Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung nô bộc tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: B74

Lục cát diệu nhập cung nô bộc tới hiểu dịch


Văn xương nhập nô bộc
Văn xương phi hóa kỵ nhập cung nô bộc
Nhập miếu độc thủ có trợ thủ đắc lực hoặc bằng hữu
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp các loại dù có bằng hữu lại cõng thêm chủ
Tọa miếu   tị dậu sửu
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực
Tọa vượng   thìn thân tử
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực
Tọa lợi nhuận bằng   hợi mão vị
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực


Tọa hãm   dần ngọ tuất
Giao tình bình thường khó có trợ lực lực
Miếu vượng gặp sát
Giao hữu thường không hề mục sự tình không phải là tranh chấp bị nhận lừa gạt
Hãm yếu gặp sát
Tổn bạn bè nhiều thường câu tâm đấu sừng sợ bị hãm hại bán
Miếu vượng gặp cát
Giao du giai tằng cao thường có thể nhận hết sức ủng hộ
Hãm yếu gặp cát
Giao du dù bình thường còn có giúp ích
Thân tử thìn cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Độc thủ đắc lực trợ giúp chủ
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp các loại dù có bằng hữu lại cõng thêm chủ
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm
Có yểu thọ mà lo lắng
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp các loại dù có bằng hữu lại cõng thêm chủ
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập cung nô bộc chủ hình khắc nhiều lao lục
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Văn khúc nhập nô bộc
Tử thìn cung nhập miếu
Đắc lực
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực
Tọa vượng
Mão vị hợi
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực
Tọa lợi nhuận bằng
Dần thân
Giao du rộng lớn bạn tốt nhiều giao tình không tệ có trợ lực lực
Tọa hãm
Ngọ tuất
Giao tình bình thường khó có trợ lực lực
Miếu vượng gặp sát
Giao hữu thường không hề mục sự tình không phải là tranh chấp bị nhận lừa gạt
Hãm yếu gặp sát
Ngọ tuất
Tổn bạn bè nhiều thường câu tâm đấu sừng sợ bị hãm hại bán
Miếu vượng gặp cát
Giao du giai tằng cao thường có thể nhận hết sức ủng hộ
Hãm yếu gặp cát
Ngọ tuất
Giao du dù bình thường còn có giúp ích
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập lục thân cung chủ hình khắc nhiều lao lục
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu đắc lực
Hợi mão vị cung vượng địa
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm không phân
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Oán chủ đào tẩu

// ]]>


Thiên khôi nhập nô bộc
Thiên khôi nhập nô bộc chủ có dương quý nhân tương trợ
Gặp âm sát hội thiên khôi thiên việt chủ bị kết giao được bạn bè bằng thường là bối cảnh phức tạp tam giáo cửu lưu
Thiên khôi nhập nô gặp sát ( Kình Đà hỏa linh ) trùng chủ bị kết giao được bạn bè bằng thường là bối cảnh phức tạp tam giáo cửu lưu
Khôi việt hội phụ mẫu thì cấp trên là quý nhân nhưng sẽ không làm việc thiên tư mệnh chủ này đây tự thân thực lực thu được dìu dắt thưởng thức cố nhân sinh ra khá là vất vả mệt mỏi
Khôi việt hội củng tử nữ
Thiên việt nhập nô bộc
Thiên việt nhập nô bộc chủ có quý nhân tương trợ
Khôi việt hội phụ mẫu thì cấp trên là quý nhân nhưng sẽ không làm việc thiên tư
Mệnh chủ này đây tự thân thực lực thu được dìu dắt thưởng thức cố nhân sinh ra khá là vất vả mệt mỏi
Gặp âm sát hội thiên khôi thiên việt chủ bị kết giao được bạn bè bằng thường là bối cảnh phức tạp tam giáo cửu lưu
Tả phụ nhập nô bộc
Tả phụ nhập nô bạn tốt nhiều có trợ lực lực nói nghĩa khí rất được yêu quý
Độc thủ vượng bộ dạng thở một cái trăm nặc so với nhập mệnh một thân tế quan hệ càng tốt có mị lực nhưng bản thân khá là cảm giác cô độc ( nhập tài Quan thiên thì sẽ không có cô độc cảm giác )
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân hóa kị thì phản chủ khó tuyển
Hữu bật nhập nô bộc
Hữu bật nhập nô bộc biểu hiện bạn tốt nhiều có trợ lực lực nói nghĩa khí rất được yêu quý ( lưu ý nếu gặp sát thấu thì nên tiểu tâm )
Trái phải vui mừng nhập nô bộc vị trí một thân tế quan hệ tốt rất có mị lực khá là nhập mệnh tốt nhưng bản thân khá là cảm giác cô độc
Độc thủ thành hàng
Hữu bật gặp tứ sát không kiếp nhập nô thì hạ nhân không đủ nhiều tuyển không phải là phản chủ đạo tài mà chạy
Như không thấy địa không địa kiếp củng trùng bạn tốt nhiều có trợ lực lực nói nghĩa khí rất được yêu quý trùng thì không ích
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân hóa kị thì phản chủ đạo tài mà chạy