cuối cùng.

      Tứ mộ tham lang miếu vượng cung, gia tăng lâm tả hữu phú tài ông, nhược nhiên lại hóa khoa quyền lộc, văn võ mới có thể hiển đại công.

 

Tham lang nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Tứ mộ cung trong nhiều may mắn, càng gặp tả hữu mới là quý, lộc tài phong phú vượng phu quân, tính cách kiên cường nhiều chí khí.

      Tham lang hãm địa nữ nhân không phải tường, áo cơm mặc dù phong cũng không lương, khắc hại lương nhân cũng nam nữ, lại dạy chăn gối thủ cô nhi quả phụ.

 

Tham lang nhập hạn cát hung quyết:

      Bắc đẩu tham lang nhập hạn đến, nhược còn vào miếu sự tình hài hòa, khoa quyền sĩ đường nhiều thành tựu, tất chủ cùng năm kiếm bộn.

      Tham lang chủ hạn tứ mộ lâm, càng khả quan sinh ra tứ mộ sinh ra, nhược gặp hoả tinh nhiều hoành phát, tự nhiên phú quý quán hàng xóm láng giềng.

      Hạn đến tham lang hãm không tốt, chỉ nên kiềm chế tình cảm hơi thở tai tổn thương, đánh cuộc xáo phong lưu mất tài bảo, cát diệu tam phương có thể miễn tai.

      Nữ nhân hạn tham lang sự tình không tốt, nên nghi ngờ lục giáp tránh tai ương, nhược vô cát diệu đến gặp gỡ, cần biết một mạng nhập hoàng tuyền.

 

Cự cửa thủy, bắc đẩu hóa ngầm, chủ không phải là. Vào miếu chiều cao mập mạp đôn hậu thanh tú, không vào miếu ngũ đoản nhỏ gầy, làm việc tiến thối, đa nghi lại học nhiều thiếu tinh, cùng người khó hoà hợp, phần lớn là nhiều không phải, bôn ba lao lực. Vui mừng tả hữu lộc tồn sáu quý sáu người sinh năm tân, mệnh tọa tử mão hợp cục. Sáu canh sáu người sinh năm đinh, thìn tuất an mệnh lại bất phú quý. Tí ngọ cung an mệnh, người sinh năm bính hoặc mậu mẹ goá con côi chết yểu. Sáu người sinh năm giáp ở mão cung tuy nhập miếu, cùng kình dương đồng độ phá cục bình thường luận. Thân mệnh ở tí ngọ cung là thạch trung ẩn ngọc cách, càng sẽ khoa quyền lộc, chung thân phúc dày, phải dương đà hỏa linh hóa kị, nếu không chết yểu, nam trộm nữ xướng.

Nữ nhân mệnh vào miếu, sáu quý sáu người sinh năm tân hưởng phúc, hãm địa tổn thương phu khắc tử, đinh người gặp cực dâm, ngôi sao này tại nữ nhân mệnh có nhiều khuyết điểm.

 

      Tí ngọ cung vượng địa, đinh kỷ quý người sinh năm tân phúc dày, người sinh năm bính hoặc mậu chủ khốn.

      Mão dậu cung vào miếu, thiên cơ đồng độ, ất tân kỷ bính sinh ra tài quan cách, đinh mậu sinh ra có thành tựu bại.

      Dần thân cung vào miếu, cùng thái dương đồng độ, canh quý người sinh năm tân tài quan cách.

      Tị hợi vượng cung đơn thủ, quý tân bính sinh ra tài quan cách.

      Thìn tuất cung tỉnh hoà bình, quý người sinh năm tân chủ quý, người sinh năm đinh khốn.

      Sửu vị cung không được địa, quý tân bính sinh ra tài quan cách.

 

Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Cự môn tí ngọ nhị cung gặp, trong cục gặp được lấy làm vinh hạnh, tam hợp hóa cát khoa quyền lộc, quan cực cao phẩm áo áo bào tím.

      Ngôi sao này hóa ngầm không nên gặp, càng sẽ sát tinh bình phục tứ hung, răng môi có tổn thương kiêm tính mãnh, nhược nhiên vào miếu có tỉnh hoà bình.

      Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, hỏa linh gặp sự tình chẳng lành, vi nhân tính gấp gáp nhiều điên đảo, trăm sự mênh mông loạn chủ trương.

 

Cự môn nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Cự môn vượng địa thêm phần cát, tả hữu gia tăng lâm thọ càng dài, nữ nhân có này thành là đắt, liêm quyển trân châu tọa khuê phòng.

      Cự môn mệnh hãm chủ dâm kỹ nữ, thị nữ thiên phòng tránh tai ương, tướng mạo thanh kỳ bao gần cưng chìu, chẳng thế thọ yểu hoặc hung vong.

 

Cự môn nhập hạn cát hung quyết:

      Cự môn chủ hạn sao hóa quyền, mừng nhất cầu mưu vạn sự thành, tuy có quan tai cũng miệng lưỡi, gặp dữ hóa lành có an bình.

      Cự môn nhập hạn rung động lòng người sầu, nhược gặp tang môn sự tình không chu toàn, sĩ thứ gặp nhiều gây tụng, ở quan thất trách có có đại tang.

      Cự môn hạn hãm nhất quái đản, vô sự quan không phải náo một trận, thút thít tang họa cuối cùng không khỏi, rủi ro ẩu khí thụ thê lương.

 

Thiên tướng thủy, nam đẩu hóa ấn, làm quan lộc chủ. Làm người tướng mạo đôn hậu cẩn thận, trong sạch rượu ngon lương, áo lộc sung túc. Tử phủ tả hữu xương khúc nhật nguyệt gia phải, tài quan song mỹ, vị trí đến tam công. Cùng vũ phá dương đà đồng hành tức là xảo nghệ, càng thêm hỏa linh cự cơ, thì tổn thương hình dễ nể cuối cùng, thiên tướng lại có thể hóa liêm trinh tới ác.

Nữ nhân mệnh vào miếu tính ôn cùng, áo lộc như ý, tăng đạo truân cát.

 

      Tí ngọ cung vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, đinh kỷ quý người sinh năm giáp tài quan cách.

      Mão dậu cung hãm địa, ất người sinh năm tân cát. Giáp canh sinh ra chủ khốn.

      Thìn tuất cung có địa, cùng tử vi đồng độ, tài quan cách.

      Sửu cung vào miếu vị cung có địa, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

      Dần thân cung vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, đinh giáp canh sinh ra tài quan cách.

      Tị hợi cung có địa, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc.

 

Thiên tướng nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Thiên tướng tinh thần quý các loại luân, chiếu thủ thân mệnh vui mừng vô ngần, làm quan tất chủ ở nguyên làm thịt, tam hợp gặp lại phúc không nhẹ.

      Thiên tướng cát tinh là mệnh chủ, nhất định tư nhân đa khắc kỷ, tài quan lộc chủ vượng gia chi phí, quyền ép lúc ấy ai không đẹp.

      Thiên tướng chi tinh vũ phá cùng, dương đà hỏa linh càng thêm hung, hoặc làm kỹ thuật kinh thương thế hệ, nhược ở trên không cửa hưởng phúc long.

 

Thiên tướng nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Nữ nhân mệnh thiên tướng ngôi sao, tính cách thông minh trăm sự thà rằng, áo lộc đẫy đà tài bạch đủ, vượng phu quý tử hiển môn đình.

      Phá quân thất sát đến gặp gỡ, dương đà hỏa linh nhất kiêng kỵ, cô hình khắc hại lục thân vô, chỉ có thể thiên phòng cùng thị tỳ.

 

Thiên tướng nhập hạn cát hung quyết:

      Thiên tướng chi tinh dám chủ tài, chiếu đến nhị hạn tất vô tai, động tác mưu là đều toại nguyện, du dương hưởng phúc tự nhiên đến.

      Thiên tướng chi tinh có kỷ bàn, tam phương không thích ác ngôi sao quấn, dương đà không kiếp trọng gặp gỡ, miệng lưỡi quan tai hoạ cũng ngay cả.

      Hạn lâm thiên tướng gặp kình dương, làm họa hứng ương không thể cản, rất có hỏa linh chư giết góp, cần dạy một mạng nhập suối hương.

 

Thiên lương thuộc thổ, nam đẩu hóa ấm, chủ thọ tinh. Dầy cộm nặng nề thanh tú, thông minh ngay thẳng, lòng vô tư khúc tốt tế thi, có thọ. Thiên cơ đồng hành ở hàn uyển, hòa hợp đàm binh. Tả hữu xương khúc gia phải, thì xuất tướng nhập tướng. Muốn vào miếu phương phú quý, hãm địa gặp hỏa dương phá cục, thì thấp hèn mẹ goá con côi chết yểu. Gặp thiên cơ hao tổn giết thanh nhàn, tăng đạo bị quản chế cáo, lục nhâm sinh ra, hợi mão vị cung an mệnh nhân, phú quý song toàn.

Nữ nhân mệnh có nam tử ý chí, vào miếu phú quý, hãm địa thêm sát tổn thương phu khắc tử lại dâm tiện.

 

      Tí ngọ cung vào miếu, đinh kỷ quý sinh ra phúc dày tài cách.

      Mão cung vào miếu dậu cung có địa, cùng thái dương đồng độ, ất nhâm người sinh năm tân tài quan cách.

      Thìn tuất cung vào miếu, thiên cơ đồng độ, đinh kỷ nhâm canh sinh ra tài quan cách.

      Sửu vị cung vào miếu, nhâm ất sinh ra tài quan cách, sáu mậu sinh ra đại quý.

      Dần cung vào miếu thân cung hãm địa, dữ thiên đồng đồng độ, đinh kỷ giáp canh sinh ra tài quan cách.

 

Thiên lương nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Thiên lương tới diệu số trung mạnh, hình thần ổn trọng tính ôn lương, tả hữu xương khúc đến hội hợp, quản giáo phú quý liệt triều cương.

      Sao thiên lương ở lại thọ tinh gặp, cơ tiếng nhật xương tả hữu cùng, tí ngọ dần thân vi nhập miếu, quan chi phí thanh hiển đến tam công.

      Thiên lương gặp hỏa rơi nhàn cung, đà giết trùng phùng càng là hung, cô hình đái tật phá gia tài, không môn kỹ nghệ có doanh công.

      Thìn tuất cơ lương không là tu bổ, phá quân mão dậu không vì lương, nữ nhân có đây là cô độc, khắc chồng hình tử thủ phòng trống.

 

Thiên lương nhập hạn cát hung quyết:

      Thiên lương hóa ấm cát tinh cùng, nhị hạn gặp tới phúc tất nhiều, nhược thêm cát diệu gặp miếu địa, quý cực nhất phẩm phụ sơn hà.

      Hạn chí thiên lương nhất là lương, giống như thu cúc nôn hương thơm, gia quan tiến chức đón người mới đến lộc, thường thứ gặp tới cũng đủ lương.

      Thiên lương thủ hạn thọ kéo dài, làm việc cầu mưu càng cát xương, nhược gặp hỏa linh dương đà hợp, cần phòng một nạn cùng nhà tan.

 

Bảy giết hỏa kim, nam đẩu tướng tinh, gặp đế vì quyền, còn lại chư cung đều giết. Làm người nhãn đại gấp gáp, hỉ nộ vô thường, làm việc tiến thối trầm ngâm. Miếu vượng có mưu lược, gặp tử vi chưởng sinh sát quyền, võ chức sắc nhất. Gia tăng tả hữu xương khúc khôi việt hội hợp, vị trí đến cực phẩm. Lạc không vong vô uy lực. Gặp hung diệu như sinh ra hương, định vì đồ tể, phải hình tù tổn thương khắc. An mệnh dần hợi tí ngọ cung, đinh kỷ sinh ra hợp cục, không thích nhâm quý ngọ tuất sinh ra, sáu bính sáu mậu sinh ra trung bình. Thìn cung an mệnh sáu canh sinh ra êm xuôi, dương đà hỏa linh xung phải, lại tại hãm địa tàn tật hạ cục, mặc dù phú quý không bền. Nữ nhân vào miếu gia tăng quyền lộc, vượng phu ích tử, hãm địa gặp dương hỏa, thì lại lấy tổn thương khắc thấp hèn luận.

 

      Tí ngọ cung vượng địa, đinh kỷ người sinh năm giáp tài quan cách.

      Mão dậu cung vượng địa, cùng vũ khúc đồng độ, ất người sinh năm tân phúc dày tài quan cách.

      Thìn tuất cung vào miếu, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

      Sửu vị cung vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

      Dần thân cung vào miếu, giáp canh đinh kỷ sinh ra tài quan cách.

      Tị hợi cung tỉnh hoà bình, cùng tử vi đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra tài quan cách.

 

Thất sát nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Thất sát dần thân tí ngọ cung, tứ di chắp tay phục phẩm chất anh hùng, khôi việt tả hữu văn xương phải, khoa lộc tên cao lương vạn đồng hồ.

      Giết ở hãm địa không nói nổi, hung họa giống như kèm hổ ngủ, nếu là giết mạnh vô chế phục, thiếu niên sợ chết đến hoàng tuyền.

      Thất sát ở mệnh rơi nhàn cung, cự ở lại dương đà càng chiếu xung, nếu không tổn thương chi tất tổn hại xương, không môn tăng đạo có thịnh vượng,may mắn.

 

Thất sát nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Nữ nhân mệnh sầu gặp sao thất sát, làm việc quả quyết lại thông minh, khí cao chí đại không nam nữ, không miễn hình phạt phu trải qua đau khổ tân.

      Thất sát cô tinh tham ở lại gặp, hỏa đà thích hợp không phải là đắt, nữ nhân có này tính không tốt, đành phải thiên phòng là khiến tỳ.

 

Thất sát nhập hạn cát hung quyết:

      Nhị hạn tuy là gặp thất sát, dồi dào hòa hoãn gia đạo phát, đối cung thiên phủ đang tới hướng, sĩ hoạn gặp chi danh hiển đạt.

      Thất sát chi tinh chủ thu tức, làm việc gian nan câu có sai lầm, càng thêm ác diệu tại trong hạn, chủ có quan tai nhiều bệnh tật.

 

Phá quân thủy, bắc đẩu hóa hao tổn ngôi sao, chủ thê tử, nô bộc. Hình thể ngũ đoản lưng dày lông mi rộng yêu nghiêng, tính vừa rồi khó hoà hợp, phải tranh mạnh. Bỏ tổ mập ra, tốt bác cầm đi săn. Vui mừng tử vi có uy quyền, thiên lương thiên phủ có thể chế bên ngoài ác, cùng văn khúc đồng độ cả đời bần sĩ, càng vào nước hương tàn tật, mặc dù phú không lâu, chết yểu. Sáu quý người sinh năm giáp, tọa tí ngọ cung nhân vị trí đến tam công. Nhược bính mậu dần sinh ra mệnh tọa tí ngọ cung, thì cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không lâu, chết yểu. Người sinh năm bính hoặc mậu, mệnh tọa thìn tuất sửu vị, cùng tử vi cùng viên hoặc biệt ở, phú quý không nhỏ. Gặp liêm trinh dương đà hỏa linh như hãm cung, tranh đấu tật bệnh. Tăng đạo nên tới, nữ nhân mệnh

 

      Tí ngọ vào miếu, hãm địa thêm sát thì tàn tật thấp hèn dâm dục.

      Tí ngọ cung vào miếu, đinh kỷ quý sinh ra phúc dày, người sinh năm bính hoặc mậu chủ khốn.

      Mão dậu cung hãm cùng liêm trinh đồng độ, ất tân quý sinh ra lợi nhuận, giáp canh bính sinh ra không bền.

      Thìn tuất cung vượng địa, giáp quý sinh ra thành phúc.

      Sửu vị cung vượng địa cùng tử vi đồng độ, bính mậu ất sinh ra tài quan cách.

      Dần thân cung có địa, giáp canh đinh kỷ sinh ra tài quan cách.

      Tị hợi cung cùng vũ khúc đồng độ, mậu sinh ra phúc dày.

 

Phá quân nhập nam mệnh cát hung quyết:

      Phá quân thất sát cùng tham lang, vào miếu phẩm chất anh hùng không thể cản, quan vũ mệnh gặp làm đầu tướng, thứ nhân giàu có đưa điền trang.

      Phá quân tí ngọ phải văn xương, tả hữu song song vào miếu hành lang, tài bạch đẫy đà nhiều khẳng khái, lộc quan rõ ràng tá quân vương.

      Phá quân một diệu khó chịu nhất, hóa lộc khoa quyền vui mừng dị thường, nhược còn hãm địa vẫn thêm sát, phá tổ cách tông xuất viễn hương.

      Phá quân không thích tại thân cung, liêm trinh hỏa dương đà phải hung, không thấy tàn tật định thọ yểu, chỉ nên tăng đạo độ lúc thường.

 

Phá quân nhập nữ nhân mệnh cát hung quyết:

      Phá quân tí ngọ vi nhập miếu, nữ nhân mệnh gặp tới phúc thọ xương, tính cách có năng lực thiên xuất chúng, vượng phu ích tử tính danh hương.

      Phá quân nữ nhân mệnh không nên gặp, kình dương gia tăng hãm liền vì hung, khắc hại lương nhân không phải một lần, cần dạy khóc bi ai độ hướng bất tỉnh.

 

Phá quân nhập hạn cát hung quyết:

      Phá quân nhập hạn đưa tường, miếu địa phương tri phúc lộc xương, càng gặp văn xương cùng khôi việt, hạn lâm nơi đây cực phong quang.

      Phá quân nhập hạn tế đẩy tường, miếu địa vô hung thiếu tổn thương, giết góp phá quân phòng phá hao tổn, càng phòng thê tử tự thân vong.

      Phá quân chủ hạn nhiều máu đặc, mất thoát quái đản không thể nói, càng giá trị nữ nhân chủ đồ tang, huyết quang sản khó tai ương tiết.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Mời tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều