Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung tật ách tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2 0 49

Lục cát diệu nhập cung tật ách tới hiểu dịch


Văn xương nhập tật ách
Tật ách
Văn xương ( tổn hao tổn ngôi sao ) tọa cung tật ách dễ dàng suy nhược tinh thần hoặc bệnh thần kinh tọa cung tân làm tự hóa kị chủ lục thân không dựa vào
Xương khúc cùng tọa vị sửu ( mão dậu giờ sinh người ) nhưng không thích thường tâm tình bất ổn định tư tưởng hay thay đổi thiên
Nhập miếu vượng nạn thiếu thêm cát ngôi sao cả đời không nạn
Lạc hãm địa gia tăng kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nạn nhiều
< tật ách là phu chi tử > văn xương nhập tật cùng phối ngẫu niên kỉ linh huyền khác biệt


Tọa miếu
Tị dậu sửu
Cả đời nạn tật thiếu
Tọa vượng
Thìn thân tử
Cả đời nạn tật thiếu
Tọa lợi nhuận bằng
Hợi mão vị
Cả đời nạn tật thiếu
Tọa hãm
Dần ngọ tuất
Tích lao thành bệnh chủ hô hấp hệ thống không được điều tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu
Miếu vượng gặp sát
Chủ tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu bệnh phổi bệnh tâm thần tích lao thành bệnh
Hãm yếu gặp sát
Dần ngọ tuất
Chủ dương héo âm thiếu tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu hoặc não bộ phận tật bệnh bệnh phổi phổi thương bệnh lây qua đường sinh dục
Miếu vượng gặp cát
Cả đời nạn tật thiếu
Hãm yếu gặp cát
Cả đời nạn tật thiếu
Tại thân gặp hữu bật thiên việt hồng loan
Quá mức cát bên ngoài có quý nhân
Tị dậu sửu cung nhập miếu nạn thiếu thêm cát ngôi sao cả đời không nạn
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm gia tăng kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì nạn nhiều
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Thân lên tật bệnh có thể là tính suy yếu não thần kinh suy yếu cơ quan hô hấp phổi các loại mao bệnh
Gặp đà la
Ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Xương khúc giáp tật ách nhược tật ách gặp không ( địa không địa kiếp tiệt không tuần không ) cũng là uổng công ( nhật nguyệt giáp không cùng luận )
Văn khúc nhập tật ách
Văn khúc ( tổn hao tổn ngôi sao ) tọa cung tật ách dễ dàng suy nhược tinh thần hoặc não thần kinh tính bệnh thần kinh bị tích lao thành bệnh
Tật ách văn khúc tự hóa kị chủ lục thân không dựa vào
Cùng phối ngẫu niên kỉ linh huyền khác biệt
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu
Cả đời nạn tật thiếu
Sửu vị xương khúc đồng cung gấp gáp tâm tình thường bất ổn định
Tọa vượng
Mão vị hợi cả đời nạn tật thiếu
Tọa lợi nhuận bằng
Dần thân cả đời nạn tật thiếu
Tọa hãm
Ngọ tuất tích lao thành bệnh chủ nam nữ tinh kinh thủy không được điều tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu ứng chú ý giữ gìn nguyên cố bổn chiếu cố thân

// ]]>


Văn khúc tình cảm lưỡi biện văn nhã phong tao ở tật ách bị trêu chọc đào hoa ( bởi vì bị thụ khác tính coi trọng )
Miếu vượng gặp sát chủ thận hư thiếu dương héo âm thiếu tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu cảm mạo ngoại thương thận bệnh nhĩ bệnh tim phổi các loại chứng bệnh
Hãm yếu gặp sát
Ngọ tuất chủ thận tạng bệnh dương héo âm thiếu tính thần kinh hoặc não thần kinh suy yếu hoặc não màng viêm nhỏ tràng tật bệnh
Miếu vượng gặp cát
Cả đời nạn tật thiếu
Hãm yếu gặp cát
Ngọ tuất cả đời nạn tật thiếu
Tử thìn cung nhập miếu
Nạn thiếu gặp cát tinh cùng thì nhất thế không nạn
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Nạn thiếu gặp cát tinh cùng thì nhất thế không nạn
Hợi mão vị cung vượng địa
Nạn thiếu gặp cát tinh cùng thì nhất thế không nạn
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Gia tăng kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì nạn nhiều
Gặp đà la
Ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Xương khúc giáp tật ách nhược tật ách gặp không ( địa không địa kiếp tiệt không tuần không ) cũng là uổng công ( nhật nguyệt giáp không cùng luận )
Nhược xương khúc giáp vị tài bạch ( dần thìn giờ sinh người ) trời sanh phú mệnh tiến tài không cùng mặc cho hao phí dùng một đời
Thiên khôi nhập tật ách
Gặp đà la + thiên khôi ( người sinh năm giáp tại sửu ) ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Khôi việt trùng phùng gặp tứ sát cố tật rất nhiều
Thiên khôi nhập tật ách chủ cả đời khỏe mạnh nếu gặp cát thân bình an thiếu ngoài ý muốn gặp sát kị có bệnh nhưng tình huống khá là khẽ hơi
Thiên việt nhập tật ách
Gặp đà la + thiên việt ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Khôi việt trùng phùng gặp tứ sát cố tật rất nhiều
Chủ cả đời khỏe mạnh gặp cát thân bình an thiếu ngoài ý muốn gặp sát kị có bệnh nhưng tình huống khá là khẽ hơi
Tả phụ nhập tật ách
Tật ách tả phụ thân hư nhiều bệnh gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu ( tả phụ nhưng gặp nạn có thể cứu trợ giúp )
Độc ở bình thản
Hội chư cát tinh có nạn thiếu
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì có nạn
Tả phụ sinh ra khoa
Nhược luận tâm tính cát biểu hiện tâm địa thiện lương phong độ tốt ( sinh ra khoa nhập tật ách biểu hiện tâm địa thiện lương )
Nhưng luận thể phẩm thì khá là nhỏ yếu thon thả
Luận tật bệnh chắc có bần máu
Khoa có thể giải nạn gặp bệnh có quý nhân gặp dữ hóa lành
Sinh ra khoa thuộc phong tình nhập tật ách biểu hiện thân mang theo phong tình ái phong tao tùy cùng nhã nhặn có đào hoa
Tả phụ tại tài hữu bật tại thiên tả hữu giáp tật ách nam mệnh có gặp dữ hóa lành hiệu quả
Tật ách canh tuất ( chết ) vũ khúc sinh kỵ + tả phụ đà la phỉ liêm thiên quan
Tật tọa tuất sinh kỵ lại cướp không hội chiếu e rằng có xương sống ( thắt lưng ) hoặc phụ khoa bệnh biến vấn đề khỏe mạnh thụ uy hiếp nghiêm trọng
Hữu bật nhập tật ách
Hữu bật nhập tật ách chủ thân hư nhiều bệnh nhưng gặp nạn có thể cứu trợ giúp
Độc thủ gặp nạn có thể cứu
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp thì thường nạn nhiều
Gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Tả phụ tại tài hữu bật tại thiên tả hữu giáp tật ách nam mệnh có gặp dữ hóa lành hiệu quả