Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung phúc đức tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 776 0

Lục cát diệu nhập cung phúc đức tới hiểu dịch


Văn xương nhập phúc đức
Xương khúc nhập phúc đức hoặc giáp phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng cần phòng vấn đề tình cảm ( quý nhân nhiều đào hoa cũng nhiều )
Khác xương khúc nhập phúc đức mệnh chủ vui mừng đọc ngôn tình văn nghệ tiểu thuyết hoặc sắc tình tạp chí lại không hoan hỉ chính khóa đậu vật
Giờ mão sinh ra văn xương văn khúc tại vị phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Dậu giờ sinh người văn xương văn khúc tại sửu phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Văn xương hóa kị ( tân ) trùng tài bạch nên lưu ý chi phiếu văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận các loại loại sơ sẩy hoặc vấn đề
Văn xương văn khúc ngồi chung phúc đức hoặc giáp phúc đức chủ an nhàn khoái lạc yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân
Duy tu phòng vấn đề tình cảm quý nhân nhiều sợ cũng đào hoa nhiều


Xương khúc củng phu thê ( văn khúc tại phúc văn xương tại thiên ) phu thê tọa lộc năm sinh không bàn mà hợp lộc tồn ( có rõ ràng lộc ngầm lộc ) là là rõ ràng được đào hoa
Xương khúc củng phúc đức
Nhập miếu hội chư cát tinh khoái lạc hưởng phúc
Văn xương hãm địa gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp các loại thể xác tinh thần chẳng hề có an ninh
Tọa miếu    tị dậu sửu
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc hội chư cát tinh khoái lạc hưởng phúc
Tọa vượng   thìn thân tử
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc
Tọa lợi nhuận bằng   hợi mão vị
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc
Tọa hãm   dần ngọ tuất
Sớm tuổi bôn ba bận rộn trung lúc tuổi già có khá là thuận toại an hưởng phúc
Gặp sát   các nơi
Phúc quý nông cạn cả đời đau đớn bôn ba cô độc tịch mịch thân không tốt, khó coi tinh thần khó ninh
Gặp cát   các nơi
Cả đời áo cơm hưởng dụng cao quý giàu có an khang phúc thọ toàn khoái lạc tiêu diêu
Thân tử thìn cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu hội chư cát tinh khoái lạc hưởng phúc
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Văn xương sinh ra khoa
Văn xương hóa kị nhập phúc trùng tài lưu ý chi phiếu văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận các loại loại sơ sẩy hoặc vấn đề
Cung phúc đức ( ất sửu ) can cung ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập vui vẻ làm theo ý mình mau mau nhạc nhạc
Chánh nhãn 238
Phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Cung phúc đức ở sửu là khố vị trí tư tưởng quan niệm cố chấp bản vị chủ nghĩa nồng hậu có khiết phích
( ất sửu ) bên trong cung liêm trinh thất sát + văn xương văn khúc kình dương đồng độ ( dậu giờ sinh người )
Biểu hiện mệnh chủ dễ có cảm xúc hóa ghen tị lòng háo thắng cường dễ có tranh chấp
Khác < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện mệnh chủ cảm giác tình hôn nhân khá là không được thuận toại

 

// ]]>

Văn khúc nhập phúc đức
Cảm xúc nhạy cảm quan sát nhập vi lạc quan hoạt bát lãng mạn đa tình nhiều theo khác đường vui mừng nghệ văn nhân duyên tốt chú trọng sinh hoạt tình thú
Bác học đa năng lãng mạn đa tình đào hoa nhiều chú trọng đời sống tinh thần cùng tình thú vui mừng nghệ văn ái huyễn tưởng lao thần phí lòng bị toản rúc vào sừng trâu
Văn xương văn khúc tọa phúc đức sửu vị chủ tư tưởng nhanh nhẹn tinh tế cả đời an nhàn khoái lạc
Nhưng là tu khống chế gấp gáp cùng không được ổn định tâm tư nếu không muốn nhanh thì không được đạt
Xương khúc nhập phúc đức hoặc giáp phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng cần phòng vấn đề tình cảm ( quý nhân nhiều đào hoa cũng nhiều )
Khác xương khúc nhập phúc đức mệnh chủ vui mừng đọc ngôn tình văn nghệ tiểu thuyết hoặc sắc tình tạp chí lại không hoan hỉ chính khóa đậu vật
Văn khúc nhập phúc đức ở tuất cũng chủ trêu chọc đào hoa người theo đuổi quá nhiều ( giờ tý sinh ra )
Giờ mão sinh ra văn xương văn khúc tại vị phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Dậu giờ sinh người văn xương văn khúc tại sửu phúc đức biểu hiện yêu thích thi thư cả đời nhiều quý nhân nhưng đào hoa cũng nhiều tu phòng vấn đề tình cảm
Văn khúc hóa kị ( kỷ ) không thể cờ bạc chú ý lại ứng tránh cho miệng lưỡi không phải là tới tranh
Tọa miếu    tử sửu thần tị dậu
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc
Tọa vượng    mão vị hợi
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc
Tọa lợi nhuận bằng   dần thân
Cả đời an nhàn áo cơm không thiếu khoái lạc tiêu diêu hưởng phúc
Tọa hãm    ngọ tuất
Sớm tuổi bôn ba bận rộn trung lúc tuổi già có khá là thuận toại an hưởng phúc
Gặp sát   các nơi
Phúc quý nông cạn cả đời đau đớn bôn ba cô độc tịch mịch thân không tốt, khó coi tinh thần khó ninh
Gặp cát   các nơi
Cả đời áo cơm hưởng dụng cao quý giàu có an khang phúc thọ toàn khoái lạc tiêu diêu
Xương khúc củng phu thê ( văn khúc tại phúc văn xương tại thiên ) phu thê tọa lộc năm sinh không bàn mà hợp lộc tồn ( có rõ ràng lộc ngầm lộc ) là là rõ ràng được đào hoa
Gặp tham lang "Tham khúc" mệnh chủ đối với tiền tài lòng tham không đáy là thỏa mãn tham dục cùng hưởng thụ tất không chọn thủ đoạn
Tử thìn cung nhập miếu gặp cát tinh thì hưởng phúc khoái lạc
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu gặp cát tinh thì hưởng phúc khoái lạc
Gặp thái dương hóa kị dương thủy cùng ta thủy thế tản mạn không nguyên hư vinh đặt nặng tâm vào cao siêu quá ít người hiểu bị xử trí theo cảm tính không phải là khá là nhiều
Hợi mão vị cung vượng địa
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì thể xác tinh thần chẳng hề có an tĩnh
Cung phúc đức ( ất sửu ) can cung ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập vui vẻ làm theo ý mình mau mau nhạc nhạc    chánh nhãn 238
Phúc đức làm ất ( thiên chi địa ) tư tưởng độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Cung phúc đức ở sửu là khố vị trí tư tưởng quan niệm cố chấp bản vị chủ nghĩa nồng hậu có khiết phích
( ất sửu ) bên trong cung liêm trinh thất sát + văn xương văn khúc kình dương đồng độ ( dậu giờ sinh người )
Biểu hiện mệnh chủ dễ có cảm xúc hóa ghen tị lòng háo thắng cường dễ có tranh chấp
Khác < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện mệnh chủ cảm giác tình hôn nhân khá là không được thuận toại

 

// ]]>

Thiên khôi nhập phúc đức
Có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện thường có chửa biên quý nhân trợ giúp cả đời có phúc hưởng thụ khoái lạc là người xuất sắc khí nhã nhặn nếu có ngông nghênh
Gia thế tốt cá tính đạt xem khoan hồng nhã nhặn xuất sắc khí sĩ diện
Có chủ gặp bất ty bất kháng không dễ tiếp nhận hắn người ý kiến nhạc với giúp người cũng nhiều đến trợ giúp hưởng thụ yên ổn

 

Thiên việt nhập phúc đức
Biểu hiện thường có chửa biên quý nhân trợ giúp cả đời có phúc hưởng thụ khoái lạc là người xuất sắc khí nhã nhặn nếu có ngông nghênh
( mệnh chủ bị cùng đề bạt tới quý nhân phát sinh tình cảm làm phức tạp )
Có quý nhân là kèm hưởng phúc khoái lạc biểu hiện có người duyên có quý nhân sinh hoạt phẩm chất cao nhã có thể tự phục vụ sau đến người trợ giúp
Phúc đức ất tị ( trường sinh ) thiên cơ bình thản + thiên việt hữu bật cô thần thiên hỉ tính chất sao không được vượng
Hạnh tam phương gặp lộc không thấy sát trùng là người thỏa mãn thường nhạc
Biểu hiện có người duyên có quý nhân sinh hoạt phẩm chất cao nhã có thể tự phục vụ sau đến người trợ giúp

 

Tả phụ nhập phúc đức
Gặp cát tinh hưởng phúc
Độc thủ lúc tuổi già an ninh
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì vất vả cần cù
Chủ có trợ lực lực phúc lộc đều dễ có được thêm cát ngôi sao cả đời khoái lạc gặp sát cùng thì khá là lao lực lao tâm khó an ninh
Là người có chính nghĩa cảm giác công chính làm việc chính phái không theo tư nhân thiên vị vui mừng xã giao hoạt động cung cấp trần thuật tiền tài chập trùng nhỏ trước đau khổ sau cam lúc tuổi già hưởng phúc
Gặp sát cùng hoặc kị trùng cùng tử nữ duyên gầy không dựa vào hôn nhân tình cảm nhiều làm phức tạp
Gặp thiên đồng thiên lương cùng nhập phúc đức nhược không không vong trùng phá phúc ấm đông đủ có thể hưởng phúc
Phúc đức ( ất sửu ) thiên cơ tự hóa lộc + tả phụ hữu bật kình dương biểu hiện mệnh chủ nhược tự nhận thông minh từ hầu tả hữu bộ dạng rất cùng đao kiếm vũ lực e rằng có hình thương sự tình

 

Hữu bật nhập phúc đức
Là người có chính nghĩa cảm giác công chính làm việc chính phái không theo tư nhân hoặc thiên vị trước đau khổ sau cam lúc tuổi già hưởng phúc
Gặp sát cùng hoặc trùng cùng tử nữ duyên gầy không dựa vào hôn nhân tình cảm nhiều làm phức tạp
Chủ có trợ lực lực phúc lộc đều dễ có được thêm cát ngôi sao cả đời khoái lạc gặp sát cùng thì khá là lao lực lao tâm khó an ninh
Chủ có trợ lực lực phúc lộc đều dễ có được tích cực tiến lấy thích ứng lực cường thường có kỳ diệu mưu lược bỏ có thể đồng cam cộng khổ cuộc đời phúc lộc toàn mỹ
Là người có chính nghĩa cảm giác công chính làm việc chính phái không theo tư nhân thiên vị trước đau khổ sau cam lúc tuổi già hưởng phúc
Gặp cát tinh cả đời thiếu ưu cả đời khoái lạc
Gặp lục sát thì lao tâm khiếm an cùng tử nữ duyên gầy không dựa vào hôn nhân tình cảm nhiều làm phức tạp lại khá là lao lực lao tâm khó an ninh
Phúc đức ( ất tị )( trường sinh ) thiên cơ bình thản + thiên việt hữu bật cô thần thiên hỉ tính chất sao không được vượng hạnh tam phương gặp lộc không thấy sát trùng là người thỏa mãn thường nhạc
Phúc đức ( ất sửu ) thiên cơ tự hóa lộc + tả phụ hữu bật kình dương biểu hiện mệnh chủ nhược tự nhận thông minh từ hầu tả hữu bộ dạng rất cùng đao kiếm vũ lực e rằng có hình thương sự tình
Hữu bật nhập phúc gặp tự hóa kị