Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung phụ mẫu tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 355 0

Lục cát diệu nhập cung phụ mẫu tới hiểu dịch


Văn xương nhập phụ mẫu
Nhập miếu hội chư cát tinh không có hình thương
Hãm địa gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh các loại sẽ có hình khắc hoặc thoái tổ qua kế hai họ
Tướng mạo
Miếu vượng có ngầm nốt ruồi lạc hãm có vệt
Dần giờ sinh người văn xương tại thân phụ mẫu văn khúc tại ngọ điền trạch giáp phúc đức tại vị biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Thân giờ sinh người văn xương tại dần phụ mẫu văn khúc tại tí điền trạch giáp phúc đức tại sửu biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Tọa miếu tị dậu sửu thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài phụ mẫu là no học người này
Tọa vượng thìn thân tử thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài phụ mẫu là no học người này
Tọa lợi nhuận bằng hợi mão vị thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài phụ mẫu là no học người này


Tọa hãm dần ngọ tuất cùng cha mẹ thân duyên bình thản nên sớm chia ly gặp tứ sát thì có hình hoặc thoái tổ hai họ kéo dài
Gặp sát các nơi cùng cha mẹ quan niệm tư tưởng cá tính ý kiến thường không hợp bị sinh ra tranh chấp cãi nhau nên sớm chia ly khác cha mẹ thân khỏe mạnh không tốt, khó coi
Gặp cát các nơi cha mẹ thân phận địa vị danh dự tốt từ ái có chiếu cố ân huệ có quý
Thân tử thìn cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu hội chư cát tinh thì không hình
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm gặp tứ sát thì có hình hoặc thoái tổ hai họ kéo dài
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập cung phụ mẫu chủ hình khắc nhiều lao lục
Xương khúc củng phụ mẫu
Văn xương
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Văn xương nhập ngôi sao ...nhất quý đẩu số bên trong thứ hai ngôi sao nhược gặp thái tuế cùng hai hạn kẻ sĩ giá trị này chiếm khoa tên
Gặp hạn văn xương không được địa rất có Kình Đà hỏa linh kị quan phi miệng lưỡi phá gia tài vị tất hình thương nhiều hối trệ

 

Văn khúc nhập phụ mẫu
Nhược văn khúc tọa cung hồi lộc kị trùng biểu hiện nhất định sẽ bị ngược lại hội phí của
[ văn khúc tới Quan lộc ] can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] mệnh tài Quan biểu hiện nhất định sẽ bị ngược lại hội phí của
Văn xương hoặc văn khúc đơn ngôi sao không thích tọa lục thân cung sẽ có thiếu hụt ( đơn khúc mang theo đào hoa tính chất )
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập lục thân cung chủ hình khắc nhiều lao lục
Thìn giờ sinh người văn xương tại ngọ huynh đệ văn khúc tại thân phụ mẫu giáp mệnh tại vị chủ quý cách nhiều học đa năng ( đối chiếu mệnh là tốt )
Sinh giờ tuất người văn xương tại tí huynh đệ văn khúc tại dần phụ mẫu giáp mệnh tại sửu chủ quý cách nhiều học đa năng ( đối chiếu mệnh là tốt )
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài
Tọa vượng
Mão vị hợi thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài
Tọa lợi nhuận bằng
Văn khúc dần thân lợi nhuận bằng thế tọa phụ mẫu thân duyên tốt tình cảm tốt gia đình dạy dưỡng tốt đẹp có phụ mẫu trưởng thượng quan hoài
Tọa hãm
Ngọ tuất cùng cha mẹ thân duyên bình thản nên sớm chia ly
Gặp sát
Các nơi cùng cha mẹ quan niệm tư tưởng cá tính ý kiến thường không hợp bị sinh ra tranh chấp cãi nhau nên sớm chia ly khác cha mẹ thân khỏe mạnh không tốt, khó coi
Gặp cát
Các nơi cha mẹ thân phận địa vị danh dự tốt từ ái có chiếu cố có quý

// ]]>


Văn khúc tử thìn cung nhập miếu độc thủ không hình thân duyên tốt có tốt dạy dưỡng
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu độc thủ không hình
Hợi mão vị cung vượng địa
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phụ mẫu câu không chu toàn
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Xương khúc giáp mệnh tại vị thìn giờ sinh người
Xương khúc củng phụ mẫu
Văn khúc
Đại hạn cùng lưu niên
Hai hạn gặp lại sao văn khúc sĩ thứ tư niên râu tóc phúc tăng thêm tả hữu hội thiên đồng tài lộc cuồn cuộn là ván trước
Văn khúc hạn gặp liêm đà dương hãm địa không phải nạn gây họa ương càng thêm mệnh lý tinh thần yếu cần này tuổi nhập suối hương

 

Thiên khôi nhập phụ mẫu
Tọa cung phụ mẫu tại hợi bính đinh sinh năm người thiên việt tại dậu huynh đệ khôi việt giáp mệnh là kỳ cách chủ cả đời đều có quý nhân tương trợ có văn tài
Nhược chính tinh miếu vượng chủ phụ mẫu vinh quý nhược không sát có cát tinh cùng phụ mẫu song toàn lại cao thọ
Chủ nam tính cấp trên đối với mệnh chủ có trợ lực lực
Gặp đà la ( người sinh năm giáp ) phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Khôi việt
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương thường nhân có này đủ tiền lương Quan viên gặp này cao thiên trạc nhất định năm ấy mặt đế vương

 

Thiên việt nhập phụ mẫu
Nhược chính tinh miếu vượng chủ phụ mẫu vinh quý không sát có cát tinh cùng phụ mẫu song toàn lại cao thọ
Nhược chính tinh lạc hãm chủ
Chủ nữ tính cấp trên đối với mệnh chủ có trợ lực lực
Gặp cát tinh cùng phụ mẫu song toàn
Thiên đồng + thiên việt ( phúc tinh quý nhân ) nhập phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu có phúc khí ( có thể hưởng phúc ) có năng lực thiện đãi tự thân chiếu cố mệnh chủ mình
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Gặp đà la + tiệt không + thiên việt nhập phụ mẫu tại vị ( người sinh năm canh ) ở rể qua phòng hoặc nặng bái hai họ kéo dài
Thiên việt độc thủ phụ mẫu cung vô chính diệu ( Tân Mùi )
Khôi việt
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương thường nhân có này đủ tiền lương Quan viên gặp này cao thiên trạc nhất định năm ấy mặt đế vương

 

// ]]>

Tả phụ nhập phụ mẫu
Tả phụ tọa cung phụ mẫu chủ đối với phụ mẫu có thể hiếu thuận phụng dưỡng
Độc thủ không hình
Cung phụ mẫu luận văn thư nếu gặp tả phụ hữu bật sợ chủ khảo vận không tốt, khó coi không được thuận lợi nhuận cần thi lại tới cơ suất đại
Liêm trinh cùng sớm hình
Hội văn xương tương sinh không hình
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh thì hình thương thoái tổ hai họ kéo dài
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Tả phụ sinh ra khoa
Tả phụ
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Tả phụ hạn đi phúc khí sâu thường nhân giàu có mệt mỏi thiên kim Quan viên càng được khoa quyền chiếu chức chức cao thiên tá thánh quân
Tả phụ chi tinh nhập hạn đến không nên sát thấu chủ bi ai hỏa linh không kiếp đến bộ dạng thấu tài phá người vong mọi chuyện suy
Tả phụ nhập hạn tích cực lạc quan nhạc với phục vụ sự nghiệp đến người tương trợ dễ có kiêm chức thu nhập ứng tích cực trần thuật làm phụ tá được trợ lực
Hành hạn
Có ngoại lực tương trợ vận thế tứ bình tám ổn thường có kiêm chức cơ hội thu nhập gia tăng nhưng nên gìn giữ cái đã có không thể sáng nghiệp
Gặp cát
Tài vận suông sẻ đồ đạc trong cửa hàng có đạo thu nhập thịnh soạn phúc khí nhiều cả đời giàu có
Gặp tử vi khoa quyền
Chức vị trí từng bước cao thăng văn võ hiển quý
Gặp sát
Mọi thứ nhiều trở ngại thường vô ích không công không phải là nhiều thương thân tổn tài tiền tài khó tụ dù phú không bền tiềm thân sơn lâm khá là rõ ràng nhàn
Quan lộc cung gặp trái phải cùng viên
Sự nghiệp công việc sinh hoạt các loại đều có thể được hiệp trợ thuận lợi nhuận phát triển
Cung phu thê gặp trái phải cùng viên
Dễ có bên thứ ba tham gia cuộc sống hôn nhân

 

Hữu bật nhập phụ mẫu
Chủ đối với phụ mẫu có thể hiếu thuận phụng dưỡng khác chủ khảo thí thi lại hoặc kỳ thi không được thuận lợi nhuận
Độc thủ không hình
Nhược gặp cát tinh có phụ mẫu che chở ấm
Gặp tứ sát ly tổ hai họ an ở
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Hữu bật
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Hữu bật nhập hạn ...nhất vinh người tài hưng vượng tất đa năng Quan viên thiên trạc tăng đạo vui mừng sĩ tử công thư tất hiển tên
Hữu bật chủ hạn gặp hung tinh tảo tận nhà tư trăm không thành sĩ hồi thương bại nô khi chủ càng dạy nhà tan chủ linh đinh