Chia sẻ

Càng nhiều

Vận mệnh phúc lộc thọ nhân quả tin tức nhịp bức tranh chư cung chư tinh hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị

2 0 0 9-11-29   Tiêu dao thế này

Cung mệnh chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: nhân duyên tốt, nhạc trời phái, trí tuệ cao, khẩu tài tốt, có lương lộc, đối với người đa tình, vui mừng nỗ lực.
Liêm trinh hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ quyền uy, càng có lãnh đạo năng lực, có thể dùng người phục tùng cùng duy trì, làm việc thuận lợi nhuận. Lại chủ đào hoa, liêm trinh nếu không hóa lộc, đào hoa không rõ ràng hiển, một hóa lục, đào hoa cùng trứ nhất tề đến. Hành hạn gặp tới, mỗi bên loại nghi nan vấn đề, có thuận lợi nhuận giải quyết, lại chủ có tin mừng khánh, gặp sát chủ tình cảm dây dưa.

Thiên cơ hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng nhanh nhẹn, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt ái tông giáo, âm dương học, triết học.
Thiên đồng hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ hiểu nạn, phúc khí, nhưng chủ vận khí tốt, tịnh không làm, rất có uể oải tới tệ nạn.
Thái âm hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ lộc khố, tài khố, an nhàn, nhưng không có lực giải tai ách.
Tham lang hóa lộc được chỉ ra điềm báo: là đào hoa, thọ ngôi sao, tài tinh, lại chủ thông minh. Chỗ chủ tới tài là lệch tài, có hợp ý tính chất.
Vũ khúc hóa lộc được chỉ ra điềm báo: là chính tài tinh, chủ tài. Hóa lộc nhập mệnh, là người cá tính kiên cường, lại giỏi về kiếm tiền.
Thái dương hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ lão bản cách, lại chưởng thực quyền. Nhược làm thuê với nhân giả, cũng là chưởng thực quyền chi chủ quản giai cấp. Nữ nhân mệnh không nên.
Cự môn hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ khẩu tài tốt, có lộc ăn tốt, lấy miệng là nghiệp, nói chuyện kiếm tiền. Cự môn hóa lộc cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không nên nữ nhân mệnh, tất chủ thuỷ tính dương hao phí.
Thiên lương hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ ấm không được chủ tài, có nạn khả giải, lại chủ phúc thọ. Nói chuyện hòa hợp tận, thiên hạ không có không hiểu sự tình.
Phá quân hóa lộc được chỉ ra điềm báo: chủ biến thiên cơ hội nhiều, chủ phu thê, tử nữ, phương diện giao hữu có chỗ lợi.

Cung huynh đệ chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: chủ huynh đệ có duyên, tương hỗ dìu dắt.
Liêm trinh hóa lộc: chủ huynh đệ điểm lạ tính duyên. Lại chủ bản nhân tới ngầm đào hoa, bởi vì cung huynh đệ tại giao hữu tới đối cung nguyên nhân.
Thiên cơ hóa lục: chủ huynh đệ thông minh có trí tuệ, lại nhiệt tâm tông giáo, triết học, âm dương học. Cận thủ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao gồm ở bên trong.
Thiên đồng hóa lộc: chủ huynh đệ hòa hài, bộ dạng trợ giúp.
Thái âm hóa lộc: chủ cùng tỷ muội duyên sâu, liên hệ nhiều, bộ dạng trợ giúp.
Tham lang hóa lộc: lệch tài, lại chủ đang cùng huynh đệ bằng hữu giao tế tiếp khách, ẩm rượu làm lộng.
Vũ khúc hóa lộc: chủ huynh đệ cá tính cường.
Thái dương hóa lộc: chủ bản nhân tuy có lão bản mệnh, nhưng không thực quyền, nếu không phải quải tên nhân, tức là hợp bạn bè cổ đông.
Cự môn hóa lộc: lấy tại cung mệnh tới giải thích, bọc tại huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân giao tế tiếp khách nhiều, cùng huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc đấu đấu miệng.
Thiên lương hóa lộc: lấy tại cung mệnh tới giải thích, vỏ nhập huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân có huynh tỷ tới quan ái.
Phá quân hóa lộc: cùng bằng hữu đối đãi nhau hòa hài, pha có thể tương trợ, bởi vì phá quân hóa lộc tại huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

Cung phu thê chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: điểm lạ tính duyên, lại chủ bản thân xã hội bối cảnh, công việc hoàn cảnh không tệ. Đối với phối ngẫu tốt, phối ngẫu là "Gầy" không được thể hình

Liêm trinh hóa lộc: chủ phối ngẫu điểm lạ tính duyên. Nam mệnh lại chủ nhận biết phong trần nữ lang.
Thiên cơ hóa lục: chủ khác tính duyên tốt, bởi vì công việc quan hệ thường nhận biết khác tính, lại hoàn toàn trợ lực.
Thiên đồng hóa lộc: phối ngẫu đối với sự nghiệp trợ giúp đại, có thể giải nguy khốn .
Thái âm hóa lộc: nam chính cũng do nghĩa ấy hiền huệ có khả năng, năng chủ cầm sự nghiệp. Nữ chính phu ấm, cho nên kết hôn hậu phương có thể đang lão bản.
Tham lang hóa lộc: phối ngẫu cùng bản ai cũng đều có khác tính duyên, dễ có ngoại tình.
Vũ khúc hóa lộc: phối ngẫu cá tính cường, rất hội kiếm tiền.
Thái dương hóa lộc: nam chính cưới vợ hậu phương có thể có sự nghiệp của chính mình, lại cũng do nghĩa ấy có khả năng giúp đỡ nhiều, cũng do nghĩa ấy tỉ tiên sinh lao lục. Nữ chính có đang lão bản mệnh, nhưng không thực quyền, quải tên mà thôi.
Cự môn hóa lộc: khác tính duyên tốt, phu thê duyên gầy .
Thiên lương hóa lộc: chủ phối ngẫu nhiều ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp.
Phá quân hóa lộc: chủ khác tính duyên, không được chủ phu thê duyên.

Cung tử nữ chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: chủ thương yêu tử nữ, tử nữ có chuyện nhờ tất ứng. Chủ có quý tử, thông minh, hoạt bát. Chủ bản nhân tử nữ nhiều, đào hoa nhiều, tính nhu cầu nhiều.
Liêm trinh hóa lộc: chủ tử nữ nhân hoạt bát, điểm lạ tính duyên. Chủ bản nhân ngầm đào hoa, đối tượng là còn trẻ nhân.
Thiên cơ hóa lục: chủ nam đứa bé tốt động hoạt bát, có trí tuệ.
Thiên đồng hóa lộc: chủ có quý tử, thuộc béo bé con, phúc tinh hình nhân. Bổn nhân ở bên ngoài nhiều hưởng phúc.
Thái âm hóa lộc: chủ tử nữ nhân thông minh, nam hài ngày sau khác tính duyên tốt. Thái âm vượng thủ, chủ bản nhân không nhúc nhích sản nhiều.
Tham lang hóa lộc: chủ bản nhân tính dục cường, đặc biệt thủy cung là quá mức, bên ngoài đào hoa nhiều. Tử nữ thông minh, ham học hỏi dục cao.
Vũ khúc hóa lộc: tử nữ thông minh quật cường, ngày sau rất hội kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở bên ngoài tiền vàng điều độ linh hoạt.
Thái dương hóa lộc: nam mệnh chủ bản nhân kết hôn có tử sau này, mới có thể đang lão bản hoặc cùng người hợp bạn bè, nhưng đều không thực quyền.
Cự môn hóa lộc: chủ tử nữ nhân khẩu tài tốt, vui mừng đấu miệng.
Thiên lương hóa lộc: chủ tử nữ nhân thụ nhiều trường bên trên thương yêu.
Phá quân hóa lộc: tử nữ sinh hoạt lãng phí. Bản nhân đào hoa, đối tượng là ấu xỉ được.

Tài phú cung chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: lộc tại tài cung tỉ tại cung mệnh tốt, chủ chính mình có năng lực kiếm tiền, này lộc chủ tiên thiên mang đến được; chủ quý nhân giúp ngươi kiếm tiền, tiên thiên chú định. Liêm trinh hóa lộc: liêm trinh là quan lộc chủ, hóa lộc nhập tài bạch, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi nhuận. Đại khái là công gia cơ cấu tới tiền tài, không sợ bị ngược lại màn che, tài nguyên ổn định, chính mình có quyền lực chi phối thu chi. Hội đào hoa ngôi sao, có thể muốn buôn bán có lời chút đào hoa tài, hoặc hao tổn chút đào hoa tài, tài tới tiến ra bao nhiêu cùng đào hoa có chút quan hệ.
Thiên cơ hóa lục: thiên cơ là động ngôi sao, trí tuệ ngôi sao, không tài tinh; hóa lộc lúc, tiền tài lưu động tính đại, gặp cát thì đại tiến đại xuất, gặp hung thì là quá tới tay quá mắt tới tài. Hương vị bên trên, tiền tài lưu động đại, một tiến trí tuệ chi tinh liền động đầu óc để nó ra ngoài, dụng ở mọi phương diện. Thiên cơ tới tài, sẽ không có nhàn trí chi rõ ràng kim.
Thiên đồng hóa lộc: có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân không làm hoặc lãn với kiếm tiền. Thiên đồng không thích hóa lộc.
Thái âm hóa lộc: chủ tài khố, tài từ nơi xa đến, tài kinh khác tính trợ giúp được. Nam mệnh chủ nhiều đến nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ nhân mệnh chủ có lão bản cách, có thực quyền. Thái âm nhập tài khố, không sát trùng, vượng cung tọa thủ, tài phú vô số; nhược sát kị trùng phá, đại tiến tài, đại phá tài, bởi vì thái âm không có lực giải tai ách.
Tham lang hóa lộc: chủ năng như nguyện kiếm tiền. Kiếm tiền trong quá trình tránh không được tiếp khách, chầu mặn, mang theo đào hoa tính chất. Chủ lệch tài vận, nhẹ nhàng hợp ý tính. Người cùng tới cờ bạc cũng thuộc tới.
Vũ khúc hóa lộc: vũ khúc là chính tài tinh, đang ngồi tài bạch lại hóa lộc, cống bên trên khai hao phí gia tăng một đài, cả đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một vỏ.
Thái dương hóa lộc: chủ lão bản cách, còn có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài lý do tài đều có một bộ, lại rất hội hao phí tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nhược lạc hãm, tức nhập mất huy cung vị, khá là vất vả, nhưng cũng hòa hợp mưu hòa hợp lý do tài, chỉ là là người mưu tài lý do tài, một tia không qua loa, đối với mình tiền tài không thèm để ý.
Cự môn hóa lộc: cự môn tới hóa lộc, lấy tranh cạnh được, dùng miệng buôn bán có lời được. Như mại không khí được phát thanh viên, ngay thẳng luận người không phải ta là được luật sư, quan toà, cùng người cạnh tiêu, so giá được lái buôn, đẩy tiêu viên, người môi giới, trung gian người. Cự môn không được chủ tài, cho nên tu lấy miệng tranh cạnh nhập tài.
Thiên lương hóa lộc: thiên lương chủ ấm không được chủ tài, hóa lộc chính là thụ trường bên trên phúc ấm tới tài. Một cái khác tài nguyên là đùa nghịch lão đại, nói khoác mà tuyển tài, bình thường đều là bộc phát. Bởi vì này trên thế giới, có một nửa người vui vẻ nhận biết cái người, một nửa khác không biết rõ cái người chân chính là thực lực.
Phá quân hóa lộc: phá quân tới tài chính là ngoài ý muốn tới tài, bạo có được tài. Thụ sát kị trùng phá, cũng muốn hoành phá, hoặc chất đặt mượn có được khoản tiền lớn. Cũng chủ đào hoa là dùng tiền mãi được.

Cung tật ách chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: mệnh đồ trung bất luận cái gì một sao hóa lộc, đều hàm cất giấu mùa xuân, bắt đầu chỉ ra điềm báo, cho nên đại biểu tai nạn tinh hóa lộc có điềm dử bắt đầu ý tứ.
Tâm tính nhạc quan, lòng khoan thể béo, là mập dáng người, số ít phần người đã trung niên chỉ có phát béo. Chủ nhân sâu duyên, để người càng xem càng vui vẻ. Chủ nhân tính dục cường, tính nhu cầu nhiều.
Liêm trinh hóa lộc: lệch chủ đào hoa, tính nhu cầu.
Thiên cơ hóa lục: lệch chủ trí tuệ, làm việc cân nhắc chu đáo chặt chẽ viên tan ra.
Thiên đồng hóa lộc: mập mạp phúc đưa, chủ thọ lại chủ hiểu nạn; thiên đồng hóa lộc vui mừng nhập tật ách, có nguy nan khả giải.
Thái âm hóa lộc: chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, thái âm mất huy thì lòng có buồn khổ, lại thường chính mình tìm giải thích, hiểu vui vẻ kết.
Tham lang hóa lộc: chủ hiểu nạn, lại chủ thọ, lại chủ đào hoa, bản nhân muốn đào hoa, bởi vì tính dục cường nguyên nhân.
Vũ khúc hóa lộc: chủ ngoại nhu nội mới nhân.
Thái dương hóa lộc: tuyệt không lão bản mệnh cách. Tâm địa ngay thẳng, có quá lại quá, không quá tính toán.
Cự môn hóa lộc: chủ có lộc ăn không tệ. Duy nữ nhân mệnh không nên cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương hao phí thuỷ tính.
Thiên lương hóa lộc: chủ thọ, chủ ấm, chủ hiểu nạn. Cho nên thân khỏe mạnh, nhiều đến trưởng bối trợ giúp, gặp hung nạn khả giải.
Phá quân hóa lộc: vui vẻ tiêu phí.

Thiên di cung chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: chủ xuất ngoại có quý, bên ngoài có quý nhân, bản thân nhân duyên tốt. Xuất ngoại kiếm tiền cơ hội nhiều, bản nhân khá là cẩu thả.
Liêm trinh hóa lộc: chủ xuất ngoại có khác tính trợ giúp, lại khác tính duyên dày. Hạn vận gặp liêm trinh tại thiên di, có tin mừng khánh hoặc ngoại tình.
Thiên cơ hóa lục: chủ viễn đi, thiên ở, đến chỗ xa đánh thiên hạ chi tình sự tình.
Thiên đồng hóa lộc: chủ bên ngoài có hưởng thụ, là người nhạc quan, nhưng không quá tiến lấy.
Thái âm hóa lộc: vui vẻ du lịch, tiếp cận thiên nhiên, bởi vì thái âm là điền trạch chủ, các ngươi vui vẻ lấy bên ngoài là điền trạch.
Tham lang hóa lộc: chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu lương, đào hoa khó tránh.
Vũ khúc hóa lộc: chủ ngoại trở ra tài lộc.
Thái dương hóa lộc: chủ thanh danh, vui mừng viễn du; nhược làm thuê đi làm nhân có đang chủ quản cách, tịnh chưởng thực quyền.
Cự môn hóa lộc: chủ khẩu tài, có lộc ăn. Vui mừng ngoại giao, tranh phân biệt.
Thiên lương hóa lộc: chủ xuất ngoại nhiều đến trưởng bối trợ giúp quan ái.
Phá quân hóa lộc: chủ bên ngoài chi tiêu đại, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

Bằng hữu cung chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: hòa hợp giao tế, tiếp khách nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Khá là hội hưởng thụ, khó tránh có chút phong lưu trái, cùng phong tình họa.
Liêm trinh hóa lộc: chủ cùng bằng hữu tiếp khách, khó tránh tửu sắc, cờ bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng nhân.
Thiên cơ hóa lục: chủ cùng bằng hữu bằng cơ duyên nhận ra, mà lẫn nhau dày ái, phần lớn là tuổi tác tương tự tới nam tính.
Thiên đồng hóa lộc: chủ cùng bằng hữu giao, chơi nhạc hưởng phúc mà thôi.
Thái âm hóa lộc: chủ cùng bằng hữu hưởng thụ, quan sát bằng hữu. Nam mệnh lại chủ đào hoa, nữ nhân duyên, phong lưu, tịnh có con gái nhân chi trợ giúp.
Tham lang hóa lộc: chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, đào hoa.
Vũ khúc hóa lộc: cùng bằng hữu giao tế, tiếp khách, hưởng thụ nhạc, đều là tiền tài sự tình.
Thái dương hóa lộc: chủ giao tế tiếp khách, lại chủ bản nhân thả là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chỉ là hợp bạn bè sự nghiệp.
Cự môn hóa lộc: chủ có lộc ăn, lương lộc tới tiếp khách, cùng bằng hữu đàm thuyết vui sướng.
Thiên lương hóa lộc: đối với lớn tuổi hơn được bằng hữu khá là kính trọng, cũng thụ trợ giúp. Nhưng tu phòng nói khoác tới bằng hữu, sát kị trùng phá, dễ bị liên mệt mỏi.
Phá quân hóa lộc: có người duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

Cung sự nghiệp chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: công việc nhẹ nhõm, kiếm tiền, sáng nghiệp thuận lợi nhuận. Sát tinh trùng phá, vui vẻ nhẹ nhõm được công việc, không kiên nhẫn chuyên một nhóm nghiệp đau khổ làm thực làm.
Liêm trinh hóa lộc: liêm trinh là quan lộc chủ, chủ làm việc thuận toại, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ đào hoa, nhược thân cung tại quan lộc, đào hoa càng dữ dội hơn, nhiều đến khác tính trợ giúp.
Thiên cơ hóa lục: giỏi về buôn bán có lời lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ sáng nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, hào nhoáng, trời kiều được kỹ năng.
Thiên đồng hóa lộc: không tốt, khó coi. Chủ bản nhân không cái gì làm, chỉ dựa vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng được, lười nhác nguyên nhân.
Thái âm hóa lộc: nam chính cũng do nghĩa ấy hiền huệ, có là nữ nhân lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một cái khác cũng do nghĩa ấy làm chưởng sự nghiệp, bởi vì phu thê chủ nội thê. Nữ chính bản nhân có lão bản cách, lại chưởng thực quyền. Thái âm vượng thủ, sự nghiệp thuận toại; mất huy, chủ vãn thành.
Tham lang hóa lộc: chủ lệch tài, nhẹ nhàng hợp ý tính, ngu nhạc tính. Công việc cơ hội trung, nhiều đến khác tính trợ giúp.
Vũ khúc hóa lộc: vũ khúc hóa lộc nhập quan lộc cung chủ tài, công việc thuận toại. Trên sự nghiệp tiền vàng đi vào thuận toại như ý, hoặc tiến hành cùng tài chính liên quan đến tới chức vụ hoặc sự nghiệp.
Thái dương hóa lộc: nam chính lão bản, lại ủng thực quyền, thả là dân đi làm cũng là có quyền lực chi chủ quản. Nữ nhân mệnh chủ tiên sinh chỗ làm, có sáng nghiệp là lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.
Cự môn hóa lộc: chủ lấy miệng là nghiệp, tranh cạnh tới chức, văn hóa truyền bá nhân là. Bởi vì công việc hoàn cảnh tới quan hệ, thường có có lộc ăn.
Thiên lương hóa lộc: thụ cấp trên ân sủng, đề bạt, có cao vị. Nhiều đến lớn tuổi hơn nhân tới phúc ấm, chiếu cố.
Phá quân hóa lộc: có thể được phối ngẫu trợ giúp, khiến công việc, sự nghiệp thuận toại.

Cung điền trạch chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: chủ có tổ nghiệp, gia đình hoàn cảnh ưu dụ, gia đình bố đưa không tệ. Chủ bản nhân cố nhà, nhưng cũng bản nhân có đào hoa, đối tượng khá là lớn tuổi hơn nhân.
Liêm trinh hóa lộc: nhà bên trong bình an, tài không tệ, lại mang theo đào hoa, đối tượng so với ta tuổi lớn. Chủ gia đình giàu có, phải có được nhà điện thiết bị đều có, giảng cứu bên trong phòng bày biện, trang hoàng.
Thiên cơ hóa lục: càng biến động điền trạch càng tốt, một lần tỉ một lần tốt. Chủ có kế hoạch tính biến thiên.
Thiên đồng hóa lộc: chủ có hoa lệ tới nơi ở, lại vui mừng đưa tới bố đưa có đẹp quan, thoải mái, mà lại vui vẻ lại trong nhà, hưởng thụ thoải mái nhà ở sinh hoạt.
Thái âm hóa lộc: có hứa không hề động sản, đặc biệt thái âm vượng thủ cung vị hoặc thái dương đồng cung, càng chủ gia sản khó có thể đếm số. Trong nhà làm cho khô khô tịnh tịnh được. Kinh doanh không nhúc nhích sản hội kiếm tiền.
Tham lang hóa lộc: chủ tài, chủ đào hoa, nhưng không được chủ thọ .
Vũ khúc hóa lộc: vũ khúc chủ tài, vui mừng hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ ở, lại rất hội kiếm tiền, cả đời giàu có.
Thái dương hóa lộc: có đang lão bản, nhưng không thực quyền, trở thành hợp bạn bè sinh ý. Nam mệnh chủ trước thành danh hậu lập nghiệp, kiếm tiền trước mãi phòng ở. Nhược cùng thái âm đồng cung, nhà sản vô số.
Cự môn hóa lộc: trong nhà thường bị rượu và đồ nhắm cùng bằng hữu tổng hợp, cao đàm rộng rãi luận, tán phiếm nói địa.
Thiên lương hóa lộc: chủ hiểu nạn, thân khỏe mạnh, nhà bên trong bình an. Tại cung điền trạch vị tới có "Phòng ấm ", có phòng có an cư cũng.
Phá quân hóa lộc: bởi vì phá quân là cung tử nữ chủ, cho nên phá quân hóa lộc chiếu tử nữ, tử nữ đối đãi nhau rất tốt, lại đối với gia đình có trợ lực. Chủ bản nhân đào hoa, đối tượng là lớn tuổi hơn nhân.

Cung phúc đức chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: chủ tốt hưởng thụ, phúc trạch dày, có dưỡng lão tử nữ, già vận rất tốt.
Liêm trinh hóa lộc: chủ tốt hưởng thụ, đào hoa, chủ quan.
Thiên cơ hóa lục: vui vẻ kế hoạch tính được sinh hoạt, yêu thích tông giáo, triết học, huyền phật học, âm dương học.
Thiên đồng hóa lộc: chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức lành nhất, có gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ lại chủ có phúc có thể hưởng.
Thái âm hóa lộc: nếu như mất huy, cũng chủ đào hoa. Thái âm hóa lộc tại phúc đức chiếu tài bạch, chủ tài phú. Nữ nhân mệnh có lão bản cách, nhưng không thực quyền.
Tham lang hóa lộc: chủ đào hoa, tính nhu cầu mãnh liệt. Lại chủ hiểu nạn, chủ thọ.
Vũ khúc hóa lộc: chủ hưởng dụng không thiếu .
Thái dương hóa lộc: chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, khoái lạc không lo. Nam mệnh chủ có lão bản cách, nhưng không thực quyền.
Cự môn hóa lộc: chủ cả đời có có lộc ăn.
Thiên lương hóa lộc: chủ ấm, chủ thọ, gặp nạn khả giải, thân khỏe mạnh.
Phá quân hóa lộc: chủ tốt hưởng thụ, làm sự hưởng thụ dụng tiền không độ.

Cung phụ mẫu chư tinh hóa lộc hậu được chỉ ra điềm báo: cùng phụ mẫu duyên sâu, phàm trưởng bối đều rất quan ái. Chủ bản nhân thông minh, cũng hiếu kính phụ mẫu, trưởng bối.
Liêm trinh hóa lộc: chủ trưởng bối duyên, lại khác tính nhân càng sâu.
Thiên cơ hóa lục: chủ trưởng bối duyên, lại chủ trí tuệ cao, đầu óc linh hoạt. Trưởng bối lệch chủ nam tính.
Thiên đồng hóa lộc: họ chủ phụ mẫu chiếu cố.
Thái âm hóa lộc: họ chủ phụ mẫu thân duyên khá là thâm hậu.
Tham lang hóa lộc: họ chủ phụ mẫu có thọ, bản nhân thông minh.
Vũ khúc hóa lộc: họ chủ phụ mẫu duyên, phụ mẫu cá tính khá là mới, rất hội kiếm tiền.
Thái dương hóa lộc: họ chủ phụ duyên khá là sâu. Lại chủ bản nhân thả là lão bản cũng không thực quyền, quải tên mà thôi, hoặc giúp người tiến hành văn thư, hiệp đàm công việc.
Cự môn hóa lộc: cùng phụ mẫu rất có thoại nói, đặc biệt mẫu thân là nhất. Lại chủ bản nhân khẩu tài không tệ, có lộc ăn cũng tốt.
Thiên lương hóa lộc: ấm tinh hóa lộc nhập phụ mẫu, thụ phụ mẫu tới ấm càng sâu. Phá quân hóa lộc: họ chủ phụ mẫu hao tổn phí.

Cung mệnh chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo:

Phá quân hóa quyền: dần, thân, tị, hợi chủ biến động, chủ bản nhân vui vẻ biến động.
Thiên lương hóa quyền: chủ vui mừng độc thụ một ô, đóng vai cái gì đều tỉ người khác cường được tư thái, đạo từ sắc bén, tin phục không ít người. Vui mừng quản hắn nhân sự, tốt bất bình giùm.
Thiên cơ hóa quyền: hòa hợp chuẩn bị chuyện của chính mình, tinh đánh tế tính, có khả năng. Tại dần, thân, tị, hợi càng chủ động, kế hoạch tính đi qua nơi xa phát triển.
Thiên đồng hóa quyền: thiên đồng hóa quyền là tốt, phúc tinh gia tăng quyền, khá là có thể kích phát nhiệt tình, chủ thiếu lao nhiều hoạch, khoái lạc yên ổn.
Thái âm hóa quyền: chủ tốt hưởng thụ, tự đắc bên ngoài nhạc, thái âm mất huy không phúc. ( nam mệnh ) nữ nhân mệnh chủ sáng nghiệp, bôn ba, lao lục, có nhiệt tình.
Tham lang hóa quyền: chủ năng làm, có làm, có tài hùng biện, hảo giao tế tiếp khách, phong lưu, khác tính duyên sâu, đào hoa vượng. Lại chủ vui mừng chưởng quyền, ngoan vững chắc, vững chắc chấp.
Vũ khúc hóa quyền: chủ sáng nghiệp, lại chủ tai. Nam mệnh chủ sáng nghiệp, bôn ba, lao lòng, lao lục, duy vô vãng bất lợi; nữ nhân mệnh không nên, chủ quả tú, nhược không kết hôn muộn, sợ muốn ở goá.
Thái dương hóa quyền: chủ kiên cường, sáng nghiệp, vững chắc chấp, tốt biểu hiện, cầu thắng sốt ruột. Nữ nhân mệnh không nên.
Tử vi hóa quyền: chủ năng lực cường, có lãnh đạo thống điều khiển tới trường chỉ có, đại quyền nắm chắc. Nhiên tu hội tả hữu, cục diện chính là đại. Chủ quyền đại, mà không có lực giải tai ách.
Cự môn hóa quyền: chủ khẩu tài tốt, đạo từ leng keng hữu lực, điều lý do rõ ràng. Động thì có lợi, lên tiếng có tài; riêng chỉ đúng lý không tha thứ người, dễ bị chỉ trích, sát tinh trùng chiếu lúc vưu liệt.

Cung huynh đệ chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: cùng huynh đệ cố ý gặp, quyền cấp huynh đệ, là một loại thụ cùng, cũng là một đoạn thương lượng nghị, quyền tại huynh đệ chính mình không quyền có quản, tâm lý không công bằng.
Phá quân hóa quyền: bởi vì chiếu giao hữu, phá quân là nô bộc chủ, có thể tại bằng hữu, bộ phận thuộc giữa thi quyền, hào khiến.
Thiên lương hóa quyền: khá là thính ca ca thoại, nhưng có lúc cũng đỉnh đụng hắn, cũng chủ ca ca khá là hội cái.
Thiên cơ hóa quyền: chủ huynh đệ dễ có biến thiên, biến cho nên, khá là không được chủ tỷ muội.
Thiên đồng hóa quyền: chủ huynh đệ tỷ muội khá là uể oải, tương hỗ đùn đẩy trách nhiệm công việc, mà tranh bộ dạng hưởng thụ thanh nhàn.
Thái âm hóa quyền: chủ tỷ muội lao lục, bôn ba, sáng nghiệp.
Tham lang hóa quyền: chủ huynh đệ tỷ muội vững chắc chấp, bá đạo.
Vũ khúc hóa quyền: chủ huynh đệ tỷ muội vui mừng chưởng quyền .
Thái dương hóa quyền: chủ huynh đệ vui mừng làm náo động, tốt thắng lòng cường, tự hành sáng nghiệp.
Tử vi hóa quyền: chủ huynh đệ có uy quyền.
Cự môn hóa quyền: chủ huynh đệ khẩu tài không tệ, nhưng cũng có thể phát sinh huynh đệ giữa được đấu miệng tình hình, nghiêm trọng lại kịch liệt.
Cung phu thê chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: phối ngẫu được thể cách tương đối tráng thạc, thân không tệ, cá tính cũng cường. Ghê gớm nói, phối ngẫu vui mừng can thiệp chuyện của ta, bởi vậy khá là có tranh chấp, lại hắn hữu hóa quyền, hắn thắng, các ngươi mạc khả nại hà. Quyền là lộc được dư khí, chiếu quan lộc là tốt, đó là có lợi quan lộc quan. Quyền ngôi sao tại phu thê, một dạng, hội kết giao lâu điểm chỉ có kết hôn.
Phá quân hóa quyền: chủ là sự nghiệp bôn ba, lao lộc, phối ngẫu rất hội hao tổn phí.
Thiên lương hóa quyền: chủ phối ngẫu vui mừng chưởng quyền, có thể nói hòa hợp đạo, rất hội giáo huấn người.
Thiên cơ hóa quyền: chủ phu thê bị bắt đầu phân tranh.
Thiên đồng hóa quyền: chủ phối ngẫu hiểu được hưởng thụ.
Thái âm hóa quyền: thái âm nếu như mất huy, tình cảm có tư nhân. Nam mệnh chủ cũng do nghĩa ấy có khả năng, tích cực sáng nghiệp.
Tham lang hóa quyền: chủ phối ngẫu mọi thứ ra tay chủ động, bao hàm ái tình cũng là. Nhược tham lang hóa quyền tọa quan lộc cung, thì chủ bản nhân.
Vũ khúc hóa quyền: nam mệnh quá mức kị, cưới được sông đông sư. Lại có một quái rõ ràng tượng, ở nhà sợ vợ, vốn lại bên ngoài trộm dưỡng tiểu lão bà.
Thái dương hóa quyền: như thái dương mất huy, nữ nhân mệnh không nên, có khả năng ly hôn. Vui mừng thái dương tọa vượng, chủ phối ngẫu chưởng quyền, nam mệnh không nên, cũng chủ cũng do nghĩa ấy có khả năng, lao lục, chưởng quyền, nhiên mệnh cứng rắn, hôn nhân không mĩ mãn.
Tử vi hóa quyền: nếu như có trái, phải đồng cung tọa phu thê chiếu quan lộc, chủ sự nghiệp hoàn cảnh tương đương tốt đẹp, phối ngẫu quyền thế không nhỏ.
Cự môn hóa quyền: chủ phu thê khóe miệng tranh nhao nhao nhiều, phu không được để thê, thê không được để phu, riêng phần mình tưởng là.

Cung tử nữ chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: quyền nhập cung tử nữ, tử nữ cá tính cường, tốt thắng, không sợ đau khổ.
Cũng luận là quyền gia tăng tử nữ, quản giáo tử nữ nghiêm cách; lại luận là quyền cấp tử nữ, một ít sự tình tử nữ có chính mình làm chủ, có thể cùng tử nữ thương lượng. Hết thẩy có quy định, quy cách được vài thứ, nhất định có quy phạm không tới, quy phạm không tới liền từ tử nữ chính mình làm chủ, hoặc lại cùng bọn hắn thương lượng. Nhưng luận là quản giáo nghiêm cách, bởi vì có quy định tồn tại, thì có hình mà nói là đột hiển liễu dạy dỗ nghiêm cách tính.
Quyền nhập tử nữ chiếu điền trạch, nhất định có nhà tử, lại quyền chủ đại, nếu không phải căn phòng lớn, đại đình viện, cũng trước nhà chính có đại quảng tràng.
Hóa quyền tại tử nữ cung không nhất định có đào hoa, nếu có cũng là muốn lại không dám, động động thủ cước mà thôi.
Phá quân hóa quyền: đối với gia đình có trợ giúp, riêng chỉ tu chú ý nhiều tai, nhược lại tọa tử, ngọ cung thì chủ tử nữ tướng đến được thành tựu, càng thị phi phàm.
Thiên lương hóa quyền: chủ tử nữ nhân giỏi về tranh biện. Lại chủ trước cửa có đại thụ.
Thiên cơ hóa quyền: chủ tử nữ nhân giỏi về cơ biến.
Thiên đồng hóa quyền: chủ tử nữ nhân giỏi về an hưởng.
Thái âm hóa quyền: chủ nữ nhân nhi khá là khắc khổ chịu đựng lao, vui mừng sáng nghiệp .
Tham lang hóa quyền: chủ trong nhà xưng đánh đấm, cùng tử nữ không hợp.
Vũ khúc hóa quyền: chủ tử nữ nhân cá tính kiên cường, không nhận quản giáo.
Thái dương hóa quyền: chủ bản nhân sáng nghiệp .
Tử vi hóa quyền: chủ tử nữ nhân vui mừng xưng lão đại .
Cự môn hóa quyền: chủ cùng tử nữ quan niệm huyền khác biệt,  nhã q. Lại chủ ở trước có đại ngầm câu.
Tài phú cung chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: chủ sáng nghiệp, lại chủ hòa hợp lý do tài, đối với tiền tài được quản lý có một vỏ, rất thích hợp kinh doanh, chính mình sáng nghiệp. Hóa quyền tại tài bạch, nhược cung can tự hóa lộc, như thái dương hóa quyền tại tài bạch canh tử, tức thái dương lại tự hóa lộc, chủ người này giỏi về lý do tài, dám buôn bán có lời dám hao phí, hoặc giỏi về lý do tài, lại bởi vì từ lộc xuất mà thủ không được. Nhược tự hóa quyền, chủ năng kế hoạch tính chi tiêu, liền hiển không ra hóa quyền được chiếm hữu dục, một dạng, luận hóa quyền lại tự hóa lộc tức để tiêu, sự thật bên trên là cái trạng huống. Nhược tự hóa khoa, chủ dám buôn bán có lời, nghĩ chiếm hữu lại muốn làm thật tốt nhìn, mặt ngoài các ngươi nhìn không ra hắn nắm tài nắm có vậy khẩn. Nhược tự hóa kị, nghĩ chiếm hữu, lại không cách nào nắm giữ, đành phải bận rộn với chu chuyển.
Phá quân hóa quyền: phá quân tới tài, đến thì tất đi, đến có đột nhiên, đi vậy đột nhiên, tuy gia tăng hóa quyền cũng nan đáng, quan trọng nhất là nhìn có hay không sát tinh đến phá, nhược phá quân hóa quyền, còn chủ muộn có tài ổn, đi trước sau này, trước phá hậu có nhân có thể thủ. Nhược cung can là tị, hoặc đại hạn, lưu niên can mà thôi, cận phòng chu chuyển không được.
Thiên lương hóa quyền: chủ đau đớn có thể thủ, còn mang theo có thân trường quản thúc chi ý vị. Thiên lương ấm tinh hóa quyền, nhược châm đối với mệnh tạo mà nói, chủ bản nhân khống tài không hề quá thật tại tới ngại, tất phát huy quyền tinh chi vất vả kinh doanh, hoặc nhờ trường bên trên tới quyền, phương là có thể dùng.
Thiên cơ hóa quyền: chủ giỏi về tài bạch tới chuẩn bị, vận dụng, điều độ. Không gặp hung thần ngôi sao, có tài, nhưng sẽ không để tiền nhàn đưa kim khố, nhất định nghĩ biện pháp để nó chuyển, nghĩ lại chuyển xuất càng nhiều tiền. Nhược sát kị trùng, chủ thải khoản sáng nghiệp, điều đầu tấc.
Thiên đồng hóa quyền: vận tốt, sáng nghiệp dễ dàng, buôn bán có lời được tỉ dự kế hơn, mà tâm mãn ý túc địa chuẩn bị như thế nào hưởng dụng. Nhược sát kị trùng phá, dùng tỉ dự kế hơn, có hao tổn phí rõ ràng tượng.
Thái âm hóa quyền: nữ nhân mệnh chủ ghê gớm sáng nghiệp, vất vả có thành tựu. Vượng thủ tài bạch, hội một mực gia tăng tiền tài, giỏi về vận dụng tiền tài, nhiều hơn tiền mãi phòng ở. Thái âm mất huy, chủ có tư tàng tiền vàng, hoặc đến không rõ ràng tới tiền tài. Gia sát kị, tài nan lưu, lại bị sanh phi.
Tham lang hóa quyền: chủ sáng nghiệp, rất có thể xung ám sát, hoành phát vượng có, bản nhân hiếu khách. Sát kị trùng, gần nữ sắc mà hao tổn tài, chú ý chính mình kị lúc, dịch bạo phát tham dơ tình hình.
Vũ khúc hóa quyền: tài thế vượng, náo trung lấy tài, trong tay chơi đều là tiền, hoặc như chi phiếu, cổ phiếu các loại. Sát kị trùng cũng không nên, nếu như hắn tinh diệu chỗ luận.
Thái dương hóa quyền: nam mệnh chủ sáng nghiệp, vượng thủ cung vị, phát triển cấp tốc, có lòng ứng thủ, lý do tài càng là có một vỏ. Mất huy còn chủ hòa hợp lý do tài, nhưng dễ nể thủ tài.
Tử vi hóa quyền: chủ sáng nghiệp, không được chủ hiểu nạn, quan lộc chủ nhân tài cung, chưởng tài có phương pháp, lý do tài có phúc. Chủ có hình môn tới tài, vui mừng tả hữu hội chiếu, tài thế phương vượng.
Cự môn hóa quyền: không sát kị trùng, lấy miệng là nghiệp, tranh cạnh có tài. Sát kị trùng phá, bởi vì tài bắt đầu không phải là, là tài động miệng lưỡi.

Cung tật ách chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: chủ thiếu niên nhiều tai, hư đốn. Chủ thân thể cường tráng, tính dục cường, đào hoa vượng, trước hôn nhân tức phát sinh nết tốt là.
Phá quân hóa quyền: phần kết thư mệt mỏi tâm thần, cá tính cũng tương đối quái dị.
Thiên lương hóa quyền: họ chủ phụ mẫu quản giáo nghiêm lệ, bản thân ngôn ngữ hư đốn hoặc bá đạo.
Thiên cơ hóa quyền: chủ lá gan có vấn đề, bị nhiễm lưu hành tính tật bệnh, tứ chi bị thụ thương. Lại chủ thông minh hoạt bát, vui vẻ cải tiến văn thư bài tập, làm việc.
Thiên đồng hóa quyền: chủ có thọ, có phúc có thể hưởng, có nan khả giải, lại chủ thân thể vạm vỡ mập tráng.
Thái âm hóa quyền: không tốt lắm, chủ nhân lòng thường ưu muộn, lại vững chắc chấp nan khuyên giải, thái âm mất huy lúc càng nghiêm trọng, muộn ở trong lòng, ngưng kết không hiểu, lại không thích cho biết hắn người.
Tham lang hóa quyền: tham lang là thọ ngôi sao, hóa quyền không thích nhập tật ách, dễ có bên ngoài thương. Lại chủ ngoan vững chắc, vui mừng chưởng quyền, đào hoa vượng.
Vũ khúc hóa quyền: vũ khúc là đưa ngôi sao, hóa quyền không thích nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai nạn, đặc biệt nữ nhân mạng lớn nhiều hội lưu sản.
Thái dương hóa quyền: thái dương là quan lộc chủ, hóa quyền không thích nhập tật ách, chủ nhiều tai nạn, đặc biệt thái dương mất huy là quá mức. Lại chủ vững chắc chấp, tốt thắng lòng cường, lòng tự trọng cường; thái dương mất huy lúc, thì chủ tự ti mãnh liệt. Chủ sáng nghiệp vô lực.
Tử vi hóa quyền: tử vi là quan lộc chủ, hóa quyền là tốt, nhưng không thích nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai bệnh, lại sáng nghiệp vô lực. Chú ý! Tử vi hóa quyền chủ sáng nghiệp, tịnh không có lực giải tai ách, cố nhập tật ách không nên, không hiểu tai nạn, lại tật ách là bệnh vị trí, không cách nào rõ hiển sáng nghiệp chi công. Tử vi muốn hóa khoa, mới có có lực giải tai ách.
Cự môn hóa quyền: chủ cùng nhiều tiểu nhân tranh chấp, lại tu chú ý văn thư tới áp lực.
Thiên di cung chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: bên ngoài vui mừng biểu hiện chính mình, lãnh đạo dục cường, cũng khá là có thể chưởng quyền.
Quyền tọa là quý, quyền chiếu là hư; liền thiên di cung mà nói là thực, liền ra lệnh cung mà nói là hư. Liền một góc độ mà luận, bên ngoài biểu hiện, muốn nắm giữ quyền lực hoặc đã nắm giữ quyền lực, không quá phù hợp bản thân thực lực. Hoán đạo tới, có nhị tranh tam, thêm ra một phần hư di chuyển, hoặc ủng văn tài tranh vũ quyền chi tình huống.
Phá quân hóa quyền: chủ dịch mã, bôn ba. Đặc biệt bốn mã địa dần, thân, tị, hợi, càng là mãnh liệt.
Thiên lương hóa quyền: chủ bên ngoài vui mừng xưng lão đại, lãnh đạo quần thể.
Thiên cơ hóa quyền: chủ viễn đi. Nhược với bốn mã địa, gặp lại thiên mã, nhất định xuất ngoại, còn có kế hoạch tính xuất ngoại.
Thiên đồng hóa quyền: chủ bên ngoài có phúc có thể hưởng.
Thái âm hóa quyền: nữ nhân mệnh chủ ghê gớm sáng nghiệp, bôn ba, lao lục, sáng nghiệp có chưởng thực quyền. Nam mệnh chủ ra ngoài, thường có xen lẫn trong nữ nhân nhi quay vòng tới cơ vận.
Tham lang hóa quyền: chủ vui mừng chưởng quyền, có xung kính. Lại chủ khác tính duyên, bên ngoài hiếu khách, rượu ngon lương, đào tốn không ít.
Vũ khúc hóa quyền: chủ là sáng nghiệp bôn ba, lao lục.
Thái dương hóa quyền: nam mệnh chủ sáng nghiệp, có chưởng thực quyền, thái dương mất huy thì đau đớn bôn ba. Nữ nhân mệnh bên ngoài cũng bận rộn, tiếp xúc nam tính hơn cơ hội.
Tử vi hóa quyền: chủ xuất ngoại có quý, thụ nâng đở, nên ra bên ngoài phát triển, riêng chỉ không tả hữu hội chiếu, nhỏ cục diện mà thôi.
Cự môn hóa quyền: chủ bên ngoài ghê gớm miệng là nghiệp, khẩu tài không tệ, nhưng là không phải tranh luận khó tránh.
Bằng hữu cung chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: giao tế quảng, nhưng không được loạn thâm giao tới bằng hữu, một mai giao sâu, lẫn nhau trung tâm. Cùng một dạng, bạn bè bị tranh quyền, cho nên tranh chấp khó tránh.
Phá quân hóa quyền: chủ tại bạn bè trung có chưởng quyền, lại hoạch trợ giúp.
Thiên lương hóa quyền: chủ có lớn tuổi hơn tới bằng hữu duyên. Nghiêm cách nói đến, thiên lương hóa quyền tại giao hữu cung không tốt, kết giao được bằng hữu hòa hợp nói khoác, xưng lão đại, trang chuyên gia, đóng vai thiện nhân.
Thiên cơ hóa quyền: chủ bằng hữu nhiều là kẻ trí tuệ cao, nếu như có sát kị trùng, vậy liền thường phải tỉ đấu trí tỉ não liễu.
Thiên đồng hóa quyền: chủ bằng hữu nhiều, hiểu hưởng thụ tới bối.
Thái âm hóa quyền: chủ bạn nữ giới nhiều, lại có thể lao đau khổ, sáng nghiệp tới bối.
Tham lang hóa quyền: chủ khác tính duyên, tốt động, có xung kính lại thích tửu sắc chi lưu.
Vũ khúc hóa quyền: chủ bằng hữu cá tính kiên cường, lại nhiều giới tài chính bằng hữu.
Thái dương hóa quyền: chủ bạn nam giới nhiều, lại nhiều là lão bản, chủ quản chi lưu.
Tử vi hóa quyền: chủ nhiều là công vụ viên tới bằng hữu.
Cự môn hóa quyền: rất dễ dàng và bạn tranh luận, hoặc gặp nhập bằng hữu quấy rầy trung.

Cung sự nghiệp chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: đối với sự nghiệp tới nắm giữ dục vọng cao, có sáng nghiệp là lão bản, nhược làm thuê nhân có chủ yếu quản, đều có thực quyền. Năng lực không tệ, phát triển lực cường, có nhiệt tình, bá lực, có cấp trên hoặc sự nghiệp chu hồi người thưởng thức cùng ca ngợi. Hóa quyền chủ biến động, tranh cạnh, quyền quý, cho nên phải xung ám sát, cùng hoàn cảnh khiến đấu, mới có thể nắm giữ thực quyền, đề cao sự nghiệp hoặc chức vụ địa vị. Gia sát kị, thì khá là vất vả.
Phá quân hóa quyền: sự nghiệp trung biến động đại, không sát kị trùng nếu, chủ tốt trở nên, chủ động có thể khống chế trở nên. Ứng chú trọng thụ quyền. Phá quân là giao hữu vương, có thể đầy đủ thụ quyền, lại thêm lấy dạy dỗ, phụ trợ giúp, thì bị khiến sự nghiệp càng thêm huy hoàng, bản thân cũng không cần quá độ bôn ba, mà có thể khống chế cả tổ chức.
Thiên lương hóa quyền: chủ bản nhân cá tính một mạch, bá đạo nhưng giảng lý do. Chủ đi làm công ty, bên trên cấp hoặc lão bản khá là nghiêm lệ. Chú ý trong công việc nói khoác không được thực nhân hoặc sự tình.
Thiên cơ hóa quyền: chủ đối với sáng nghiệp chịu dụng tâm, chịu dụng trí tuệ với sự nghiệp trung. Có trở nên công tác năng lực, mọi chuyện cầu biến, mọi lúc cầu mới. Gia sát kị, thì là thương đầu óc.
Thiên đồng hóa quyền: chủ sáng nghiệp dựa vào xã giao, lấy giao tế thủ đoạn thu được. Có tiến thối lui, có thể công có thể thủ.
Thái âm hóa quyền: nữ chính sáng nghiệp, bôn ba, lao lục, cũng có thể có thể chưởng thực quyền, nhưng không danh vị; thái âm mất huy, vui mừng can dự, lạm dụng chức quyền. Nam mệnh chủ nghiệp nhiều đến nữ nhân trợ giúp.
Tham lang hóa quyền: chủ sáng nghiệp, chưởng ngầm quyền, rất liều, có xung kính. Có cơ gặp, khác tính duyên. Ngu nhạc sự nghiệp nên tới.
Vũ khúc hóa quyền: chủ có tài quyền, có là vũ chức hoặc tài chính nhân viên, chức vị trí không thấp.
Thái dương hóa quyền: nam chính có lão bản, chưởng thực quyền, hoặc chủ yếu quản. Nữ chính có nam tử chí, vui mừng làm náo động. Có là chính trị, ngoại giao chi yếu viên, hoặc dân ý đại biểu chi lưu.
Tử vi hóa quyền: tử vi vui mừng hóa quyền nhập quan lộc cung, là chân chính quan lộc chủ, có chưởng thực quyền, lại bị người đề bạt, thăng thiên khoái, quan càng làm càng lớn. Như là tư nhân cơ cấu, cũng nhiều đến trợ giúp. Mừng nhất tả hữu bộ dạng hội, phương đắc đại cục diện. Riêng chỉ tử vi hóa quyền, tịnh không có lực giải tai ách dụng.
Cự môn hóa quyền: chủ lấy miệng là nghiệp, nói chuyện có phân lượng, duy nhất mao bệnh là quá cường cứng rắn, có ít người chịu không được. Nên là quan toà, luật sư, giáo sư các loại nghề nghiệp. Không nên tạm biệt sát kị, thiên hình, bị bắt đầu quan không phải, hình tụng.
Cung điền trạch chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: chủ là tự nhiên đã danh hạ bất động sản. Chủ trong nhà rất bá đạo, chưởng quyền, trong nhà thành viên đều muốn thính hắn.
Phá quân hóa quyền: chủ gia trung bình tu chỉnh.
Thiên lương hóa quyền: chủ gia phụ cận có đại thụ, hoặc trong nhà có cỡ lớn đồ gỗ. Lại chủ gia trung trường bên trên chưởng quyền.
Thiên cơ hóa quyền: không thường biến động trong nhà bày biện, tức thường có thiên cư chi cử.
Thiên đồng hóa quyền: vui mừng trong nhà đang vương gia, hưởng thụ.
Thái âm hóa quyền: trong nhà nữ nhân chưởng quyền, nam mệnh cũng chủ vui mừng ở nhà bà ngoại mẹ, quản đông quản tây.
Tham lang hóa quyền: chủ thiên động, hưởng phúc, lại chủ đào hoa.
Vũ khúc hóa quyền: trong nhà bao lớn hình bằng vàng vật phẩm.
Thái dương hóa quyền: nữ nhân mệnh chủ ở nhà chưởng quyền, xưng hung ác xưng đánh đấm, thường cùng tiên sinh tranh quyền. Lại chủ sáng nghiệp.
Tử vi hóa quyền: trong nhà trần thiết cao quý nền nã.
Cự môn hóa quyền: chủ gia trung  nhã q.

Cung phúc đức chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: vui mừng chưởng quyền, cá tính bá đạo, chú trọng bên ngoài, ái hưởng thụ. Chỉ cần hao phí tiền, thì có khoái cảm; chỉ muốn nhân gia cấp mặt mũi, liền thu được được tôn trọng cảm giác. Một mạch tu đãi đến lão niên, mới ổn định thực, chỗ hoạch quyền lực cũng thế.
Phá quân hóa quyền: là hưởng dụng, mỗi có bàn tay bút tới cử.
Thiên lương hóa quyền: khả quan ca tụng, cũng hảo văn nghệ.
Thiên cơ hóa quyền: chủ tâm nghĩ thường biến, ý nghĩ liên quan đến rất rộng lớn, như với hưởng thụ, phương thức cũng thường biến, vui mừng xem qua tông giáo, triết học, âm dương học.
Thiên đồng hóa quyền: chủ phúc lớn sống lâu.
Thái âm hóa quyền: chủ có đào hoa, nhưng có tiết. Thái âm mất huy vưu nhiên.
Tham lang hóa quyền: chủ tửu sắc tới hưởng thụ, cũng tốt đổ.
Vũ khúc hóa quyền: chủ vui vẻ chưởng tài, chơi sao phiếu khoái cảm.
Thái dương hóa quyền: vượng bảo vệ tốt giao tế, mất huy không được hài lòng.
Tử vi hóa quyền: vui mừng thanh cao tới phúc.
Cự môn hóa quyền: trong lòng thường mâu thuẫn, tự tương tranh biện.
Cung phụ mẫu chư tinh hóa quyền hậu được chỉ ra điềm báo: là người thông minh, cha mẹ và con giữa có thương lượng, lẫn nhau dàn xếp, có lúc cũng tránh không được tranh chấp.
Phá quân hóa quyền: chú ý văn thư tới phồn tạp. Lại họ chủ phụ mẫu hao tổn phí tại ấu bối bên trên tinh thần, tài lực không ít.
Thiên lương hóa quyền: phụ mẫu có uy quyền, các ngươi rất hiếu kính bọn hắn, tuy có lúc nan dư gật bừa, cũng là dễ bảo, thụ giáo.
Thiên cơ hóa quyền: chủ thông minh xảo trí.
Thiên đồng hóa quyền: họ chủ phụ mẫu có phúc thọ, lại chủ bản nhân có tri tiến thối tới trí.
Tham lang hóa quyền: chủ thông minh, lại chủ ý bên ngoài thương hại.
Vũ khúc hóa quyền: quan trọng nhất là chú ý bằng vàng tới thương, nữ nhân mệnh chú ý lưu sản.
Thái dương hóa quyền: nam mệnh không nên, chủ cưới lão bà ở nhà xưng đánh đấm đùa nghịch hung ác. Bởi vì cung phụ mẫu vi phu thê tới điền trạch.
Tử vi hóa quyền: họ chủ phụ mẫu cao quý, lại chủ bản nhân sáng nghiệp vô lực, lại tu phòng tiểu nhân.
Cự môn hóa quyền: phụ mẫu tới tranh đấu, bản nhân dễ bị dắt nhập.

Cung mệnh chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ cá tính nhã nhặn, văn nhã, trung thực, ôn nhu, cùng thuận, tùy cùng. Chủ quý nhân, nhiều quý nhân tương trợ, lại nhạc với giúp người, là hắn người tới quý nhân. Lại khoa khả giải nạn tế nguy, nhưng muốn nhìn chủ tinh, đơn dựa vào khoa tinh không cách nào hiểu nạn, như tử vi hóa khoa liền có thể hiểu nạn. Là trong sạch tới ở lại, yêu thích phong thanh nhã, cho nên y phục trang nhã, đàm nôn nhã nhặn, cử chỉ khiêm cung. Khoa cũng chủ đào hoa, phong hao phí tuyết nguyệt, quân tử phong độ. Khoa vốn là giản dị, nhưng bởi vì không được tùy tiện phủ, chính mình trứ tu sức, mà gặp chủ tinh hậu, phần lớn chủ đả đóng vai xinh đẹp, ái xinh đẹp, này một điểm là tương đối nan luận định; trên cơ bản, là chú trọng cách ăn mặc, chú ý cách ăn mặc, còn như ăn mặc trang nhã giản dị ngăn nắp, hoặc là yêu diễm mỹ lệ tươi đẹp,rực rỡ, phải hợp luận chủ tinh hoặc hội gặp chư tinh, còn có càng sâu một tằng được cung can tứ hóa vũ khúc hóa khoa: vũ khúc là tài tinh, hóa khoa tức chủ tài tên quang diệu, khả phục vụ tài giới, tài tên nhị có. Nhược sát kị trùng, hào nhoáng, đẹp mắt mà thôi tử vi hóa khoa: tử vi hóa khoa nhập mệnh, chủ quý nhân, này khoa có có lực giải tai ách, mà tử vi cũng mới có thể phát huy hiểu nạn chi lực. Tử vi hóa khoa nhập thân cung cũng có thể giải nạn.
Văn xương hóa khoa: văn xương là văn tinh, hóa khoa cũng phần kết, cho nên chủ tài học tốt, trí tuệ cao, có tài danh, đa tài nhiều nghệ. Cũng chủ quý nhân, chủ hiểu nạn
Thiên cơ hóa khoa: chủ trí tuệ. Thông minh hòa hợp động đầu óc, là kế hoạch cao thủ. Nhân chi bề ngoài rất nhã nhặn, nhưng ý nghĩ linh hoạt rất. Sát kị trùng, phí công dục vọng, dao động đại mà thôi.
Hữu bật hóa khoa: chủ quý nhân. Quý nhân là ngầm quý nhân, âm thầm hiệp trợ được. Chủ cơ trí. Hòa hợp suy nghĩ, hòa hợp chuẩn bị. Hữu bật hóa khoa cũng chủ hiểu nạn.
Thiên lương hóa khoa: thiên lương hóa khoa nhập mệnh của người, nên xâm nhập nghiên cứu kỹ thuật cùng lý luận được tầng mặt, bất luận văn, lịch sử, triết, y, dược đều có thể, có thể có đột phá tính sang gặp. Nhược không thì luận là nói khoác, cái gì đều hiểu, để người khác nghe được thiên hoa loạn trụy. Luận nhân duyên, cực tốt, cũng có phụ mẫu tới quan ái, trưởng bối tới trông nom thái âm hóa khoa: có bởi vì nữ nhân mà thành tên. Vui vẻ ăn mặc tương đương xuất sắc khí, nam mệnh không nên, son phấn khí quá nặng. Vui mừng âm địa lý làm chút giọt nước sự tình, như tồn vốn riêng tiền, hoặc tiến hành trung gian người buôn bán có lời lấy không cần báo màn che được tiền thuê.
Văn khúc hóa khoa: cùng văn xương hóa khoa giống nhau, bên ngoài tế vi sai biệt, thỉnh tham khảo nhị tinh tới giải thích.
Tả phụ hóa khoa: chủ quý nhân. Tả phụ được quý nhân là rõ ràng quý, rõ ràng được giúp việc, trực tiếp trợ giúp. Chủ ổn động, viên xảo, phong lưu, tùy cùng. Cũng chủ hiểu nạn
Thái âm hóa khoa: nói chung cùng canh làm thái âm hóa khoa giống nhau. Khác biệt điểm như cách ăn mặc bên trên quý làm thái âm khá là diễm lệ, canh làm thái âm khá là hoa quý, lại quý can khá là canh can phá hao tổn.
Cung huynh đệ chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ huynh đệ tài học không tệ, lẫn nhau hỗ là quý nhân. Mỗi bên tinh hóa khoa, thỉnh tham khảo tại cung mệnh tới giải thích lấy luận huynh đệ.
Cung phu thê chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ thân nhà trong sạch, phối ngẫu gia thế cũng trong sạch. Phu thê hỗ là quý nhân, phối ngẫu xinh đẹp phong thanh nhã, nữ nhân mệnh không nên.
Phối ngẫu khá là thích sĩ diện, không cố ý mãi đồ ăn, không dám ở trong nhà thỉnh người ăn cơm thường, không có xuyên chính mình tán thành được y phục, không dám ra môn.

Cung tử nữ chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: tử nữ thông minh, có văn học, nghệ thuật ngày chỉ có.
Tử nữ ái xinh đẹp, như cùng văn tinh đồng cung, quản giáo dễ dàng, tử nữ đều là ôn văn nhĩ thanh nhã kiểu.
Tử vi hóa khoa: chủ sinh ra quý tử.
Thiên cơ hóa khoa: ngoại trừ tử nữ thông minh bên ngoài, lại chủ bản nhân có thể di động đầu óc với giáo dục trong công tác, này phạm vi quảng, không nhất định là giáo sư, đang dạy luyện hoặc là vận mệnh lão sư.
Tả hữu hóa khoa: còn đại biểu đào hoa phong tình vạn chủng, tiểu lão bà rất phong thanh nhã hoặc cách ăn mặc xinh đẹp.
Thái âm hóa khoa: chủ bản nhân vui mừng giấu diếm vốn riêng tiền, cùng âm thầm cấp tử nữ tiền tài. Cái khác chư tinh hóa khoa, ngoại trừ trước thuật tiểu thì cộng thông tính bên ngoài, tham khảo mỗi bên tính chất sao tình lấy luận tử nữ.

Tài phú chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: tài vững vàng thiếu dao động, mặt ngoài man đẹp mắt, như một giàu có nhân, không cái khác hung tinh sát tinh, hóa khoa tới tài là trong sạch tới tài.
Vũ khúc hóa khoa: vũ khúc là tài tinh, hóa khoa tài tên nhị lợi nhuận, yên ổn có thể thủ. Nên tráng niên hậu phát, nhất định thủ ở.
Tử vi hóa khoa: chủ quý nhân, hình môn tới tài yên ổn còn có quý nhân tương trợ. Tại tài bạch chiếu phúc đức, đối với cung phúc đức có có lực giải tai ách.
Văn xương hóa khoa: thường có trả góp tình hình, gia sát kị bị phát sinh trả vé. Thích với số sao nhóm, tính toán che mắt được công việc, như kế toán sư, kế toán, xuất nạp. Trong tay lưu động được tiền tài rất nhiều, thích với xử lý lưu động tư kim. Chủ có quý nhân tương trợ, với hoạch lợi nhuận, vay mượn bên trên, có thể đạt thành mục đích.
Thiên lương hóa khoa: bởi vì nữ nhân có tài, thái âm vượng thủ là giàu có, mất huy thì đủ dụng mà thôi. Thường có nhỏ bút được ngầm tài tiến vào, không liệt kê màn che được.
Văn khúc hóa khoa: tham khảo văn xương hóa khoa.
Tả phụ hóa khoa: tham khảo hữu bật hóa khoa, riêng chỉ hữu bật là ám trợ, gián tiếp, tả phụ là rõ ràng trợ giúp, trực tiếp.
Cung tật ách chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ quý nhân, tai bệnh thiếu, có quý nhân hiểu nạn, chủ thân phẩm thon thả, phong độ tốt, tâm địa thiện lương.
Tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, nhị tinh đều có thể hiểu nạn, thân khỏe mạnh, thả có tai bệnh, nhất định sẽ có quý nhân cứu hiểu.
Thiên cơ hóa khoa lại chủ vui mừng tông giáo, âm dương học, triết học. Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa đều chủ hiểu nạn.
Thiên di cung chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ quý nhân bên ngoài, xuất ngoại liền có thể có trợ giúp, nên hướng ra phía ngoài phát triển. Thái âm hóa khoa tại thiên di, vui mừng tồn vốn riêng tiền, không dễ dàng bị phát hiện hoặc phối ngẫu tương đối sẽ không để ý. Lại chủ lão niên có tài có thể hưởng.

Bằng giao hữu cung chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ có bằng hữu trợ giúp, nói chung đều thuộc người có văn hóa, bạn tốt, lại bản nhân cũng không tổn hại bằng hữu.

Cung sự nghiệp chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: sự nghiệp vững vàng, buôn bán nhỏ mà thôi, là thích hợp đi làm mệnh cách.
Vũ khúc hóa khoa: nên vũ chức, giới tài chính, danh lợi song thu vào.
Tử vi hóa khoa: nên hình chức nhân viên. Nhược tự hành sáng nghiệp, nên làm cùng công gia liên quan đến tới sinh ý, nhược không trái, phải hội chiếu, buôn bán nhỏ mà thôi.
Văn xương hoặc văn khúc hóa khoa: nên đi học thuật tuyến đường, có sang gặp, có thanh nhìn.
Thiên cơ hóa khoa: giỏi về chuẩn bị sự nghiệp, điểm tử nhiều, có thể làm mại đầu óc được công việc. Vụ lợi kỳ thi, thăng thiên.
Tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa: tại trên sự nghiệp, hoạch trợ giúp đặc biệt nhiều.
Thiên lương hóa khoa: chủ thanh danh, không được chủ thực quyền, nên văn chức tuyến đường.
Thái âm hóa khoa: ( canh can, quý can cùng luận ): hòa hợp lý do tài, nếu như mất huy, hòa hợp lý do tài nhưng không hứng thú. Phối ngẫu vui mừng tàng tư phòng tiền.
Cung điền trạch chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: chủ gia thế thanh bạch, gia giáo tốt. Trong nhà bố đưa ưu đẹp thanh nhã trí, giảng cứu ở không tới sinh hoạt tình điều.
Nhược thiên cơ hóa khoa: thường phát tâm tư ở gia đình bố đưa bên trên.
Tử vi hóa khoa: gia đình bố đưa cao quý.
Thái âm hóa khoa: vui vẻ yếu ớt tới ánh đèn, giảng cứu tình điều. Cũng chủ có âm thầm mượn dùng hắn người danh tự cấu phòng chi tình sự tình.
Xương khúc hóa khoa: trả góp mãi được phòng ở, mà lại còn có thay đổi danh nghĩa chi tình sự tình, như kiến tạo người không phải là bản nhân, trả tiền hậu chỉ có quá hộ. Nhà ở phụ cận hữu học giáo.
Thái dương hóa khoa: giảng cứu thải sáng.
Cung phúc đức chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: lòng tự yên ổn, kinh doanh cũng không dễ thiếu tiền. Hưởng thụ không tệ, nhưng có tiết chế, số lượng nhập là xuất. Đối với hứng thú sự tình, hội xâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ tới chỗ hiểu biết. Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách.
Thiên cơ hóa khoa: tư tưởng linh hoạt, vui vẻ biến thông, nhiệt trung triết học, âm dương học.
Thái âm hóa khoa: lạc hãm ( tức mất huy ), có đào hoa.
Thiên lương hóa khoa: nhiều trưởng bối tương chiếu phất, nhiều năm trường nhân tới duyên phần.

Cung phụ mẫu chư tinh hóa khoa hậu được chỉ ra điềm báo: là người thông minh, hảo học. Có phụ mẫu tới thương yêu cùng giáo hóa, phụ mẫu là nhã nhặn nhân, tử vi hóa khoa, phụ mẫu cực có thể là hình chức nhân viên. Thiên cơ hóa khoa: chủ bản nhân cơ trí. Bởi vì thiên cơ nãi huynh đệ chủ, không được họ chủ phụ mẫu.

Một, 〈 cung mệnh 〉
Năm sinh lộc nhập mệnh: 1. Chủ "Phúc" . Cả đời thiếu ưu, áo cơm không ngu.
2."Thông tình đạt lý do ", tùy duyên "Không được vững chắc chấp" . Hảo tâm tình.
3."Không được ký hận ", "Tốt đối đãi nhau" ."Nhân duyên tốt" 〈 cung mệnh ─ giao hữu được cộng tông sáu vị 〉.
4. Hôn nhân, gia đình đối đãi nhau đều hòa hợp 〈 cung mệnh vi phu thê được cung phúc đức 〉.
Năm sinh quyền nhập mệnh: 1. Chủ quan, chủ kiến, bản thân, tự tin.
2. Dễ dàng không được hư lòng, từ tưởng là.
3. Tính "Mới ", tùy hứng.
4. Cách cục tốt, chưởng quyền, có khả năng, tích cực, ghê gớm "Khai sáng" .
5. Gia tăng "Kị" thì "Ương ngạnh dùng riêng" .
Hóa khoa năm sinh nhập mệnh: 1. Diện "Nhã nhặn ", xuất sắc khí.
2. Cá tính khá là là văn chất, ôn văn.
Hóa kỵ năm sinh nhập mệnh: 1."Chấp nhất ", "Vững chắc chấp ", nan câu thông.
2."Ký hận ", "Phiền não ", "Tức giận" .
3."Tham, sân, si ", phòng nhập ngõ cụt mà không tự biết.
4. Phòng "Thị phi bất phân rõ ràng" .
5. Phòng "Nghi kỵ ", lòng nghi ngờ sinh ra ám quỷ.
〈 chú: phi hóa kỵ nhập mệnh là cá tính "Thu vào liễm" với nội, không thể mở rộng lòng dạ. Gặp chuyện tình dễ dàng bản thân "Suy nghĩ nhiều lự ", bản thân "Phiền nhiễu" ; cách cục chênh lệch nhân, thậm chí "Nôn nóng ", "Tự bế" ."Phúc đức" tọa kị cùng làm này luận. 〉


Nhị, 〈 cung huynh đệ 〉
Năm sinh lộc nhập huynh đệ: 1. Huynh đệ bằng thuận như ý, huynh đệ là "Ngã phúc" .
2. Huynh đệ tốt đối đãi nhau, "Thủ túc tình thâm" .
3. Cả đời sự nghiệp, tiền vàng nhiều thuận thiếu nghịch 〈 cung huynh đệ ─ thành tựu vị trí 〉, vụ lợi "Thăng thiên ", "Sáng nghiệp" .
4. Không tịch mịch, bên cạnh không thiếu bằng hữu.
5. Thể chất thiếu bệnh 〈 cung huynh đệ ─ thân vận vị trí 〉.
6. Mẫu duyên tốt.
7. Chủ phòng ngủ đại, vẽ lông mày nhạc.
〈 chú: cung huynh đệ cũng là "Kinh tế trạng huống" vị trí, có lộc thì kinh tế tốt, chu chuyển dễ dàng. Thả khiến núi cùng thủy tận cũng rất khoái "Liễu ám hoa minh" . 〉
Năm sinh quyền nhập huynh đệ: 1. Huynh đệ dễ dàng "Có thành tựu" .
2. Dễ dàng trên có "Huynh trưởng" .
3. Chuyện ta nghiệp, tiền vàng có thành tựu 〈 cung huynh đệ ─ thành tựu vị trí 〉.
4. Thể chất cường 〈 cung huynh đệ ─ thân vận vị trí 〉.
5."Tích cực ", "Khai sáng ", vụ lợi thăng thiên, sáng nghiệp.
6. Mẫu năng lực cường, chủ phòng ngủ đại.
Hóa khoa năm sinh nhập huynh đệ: 1. Huynh đệ văn chất.
2. Thu nhập không nhiều, nhưng "Lý do tài" có kế hoạch, kinh tế thoả đáng.
3. Nên đi làm yên ổn.
4. Dưỡng sức, kiện kiểm.
Hóa kỵ năm sinh nhập huynh đệ: 1. Thu nhập không cao hoặc chi tiêu nhiều, sinh hoạt tu "Kiệm ước chừng" .
2. Nhiều là "Dân đi làm" hoặc rõ ràng "Kim buôn bán nhỏ" nhân.
3."Gìn giữ cái đã có ", "Yên ổn ", "An tĩnh thủ phân ", cố nhà.
4."Có nhiều việc cung thân ", lão bản kiêm người hầu.
5. Bằng hữu không được quảng giao, vui vẻ "Nội liễm ", thanh tĩnh 〈 trùng giao hữu 〉.
6. Nữ nhân mệnh dễ dàng là "Nghề nghiệp phụ nữ nhân" .
7. Mệnh cách tốt, "Tích cát thành tháp" .
8. Dễ dàng là "Trưởng tử" .


Tam, 〈 cung phu thê 〉
Năm sinh lộc nhập phu thê: 1."Khác tính duyên tốt ", "Hôn nhân được phúc" .
2. Hoặc ngã "Đa tình ", phòng "Đào hoa" 〈 đào hoa ngôi sao 〉, tề nhân chi phúc, ngoại tình khá là thiếu xuất sơ sót.
3. Sau hôn nhân chư nhiều thuận toại.
4. Công việc như ý 〈 lộc chiếu sự nghiệp 〉.
5."Thiếu nhỏ vận" thoả đáng không ngại 〈 thứ hai đại hạn trước 〉.
6. Cả đời tiền vàng khá là thuận toại 〈 phu thê ─ phúc đức được tài bạch 〉.
7. Phối ngẫu "Thông tình đạt lý do" tốt đối đãi nhau.
8. Gặp "Lệch tài tinh ", hợp ý, trúng thưởng.
9. Tiểu hài tử thông minh.
Năm sinh quyền nhập phu thê: 1. Phối ngẫu "Chủ kiến tính" cường, nhưng phòng dễ dàng bắt đầu "Tranh chấp" .
2. Ngã công việc vận cường 〈 quyền chiếu sự nghiệp 〉.
3. Thiếu nhỏ vận thoả đáng không ngại 〈 thứ hai đại hạn trước 〉.
4. Gặp "Lệch tài tinh ", hợp ý, trúng thưởng.
5. Cả đời tiền vàng nhiều thuận toại 〈 phu thê ─ phúc đức được tài bạch 〉.
Hóa khoa năm sinh nhập phu thê: 1. Phối ngẫu văn chất, xuất sắc khí.
2. Hoặc phối ngẫu "Gia thế khá là đơn thuần" .
3. Dễ dàng "Ngó sen đoạn tơ liên" được tình cảm.
Hóa kỵ năm sinh nhập phu thê: 1. Phối ngẫu "Chấp nhất ", không dễ câu thông, hôn nhân nên nhẫn.
2. Hoặc ngã "Chấp nhất với tình ", gặp người không quen.
3. Thiếu tình cảm trái, chư nhiều "Khó khăn trắc trở ", "Quai vi" .
4. Không vụ lợi đào hoa, ngoại tình, thận phòng "Đào hoa trái" 〈 thân bại danh liệt 〉.
5. Chớ đổ, hợp ý.
6. Thiếu hôn nhân trái, thả khiến ly hôn cũng tất kinh "Kéo mài" .


Bốn, 〈 cung tử nữ 〉
Năm sinh lộc nhập tử nữ: 1. Dễ dàng "Có con hơi thở ", thêm phần nhi tử.
2. Có "Tử phúc ", tiểu hài tử sẽ không học hoại.
3. Thân thích nhiều lui tới.
4."Hợp bạn bè" kiếm tiền.
5. Phòng đào hoa 〈 đào hoa ngôi sao 〉.
6. Rời nhà cơ hội nhiều.
7."Cảnh già" tốt, có dựa vào 〈 tử nữ ─ phúc đức được cộng tông sáu vị 〉.
8. Nhỏ bối duyên dày.
9. Nên "Hướng ra phía ngoài cầu tài" .
Năm sinh quyền nhập tử nữ: 1. Tử nữ "Chủ kiến cường ", dễ dàng có thành tựu.
2. Tiểu hài tử không tốt dạy, quản giáo cần phí thần.
3. Con nối dõi duyên vượng.
4."Hợp bạn bè" có thành tựu.
5. Nên "Hướng ra phía ngoài cầu tài" .
6."Cảnh già" tốt.
Hóa khoa năm sinh nhập tử nữ: 1. Tiểu hài tử văn chất, xuất sắc khí.
2. Tiểu hài tử "Khéo léo" .
Hóa kỵ năm sinh nhập tử nữ: 1. Tiểu hài tử "Vững chắc chấp ", không tốt câu thông.
2. Thiếu "Tử trái ", tiểu hài tử không lợi lộc hoặc quai vi, khiếm an.
3. Đối với tử nữ dạy dưỡng "Không bắt được trọng điểm" .
4. Dễ dàng ở nhà không sống được.
5. Dịch mã, dọn nhà, thối tài, thối sản, thiếu lý do tài kế hoạch, phòng nhân sinh nhiều chập trùng không ổn định 〈 trùng gìn giữ cái đã có cung 〉.
6. Không nhúc nhích sản thiếu đăng ký "Mình danh nghĩa" .
7. Cảnh già phòng chênh lệch, nên tu tâm dưỡng tính 〈 tử nữ ─ phúc đức được cộng tông sáu vị 〉.


Năm, 〈 cung tài bạch 〉
Năm sinh lộc nhập tài bạch: 1. Cùng tiền có duyên, tài đường tốt 〈 không phải tất mình kiếm được 〉.
2. Cả đời không lo chi tiêu được tiền.
3. Kiếm tiền dễ dàng.
4. Phụ mẫu thiếu ốm đau.
5. Hôn nhân đối đãi nhau khá là tốt 〈 tài bạch ─ hôn nhân được "Đối đãi vị trí" 〉.
6. Rõ ràng kim duyên tốt, thích hợp "Tiêu thụ" cùng "Nghiệp vụ" công việc, cũng có thể tiến hành "Rõ ràng kim sinh ý" .
7. Lộc vui mừng "Quyền" hội, thì "Cơ gặp" hội càng trát thực, "Phát triển" được không gian càng lớn. Hội "Khoa" thì "Tài nguyên miên trường ", hội "Kị" thì "Vất vả nhiều đến" .
8. Nên phân hồng tiền lương. Không nên cố định củi tư.
Năm sinh quyền nhập tài bạch: 1."Kiến thức ", "Tích cực ", năng lực tốt.
2."Hòa hợp cấp doanh ", thu nhập tốt.
3. Thích hợp nghiệp vụ được khai phát, phát triển, lãnh đạo công việc. Vụ lợi thăng thiên, cũng có thể sáng nghiệp.
4. Không nên cố định củi tư, thích hợp phân hồng tiền lương.
5. Phụ mẫu thân cứng rắn.
6. Quyền vui mừng "Lộc" hội, thì "Cơ gặp" hội càng trát thực, "Phát triển" được không gian càng lớn.
7. Nên "Chuyên nghiệp ", "Chuyên kỹ ", có thể lương cao, cao chức.
Hóa khoa năm sinh nhập tài bạch: 1. Thu nhập không cao, vừa vặn đủ dụng.
2."Nhỏ ngạch chu chuyển" dễ dàng.
3. Chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, không thể không có lợi.
4. Thích hợp "Dân đi làm" .
Hóa kỵ năm sinh nhập tài bạch: 1. Thích hợp "Cố định củi tư" hoặc "Rõ ràng kim sinh ý" .
2. Kiếm tiền vất vả, buôn bán có lời vất vả tiền.
3. Cách cục tốt, "Lao lục ", toan tính, ái kiếm tiền.
4. Nữ nhân mệnh bị là "Nghề nghiệp phụ nữ nhân" .
5. Cách cục tốt, buôn bán nhỏ buôn bán có lời đại tiền, "Tích cát thành tháp" .

Sáu, 〈 cung tật ách 〉
Năm sinh lộc nhập tật ách: 1."Uể oải ", "Không được chảy mồ hôi ", tiểu tâm "Phát béo" .
2. Dễ dàng "Tùy gặp mà an" .
3. Vật chất sinh hoạt khá là "Ưu ác ", "Hưởng thụ" .
4. Nhà vận tốt, bớt bận tâm. Hảo tâm tình.
5. Thiếu "Bệnh lâu dây dưa" tới "Thống khổ" .
6."Công việc hoàn cảnh" tốt 〈 tật ách ─ sự nghiệp được điền trạch 〉.
7. Cùng "Nàng dâu" tốt đối đãi nhau 〈 tật ách ─ nàng dâu vị trí 〉.
8."Phụ bên ngoài duyên" tốt, bản nhân cũng "Tốt đối đãi nhau" 〈 tật ách ─ cha mẹ thiên di, giao hữu được phúc đức 〉.
Năm sinh quyền nhập tật ách: 1. Thân "Khẻo ", cứng rắn.
2. Sức chống cự khá là cường, bệnh nhẹ thiếu.
3. Tương đối "Sức sống ", nhiều động.
4. Nhưng phòng "Ngã đụng" thương, vận động thương hại.
5. Phụ năng lực cường, quả đoạn dễ dàng có thành tựu.
6. Gia tăng "Kị" thì "Hoạt động số lượng nhiều" .
Hóa khoa năm sinh nhập tật ách: 1. Dễ dàng bệnh lương y, lương dược.
2. Thiếu "Lệ khí ", cử chỉ nhã nhặn.
3. Phòng "Ưu nhu" .
Hóa kỵ năm sinh nhập tật ách: 1."Lao lục ", không được nhàn.
2 ". Tận bản phận" . Gìn giữ cái đã có."Nội liễm" .
3. Gia tăng "Quyền ", "Phá lệ lao lục" .
4. Kiêm chức, tăng ca. Nữ nhân mệnh dễ dàng là "Nghề nghiệp phụ nữ nhân" .
5."Phụ ngay thẳng" phúc hậu.
6. Không dễ dàng "Phát béo" .


Bảy, 〈 thiên di cung 〉
Năm sinh lộc nhập thiên di: 1."Viên tan ra ", "Thân cùng ", "Cơ linh ", "Hài hước ", "Bên ngoài duyên tốt ", được hoan nghênh.
2. Dễ dàng phàn duyên. Cơ hội nhiều, "Tế gặp" tốt, có nhiều việc thuận toại.
3. Gặp dữ hóa lành, "Ngộ nạn một đường tường" .
4. Xuất ngoại duyên tốt, xuất ngoại cơ hội nhiều, nên "Hướng ra phía ngoài cầu tài" .
5. Thích hợp "Hình quan ", "Nghiệp vụ" công việc.
6."Muộn vận tốt ", thọ bộ dạng.
7. Nên "Phân hồng tiền lương" .
8. Phòng quá mức "Hương nguyện nịnh hót" mà thiếu là không an phận rõ ràng, "Gặp nghĩa dũng là" được bá lực.
9. Gặp "Lệch tài tinh ", hợp ý, trúng thưởng.
〈 chú: thiên di "Nhiều lộc" thì "Tiêu diêu" . 〉
Năm sinh quyền nhập thiên di: 1."Tích cực ", "Sức sống" .
2."Quả đoạn ", "Can đảm ", "Ứng biến ", "Thông tuệ ", "Năng lực ", "Khai sáng" .
3. Thích hợp "Lãnh đạo ", "Khai phát" công việc.
4. Thích hợp "Chuyên nghiệp ", "Chuyên kỹ ", vụ lợi "Thăng thiên ", "Sáng nghiệp" .
5. Ghê gớm lương cao hoặc phân hồng tiền lương.
6. Có hoạch cao chức vị trí, cao "Xã hội địa vị" .
7. Cách cục chênh lệch, "Bén nhọn ", "Tự phụ ", "Không được khiêm tốn ", "Đánh đấm khí ", kết oán.
8. Gặp "Lệch tài tinh ", hợp ý, trúng thưởng.
〈 chú: thiên di "Quyền" mừng nhất hội "Lộc ", thì gồm cả "Năng lực" cùng "Viên tan ra ", hợp quần tăng sức mạnh, "Vô vãng bất lợi" . 〉
Hóa khoa năm sinh nhập thiên di: 1. Văn chất, xuất sắc khí, "Hình tượng tốt" .
2. Phòng "Kiểu sức" .
Hóa kỵ năm sinh nhập thiên di: 1."Ngay thẳng ", "Chất phác ", "Nội hướng ", chuyết phác, không tư nhân, không được nịnh hót."Bệnh hay quên ", nghiêm túc, "Cứng nhắc ", thiếu dục vọng, dễ nể "Sát nhan quan sắc" .
2. Dễ nể ngụy sức, "Không nặng bề ngoài" .
3. Vụng về "Dịch mã" .
4. Nên nhàn chuyện ít lý do, "Độc hòa hợp kỳ thân" . Thiếu có thể nắm trong tay đại cục.
5. Không được đổ, hợp ý. Người tính không bằng trời tính.
6."Không được phát người thiếu niên" . Nên đi làm yên ổn.
7. Phòng "Tính nhẫn nại" không đủ, "Ý chí lực" không đủ.
8. Nữ nhân mệnh "An tĩnh thủ phân" 〈 không chỉ có chính là đức 〉〈 nhiều là truyền thống phụ con gái cá tính 〉.
9. Cách cục chênh lệch, phòng "Ngoài ý muốn ", "Nghiệp lực" bệnh.
1 0. Tu hành: một thân thanh tĩnh được "La hán quả vị" .


Tám, 〈 giao hữu cung 〉
Năm sinh lộc nhập giao hữu: 1. Đối với người "Hiền lành ", vui vẻ, "Nhân duyên tốt" .
2. Hoạch "Giao hữu phúc ", dễ dàng đến bằng hữu trợ giúp.
3. Đa tình 〈 tình cảm ngôi sao 〉.
4. Phối ngẫu tốt đối đãi nhau 〈 giao hữu ─ phu thê được tật ách 〉.
5. Phối ngẫu đẫy đà, dễ dàng "Phát béo" .
6."Khảo vận tốt" .
7. Kinh tế tốt, đại tiểu tiện mà nhiều chi xuất 〈 lý do tài thiếu nghiêm cẩn 〉.
8. Huynh đệ bên ngoài duyên tốt, phụ mẫu sự nghiệp bằng thuận.
Năm sinh quyền nhập giao hữu: 1. Dễ dàng đưa trước "Năng lực tốt" được bằng hữu.
2. "Huynh đệ" có địa vị, thành tựu.
3. Phối ngẫu thân cứng rắn.
4. Trưởng bối sự nghiệp có thành tựu.
5. Khảo vận cường 〈 nếu như giao hữu tới kị phi nhập ngã tam phương thì là kỳ gặp đối thủ 〉.
6. Cách cục tốt, giao hữu "Thành tựu" ngã. Cách cục chênh lệch, dễ dàng bị "Dắt trứ cái mũi" đi.
Hóa khoa năm sinh nhập giao hữu: 1. Chỗ kết giao bằng hữu nhiều "Khiêm tốn" .
2."Hữu nghị miên trường ", quân tử chi giao.
3. Giao thiếu "Không tốt ham mê" được bằng hữu.
Hóa kỵ năm sinh nhập giao hữu: 1. Là người "Tiếc là tình ", "Nghĩa khí ", dựa vào nghĩa "Sơ tài ", trọng "Ừ cho" .
2. Tán tài, thiếu giữ, lý do tài không bắt được trọng điểm, không dễ dàng tồn tiền 〈 trùng huynh đệ ─ khố vị trí 〉.
3. Phối ngẫu lao lục không được nhàn, nhưng "Phòng hôn nhân thiếu thú" .
4. Khảo vận khá là chênh lệch.
5. Còn phòng nhân sinh nhiều chập trùng, nên đi làm yên ổn.
6. Phòng thể chất không đủ khỏe mạnh.
7. Không vụ lợi "Cạnh tranh ", thăng thiên.


Chín, 〈 cung sự nghiệp 〉
Năm sinh lộc nhập sự nghiệp: 1. Công việc dễ dàng vào tay, "Công việc cơ hội" nhiều.
2. Tiếp đơn cơ hội ổn định.
3. Nghề nghiệp khá là như ý.
4. Phối ngẫu "Bên ngoài duyên tốt" .
5. Tiểu hài tử khỏe mạnh tốt dưỡng 〈 sự nghiệp ─ tử nữ được tật ách 〉.
6. Phòng "Ngoại tình" 〈 đào hoa ngôi sao 〉.
Năm sinh quyền nhập sự nghiệp: 1."Tích cực ", "Ứng biến ", "Sức sống ", năng lực tốt.
2."Hòa hợp cấp doanh ", thu nhập tốt.
3. Thích hợp "Khai phát ", "Phát triển ", "Lãnh đạo" công việc, vụ lợi "Thăng thiên ", cũng có thể "Sáng nghiệp" . 4. Ủng "Chuyên nghiệp ", "Chuyên kỹ" càng hay.
5. Phối ngẫu "Năng lực cường ", độc đang một mặt.
6. Tiểu hài tử thân "Khỏe mạnh" .
Hóa khoa năm sinh nhập sự nghiệp: 1."Quý nhân" tốt 〈 sự nghiệp ─ vận khí vị trí 〉.
2."Vững vàng có dư ", nhưng phòng "Bá lực không đủ" .
3. Nên đi làm yên ổn. Thích hợp "Văn chức" hoặc "Kế hoạch" công việc.
4. Phòng làm việc "Suy nghĩ nhiều nhiều dự" .
Hóa kỵ năm sinh nhập sự nghiệp: 1. Công việc "Bận rộn" hoặc "Áp lực trọng ", công việc "Thời gian trường" .
2."Chăm chú ", "Sự tình bị cung thân" . Lão bản kiêm người hầu.
3. Đi làm yên ổn hoặc rõ ràng kim sinh ý.
4. Nữ nhân mệnh dã là "Nghề nghiệp phụ nữ nhân" .
5. Phối ngẫu "Ngay thẳng ", phúc hậu, dễ nể "Ngọt đạo mật ngữ" . Nhưng phòng hôn nhân thiếu tình thú, thậm chí "Miện hợp thần ly" 〈 hôn nhân kị xuất 〉.
6. Lạn "Ngoại tình" 〈 đào hoa ngôi sao 〉〈 phu thê kị xuất mà thất tình nghĩa, sợ hại liễu hôn nhân 〉.
7. Thuở nhỏ nên "Sùng bái phụ mẫu ", đang người dưỡng, khế, nghĩa tử 〈 trùng cung phu thê thiếu tiểu hạn 〉.
8. Cách cục chênh lệch thì "Phiền lòng, không được thuận ", cách cục tốt cũng nhiều "Mệt mỏi người" .


Mười tên, 〈 cung điền trạch 〉
Năm sinh lộc nhập điền trạch: 1."Gia đình phúc dày ", "Gia đình cùng nhạc ", vật chất sinh hoạt "Ưu ác" .
2. Có "Tổ ấm ", nhận tổ nghiệp, tổ địa có phát tích.
3. Phụ mẫu an nhàn, đồ thọ bộ dạng.
4. Gặp "Lệch tài tinh ", giàu có.
5. Nơi ở "Hoàn cảnh tốt" hoặc "Phòng ốc rộng ", "Phòng ở giá trị tiền" .
6."Con nối dõi vượng ", thêm phần nhi tử. Tiểu hài tử khá là "Có lợi lộc" .
7."Tông thân" nhiều lui tới.
8. Có nhà mình "Khai điếm doanh lợi nhuận" .
9. Không nhúc nhích sản duyên tốt, dễ dàng "Sớm đưa sản" hoặc "Có trợ giúp đưa sản" .
1 0. Gặp "Lệch tài tinh ", có tiến hành không nhúc nhích sản đi nghiệp.
11. Nữ nhân mệnh "Vượng phu ích tử" .
Năm sinh quyền nhập điền trạch: 1."Gia thế tốt" hoặc "Gia tộc vượng" .
2. Hoặc bản thân dễ dàng "Khai sáng tài phú" .
3. Cũng dễ dàng "Sáng nghiệp" .
4. Gia đình phú "Tích cực ", "Sức sống" hoặc gia giáo khá là nghiêm.
5. Phòng ốc rộng, không nhúc nhích sản "Giá trị tiền" hoặc "Khu vực tốt" . Có nhà mình khai điếm doanh lợi nhuận hoặc cho thuê.
6. Gặp "Lệch tài tinh ", giàu có. Cũng có thể tiến hành "Không nhúc nhích sản" đi nghiệp.
Hóa khoa năm sinh nhập điền trạch: 1. Phòng ở không lớn, nhưng "Phác thực ", yên tỉnh.
2. Trong nhà "Thư mùi thơm hơi thở ", ít có tranh trách móc.
3. Vật chất sinh hoạt "Không màng danh lợi" .
Hóa kỵ năm sinh nhập điền trạch: 1. Sinh hoạt "Áp lực" .
2. Phòng ở "Nhỏ" hoặc "Cựu ", hoặc "Hoàn cảnh không tốt, khó coi" .
3."Gìn giữ cái đã có ", "Kiệm ước chừng ", "An tĩnh thủ phân ", "Cố nhà ", vất vả lập nghiệp.
4. Nên "Dân đi làm" yên ổn, hoặc "Rõ ràng kim sinh ra" ý.
5. Cách cục tốt, "Tích cát thành tháp ", buôn bán nhỏ buôn bán có lời đại tiền.
6. Ít người sự tình giao tế lui tới.
7. Dễ dàng là "Trưởng tử" .
8. Phụ mẫu vất vả thất bại, hoặc là có thất vọng.


Thập nhất, 〈 cung phúc đức 〉
Năm sinh lộc nhập phúc đức: 1. Khoái lạc, "Nhạc trời biết đủ ", "Thiếu tính toán" .
2. Hứng thú quảng, nhưng "Thiếu kiên trì" .
3. Phòng "Tản mạn ", "Không được tích cực ", "Khắp nơi không để ý" .
4."Phúc báo tốt ", "Không cầu tự đắc ", "Tâm tưởng sự thành ", an nhàn có phúc."Ngộ nạn một đường tường" hoặc "Họa không được lâm thân" .
5."Thọ bộ dạng ", "Cảnh già ưu" .
6. Thiếu "Ác tật ", "Bệnh lâu" tới tra tấn.
7. Thích hợp "Hứng thú ", "Tài hoa ", "Tâm linh" các loại tinh thần công việc, cũng có thể tiến hành "Đừng nhàn ", "Du lịch" sự nghiệp. Cùng làm mình "Vui vẻ được công việc" .
8. Gặp "Lệch tài tinh ", trúng thưởng, ngoài ý muốn tài, không công mà hưởng.
Năm sinh quyền nhập phúc đức: 1. Tích cực, tự tin, "Âm mưu ", "Dục vọng" .
2."Dám buôn bán có lời dám hao phí ", trọng "Vật chất sinh hoạt" .
3. . Phúc dày, thường "Tâm tưởng sự thành" .
4. Phòng "Thích việc lớn hám công to ", "Sĩ diện ", "Xa xỉ hoa lãng phí" .
5. Ủng "Chuyên nghiệp ", "Kỹ năng" thường đại bút thu nhập.
6. Làm ăn đi cao phẩm chất 〈 cách điều 〉, giá cao vị trí, bàn tay bút được tác pháp.
7. Gặp "Lệch tài tinh ", hợp ý, trúng thưởng.
Hóa khoa năm sinh nhập phúc đức: 1."Không màng danh lợi an nhàn ", "Tu tâm dưỡng tính ", "Không tốt hư hoa" .
2. Cá tính bình thản, "Không nhanh không chậm" .
3."Nội hàm ", "Phẩm vị ", "Thanh tĩnh" .
4. Lâm gấp gáp "Quý nhân" tốt.
Hóa kỵ năm sinh nhập phúc đức: 1. Trọng hưởng thụ, dám hao phí tiền 〈 tài bạch kị xuất 〉.
2. Phòng "Chấp tính quá trọng" mà không thể lấy đại cục làm trọng, hoặc "Đồ chơi tang chí ", "Trầm mê chỗ tốt" mà không thể tự thoát ra được.
3. Thích hợp chuyên nghiệp tính được "Mài phát, thiết kế" các loại hứng thú được công việc 〈 hội lộc quyền hiển đạt 〉.
4. Cũng thích hợp trọng giới, kỹ thuật, kế toán, cố vấn, đại thư các loại "Phục vụ nghiệp" 〈 trùng tài bạch, không thích hợp "Độn hóa ", "Áp bản" 〉.
5. Thiếu hợp ý, viễn thấy, độc, rượu, sắc các loại "Không tốt ham mê ", để tránh "Mê tình vọng dục ", cũng phòng "Sáng lên ái hận ", "Lệch chấp vui mừng nhạc" từ hủy tiền trình.
6. Mệnh cách chênh lệch, "Nghiệp lực sâu nặng ", dễ dàng "Kỷ người ưu trời ", "Ưu hoạn quá mức" . Nữ nhân mệnh vưu hiển.
7. Hoặc vận mệnh "Quai vi, điên bái" các loại khốn đốn.


Mười hai, 〈 cung phụ mẫu 〉
Năm sinh lộc nhập phụ mẫu: 1."Cùng nhan duyệt sắc ", "Cung kính hữu lễ" .
2."Trưởng bối duyên tốt ", phụ mẫu "Tốt câu thông" .
3. Vụ lợi niệm thư, kỳ thi, "Hình chức" .
4. Hoạch "Phụ mẫu tới ấm ", cũng dễ dàng "Cấp trên đề bạt" .
5. Bên ngoài 〈 phu 〉 nhà "Gia cảnh tốt" .
6. Tử nữ "Sự nghiệp thuận lợi nhuận" .
7. Phòng "A dua sàm mị ", "Hư ngụy tán thở dài" .
Năm sinh quyền nhập phụ mẫu: 1. Phòng "Đúng lý không tha thứ người ", "Ngạo mạn vô lý ", "Bén nhọn ", "Không được khiêm tốn ", cá tính "Quá trùng" .
2. Vụ lợi niệm thư, kỳ thi, hình chức.
3. Nhiều đậu thánh hiền thư, thì "Đàm nôn có vật" . Học tập "Chuyên nghiệp ", "Kỹ thuật ", thì đồ "Thuyết phục lực" .
4. Phụ mẫu "Chủ kiến tính" cao.
5. Tử nữ "Sự nghiệp có thành tựu" .
Hóa khoa năm sinh nhập phụ mẫu: 1. Văn chất, "Khiêm tốn ", có "Khí chất" .
2. Đàm nôn "Nhã nhặn ", "Bình thản" .
Hóa kỵ năm sinh nhập phụ mẫu: 1. Vui giận "Hình với" sắc, dễ dàng "Đắc tội với người" .
2. Trưởng bối duyên chênh lệch.
3. Phụ mẫu "Vững chắc chấp ", không tốt câu thông.
4. Cá tính "Nghiêm túc ", "Cứng nhắc ", "Dễ nể biểu hiện đạt ", "Không được nịnh hót" .
5. Đọc sách, kỳ thi "Cần nhận chân ", một phần cày cấy một phần thu vào hoạch.
6. Cách cục tốt, "Hiếu thuận ", "Ái niệm thư" . Thận phòng thành "Thư ngốc tử" .
7. Dễ nể "Sát ngôn quan sắc" .
8. Cần tận "Hiếu dưỡng tới trách" .

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều