Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập Quan lộc cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 265 1

Lục cát diệu nhập Quan lộc cung tới hiểu dịch


Văn xương nhập Quan lộc
Văn xương hoặc văn khúc tọa Quan lộc thuộc văn chức chủ công việc nhẹ nhõm thuận lợi nhuận vũ khúc thuộc vũ chức
Tân năm
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Văn học chi tinh nên giáo dục học thuật nghệ thuật xuất bản âm nhạc hoặc cố vấn bí thư thiết kế hoặc đẹp trang thiết kế văn hóa các loại
Yêu thích nghệ văn hoạt động có sáng ý tận chức phụ trách biểu hiện ưu khác có ở học thuật văn hóa giới nổi danh
Văn xương văn khúc cùng tọa Quan lộc thuộc văn chức chủ công việc nhẹ nhõm thuận lợi nhuận riêng chỉ thường nghĩ biến động không dễ bền bỉ
Thái dương cùng gia tăng hóa khoa hóa quyền hóa lộc các loại cát tinh văn võ tới phẩm thái dương hội văn xương với Quan lộc gặp cát diệu hoàng điện thủ tiểu đội ( tể tướng ) tới quý
Thiên phủ văn xương văn khúc cùng phú quý song toàn


Tọa miếu tị dậu sửu mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu từng bước cao thăng
( tị dậu sửu giờ sinh người văn xương nhập miếu vượng ( tị dậu sửu ) địa )
Tọa vượng thìn thân tử mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu từng bước cao thăng
Gặp tham lang văn xương chủ bên ngoài đẹp nội hư mọi thứ không thích tính toán thường có hắc bạch hòa hợp ác không phần có cử
Không nên tòng chính sợ "Chánh sự điên đảo "
Miếu vượng gặp cát bình bộ thanh vân chí nghiệp sớm thành tài Quan song đẹp thân phận danh dự địa vị cao có dương danh tứ hải
Miếu vượng gặp sát công việc khá tân bận bịu thành quả không lớn thường có khốn trở khó khăn trắc trở nên xảo nghệ an thân
Tọa lợi nhuận bằng hợi mão vị mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu
Tọa hãm dần ngọ tuất sớm tuổi công việc tân bận bịu lao lục bôn ba mọi việc không được thuận không thành tựu trung lúc tuổi già sau mới có thể có phát triển cơ hội cùng thành tích
Hãm yếu gặp sát dần ngọ tuất cả đời bôn ba lao lục xử sự khó khăn, nhọc nhằn khó có thành tựu thường bởi vì sự tình gây chuyện hoặc văn thư sai lầm
Hãm yếu gặp cát dần ngọ tuất dù công việc tân bận bịu còn có rốt tốt thành quả cả đời công danh phú quý
Văn khúc hóa kị ( kỷ ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại sơ sẩy hoặc vấn đề
Thân tử thìn cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Thái dương văn xương thủ Quan lộc cung trạng nguyên mệnh chủ phú quý song toàn bái tướng quan cư hướng thủ
Xương khúc đồng cung gặp thiên cơ lộc năm sinh ( quý vị )
Tam hợp văn khúc củng mệnh chủ là người thông minh có văn tài có thể bác văn cường ký đồ năng lực phân tích vụ lợi tham gia quốc gia kỳ thi bị bảng đề tên
Tam hợp văn khúc củng tài bạch
Văn khúc nhập Quan lộc
Văn học chi tinh nên giáo dục học thuật nghệ thuật xuất bản âm nhạc hoặc cố vấn bí thư thiết kế hoặc đẹp trang thiết kế văn hóa các loại
Vui mừng nghệ văn công việc nên hội họa âm nhạc thiết kế hình quan các loại tương quan công việc
Văn xương hoặc văn khúc tọa Quan lộc thuộc văn chức chủ công việc nhẹ nhõm thuận lợi nhuận ( vũ khúc thuộc vũ chức )
Thân tử thìn cùng tị dậu sửu giờ sinh nhân văn khúc nhập miếu vượng ( thân tử thìn cùng tị dậu sửu ) địa văn võ giai nghi
Hội tử vi thiên phủ tả phụ hữu bật gần quân nhan chấp chính
Văn khúc lạc hãm ( dần ngọ tuất ) địa cùng thiên cơ thái âm cùng tư lại quyền quý
Quan lộc tại dần thiên cơ thái âm + văn khúc lạc hãm tư lại quyền quý ( thiên đồng tọa mệnh tuất sinh giờ tuất )
Quan lộc tại ngọ thiên đồng thái âm + văn khúc lạc hãm tư lại quyền quý ( tọa mệnh dần cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn dần giờ sinh )
Quan lộc tại tuất thiên cơ thiên lương + văn khúc lạc hãm tư lại quyền quý ( tọa mệnh ngọ thiên đồng thái âm giờ ngọ sinh ra )
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì bình thường
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu
Mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu từng bước cao thăng
Tọa vượng
Mão vị hợi
Mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu từng bước cao thăng
Tọa lợi nhuận bằng
Dần thân
Mới có thể rốt tốt công việc thuận toại có mở ra trường chỉ có sự nghiệp có thành tựu
Tọa hãm ngọ tuất sớm tuổi công việc tân bận bịu lao lục bôn ba mọi việc không được thuận không thành tựu trung lúc tuổi già sau mới có thể có phát triển cơ hội cùng thành tích
Miếu vượng gặp sát kị công việc khá tân bận bịu thành quả không lớn thường có khốn trở khó khăn trắc trở nên xảo nghệ an thân
Hãm yếu gặp sát
Ngọ tuất
Cả đời bôn ba lao lục xử sự khó khăn, nhọc nhằn khó có thành tựu thường bởi vì sự tình gây chuyện hoặc văn thư sai lầm
Miếu vượng gặp cát
Bình bộ thanh vân chí nghiệp sớm thành tài Quan song đẹp thân phận danh dự địa vị cao có dương danh tứ hải
Hãm yếu gặp cát
Ngọ tuất
Dù công việc tân bận bịu còn có rốt tốt thành quả cả đời công danh phú quý
Văn khúc hóa kị ( kỷ ) không thể cờ bạc chú ý lại ứng tránh cho miệng lưỡi không phải là tới tranh

// ]]>


Tử thìn cung nhập miếu
Văn võ giai nghi
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Văn võ giai nghi
Nên tiến hành nghệ thuật hoặc văn học phương diện phát triển
Hợi mão vị cung vượng địa
Văn võ giai nghi
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Cùng thiên cơ thái âm cùng tư lại quyền quý
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Tam hợp văn xương củng mệnh chủ là người thông minh có văn tài có thể bác văn cường ký đồ năng lực phân tích vụ lợi tham gia quốc gia kỳ thi bị bảng đề tên
Nhược sinh năm kỷ văn khúc hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Quan lộc ( canh thân ) liêm trinh + văn khúc
Thiên khôi nhập Quan lộc
Tự phục vụ giúp người chịu cố gắng ứng phó cầu học xin việc sáng nghiệp đều có thể thuận lợi nhuận có khó khăn tự nhiên có quý nhân hiệp trợ đến người duyên thăng thiên nhanh nên tại tư pháp chánh giới phát triển
Tam hợp cát tinh củng chiếu mệnh chủ có dương quý nhân tương trợ
Thiên khôi phùng sinh kị kình dương cự môn tiệt không tuần đợi không củng xung chiếu khó được quý nhân tương trợ
Nhược khôi việt giáp Quan lộc sự nghiệp có trợ lực thuận lợi nhuận phát triển
Thiên việt nhập Quan lộc
Nhược tam hợp cát tinh củng chiếu mệnh công việc có biểu hiện mưu chức bị thụ thưởng thức điểm lạ tính âm thầm bộ dạng hiệp trợ khác biểu hiện tiến hành cùng khác tính tương quan công việc
Thiên việt nhập Quan lộc cầu học xin việc cơ duyên nhiều dễ có được thưởng thức thăng thiên nhanh sự nghiệp nhiều đến khác tính trực tiếp gián tiếp trợ lực nên nghệ thuật hoặc học giới phát triển
Thiên việt nhập Quan lộc bị nhận thưởng thức nên tiến hành cùng đại chúng hoặc khác tính tiếp xử được công việc
Gặp cự môn + thiên việt nhưng từ sự tình tài chính bảo hiểm các loại hành nghề quý nhân tương trợ xán lưỡi hoa sen
Tại vị giáp mậu canh sinh ra gặp thiên khôi tọa phu thê chiếu "Tọa quý hướng quý "
Công việc tích cực chủ động chịu học tập bên trên tiến có bày ra thực lực tự phục vụ người trợ giúp thường có quý nhân trực tiếp gián tiếp tương trợ
Tại vị gặp thiên khôi tọa phu thê chiếu "Tọa quý hướng quý" công việc tích cực chủ động chịu học tập bên trên tiến có bày ra thực lực tự phục vụ người trợ giúp
Tại vị thường có quý nhân trực tiếp gián tiếp tương trợ bị nhận thưởng thức nên tiến hành cùng đại chúng hoặc khác tính tiếp xử được công việc
Nhược thân cung tại Quan lộc thiên việt tọa mệnh ( thân ) tị ngọ vị thân dậu có đào hoa
Tả phụ nhập Quan lộc
Nhược Quan lộc cung gặp tả phụ hoặc hữu bật nữ mệnh bị hồng hạnh xuất tường
Tả hữu ở riêng tài cung Quan lộc củng mệnh bất luận cung mệnh tinh tú vượng hoặc yếu
Nhược không gặp sát kị không vong thì chủ cả đời áo cơm không thiếu lại phong doanh nhược mệnh vượng thêm cát càng tốt

// ]]>


Tả phụ nhập Quan lộc phụ trợ giúp chi tinh nên cố vấn phụ tá bí thư hoặc trọng giới chuyển để mua bán học thuật trợ lý
Công việc thái độ tích cực phụ trách năng chủ động trợ giúp hắn người thường có cơ hội kiêm doanh phó nghiệp khóa nghiệp e rằng sẽ làm gãy
Chủ có trợ lực lực làm việc nhận chân phụ trách nhưng sợ bởi vì tình cảm phong phú vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm bị gây làm phức tạp chắc có sinh con hoang
Tả phụ nhập miếu vượng vũ chức vượng nhất bất lợi văn nhân
Hội cát tinh ở bên trong thân thể rõ ràng văn võ đều lương
Nữ mệnh phạm đào hoa hồng hạnh xuất tường giấu trượng phu bên ngoài trộm người vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang nam mệnh cũng phạm đào hoa
Tình cảm phong phú thường sẽ có ngoại tình ( đào hoa mệnh ) hữu bật cùng luận
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì tiến thoái thanh danh
Trái phải cùng viên cũng chủ có đang đại quan tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Trái phải cùng viên hành hạn sự nghiệp công việc sinh hoạt các loại đều có thể được hiệp trợ thuận lợi nhuận phát triển
Trái phải giáp Quan lộc có kế hoạch lực có thể tự trọng ái tích lông vũ nhân duyên quan hệ tốt bị nhận rõ ràng
Nên hiệp trợ có thanh nhìn địa vị người hoặc nên xã hội phục vụ công việc gặp dữ hóa lành
Tả hữu giáp Quan lộc có là thương trường cao thủ
Phụ củng văn tinh cách văn xương tại cung mệnh , có tả phụ củng chiếu ( nghiêm nhà cam ) phụ trợ giúp chi tinh
Nên cố vấn phụ tá bí thư hoặc trọng giới chuyển để mua bán học thuật trợ lý
Hữu bật nhập Quan lộc
Tả phụ hữu bật cùng viên cũng chủ có đang đại quan
Tả phụ hoặc hữu bật nhập Quan lộc vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang tất có nhị độ hôn nhân
Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Làm việc nhận chân phụ trách bởi vì tình cảm phong phú vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm bị gây làm phức tạp chắc có sinh con hoang
Tả hữu ở riêng tài cung Quan lộc củng mệnh bất luận cung mệnh tinh tú vượng hoặc yếu cả đời áo cơm không thiếu lại phong doanh nhược mệnh vượng thêm cát càng tốt
Phụ trợ giúp chi tinh nên cố vấn phụ tá bí thư hoặc trọng giới chuyển để mua bán học thuật trợ lý
Hữu bật nhập miếu vượng ( tử sửu thìn vị tuất nhập miếu dần ngọ vượng ) thích hợp cư ngụ vũ chức bất lợi văn nhân
Cùng tử vi thiên phủ văn xương văn khúc cùng tài Quan song đẹp
Hữu bật nhập Quan lộc công việc tận chức phụ trách thường có phó nghiệp cùng kiêm chức cơ hội hoặc biểu hiện nhạc với cho người khác trần thuật cùng tinh thần duy trì việc học hành khả năng làm gãy
Nữ mệnh phạm đào hoa hồng hạnh xuất tường giấu trượng phu bên ngoài trộm người vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang nam mệnh cũng phạm đào hoa
Tình cảm phong phú thường sẽ có ngoại tình ( đào hoa mệnh ) tả phụ cùng luận
Hữu bật lạc hãm ( mão dậu ) địa thành bại có biếm trích gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì có truất giáng
Nên hiệp trợ có thanh nhìn địa vị người hoặc nên xã hội phục vụ công việc
Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Trái phải giáp Quan lộc có kế hoạch lực có thể tự trọng ái tích lông vũ nhân duyên quan hệ tốt bị nhận rõ ràng có mọi việc đều thuận lợi gặp dữ hóa lành

Pháp chánh giới phát triển