Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung điền trạch tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 33 0 9

Lục cát diệu nhập cung điền trạch tới hiểu dịch


Văn xương nhập điền trạch
Văn xương nhập điền tọa miếu vượng tị dậu sửu thân tử thìn chủ vãn thành nhưng giàu có bất động sản dần dần tăng nhiều trụ sở cao quý cách điều trang nhã
Nhà ở phụ cận thư mùi thơm trọng văn miếu thư điếm báo xã các loại
Tọa lợi nhuận bằng hợi mão vị trụ sở cao quý cách điều trang nhã bất động sản dần dần tăng nhiều
Tọa hãm yếu dần ngọ tuất sớm tuổi khó có bất động sản trung niên sau có mua đưa nếu có hạn không nhiều
Gặp sát kị các nơi khó có sinh nghiệp thả có cũng dễ có biến động hư nát thường gia sự tình phân tranh
Miếu vượng gặp cát hội chư cát điền viên quảng đưa trụ sở cao quý hoa lệ bất động sản tươi tốt dễ có mở rộng
Hãm yếu gặp cát dần ngọ tuất sẽ có phòng sinh có chút ít mở rộng
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp


Bại tổ khó có sinh nghiệp thả có cũng dễ có biến động hư nát thường gia sự tình phân tranh
Văn khúc hóa kị ( kỷ ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại sơ sẩy hoặc vấn đề
Xương khúc giáp điền trạch biểu hiện xuất thế vinh hoa xuất thân gia cảnh tốt đẹp đơn thuần
Điền trạch canh ngọ ( dưỡng ) tử vi sinh ra quyền + văn xương hoả tinh thiên diêu thiên phúc phượng các phỉ liêm phong ấn cáo lại là tứ sát hối tập càng là tụ tài không dễ

 

// ]]>

Văn khúc nhập điền trạch
Văn khúc nhập điền tọa miếu tử sửu thần tị dậu chủ vãn thành vượng bất động sản dần dần tăng nhiều
Nhà ở phụ cận trụ sở cao quý cách điều trang nhã đồ cổ kim thạch văn phòng phẩm trường học đồn công an sự việc chỗ các loại hành nghề
Tọa vượng
Văn khúc mão vị hợi tọa vọng dưới đất thấp tới oa xử trụ sở cao quý cách điều trang nhã bất động sản dần dần tăng nhiều
Tọa lợi nhuận bằng
Văn khúc nhập điền dần thân trụ sở cao quý cách điều trang nhã bất động sản dần dần tăng nhiều
Tọa hãm
Ngọ tuất sớm tuổi khó có bất động sản trung niên sau có mua đưa nếu có hạn không nhiều
Gặp sát
Các nơi khó có sinh nghiệp thả có cũng dễ có biến động hư nát thường gia sự tình phân tranh
Gặp cát
Các nơi trụ sở cao quý hoa lệ bất động sản tươi tốt dễ có mở rộng
Văn khúc hóa kị ( kỷ ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại vấn đề
Dần giờ sinh người văn xương tại thân phụ mẫu văn khúc tại ngọ điền trạch giáp phúc đức tại vị biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Thân giờ sinh người văn xương tại dần phụ mẫu văn khúc tại tí điền trạch giáp phúc đức tại sửu biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Tử thìn cung nhập miếu
Có phần thủ tổ nghiệp thêm cát ngôi sao là tự nhiên đưa
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Có phần thủ tổ nghiệp thêm cát ngôi sao là tự nhiên đưa
Hợi mão vị cung vượng địa
Có phần thủ tổ nghiệp thêm cát ngôi sao là tự nhiên đưa
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Có tiến có thoái
Điền trạch giáp thân ( tuyệt ) thất sát + thiên việt văn khúc thiên diêu hồng loan cô thần thiên phúc trời thọ
"Sát phá lang "Biến động khó khăn trắc trở đại càng hồi Kình Đà linh trùng chiếu tổ sinh không duyên cũng khó tụ tài
Thiên khôi nhập điền trạch
Nhược không sát trùng biểu hiện có tổ sinh chắc có phát tài cơ hội có mua đưa phòng sinh nhà ở cao nhã gặp sát trùng chiếu thì không
Điền trạch mậu tuất ( chết ) thái âm ( tự hóa quyền )+ kình dương thiên tài giải thần ân quang tam hợp khôi việt ổn định dù cùng tổ sinh không duyên từ đưa có phong
Kém cõi nhất thiên đồng hóa kị ( canh ) ấu lúc gia đạo phá bại ( nhược gặp tả hữu khôi việt có trọng mới thành lập sản nghiệp )
Khôi việt hội củng tử nữ

 

// ]]>

Thiên việt nhập điền trạch
Tọa cung điền trạch có tổ sinh nhà ở hoàn cảnh tốt đẹp trí sản có trợ lực cơ duyên tốt
Điền trạch mậu tuất ( chết ) thái âm ( tự hóa quyền )+ kình dương thiên tài giải thần ân quang tam hợp khôi việt ổn định dù cùng tổ sinh không duyên từ đưa có phong
Kình dương tại điền trạch nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) trước phí của sau thành trung lúc tuổi già về sau mới có thể trí sản
Nhà ở phụ cận xiên đường tạp loạn đoạn tường gần chợ lại ứng chú ý hình khắc sự tình
Kém cõi nhất thiên đồng hóa kị ấu lúc gia đạo phá bại ( nhược gặp tả hữu khôi việt có trọng mới thành lập sản nghiệp )
Điền trạch giáp thân ( tuyệt ) thất sát + thiên việt văn khúc thiên diêu hồng loan cô thần thiên phúc trời thọ
"Sát phá lang "Biến động khó khăn trắc trở đại càng hồi Kình Đà linh trùng chiếu tổ sinh không duyên cũng khó tụ tài

 

Tả phụ nhập điền trạch
Tổ nghiệp nhiều trí sản bảo đảm giá trị tiền gửi rất cố nhà nhà ở hoàn cảnh phác thực thoải mái
Nam mệnh hảo trượng phu tốt phụ thân khác chủ nhà ở hoàn cảnh phác thực thoải mái
Nữ mệnh tốt thê tử tốt mẫu thân khác chủ nhà ở hoàn cảnh phác thực thoải mái
Nữ mệnh biểu hiện đối với gia đình có trách nhiệm cảm giác có thể nhâm lao nhâm oán đối với trượng phu trăm theo như trăm thuận đảo ngược đến thuận theo đối với tử nữ tận hiểu lòng cố hiền thê lương mẫu
Tả hữu giáp điền trạch biểu hiện xuất thế vinh hoa xuất thân gia cảnh tốt đẹp đơn thuần
Gặp hồng loan thiên hỉ + hư hao tổn ngôi sao lại gặp trái hoặc phải chủ có thân bằng sống nhờ
Kém cõi nhất thiên đồng hóa kị ấu lúc gia đạo phá bại ( nhược gặp tả hữu khôi việt có trọng mới thành lập sản nghiệp )

 

Hữu bật nhập điền trạch
Tả phụ hoặc hữu bật nhập điền trạch rất cố nhà nam mệnh hảo trượng phu tốt phụ thân nữ mệnh tốt thê tử tốt mẫu thân
Hữu bật nhập điền nhưng có tổ nghiệp kế thừa cũng có năng lực từ đưa trứ mắt với tăng giá trị tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi nhà ở đơn giản thoải mái
Nữ mệnh biểu hiện đối với gia đình có trách nhiệm cảm giác có thể nhâm lao nhâm oán đối với trượng phu trăm theo như trăm thuận đảo ngược đến thuận theo đối với tử nữ tận hiểu lòng cố hiền thê lương mẫu
Gặp hồng loan thiên hỉ + hư hao tổn ngôi sao lại gặp trái hoặc phải chủ có thân bằng sống nhờ
Kém cõi nhất thiên đồng hóa kị ấu lúc gia đạo phá bại ( nhược gặp tả hữu khôi việt có trọng mới thành lập sản nghiệp )