Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung tử nữ tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 396 1

Lục cát diệu nhập cung tử nữ tới hiểu dịch


Văn xương nhập tử nữ
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh
Không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng   đối với tử nữ không lành
Tử nữ thông minh hiếu thuận nghi biểu xuất chúng có chính thống học thuật văn nghệ hơi thở cùng thiên phú có thể ra loại nhổ túy có hoạch phụng dưỡng
Có ba người gặp cát tinh thì càng nhiều
Tọa miếu   tị dậu sửu
Con nối dõi thông minh thanh tú cơ biến nhạy cảm học dưỡng uyên bác tinh thông viết văn khí chất không phải phàm nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu
Tọa vượng   thìn thân tử
Con nối dõi thông minh thanh tú tinh thông viết văn nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu


Tọa lợi nhuận bằng   hợi mão vị
Con nối dõi thông minh thanh tú tinh thông viết văn nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu
Tọa hãm   dần ngọ tuất
Con nối dõi gấp gáp tốt động giảo hoạt nhiều kế hòa hợp quỷ biện thiếu tinh khó đại thành nghiệp thân duyên chênh lệch dễ có đại câu tình cảm không đồng nhất tính dục vượng khó khăn trắc trở nhiều
Miếu vượng gặp sát
Con nối dõi bình thường khó đại thành tựu thân duyên khá là chênh lệch dễ có đại câu tranh chấp
Hãm yếu gặp sát
Dần ngọ tuất
Con nối dõi bình thường khó đại thành tựu thân duyên khá là chênh lệch dễ có đại câu tranh chấp
Miếu vượng gặp cát
Con nối dõi xuất loại nhổ túy chuyên nghệ công danh phú quý toàn xử thế vinh hoa thân duyên thâm hậu chí hiếu
Hãm yếu gặp cát
Dần ngọ tuất
Thân duyên còn tốt có thể hiếu kính
Hợi mão vị cung lợi ích
Dần ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Chỉ có một tử chi tranh
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập cung tử nữ chủ hình khắc nhiều lao lục
Văn khúc nhập tử nữ
Văn khúc nhập tử nữ tử nữ thanh tú khéo léo hiếu thuận có khẩu tài cùng nghệ văn tài hoa ( không phải chính thống học thuật ) biểu hiện tốt có thể có phụng dưỡng
Văn xương hoặc văn khúc đơn ngôi sao không thích tọa lục thân cung sẽ có thiếu hụt ( đơn khúc mang theo đào hoa tính chất )
Văn xương hoặc văn khúc gặp phá quân cùng nhập lục thân cung chủ hình khắc nhiều lao lục
Tử nữ nhâm thìn ( dưỡng ) tọa liêm trinh sinh kỵ thiên phủ + đà la văn khúc âm sát tiệt không quả tú phượng các tinh diệu tổ hợp kinh khủng
Mệnh bàn thiên phủ cùng đà sát tiệt không đồng độ mười phần đáng tiếc
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh
Không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng
Đối với tử nữ không lành
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu con nối dõi thông minh thanh tú tinh thông khẩu tài nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu
Tọa vượng
Mão vị hợi con nối dõi thông minh thanh tú tinh thông khẩu tài nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu
Tọa lợi nhuận bằng
Dần thân con nối dõi thông minh thanh tú tinh thông viết văn nhân duyên tốt có hiếu tâm thân duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu
Tọa hãm
Ngọ tuất con nối dõi gấp gáp tốt động giảo hoạt nhiều kế hòa hợp quỷ biện thiếu tinh khó đại thành nghiệp thân duyên chênh lệch dễ có đại câu
Khác biểu hiện mệnh chủ tình cảm không đồng nhất tính dục vượng khó khăn trắc trở nhiều
Miếu vượng gặp sát con nối dõi bình thường khó đại thành tựu thân duyên khá là chênh lệch dễ có đại câu tranh chấp
Ngọ tuất hãm yếu gặp sát con nối dõi bình thường khó đại thành tựu thân duyên khá là chênh lệch dễ có đại câu tranh chấp
Miếu vượng gặp cát con nối dõi xuất loại nhổ túy công danh phú quý toàn xử thế vinh hoa thân duyên thâm hậu chí hiếu
Ngọ tuất hãm yếu gặp cát thân duyên còn tốt có thể hiếu kính

// ]]>


Tử thìn cung nhập miếu
Có bốn người
Thân cung có địa
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Có bốn người
Hợi mão vị cung vượng địa
Có bốn người
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Có hai hoặc ba người
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh
Tử thiếu
Tử nữ nhâm dần cung vô chính diệu văn khúc + tiệt không đối cung cự môn sinh kỵ + linh tinh trùng chiếu nữ mệnh sợ vô sinh nam dục con gái khả năng
Nhược xương khúc giáp vị tài bạch ( dần thìn giờ sinh người ) trời sanh phú mệnh tiến tài không cùng mặc cho hao phí dùng một đời
Thiên khôi
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Đơn thủ ( điền trạch phải có chính tinh miếu vượng ) chủ có Takako cơ trí thông minh độc lập sáng sủa nhân duyên tốt có tài hoa cùng hiếu tâm
( cung điền trạch có sát ) thì bình thường
Khôi việt hội phụ mẫu thì cấp trên là quý nhân nhưng sẽ không làm việc thiên tư mệnh chủ này đây tự thân thực lực thu được dìu dắt thưởng thức cố nhân sinh ra khá là vất vả mệt mỏi
Gặp hóa kị hoặc phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Khôi việt hội củng tử nữ
Thiên khôi nhập tử nữ mệnh chủ này đây tự thân thực lực thu được dìu dắt thưởng thức cố nhân sinh ra khá là vất vả mệt mỏi
Thiên việt nhập tử nữ
Đơn thủ chủ có Takako nữ nhân khéo léo thông tuệ tự trọng cần học nhân duyên tốt có tài nghệ sự nghiệp có thành tựu
Đơn thủ ( điền trạch phải có chính tinh miếu vượng ) chủ có Takako cơ trí thông minh độc lập sáng sủa nhân duyên tốt có tài hoa cùng hiếu tâm
( cung điền trạch có sát ) thì bình thường
Khôi việt hội phụ mẫu thì cấp trên là quý nhân nhưng sẽ không làm việc thiên tư
Mệnh chủ này đây tự thân thực lực thu được dìu dắt thưởng thức cố nhân sinh ra khá là vất vả mệt mỏi
Tại dậu tọa cung tử nữ người sinh năm bính,đinh thiên khôi tại hợi huynh đệ giáp tuất phu thê
[ khôi việt giáp phu thê ] chủ phối ngẫu sự nghiệp có thành tựu gặp được khó khăn bị có nhiều quý nhân hiệp trợ
Tả phụ nhập tử nữ
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp sát cùng hoặc trùng cùng tử nữ duyên gầy không dựa vào hôn nhân tình cảm nhiều làm phức tạp
Tả phụ nhập tử nữ nhược gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Tả phụ nhập tử nữ chủ tử nữ hiếu thuận có Takako khác biểu hiện nam tính thuộc hạ trợ lực đại
Tại tử vượng
Tháng chín sinh ra hữu bật tại dần giáp sửu cung phu thê
Đối với tình cảm vợ chồng cùng phối ngẫu sự nghiệp phát triển có thêm hoa trên gấm xúc tiến hôn nhân mĩ mãn
Tại ngọ vượng
Ba tháng sinh ra hữu bật tại thân giáp vị cung phu thê
Đối với tình cảm vợ chồng cùng phối ngẫu sự nghiệp phát triển có thêm hoa trên gấm xúc tiến hôn nhân mĩ mãn
Độc ở có nam tam nữ một
Gặp tử vi thiên phủ chư cát tinh chủ có Takako
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân thất sát thì chỉ hai người có cũng không thể được khí
Tả phụ tại điền hữu bật tại phụ củng chiếu tử nữ
Hữu bật nhập tử nữ
Chủ tử nữ hiếu thuận có Takako khác biểu hiện nữ tính thuộc hạ trợ lực đại
Gặp sát cùng hoặc trùng cùng tử nữ duyên gầy không dựa vào
Tử nữ khéo léo thông minh ý kiến nhiều phản ứng nhanh nhân duyên tốt cố gắng cần học sự nghiệp có thành tựu có hiếu tâm
Có ba người
Gặp cát tinh thì có Takako gặp lục sát thì giảm nửa
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị hoặc phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Tại tử miếu tháng mười một sinh ra tả phụ tại dần giáp sửu cung phu thê đối với tình cảm vợ chồng cùng phối ngẫu sự nghiệp phát triển có thêm hoa trên gấm xúc tiến hôn nhân mĩ mãn
Tại ngọ vượng tháng năm sinh ra tả phụ tại thân giáp vị cung phu thê đối với tình cảm vợ chồng cùng phối ngẫu sự nghiệp phát triển có thêm hoa trên gấm xúc tiến hôn nhân mĩ mãn
Tả phụ tại điền hữu bật tại phụ củng chiếu tử nữ
Duyên sâu tính dục khá là vượng sự nghiệp có thành tựu không đồng nhất tính dục vượng khó khăn trắc trở nhiều