Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi tổng hợp tư liệu

2 0 0 9-12- 0 4   Tiêu dao thế này

 

http://www. wretch. cc/blog/jass888&category_id=111 0 5822   Mỗi bên ngôi sao tại mệnh phu sự tình

http://www. chinaforecast. co m. cn/viewthread. php? tid=1 0 5612&extra=page%3D1&page=1 Có quan hệ tử vi được một ít tài liệu

http://www. chinaforecast. co m. cn/viewthread. php? tid=143775 Có quan hệ tử vi được một ít tài liệu mục lục

http://hi. baidu. co m /bixueqingshuang/blog/ite m /bda744b52f8 0 8bcd37d3ca6f . ht m l

Mỗi bên cung vị tứ hóa toàn hiểu
2 0 0 7-11-1 0 18:26


Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 thiên di cung hóa lộc nhập mệnh cung bên ngoài kiếm tiền, mình có thể hưởng thụ.

2 thiên di cung hóa lộc nhập cung huynh đệ bên ngoài có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp huynh đệ.

3 thiên di cung hóa lộc nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp đắc ý, có thể được phối ngẫu trợ giúp.

4 thiên di cung hóa lộc nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã nên ra ngoài, xuất ngoại.

5 thiên di cung hóa lộc nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận.

6 thiên di cung hóa lộc nhập cung tật ách bên ngoài như ý, thể xác tinh thần vui sướng, nhân duyên tốt.

7 thiên di cung tự hóa lộc bên ngoài đắc ý, kiếm tiền dễ dàng, từ buôn bán có lời từ hao phí, bên ngoài thời gian trường.

8 thiên di cung hóa lộc nhập cung nô bộc bên ngoài bằng hữu nhiều, nhân duyên tốt, giao tế quảng, có thể được bằng hữu trợ giúp.

9 thiên di cung hóa lộc nhập quan lộc cung bên ngoài kiếm tiền cơ hội nhiều.

1 0 thiên di cung hóa lộc nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, nên xuất ngoại.

11 thiên di cung hóa lộc nhập cung phúc đức bên ngoài tài vận tốt, có thể hưởng.

12 thiên di cung hóa lộc nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối quý nhân, bớt bận tâm.Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa khoa

1 thiên di cung hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, bên ngoài có quý nhân.

2 thiên di cung hóa khoa nhập cung huynh đệ bên ngoài có huynh đệ trợ giúp.

3 thiên di cung hóa khoa nhập cung phu thê bên ngoài sự nghiệp bằng thuận, khiến phối ngẫu không buồn phiền ở nhà.

4 thiên di cung hóa khoa nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã động được dấu hiệu, nhưng thuận lợi nhuận.

5 thiên di cung hóa khoa nhập cung tài bạch bên ngoài tài vận bằng thuận.

6 thiên di cung hóa khoa nhập cung tật ách nhân duyên tốt, có quý nhân.

7 cung mệnh hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, biến hóa tính đại, làm nhiều thiếu thành.

8 cung mệnh hóa kị nhập quan lộc cung là sự nghiệp quan tâm bận rộn, công việc thời gian nhiều, đoạt được thiếu.

9 cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc bằng hữu đối đãi nhau không tốt, khó coi, không cách nào trợ giúp.

1 0 cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài nô, tổ nghiệp không được phong, nhà nội lộn xộn.

11 cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch, hưởng thụ thiếu, lao lục.

12 cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên gầy, thân nhiều tai, không được tốt.Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 thiên di cung hóa quyền nhập mệnh cung bên ngoài đắc ý, muốn chưởng quyền, dễ có tranh chấp.

2 thiên di cung hóa quyền nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.

3 thiên di cung hóa quyền nhập cung phu thê bên ngoài đắc ý, phối ngẫu chưởng quyền, dễ có ý kiến.

4 thiên di cung hóa quyền nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, động được dấu hiệu khá là nhỏ.

5 thiên di cung hóa quyền nhập cung tài bạch bên ngoài là tài bận rộn.

6 thiên di cung hóa quyền nhập cung tật ách bên ngoài như ý, quyền lực, dục vọng cao, dễ có phân tranh.

7 thiên di cung tự hóa quyền bên ngoài muốn chưởng quyền, vui mừng biểu hiện, dễ có được lỗi tiểu nhân, lại cá tính cường.

8 thiên di cung hóa quyền nhập cung nô bộc bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.

9 thiên di cung hóa quyền nhập quan lộc cung sáng nghiệp có xung kính, trách nhiệm lòng trọng, nhậm chức bị thụ cấp trên thưởng thức.

1 0 thiên di cung hóa quyền nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, động được dấu hiệu khá là nhỏ.

11 thiên di cung hóa quyền nhập cung phúc đức bên ngoài tài tốt, hưởng thụ khá là hải phái.

12 thiên di cung hóa quyền nhập cung phụ mẫu bên ngoài có trưởng bối, quý nhân đúng lúc trợ giúp.Thiên di cung tứ hóa phi tinh -- hóa kị

1 thiên di cung hóa kị nhập mệnh cung người ở bên ngoài duyên không tốt, khó coi, có ngoài ý muốn tới tai, không được thuận.

2 thiên di cung hóa kị nhập cung huynh đệ bên ngoài huynh nô nhiều tổn, giao tế thủ đoạn chênh lệch.

3 thiên di cung hóa kị nhập cung phu thê bên ngoài không được thuận, thế phối ngẫu gia tăng quấy rầy, lại sự nghiệp không được thuận.

4 thiên di cung hóa kị nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, khá là không được thuận.

5 thiên di cung hóa kị nhập cung tài bạch bên ngoài cầu tài không như ý.

6 thiên di cung hóa kị nhập cung tật ách bên ngoài không được thuận, ảnh hưởng thể xác tinh thần.

7 thiên di cung tự hóa kị xuất ngoại không được thuận, thường có tranh chấp, nhân duyên không được tốt, cá tính khá là cổ quái.

8 thiên di cung hóa kị nhập cung nô bộc bên ngoài tổn cùng huynh nô, gia tăng quấy rầy, lại huynh nô không giúp được gì.

9 thiên di cung hóa kị nhập quan lộc cung bên ngoài làm nhiều thiếu thành, làm việc không được thuận.

1 0 thiên di cung hóa kị nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, khá là không được thuận.

11 thiên di cung hóa kị nhập cung phúc đức bên ngoài không như ý, phúc trạch chênh lệch, lao lục.

12 thiên di cung hóa kị nhập cung phụ mẫu bên ngoài làm việc không được thuận, để phụ mẫu quan tâm.


Cung can tứ hóa pháp < cung tài bạch tứ hóa >


Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh cung dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.

2 cung tài bạch hóa lộc nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau trợ giúp huynh đệ.

3 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê kiếm tiền về sau, có thể ấm phối ngẫu.

4 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc tử nữ khá là có tiền.

5 cung tài bạch tự hóa lộc mình kiếm tiền, mình xài, tiền đến phải cho bị, tiêu đến nhẹ nhõm.

6 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tật ách kiếm tiền khá là khẽ tông, vui sướng.

7 cung tài bạch hóa lộc nhập thiên di cung bên ngoài đắc ý, xuất ngoại kiếm tiền cơ hội nhiều.

8 cung tài bạch hóa lộc nhập cung nô bộc nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền hoặc hội tư trợ giúp bằng hữu.

9 cung tài bạch hóa lộc nhập quan lộc cung tài từ trên sự nghiệp buôn bán có lời đến.

1 0 cung tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch đầu tư không nhúc nhích sản đi nghiệp.

11 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phúc đức buôn bán có lời tiền, tự có phúc hưởng thụ.

12 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối quý nhân tương trợ, có thể hiếu kính phụ mẫu.Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh cung dựa vào chính mình, đối với tài được dục vọng đại, có tiền nghĩ lại tăng thêm.

2 cung tài bạch hóa quyền nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau, trợ giúp huynh đệ hoặc tài quyền rơi vào huynh đệ trong tay.

3 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ đầu tư kiếm tiền lại tăng tư.

4 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê tài quyền rơi vào phối ngẫu trong tay.

5 cung tài bạch tự hóa quyền tiền tài dục vọng cao, lại từ chưởng tài quyền, độc tư tốt.

6 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách kiếm tiền khá là bận rộn, lao lòng.

7 cung tài bạch hóa quyền nhập thiên di cung bên ngoài hoạt động lực cường, kiếm tiền cơ hội nhiều.

8 cung tài bạch hóa quyền nhập cung nô bộc có cùng bằng hữu hợp bạn bè đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay.

9 cung tài bạch hóa quyền nhập quan lộc cung đầu tư kiếm tiền hậu, nghĩ lại tăng tư.

1 0 cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch đầu tư không nhúc nhích sản, kiếm tiền lại đầu tư, đầu tư dục cường.

11 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức hưởng thụ khá là hải phái.

12 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu cần tiền lúc, có thể được trưởng bối trợ giúp.Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa khoa

1 cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh cung tiền buôn bán có lời bấy nhiêu, tính bao nhiêu, không được tích cực, tùy gặp mà an.

2 cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ số lượng nhập là xuất, trợ giúp huynh đệ.

3 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê tiền tài vững vàng, phối ngẫu là quý một người trong.

4 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp bằng thuận, kiếm tiền bấy nhiêu tính bao nhiêu, bất kể khá là.

5 cung tài bạch tự hóa khoa tài nguyên bằng thuận, không phong ba.

6 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách kiếm tiền khá là khẽ tông, bằng thuận.

7 cung tài bạch hóa khoa nhập thiên di cung bên ngoài cầu tài bằng thuận, quý nhân rõ ràng.

8 cung tài bạch hóa khoa nhập cung nô bộc bằng hữu sẽ không tổn đến mình tiền tài.

9 cung tài bạch hóa khoa nhập quan lộc cung sự nghiệp đầu phí, tài lực vững vàng.

1 0 cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch tài cầm lại gia dụng, bằng thuận tiết kiệm, số lượng nhập là xuất.

11 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức số lượng nhập là xuất tới hưởng thụ.

12 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu kiếm tiền bằng thuận, sẽ không để phụ mẫu thương thần.Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa kị

1 cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.

2 cung tài bạch hóa kị nhập cung huynh đệ bởi vì huynh đệ sự tình phí của, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.

3 cung tài bạch hóa kị nhập cung phu thê bởi vì phối ngẫu sự tình mà phí của hoặc buôn bán có lời được tiền rơi vào phối ngẫu trong tay.

4 cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ đầu tư không nhất định kiếm tiền, tử nữ tiêu vặt rất ít.

5 cung tài bạch tự hóa kị từ buôn bán có lời từ hao phí, nhưng kiếm tiền khá là vất vả.

6 cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách kiếm tiền lao lục thuộc dựa vào thể lực lao động nhân.

7 cung tài bạch hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, kiếm tiền nan, đầu tư tổn thất, hao phí tiền khá là tiếc.

8 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì bằng hữu tổn tài.

9 cung tài bạch hóa kị nhập quan lộc cung đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.

1 0 cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài không dễ, lại tiền tài không được tụ.

11 cung tài bạch hóa kị nhập cung phúc đức mặc kệ kiếm tiền cùng không, đồng đều muốn hưởng thụ, không phải là khá là nhiều.

12 cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu tuần chuyển khá là hội không được, sợ bởi vì tài thương thân.
Cung can tứ hóa pháp < quan lộc cung tứ hóa >


Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 quan lộc cung hóa lộc nhập mệnh cung dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được khá là bằng thuận.

2 quan lộc cung hóa lộc nhập cung huynh đệ sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc, hợp bạn bè sự nghiệp kiếm tiền.

3 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phu thê sự nghiệp có thể được phối ngẫu được trợ giúp, lại bằng thuận kiếm tiền.

4 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tử nữ có kinh doanh hợp bạn bè sự nghiệp, thích hợp ngu nhạc sự nghiệp.

5 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tài bạch buôn bán có lời tiền lại đầu tư, tư kim đủ.

6 quan lộc cung hóa lộc nhập cung tật ách công việc khá là khẽ tông, vui sướng.

7 quan lộc cung hóa lộc nhập thiên di cung bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý.

8 quan lộc cung hóa lộc nhập cung nô bộc cùng làm việc đối đãi nhau hòa hợp, cùng bằng hữu hợp tư sự nghiệp kiếm tiền.

9 quan lộc cung tự hóa lộc có sáng nghiệp lực, mình kiếm tiền mình xài.

1 0 quan lộc cung hóa lộc nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sinh sản ý.

11 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phúc đức sự nghiệp hội kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ.

12 quan lộc cung hóa lộc nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu duy trì, nhậm chức khá là cao vị.Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 quan lộc cung hóa quyền nhập mệnh cung là sự nghiệp bận rộn, từ chưởng quyền, sáng nghiệp lực cường.

2 quan lộc cung hóa quyền nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư kiếm tiền, kinh doanh quyền tại huynh đệ trong tay.

3 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phu thê sự nghiệp bởi vì phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, kinh doanh quyền tại phối ngẫu trong tay.

4 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tử nữ kiếm tiền dục vọng đại.

5 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền dục vọng đại, lại đầu tư.

6 quan lộc cung hóa quyền nhập cung tật ách trách nhiệm cảm giác trọng, khá là lao lòng.

7 quan lộc cung hóa quyền nhập thiên di cung bên ngoài sự nghiệp đắc ý, kiếm tiền cơ hội nhiều.

8 quan lộc cung hóa quyền nhập cung nô bộc bằng hữu chưởng sự nghiệp kinh doanh quyền, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.

9 quan lộc cung tự hóa quyền đối với sự nghiệp khá là có sáng nghiệp năng lực, sự nghiệp lòng trọng.

1 0 quan lộc cung hóa quyền nhập cung điền trạch doanh không nhúc nhích sinh sản ý, nhưng dục vọng cao.

11 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phúc đức sự nghiệp kiếm tiền, lại sắp xếp tràng đại.

12 quan lộc cung hóa quyền nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu trưởng bối duy trì, quyền tại trưởng bối trong tay.Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa khoa

1 quan lộc cung hóa khoa nhập mệnh cung sự nghiệp bằng thuận, thích hợp nhậm chức đi làm là nên.

2 quan lộc cung hóa khoa nhập cung huynh đệ hợp bạn bè đầu tư sự nghiệp bằng thuận, lẫn nhau vô tình gặp, không miệng lưỡi tới tranh.

3 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phu thê sự nghiệp vững vàng, phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt mỏi.

4 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tử nữ đầu tư sự nghiệp bằng thuận.

5 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tài bạch kiếm tiền bằng thuận, phong ba nhỏ.

6 quan lộc cung hóa khoa nhập cung tật ách công việc nhẹ nhõm, thấy vậy bình thản.

7 quan lộc cung hóa khoa nhập thiên di cung sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, bằng thuận.

8 quan lộc cung hóa khoa nhập cung nô bộc cùng cùng làm việc đối đãi nhau hòa hợp, sự nghiệp bằng thuận.

9 quan lộc cung tự hóa khoa sự nghiệp khá là bằng thuận.

1 0 quan lộc cung hóa khoa nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sinh sản ý vững vàng.

11 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phúc đức tài vững vàng, không đại phong ba.

12 quan lộc cung hóa khoa nhập cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối là trên sự nghiệp được quý nhân, nhậm chức thì bằng thuận.Quan lộc cung tứ hóa phi tinh -- hóa kị

1 quan lộc cung hóa kị nhập mệnh cung sự nghiệp không được thuận, lao lòng lao lực, thường nghĩ hoán công việc, biến động công làm. .

2 quan lộc cung hóa kị nhập cung huynh đệ đầu tư sự nghiệp không được thuận, lẫn nhau khá là nhiều ý kiến phân tranh.

3 quan lộc cung hóa kị nhập cung phu thê phối ngẫu tại trên sự nghiệp bang không giúp được gì. Sự nghiệp biến hóa đại.

4 quan lộc cung hóa kị nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa đại, hợp bạn bè bất lợi.

5 quan lộc cung hóa kị nhập cung tài bạch kiếm tiền khá là nan, đầu tư thu về chạp, tư kim không đủ.

6 quan lộc cung hóa kị nhập cung tật ách trách nhiệm cảm giác trọng, nhưng khá là lao lục, lại sự nghiệp không được thuận.

7 quan lộc cung hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài công việc thường biến động hoặc không được thuận.

8 quan lộc cung hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì sự nghiệp quan hệ, để bằng hữu quan tâm.

9 quan lộc cung tự hóa kị sự nghiệp khá là không được thuận, kiếm tiền khá là nan.

1 0 quan lộc cung hóa kị nhập cung điền trạch kinh doanh không nhúc nhích sản, nhưng kiếm được thiếu. Lại khá là lao lục.

11 quan lộc cung hóa kị nhập cung phúc đức sự nghiệp kinh doanh dễ nể, phí của, phúc trạch chênh lệch.

12 quan lộc cung hóa kị nhập cung phụ mẫu sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.Cung can tứ hóa pháp < cung phu thê tứ hóa >


Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 cung phu thê hóa lộc nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, tình cảm tốt.

2 cung phu thê hóa lộc nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô.

3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt, cá tính tùy cùng.

4 cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ có duyên, đối với tử nữ tốt.

5 cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lại đối với mình tới tiền tài có trợ giúp.

6 cung phu thê hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, quan tâm thân thể của ngươi, có ái lòng.

7 cung phu thê hóa lộc nhập thiên di cung phu thê duyên sớm, tình cảm tốt, trợ giúp kiếm tiền.

8 cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô.

9 cung phu thê hóa lộc nhập quan lộc cung phối ngẫu đối với sự nghiệp có trợ giúp, lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt.

1 0 cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng bằng hữu tốt, lại phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt mĩ mãn.

11 cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu tự có sự nghiệp, có thể trợ giúp tiền tài, có thể hưởng thụ.

12 cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu duyên tốt, đối đãi nhau tan ra 冾.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa khoa

1 cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung tình cảm vợ chồng tốt, đối đãi nhau hòa hợp.

2 cung phu thê hóa khoa nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng.

3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên tốt, thích sĩ diện, cá tính tùy cùng, gia thế thanh minh.

4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ đối với tử nữ khá là có ái lòng.

5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, không tiền lúc còn hội giúp ngươi điều độ.

6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, có ái lòng, quan tâm thân.

7 cung phu thê hóa khoa nhập thiên di cung phối ngẫu là quý nhân trợ thủ, khiến bên ngoài khá là bằng thuận.

8 cung phu thê hóa khoa nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng.

9 cung phu thê hóa khoa nhập quan lộc cung phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, bằng thuận, đối với sự nghiệp có trợ giúp.

1 0 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau hòa hợp, cuộc sống gia đình mĩ mãn.

11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu mình công việc vững vàng, số lượng nhập là xuất.

12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu đối đãi nhau tan ra 冾, gia đình hoàn cảnh tốt.Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, nhưng ý kiến nhiều.

2 cung phu thê hóa quyền nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng là hiểu ý gặp khá là nhiều.

3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường, hội quản đối phương.

4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ vui mừng quản con cái cùng huynh đệ của mình, đối với điền trạch dục vọng cao.

5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu chưởng tài quyền, đối với mình tới tài có thể đúng lúc trợ giúp.

6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng nhiều.

7 cung phu thê hóa quyền nhập thiên di cung khá là hội quản, thường tại ngoại giao tế tiếp khách.

8 cung phu thê hóa quyền nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng ý kiến nhiều.

9 cung phu thê hóa quyền nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài chưởng quyền, để miễn cho tội nhân. Lại bàn tay mình kinh doanh quyền.

1 0 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu khá là hội quản hắn bằng hữu của mình, lại ở nhà cũng muốn chưởng quyền.

11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của chính mình quyền, có thể trợ giúp tiền tài, có hưởng thụ.

12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu ý kiến nhiều, nhưng duyên phận tốt.Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa kị

1 cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung tướng vợ chồng xử không được hòa hợp, nhiều lời oán giận.

2 cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên.

3 cung phu thê tự hóa kị phu thê duyên gầy, nhân duyên không tốt.

4 cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ phối ngẫu đối với tử nữ không tốt, khó coi, hoặc bất công, ở nhà không được thói quen.

5 cung phu thê hóa kị nhập cung tài bạch phu thê bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, lại tình cảm vợ chồng không tốt.

6 cung phu thê hóa kị nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được phối hợp, đào hoa nhiều.

7 cung phu thê hóa kị nhập thiên di cung phối ngẫu bên ngoài không giúp được gì, thả phù thê duyên gầy, cá tính không êm thấm.

8 cung phu thê hóa kị nhập cung nô bộc phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên.

9 cung phu thê hóa kị nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài không được thuận, đối với việc của mình nghiệp không trợ giúp.

1 0 cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau không tốt, khó coi, bằng hữu thiếu. Tình cảm vợ chồng không được tốt.

11 cung phu thê hóa kị nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không được thuận hoặc là gia đình chủ phụ.

12 cung phu thê hóa kị nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu không êm thấm, khiến tinh thần mình chênh lệch, lại phối ngẫu keo kiệt.Cung can tứ hóa pháp < cung tật ách tứ hóa >


Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 cung tật ách hóa lộc nhập mệnh cung có người duyên, nhạc quan, thân tốt.

2 cung tật ách hóa lộc nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ có duyên, tình cảm tốt.

3 cung tật ách hóa lộc nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, thương yêu thê ( phu ) tử, sinh hoạt tình dục nhiều.

4 cung tật ách hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không tiết chế.

5 cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch tài vận tốt, tiền kiếm được nhẹ nhõm, khá là có trưởng bối quý nhân trợ giúp.

6 cung tật ách tự hóa lộc là người nhạc quan, bất kể khá là.

7 cung tật ách hóa lộc nhập thiên di cung người ở bên ngoài duyên tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng chơi nhạc.

8 cung tật ách hóa lộc nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên tốt, bằng hữu nhiều, lại đào hoa khá là nhiều.

9 cung tật ách hóa lộc nhập quan lộc cung công việc nhẹ nhõm vui sướng, cùng làm việc giữa đối đãi nhau hòa thuận.

1 0 cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch có tài vận, thân tốt, ở nhà bằng thuận.

11 cung tật ách hóa lộc nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, phúc trạch tốt, lại thân tốt.

12 cung tật ách hóa lộc nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối có duyên phận, quý nhân nhiều, bên ngoài đắc ý.Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 cung tật ách hóa quyền nhập mệnh cung cá tính cường, thiếu niên nhiều tai.

2 cung tật ách hóa quyền nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ hội cố ý gặp, hội quản huynh đệ.

3 cung tật ách hóa quyền nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng tốt, tính dục nhiều, nhưng khá là hội quản phối ngẫu, thường cố ý gặp.

4 cung tật ách hóa quyền nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, không tiết chế.

5 cung tật ách hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền khá là bận rộn, tiền được dục vọng đại, khá là lao lòng.

6 cung tật ách tự hóa quyền cá tính cường lại cổ quái, trưởng thành sớm.

7 cung tật ách hóa quyền nhập thiên di cung bên ngoài bận rộn, nhân duyên tốt, cùng bằng hữu khá là cố ý gặp.

8 cung tật ách hóa quyền nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên tốt, nghĩ giao càng nhiều bằng hữu.

9 cung tật ách hóa quyền nhập quan lộc cung công việc khá là lao lòng, trách nhiệm cảm giác trọng, quản bộ phận thuộc cùng làm việc.

1 0 cung tật ách hóa quyền nhập cung điền trạch tài dục vọng cao, ở nhà chưởng quyền.

11 cung tật ách hóa quyền nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, năng lực cường, nhưng lao lục lao lòng, lại nhiều tai.

12 cung tật ách hóa quyền nhập cung phụ mẫu có trưởng bối đúng lúc trợ giúp, bên ngoài thường cố ý gặp tranh chấp.Cung tật ách tứ hóa phi tinh -- hóa khoa

1 cung tật ách hóa khoa nhập mệnh cung nhân duyên tốt, nhạc quan, thể xác tinh thần vui sướng.

2 cung tật ách hóa khoa nhập cung huynh đệ cùng tình cảm huynh đệ kết giao, thích có mà thôi.

3 cung tật ách hóa khoa nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm không êm thấm hài.

4 cung tật ách hóa khoa nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên tốt, yêu thương tử nữ, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.

5 cung tật ách hóa khoa nhập cung tài bạch tiền tài bằng thuận, số lượng nhập là xuất.

6 cung tật ách tự hóa khoa thân tốt, phong độ tốt, bệnh có lương y.

7 cung tật ách hóa khoa nhập thiên di cung người ở bên ngoài duyên tốt cùng bằng hữu kết giao thích có mà thôi, bên ngoài bình an.

8 cung tật ách hóa khoa nhập cung nô bộc trạch bạn bè mà giao, không tổn bạn bè.

9 cung tật ách hóa khoa nhập quan lộc cung công việc nhẹ nhõm, cùng làm việc đối đãi nhau tan ra 冾.

1 0 cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch ở nhà bằng thuận, tiền tài số lượng nhập là xuất.

11 cung tật ách hóa khoa nhập cung phúc đức nhân duyên tốt, thân cũng tốt, có quý nhân.

12 cung tật ách hóa khoa nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối đối đãi nhau hòa hợp, có trưởng bối quý nhân, bên ngoài bằng thuận.Cung tật ách bởi vì hóa phi tinh -- hóa kị

1 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung thân chênh lệch, cùng bằng hữu kết giao tổn hại đến thân thể mình.

2 cung tật ách hóa kị nhập cung huynh đệ cùng huynh đệ duyên phận mờ nhạt, tình cảm không tốt, khó coi.

3 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê cùng phối ngẫu tình cảm mờ nhạt, sinh hoạt không êm thấm hài.

4 cung tật ách hóa kị nhập cung tử nữ cùng tử nữ duyên gầy, quản con cái, lại sinh hoạt tình dục nhiều, nhưng có tiết chế.

5 cung tật ách hóa kị nhập cung tài bạch tiền tài không được thuận, là tài lao lục mà thương thân.

6 cung tật ách tự hóa kị thể yếu lại khá là nhiều bệnh, lao lục, trưởng thành sớm.

7 cung tật ách hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, cùng bằng hữu kết giao tổn cập thân thể, lại khá là nhiều tai.

8 cung tật ách hóa kị nhập cung nô bộc cùng bằng hữu duyên gầy, bởi vì bằng hữu mà tổn hại thân.

9 cung tật ách hóa kị nhập quan lộc cung công việc không được thuận, lao lòng lao lực, cùng làm việc đối đãi nhau không được hòa hợp.

1 0 cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch tiền tài không được thuận, thân không được tốt, lao lục.

11 cung tật ách hóa kị nhập cung phúc đức thể yếu nhiều bệnh, nhân duyên không tốt, khó coi, phúc trạch chênh lệch.

12 cung tật ách hóa kị nhập cung phụ mẫu cùng trưởng bối đối đãi nhau không tốt, khó coi, thân cũng không tốt. Bên ngoài không như ý.

# các huynh đệ khác cung, cung tử nữ, cung nô bộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh, tự hành biến thông.


Cung can tứ hóa pháp < tứ hóa phi tinh hoạt bàn vận dụng >


1 mệnh bàn ngoại trừ cố định cung vị tứ hóa bên ngoài, còn có thể sống nhìn, linh hoạt vận dụng.

2 như bản mệnh tới cung huynh đệ cũng là tài bạch được cung điền trạch, có thể nhìn ra tư kim được vận dụng, tiền tài được tuần chuyển có hoặc không.

3 cung huynh đệ hóa kị nhập cung phúc đức trùng tài cung. . Mượn không được tiền, hướng bằng hữu tiền tài tuần chuyển, có khó khăn.

4 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc trùng cung huynh đệ. . Mượn không được tiền, hướng bằng hữu tiền tài tuần chuyển có khó khăn.

5 cung huynh đệ hóa kị nhập cung tài bạch trùng cung phúc đức. . Trùng trước đó mượn không được tiền, trùng về sau có thể mượn đến.

6 cung tật ách ngoại trừ nhìn bản thân trạng huống bên ngoài, còn nhưng nhìn sự nghiệp doanh vận được trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng là quan lộc cung được cung điền trạch.

7 sấn nạn cung hóa kị nhập cung phúc đức trùng cung tài bạch chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.

8 cung tật ách hóa kị nhập cung phu thê trùng quan lộc cung chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.

9 cung tật ách hóa kị nhập thiên di cung trùng mệnh. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.

1 0 cung tật ách hóa kị nhập mệnh cung trùng thiên di cung. . Chủ sự nghiệp không được kiếm tiền.

11 cung tật ách được tứ hóa, hóa lộc nhập quan lộc cung, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập thiên di cung. . Đồng đều chủ sự nghiệp kiếm tiền.

12 cung nô bộc cũng là cung phúc đức được cung điền trạch, như hóa kị nhập cung tử nữ, trùng mình cung điền trạch, thì hội tổn mình tài cách.

13 cung phụ mẫu cũng là vợ chồng cung được cung điền trạch. . Như cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ đến trùng mình điền trạch, phu thê được điền trạch trùng mình cung điền trạch, biểu thị chủ vợ chồng bất hòa, ở nhà không đợi được, lại hướng cũng do nghĩa ấy muốn tiền khá là nan.

14 cung phụ mẫu hóa kị nhập thiên di cung trùng cung điền trạch. . Chủ phu thê duyên gầy, kết hôn muộn.

15 cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ trùng cung điền trạch, biểu hiện phu thê được điền trạch trùng mình điền trạch, chủ bản gia cùng nhà mẹ đẻ không êm thấm, cũng họ chủ phụ mẫu cùng mình không duyên.

16 cung phu thê là cung tật ách được cung điền trạch, cung phu thê hóa kị người cung phụ mẫu trùng cung tật ách, chủ phu thê duyên gầy.

17 cung tài bạch 寪 cung nô bộc được điền trạch, cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ trùng cung điền trạch, chủ tài không được tụ, cùng bằng hữu đầu tư hợp bạn bè, tiền hội bị lấy đi.

18 cung phúc đức là huynh đệ cung điền trạch, cung phúc đức hóa kị nhập cung nô bộc trùng cung huynh đệ, chủ huynh nô không duyên, cũng chủ không thể cùng hội.

19 cung phúc đức hóa kị nhập cung huynh đệ trùng cung nô bộc. . Chủ huynh nô không duyên, không thể cùng hội hoặc trước thời gian tiêu hội.

2 0 cung nô bộc là cung phúc đức được cung điền trạch, cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch trùng cung phúc đức. , chủ cùng tài liên quan đến, cũng không có thể tham gia tiêu hội hoặc trùng trước đó, không muốn cùng hội, trùng về sau thì có.

21 thiên di cung là cung điền trạch được cung điền trạch, bởi vì cung điền trạch hóa kị nhập thiên di cung trùng cung mệnh, chủ biến động hội dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình tránh.

22 cung tử nữ là cung nô bộc được quan lộc cung, nhìn hợp bạn bè đầu tư.

23 cung tử nữ hóa kị nhập thiên di cung trùng mệnh, cùng bằng hữu không thể hợp bạn bè, chủ đối với bản thân mình bất lợi.

24 cung tử nữ hóa kị nhập cung phúc đức trùng cung tài bạch, chủ bằng hữu bản thân bất lợi.

25 cung điền trạch hóa kị nhập hoặc trùng mệnh. . Chủ cùng duyên phận liên quan đến.

26 cung điền trạch hóa kị nhập quan lộc hoặc trùng quan lộc. . Chủ cùng sự nghiệp liên quan đến ( sự nghiệp không được thuận ).

27 cung điền trạch hóa kị nhập cung tài bạch hoặc trùng cung tài bạch. . Chủ cùng tài liên quan đến, có tổn tài.

# trở lên quá nhiều đề cập đến, cận trở lên thuật phạm lệ cung tham khảo. Thỉnh độc giả tự hành biến thông vận dụng.
Cung can tứ hóa pháp < cung mệnh tứ hóa >
1 tứ hóa phi tinh cơ bản phân tự hóa, hóa nhập, hóa xuất.

2 tứ hóa nhập mệnh cung, quan lộc, tài bạch, cung điền trạch là hóa nhập.

Như: hóa lộc nhập trở lên bốn cung vị chủ kiếm tiền.

Hóa quyền nhập trở lên bốn cung chủ có thực quyền.

Hóa khoa nhập trở lên bốn cung chủ có quý nhân rõ ràng.

Hóa kị nhập trở lên bốn cung chủ thủ tài.

Quan lộc cung hóa kị nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng kiếm tiền thiếu, lại lao lục.

Cung tài bạch hóa kị nhập quan lộc là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ thủ tài, tiết kiệm.

3 tứ hóa nhập huynh, phu, tử, tật, thiên, nô, phúc, phụ các loại cung vị là hóa xuất.

Hóa lộc nhập trở lên cung vị là hóa xuất, thủ tài không được.

Hóa quyền nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ vui mừng tranh quyền, dễ có tranh chấp.

Hóa khoa nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ quý nhân không được rõ ràng.

Hóa kị nhập trở lên cung vị là hóa xuất, chủ tổn tài.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ là hóa xuất, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập thiên di là hóa xuất, chủ bên ngoài kiếm tiền nan, không được thuận.

4 tứ hóa phi tinh chú ý tam phương tứ chính.

Tam phương. , quan lộc, tài bạch, thiên di cung.

Tứ chính. . Cung mệnh hợp tam phương xưng tam phương tứ chính.

Cung mệnh, cung tử nữ, thiên di cung, cung điền trạch, cũng xưng tứ chính vị trí.

Tứ chính vị trí. . Đại biểu dịch mã, biến động.

Thiên di cung hóa kị nhập tử nữ, là dịch mã, trùng cung điền trạch chủ xuất ngoại, ra ngoài.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh -- hóa lộc

1 cung mệnh tự hóa lộc nhân duyên tốt, cá tính khá là độc lập, trí tuệ cũng khá là cao.

2 cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ có huynh đệ, cùng huynh đệ khá là có duyên phận, dựa vào huynh đệ trợ giúp thành công.

3 cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê hôn nhân duyên sớm, khác tính bằng hữu khá là nhiều.

4 cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ có tử nữ, yêu thương tử nữ, có quý tử.

5 cung mệnh hóa lộc nhập cung tài bạch kiếm tiền dễ dàng, dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, lại dễ có lệch tài vận.

6 cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách là người khá là nhạc quan, dễ có tính trơ.

7 cung mệnh hóa lộc nhập thiên di cung người ở bên ngoài duyên tốt, quý nhân nhiều, kiếm tiền cơ hội nhiều, bên ngoài đắc ý.

8 cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc bên ngoài bằng hữu nhiều, giao tế tiếp khách cũng nhiều, bằng hữu trợ giúp đại.

9 cung mệnh hóa lộc nhập quan lộc cung công việc nhẹ nhõm tiền lương cao, sáng nghiệp khá là có thể kiếm tiền.

1 0 cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch gia đình hoàn cảnh tốt, bố trí xa hoa, còn có tổ nghiệp.

11 cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức nhiều hưởng thụ, già vận tốt, phúc trạch tốt.

12 cung mệnh hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối duyên, thưởng tứ, đề bạt.Cung mệnh tứ hóa phi tinh -- hóa quyền

1 cung mệnh tự hóa quyền cá tính cường, vui mừng chưởng quyền, thông minh có khả năng.

2 cung mệnh hóa quyền nhập cung huynh đệ có huynh đệ, hỗ là tranh quyền, ý kiến khá là nhiều.

3 cung mệnh hóa quyền nhập cung phu thê hỗ là tranh quyền, ý kiến khá là nhiều.

4 cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ tử nữ nhiều, cá tính khá là cường, quản con cái khá là nghiêm.

5 cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch chưởng tài, chủ sáng nghiệp, thích hợp làm ăn.

6 cung mệnh hóa quyền nhập cung tật ách thiếu niên nhiều tai, hư đốn, đào hoa nhiều, tính dục cường.

7 cung mệnh hóa kị nhập thiên di cung bên ngoài không được thuận, biến hóa tính đại, làm nhiều thiếu thành.

8 cung mệnh hóa kị nhập quan lộc cung là sự nghiệp quan tâm bận rộn, công việc thời gian nhiều, đoạt được thiếu.

9 cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc bằng hữu đối đãi nhau không tốt, khó coi, không cách nào trợ giúp.

1 0 cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài nô, tổ nghiệp không được phong, nhà nội lộn xộn.

11 cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức phúc đức chênh lệch, hưởng thụ thiếu, lao lục.

12 cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên gầy, thân nhiều tai, không được tốt.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều